Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 39.54 Kb.
Дата16.03.2012
Размер39.54 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Оцінка ECTS та визначення
Подобный материал:

Положення

про рейтингову систему оцінки успішності студентів

з дисципліни: Філософія(релігієзнавство, етика, естетика, логіка)

кафедра філософії


Рейтинг студентів з дисципліни складається з балів, що він отримує за відповідь на практичних заняттях, балів за 5 експрес - контрольних на лекціях, реферат(творчу роботу) опрацювання 4 першоджерел, залікової контрольної роботи, а також з преміальних та штрафних балів. Семестровим контролем є залік.


семестр

кредит

Всього годин

Лекц.

Практ.

СРС

реферат

Форма звітності

2

1,5

54

18

8

28

1

Залік


Система рейтингових (вагових) балів

1. Робота на практичних заняттях

- Підготовка до заняття з використанням рекомендованих джерел основної та додаткової літератури(2-3 джерела) 15 балів

- Підготовка до заняття з використанням рекомендованих джерел основної літератури(1 джерело) 10 балів;

- Участь у семінарі із використанням лекційного матеріалу (доповнення при обговорені питань) 5 балів;

2. Експрес-контроль на лекціях

- Правильні відповіді на запитання трьох рівнів складності (модулі 1, 2, 3) 6 балів;

- Правильні відповіді на запитання першого та другого рівнів складності

(модулі 1, 2) 4 бали;

- Правильні відповіді на запитання першого рівня складності (модуль 1) 2 бали;

- Жодної правильної відповіді на запитання 0 балів.

3. Реферат (творча робота)

-В роботі продемонстроване вміння творчо опрацьовувати науково-практичну літературу, подано авторську позицію 11-16 балів

- Робота виконана на базі матеріалу з монографічних джерел 6-10 балів

- Робота виконана на базі підручника з використанням лекційного матеріалу 1-5 балів

- Робота виконана з використанням реферативних матеріалів мережі INTERNET без самостійної обробки 0 балів

4.Опрацювання першоджерел

- Вміння аналізувати праці вчених та робити власні висновки 5 балів

- Відтворення змісту першоджерела 3 бали

- Конспект першоджерел 1 бал

5.Залікова контрольна робота

- Повні й міцні знання не тільки навчального, а й додаткового матеріалу 25 – 32 бал

- Засвоєння основного теоретичного матеріалу 17 – 24 бал

- Засвоєння навчального матеріалу з незначними неточностями 9 – 16 бал

- Незасвоєння програмного матеріалу 8-0 балів

6.Заохочувальні бали:

- Ведення конспекту лекцій 5 балів

- Ведення глосарію 5 балів

- Участь у науковій студентській конференції 20 балів

7.Штрафні бали:

- Пропуск без поважних причин ПЗ -3 бали

- Пропуск без поважних причин ЛЗ -3 бали

- Несвоєчасне (пізніше ніж на тиждень) подання реферату -10 балів


Семестровий рейтинг визначається за формулою:

RD = R(відпов) + R(експр-контр)1 + R(експр-контр)2 + R(експр-контр)3 + R(експр-контр)4 + R(експр-контр)5 + R(реф) + R(першодж) + R(заох) + R(штраф) + R(зал.контр).

Переведення значення рейтингових оцінок з кредитного модуля в ECTS та традиційні оцінки для виставлення їх до екзаменаційної (залікової) відомості та залікової книжки здійснюється відповідно до таблиці:


^ Оцінка ECTS та визначення

Бали

Оцінка традиційна

A – відмінно

95-100

Відмінно

B – дуже добре

85-94

Добре

C – добре

75-84

Добре

D – задовільно

65-74

Задовільно

E – достатньо

60-64

Задовільно

FX – незадовільно

<60

Незадовільно

F – не допущено

<40

Не допущеноДля отримання оцінок A, B або для підвищення оцінки, отриманої "автоматом", студент повинен написати залікову контрольну роботу.При написанні залікової контрольної роботи оцінка, отримана "автоматом", анулюється.


Складено викладачами кафедри філософії:

доц. Коваль О.А., викл. Костроміна Г.М.

Скачать, 592.53kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru