Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Практикум

Поиск по сайту:


Загрузка...
Практикум з психології кандидат психологічних наук Кущенко І. В. Вступ до спеціальності кандидат психологічних наук preview Практикум з психології кандидат психологічних наук Кущенко І. В. Вступ до спеціальності кандидат психологічних наук
«бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 030102 «Психологія»
Практикум 2.94 Mb. 16 стр.
Практикум частина перша 2004
Мета посібника – систематизувати знання старшокласників з орфографії, закріпити й удосконалити їхні орфографічні вміння та навички
Практикум 2.53 Mb. 17 стр.
Практикум з педагогіки вищої школи: Навчальний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. К.: Центр навчальної літератури, 2005 396с. Навчальний посібник адресований студентам магістратури, викладачам внз
Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник /З. Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.; За ред. З. Н. Курлянд. 3-тє вид., перероб. І доп. К.: Знання, 2007. 495с
Практикум 411.72 Kb. 3 стр.
Зметою систематизації знань приводиться план виконання ла- бораторної роботи. Для підготовки до наступної лабораторної роботи приводяться питання для самостійного опрацювання по книзі лабораторного практикуму
Літнарович Р. М.,Харченко О. Б. Комп’ютерні інформаційні технології та технічні засоби навчання. Лабораторний практикум. Мегу, Рівне, 2009,- 231 с
Практикум 1.41 Mb. 12 стр.
Зметою систематизації знань приводиться план виконання ла- бораторної роботи. Для підготовки до наступної лабораторної роботи приводяться питання для самостійного опрацювання по книзі лабораторного практикуму preview 1 Зметою систематизації знань приводиться план виконання ла- бораторної роботи. Для підготовки до наступної лабораторної роботи приводяться питання для самостійного опрацювання по книзі лабораторного практикуму preview 2 Зметою систематизації знань приводиться план виконання ла- бораторної роботи. Для підготовки до наступної лабораторної роботи приводяться питання для самостійного опрацювання по книзі лабораторного практикуму preview 3 Зметою систематизації знань приводиться план виконання ла- бораторної роботи. Для підготовки до наступної лабораторної роботи приводяться питання для самостійного опрацювання по книзі лабораторного практикуму preview 4 Зметою систематизації знань приводиться план виконання ла- бораторної роботи. Для підготовки до наступної лабораторної роботи приводяться питання для самостійного опрацювання по книзі лабораторного практикуму preview 5
М. Б. та інші практикум з проходження практик студентами вищих навчальних закладів напряму 0501 " Економіка та підприємництво" спеціальності "Облік І аудит" навчально-методичний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Практикум 2.98 Mb. 21 стр.
Навчально-методичний комплекс: Програма, Робоча навчальна програма та практикум з дисципліни для спеціалістів спеціальності 060100 "Правознавство" спеціалізації "Земельне І екологічне право"
Програма, Робоча навчальна програма та завдання із дисципліни “Павове забезпечення екологічної безпеки та здійснення екологічних прав громадян” (“Проблеми реалізації та захисту екологічних прав громадян”)
Практикум 1.22 Mb. 8 стр.
Лабораторний практикум по Word 2: авто фігури, графіка, формули
В російській мові термін “документ” з’явився завдяки Петру I. Документи містять у собі різноманітні об’єкти: тексти, малюнки, таблиці І т п. Тому вміти працювати з документами означає вміти працювати з його об’єктами
Практикум 243.3 Kb. 1 стр.
Лабораторний практикум по Word 2: авто фігури, графіка, формули preview 1 Лабораторний практикум по Word 2: авто фігури, графіка, формули preview 2 Лабораторний практикум по Word 2: авто фігури, графіка, формули preview 3 Лабораторний практикум по Word 2: авто фігури, графіка, формули preview 4 Лабораторний практикум по Word 2: авто фігури, графіка, формули preview 5
Микитин Ігор Петрович Результати навчання: Урезультаті вивчення модуля студент повинен пройти лабораторний практикум
У результаті вивчення модуля студент повинен пройти лабораторний практикум та закріпити знання матеріалу попереднього модуля
Практикум 17.96 Kb. 1 стр.
Операційна система windows лабораторний практикум
Ви розпочинаєте вивчення теми «Операційні системи» на прикладі ос windows — популярної операційної системи (ОС) для персональних комп'ютерів
Практикум 372.05 Kb. 1 стр.
Операційна система windows лабораторний практикум preview 1 Операційна система windows лабораторний практикум preview 2
Фармакология
П69 Практикум з цитології та загальної ембріології для кредитно-модульної системи навчання: Навч посібник / За ред. Е. Ф. Баринова; Донецький мед ун-т. Донецьк-Київ: Каштан,2006. 128 с
Практикум 63.88 Kb. 1 стр.
Практикум з української мови: 10-11 класи (автори Л. Скуратівський, Г. Шелехова, В. Новосьолова, Л. Плетньова), розробник „Квазар-Мікро-Техно", 2006); Педагогічний програмний засіб „Українська мова, 7 клас" ( автори Г. Шелехова, В. Новосьолова, Я. Остаф
Практикум з української мови: 10-11 класи (автори Л. Скуратівський, Г. Шелехова, В. Новосьолова, Л. Плетньова), розробник „Квазар-Мікро-Техно”, 2006)
Практикум 49.77 Kb. 1 стр.
Практикум з економічної теорії для студентів інженерних спеціальностей київ 2008
Вона забезпечує наочність певних абстрактних категорій, дозволяє ефективніше, повніше сприйняти матеріал
Практикум 2.53 Mb. 14 стр.
Практикум з економічної теорії для студентів інженерних спеціальностей київ 2008 preview 1 Практикум з економічної теорії для студентів інженерних спеціальностей київ 2008 preview 2
5. Практикум з правопису української мови (факультатив) 8-9 кл
Перелік програм курсів за вибором, факультативів, гуртків з української мови та літератури для організації допрофільного та профільного навчання в знз
Практикум 0.77 Mb. 3 стр.
Практикум для самостійного оволодіння основами
Сахневич І. А. Практикум для самостійного оволодіння основами медіакомпетентності. Методичні вказівки та завдання для студентів І-IV курсів технічних спеціальностей нафтогазового профілю / за заг ред д-ра пед наук, проф. Онкович Г. В. Івано-Франківськ, 2010. 100 с
Практикум 1.51 Mb. 11 стр.
Практикум для самостійного оволодіння основами preview 1 Практикум для самостійного оволодіння основами preview 2
Практикум по стилистике и литературному редактированию для студентов факультета экранных искусств Санкт-Петербург
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Практикум 0.89 Mb. 7 стр.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru