Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница1/4
Дата16.03.2012
Размер0.62 Mb.
ТипДокументы
Содержание
Основні дати життя та діяльності
Бібліографія праць М.Ф. Бондаренка
Матеріали конференцій
Кандидатські дисертації виконані і захищені під керівництвом проф. Бондаренка М.Ф.
В Виноград А.С. 25 Власенко Л.А. 26 Вороной М.Ф. 20, 21, 24, 26 Вязеленко С.В. 20 Г
О Осипов Ю.Б. 38 Осыка А.Ф. 8, 9, 16, 17, 18 Охрименко М В. 30 П
У Умяров Р.Я. 20 Усенко П.Я. 9, 11, 13 Ф
Ц Цибульский А.А. 34 Ч
Подобный материал:
  1   2   3   4


Харківський Національний університет радіоелектроніки

Наукова бібліотека ХНУРЕ

Видатні науковці


Михайло Федорович

Бондаренко


Біобібліографічний покажчик


Харків

2005-2006


ББК Ч75

Б 81

УДК 016: 519.6 : 681.5


Упорядники Шуляк Т.С., Ясинська І.О.

Відповідальний редактор Ясинська І. О.


Михайло Федорович Бондаренко: (До 60-річчя від дня народження та 35-річчю науково- педагогічної діяльності): Біобібліографічний покажчик/ Упорядники: Т.С. Шуляк,

І.О. Ясинська; Відповід. ред. І.О. Ясинська.- Х.: ХНУРЕ, 2005-2006.- 49 с. (Сер. Видатні науковці).


ББК Ч75

УДК 016: 519.6 : 681.5


Наукова бібліотека ХНУРЕ ,

2005-2006

Михайло Федорович Бондаренко – ректор Харківського Національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор, Президент Міжнародної Академії наук прикладної радіоелектроніки Білорусі, Росії, України, Заслужений діяч науки і техніки України, академік АН вищої школи України.


1


Зміст


Передмова 3 с.


Основні дати життя та діяльності М.Ф. Бондаренка 4, 5 с.


Бібліографія праць М.Ф. Бондаренка в хронології: 6-40 c.


  • монографії та навчальні посібники

  • статті

  • дисертації

  • депоновані рукописи та статті

  • авторські свідоцтва та патенти

  • статті англійською мовою


Наукова школа 41-44 с.


Авторський покажчик прізвищ 45-49 с.


2

Передмова


Біобібліографічний покажчик, що пропонується, присвячений 60-річчю від дня народження та 35-річчю науково- педагогічної діяльності.

Мета даного посібника- відобразити наукові праці вченого. До складу покажчика увійшли статті, навчальні посібники, монографії, депоновані рукописи, тези доповідей, матеріали конференцій, авторські свідоцтва та наукова школа.

Література розташована в хронологічному порядку, у межах року- за видами видань та за алфавітом.

Бібліографічний опис надано згідно ГОСТу 7.1-84 „Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления”. „Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”, ГОСТ 7.12-93 „Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила”.


3

^ Основні дати життя та діяльності

Бондаренка М.Ф.


Бондаренко М.Ф. народився 30 листопада 1944 року у

с. Крутоярівка Кегичівського р-ну Харківської області.

З 1961-1962 р. р. учень ТУ №6

З 1962-1963р. р. – формувальник з-ду ім.. Малишева В.О.

З 1963-1967 – студент ХІРЕ

У 1967 році з відзнакою закінчив ХІРЕ

З 1967-1968 р. р.- лаборант, інженер ХІРЕ

З 1968-1969 р. р.- аспірант ХІРЕ

З 1969-1970 р. р.- асистент кафедри математичного моделювання

У 1970 р. - захистив канд. дисертацію в 25 років, самий молодий вчений, рекорд ХІРЕ на той момент

З 1972-1974 р.р.- викладач-консультант університет Ориенте (Куба)

З 1977 - зав. каф. ПЗЕОМ

У 1984 р. - доктор техн. наук

У 1986 р. - професор

З 1994 р. та по цей час – ректор Національного університету радіоелектроніки

Професор Бондаренко М.Ф.- відомий вчений у галузі інформатики та штучного інтелекту. Зробив великий внесок у розробку теорії інтелекту, розпізнавання мови, побудови інформаційних систем.

Створив наукову школу, підготував 34 кандидата наук та 9 докторів наук. Є автором більш 250 накових праць та 20 патентів і авторських свідоцтв.

Бондаренко М.Ф.- головний конструктор розробки Харківської регіональної інформаційно – аналітичної системи з надзвичайних ситуацій, системи інформаційної безпеки у відомствах, головний конструктор апаратних та програмних засобів захисту інформації банківських систем, космічних радіолініях, управлінні космічними апаратами.

Системи захисту впроваджені та широко використовуються у 42 банках України, Адміністрації Президента України, та інших відомствах.

Бондаренко М.Ф.- головний редактор наково- технічних журналів таких як “Проблеми біоніки” ,“Радіоелектроніка та інформатика”.

Багато сил віддає науковій роботі серед молоді. Щороку організує міжнародні конференції за участю представників багатьох країн світу: Великобританії, Фінляндії, США, Португалії, Болгарії та ін.

Запроваджував нову спеціальність “Програмне забезпечення обчислювальної техніки і АС”.

4

Вперше у вузі створював комп’ютерний клас на кафедрі без залучення засобів університету. Вивів кафедру ПЗЕОМ в число найкращих і найбільш перпективних, підготував керівників науково- навчальних лабораторій штучного інтелекту і придбання знань.

Під керівництвом Михайла Федоровича Бондаренко у 2001 році університету надано статус Національного.

Змінився докорінно наш університет. Реконструйован ВЦ, з’явились нові сучасні спеціальності, підвищився науковий потенціал кафедр і лабораторій. І в цьому теж заслуга ректора.

Бондаренко М.Ф. володіє іспанською, німецькою та англійською мовами.

Бондаренко М.Ф. – заслужений діяч науки і техніки України, академік АН вищої школи України, Президент Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки (АН ПРЕ Білорусі, Росії та України), лауреат регіонального рейтингу “Чоловік сторіччя”, “ Харків’янин сторіччя“. Переможець рейтингу інформаційної і ділової активності “Піонери ІІІ тисячоліття”. У 1995-1996 р.р. визнан “Людиною року “ Міжнародним біографічним центром м. Кембриджа (Англія), член експертної ради ДАК України, член комітету з Державних премій України.

У 2004 році отримав державну нагороду орден “За заслуги ІІІ ступеня”, Почесну грамоту Верховної Ради України.


5

^ Бібліографія праць М.Ф. Бондаренка


1968


Статті


1. Бондаренко М.Ф., Путятин Е.П., Пчелинов В.П. К построению математической модели зрения человека с учётом цветовой адаптации // Проблемы бионики.- Х., 1968.-Вып.1.-С.107-113.

2. Моделирование динамики адаптации зрения и слуха / М.Ф.Бондаренко, Ю.П.Шабанов - Кушнаренко, Е.П.Путятин и др. // Проблемы бионики.- Х.,1968.-Вып.1.-С.97-106.

3. Моделирование статики адаптации слуха и зрения / М.Ф.Бондаренко, Ю.П.Шабанов - Кушнаренко, Г.Ф.Дюбко, Е.П.Путятин // Проблемы бионики.-Х.,1968.- Вып.1.-С.29-38.

4. Бондаренко М.Ф., Шабанов- Кушнаренко Ю.П., Путятин Е.П. О разработке устройства для определения характеристик человеческого зрения // Развитие физиологического приборостроения.-М.: АН СССР, 1968.-С.46-52.


1969


Матеріали конференцій


5. Бондаренко М.Ф., Шабанов- Кушнаренко Ю.П. Вопросы теории адаптации зрения // Материалы Всесоюз. конф. по проблемам теоретической кибернетики.-Новосибирск: АН СССР,1969.


1970


Дисертація


6. Бондаренко М.Ф. Математические модели адаптации зрения и их технические приложения: Дис...канд. техн. наук.- Х.,1970.-149 с.,ил.-Библиогр.:с.142-149.

Статті


7. Бондаренко М.Ф., Путятин Е.Г., Качко Е.Г. Вопросы математического моделирования последовательных образов ахроматического зрения человека

// Нейробионика.-К.,1970.

8. Бондаренко М.Ф., Шабанов- Кушнаренко Ю.П. Модель адаптации зрения и опыта Криса // Кибернетика и выч. техника.-К.: Наук. думка, 1970.-Вып.7.- С.64-65.

6


9. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П. Модель статического преобразования яркости в светлоту // Кибернетика и выч. техника. - К.:Наук. думка,1970.- №7.-С.96-100.

10. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Путятин Е.П. Определение вида нелинейной функции на входе модели адаптации ахроматического зрения // Проблемы бионики.- Х.,1970.- Вып.2.- С.137-140.


1971


Статті


11. Бондаренко М.Ф., Качко Е.Г. К вопросу об общей структуре оператора временного сглаживания периодических мельканий яркости// Проблемы бионики.- Х.,1971.-Вып.7.-С.24-31.

12. Бондаренко М.Ф., Качко Е.Г. Математическое описание некоторых явлений инерции зрения // Проблемы бионики.- Х.,1971.-Вып.6.-С.21-24.

13 Бондаренко М.Ф., Путятин Е.П. Определение вида входной нелинейной функции модели адаптации зрения с помощью мельканий // Проблемы бионики – Х.,1971.-Вып.7.-С.80-85.

14. Бондаренко М.Ф. Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Марченко Ю.С. Математическое описание функционирования вкусового анализатора человека // Проблемы бионики.–Х.,1971.- Вып.5.- С.20-26.


1972


Статті


15. Бондаренко М.Ф., Еремин Г.С. О психофизическом шкалировании в слухе// Проблемы бионики. - Х.,1972.- Вып.8.- С.9-13.

16. Бондаренко М.Ф., Пильщиков Б.В. Математическое описание положений монокулярного поля зрения в поле взора человека при движении зрительной оси

// Проблемы бионики. - Х.,1972.-Вып.9.-С.24-27.

17. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Бузницкая Э.М. Математическая модель классификации русских слов по грамматическим разрядам // Применение математических методов и технических средств для переработки и передачи информации.- Калуга: НТОРЭ,1972.-С.16-22.

18. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Путятин Е.П. Аксиоматическое построение математической модели адаптации зрения //Кибернетика и выч. техника. - К.: Наук. думка,1972.-Вып.14.-С.40-48.

19. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Тищенко В.В. Математическое описание некоторых свойств вибрационной чувствительности человека // Кибернетика и выч. техника.- К.: Наук. думка,1972.-Вып.4.-С.83-87.


7


Матеріали конференцій


20. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Соловьёва Е.А. Математические модели способности человека решать некоторые задачи морфологической классификации // НТК„Применение математических методов и технических средств для переработки и передачи информации”.- Калуга: НТОРЭ,1972.-С.77-78.

21. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Соловьёва Е.А. Моделирование на ЭЦВМ способности человека решать некоторые задачи субморфологической классификации // НТК„Применение математических методов и технических средств для переработки и передачи информации”.- Калуга: НТОРЭ,1972.-С.79.


1973


Статті


22. Бондаренко М.Ф., Бузницкая Э.М. Об одной задаче морфологической классификации // Проблемы бионики. -Х.,1973.-Вып.11.-С.136-139.

23. Бондаренко М.Ф., Бузницкая Э.М., Лопухин Ю.В. Некоторые алгоритмы языкового поведения человека // Основные направления в развитии радиоэлектроники, вычислительной техники и связи.- Х.: НТОРЭ,1973.

24. Бондаренко М.Ф., Соловьёва Е.А. Методы решения задач морфологической и субморфологической классификации // Проблемы бионики. - Х.,1973.-Вып.10.-С.145-149.

25. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Соловьёва Е.А. Математическая модель определения грамматической категории рода глаголов русского языка // Проблемы бионики.- Х.,1973.-Вып.11.-С. 3-5.


1974


Статті


26. Бондаренко М.Ф., Бузницкая Э.М. Алгоритм морфологического анализа имен прилагательных русского языка // Проблемы бионики.- Х., 1974.-Вып.12.-С.149-156.

27. Бондаренко М.Ф., Осыка А.Ф. Алгоритм морфологического анализа порядкових числительных русского языка.// Проблемы бионики.-Х.,1974.-Вып.12.-С.143-149.

28. Бондаренко М.Ф., Осыка А.Ф. Алгоритм определения составных порядковых и количественных числительных русского языка и их характеристик // Проблемы бионики.-Х.,1974.- №13.-С.109-114.

29. Бондаренко М.Ф., Осыка А.Ф. Об одном алгоритме определения количественных числительных русского языка и их характеристик// Кибернетика и вычислительная техника.- К.: Наук. думка,1974.-№25.-С.100-107.

30. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Соловьёва Е.А. О некоторых

задачах создания транслятора с естественного языка на машинный // Кибернетика и вычислительная техника. - К.: Наук. думка,1974.-Вып.25.-С.96-100.

8

1975


Статті


31. Алгоритм формального спряжения глаголов / М.Ф. Бондаренко, Ю.В. Лопухин, А.Ф. Осыка и др.// Проблемы бионики.-Х.,1975.-Вып.14.-С.130-135.

32. Бондаренко М.Ф., Осыка А.Ф. Об одном алгоритме склонения числительных русского языка // Проблемы бионики.-Х.,1975.-Вып.14.-С.115-118.

33. Бондаренко М.Ф., Осыка А.Ф. Об одном алгоритме склонения числительных русского языка // Проблемы бионики.- Х.,1975.-Вып.15.-С.153-158.

34. Бондаренко М.Ф., Осыка А.Ф. Об одном алгоритме синтеза числительных русского языка// Проблемы бионики.-Х.,1975.-Вып.14.-С.119-122.


1976


Статті


35. Алгоритм перевода количественных и порядкових числительных в цифровую запись / Бондаренко М.Ф., Осыка А.Ф., Чугун А.И. и др. // Проблемы бионики Х.,1976.-Вып.16.-С.91-94.

36. Морфологическая классификация имен прилагательных русского языка / М.Ф.Бондаренко, Э.М. Бузницкая , Ю.В. Лопухин // Проблемы бионики Х.,1976.-Вып.16.- С.115-119.


1979


Статті


37 Бондаренко М.Ф., Бондарев В.М. О математическом описании словоизменения существительных . Сообщ. 1.// Проблемы бионики.-Х.,1979.-Вып.23.-С.98-105.

38. Бондаренко М.Ф., Бондарев В.М. О математическом описании словоизменения существительных . Сообщ. 2.// Проблемы бионики.-Х.,1979.-Вып.23.-С.105-110.

39. Бондаренко М.Ф., Четвериков Г.Г., Усенко П.Я. Реализация конечных отношений с помощью цифрових автоматов// Программное и математическое обеспечение систем обработки данных и принятие решений.- Х.:ХАИ,1979.-

С.34-39.

40. Бондаренко М.Ф., Чугун А.И. Задачи проведения единиц, текста естественного языка к каноническому виду и её использование при обработке больших информационных массивов // Проблемы бионики.-Х.,1979.-Вып.22.-С.125-129.

41. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П. Математическая модель склонения полных непритяжательных прилагательных // НТИ.-1979.-сер.2.-№6.-С.10-13.


9

1980


Статті


42. Бондаренко М.Ф., Бондарев В.М. Математическая модель склонения имён существительных // Проблемы бионики.-Х.,1980.-Вып.25.-С.18-24.

43. Бондаренко М.Ф., Бондарев В.М. Математическая модель словоизменения имён существительных.Сообщ.1 // Проблемы бионики.-Х.,1980.-Вып.25.-С.18-22.

44. Бондаренко М.Ф., Бондарев В.М. Об одном подходе к построению конечных дедуктивних моделей // АСУ и приборы автоматики.-Х.: Вища школа,1980.-Вып.56.-С.96-101.

45. Бондаренко М.Ф., Бондарев В.М. Описание таблиц аппаратом алгебры конечных предикатов // АСУ и приборы автоматики.- Х.: Вища школа,1980.-Вып.55.-С.74-78.

46. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Четвериков Г.Г. Приложение теории интеллекта к синтезу комбинационных схем // АСУ и приборы автоматики.-Х.:Вища школа,1980.-Вып.53.-С.10-18.

47. Математическое описание процесса склонения имён прилагательных / М.Ф.Бондаренко, Ю.П. Шабанов - Кушнаренко, В.М. Бондарев и др. // Проблемы бионики.- Х.,1980.-Вып.24.-С. 22-27.


Матеріали конференцій


48. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Соловьёва Е.А. Применение алгебры конечных предикатов для моделирования языковых процессов //Всесоюз. конф “Методы математической логики в проблемах искусственного интеллекта”: Тез. докл.- Паланга,1980.-С.178-179.


1981


Статті

49. Бондаренко М.Ф., Дрюченко А.Я. Автоматический ввод речевых сообщений в ЭВМ // Специализированные вычислительные устройства и их применение.- К.: Проектный институт электродинамики АН УССР,1981.-С.56.

50. Бондаренко М.Ф., Дрюченко А.Я. Автоматический вывод синтезированных сообщений из ЭВМ //”Специализированные вычислительные устройства и их применение”.- К.: Проектный институт электродинамики АН УССР,1981.-С.19.

51. Бондаренко М.Ф., Захарченко П.В. Математическое описание преобразований формул алгебры конечных предикатов// Математические методы анализа динамических систем .- Х.:ХАИ.-Вып.5.-С.80-86.

52. Бондаренко М.Ф., Лазаренко О.В. Математическое описание фонетических явлений приставочного словообразования // АСУ и приборы автоматики.- Х.: Вища школа,1981.-Вып.58.-С.97-100.

53. Бондаренко М.Ф., Лазаренко О.В. Об одном подходе к математическому описанию приставочного словообразования // АСУ и приборы автоматики.- Х.: Вища школа,1981.-Вы.58.-С.94-97.

54. Бондаренко М.Ф. Система автоматического речевого общения с ЭВМ // Специализированные вычислительные устройства и их применение.- К.: Изд-во АН УССР,1981.-С.19.

10

55. Бондаренко М.Ф. Четвериков Г.Г., Усенко П.Я. Применение алгебры конечных предикатов для приборной реализации конечных отношений // Применение ортогональных методов при обработке сигналов и анализе систем.- Свердловск,1981.-С.118-128.

56. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П. О математическом описании выражений и действий над ними // Вестник ХПИ. Элементы и устройства автоматизированных систем управления.- Х.: Вища школа,1981.-№179.-Вып.1.-С.86-92.

57. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П. О математическом описании естественного языка.// Проблемы бионики.-Х.,1981.-Вып.27.-С.9-13.

58. Бондаренко М.Ф., Шаронова Н.В. Задача фрагментации суффиксов имён существительных // Проблемы бионики.-Х.,1981.-Вып.27.-С.79-83.

59. Бондаренко М.Ф., Шаронова Н.В. О математическом описании процессов словообразования // Проблемы бионики.-Х.,1981.-Вып.27.-С.83-88.

Матеріали конференцій


60. Бондаренко М.Ф. О моделировании механизмов восприятия слуховых образов // VI Украин. республ. конф. по бионике.- Ужгород,1981.

61. Бондаренко М.Ф., Хаханов В.И. Многозначное моделирование цифровых схем на основе графического представления логических элементов// Республ. конф. «Контроль и автоматизированное проектирование монтажа узлов и устройств цифровой аппаратуры»: Тези допов. - Каунас,1981.


Депоновані монографії та статті


62. Бондаренко М.Ф., Захарченко П.В. Корневая структура и модель её распознавания.-Х.,1981.-27 с.-Деп.ВИНИТИ 25.02.81, №2621

63. Бондаренко М.Ф., Захарченко П.В. Принципы математического описания чередования в корнях –Х.,1981.-32 с.-Деп.ВИНИТИ 5.03.81, №2638

64. Бондаренко М.Ф., Коряк С.Ф. Математическое описание именных словосочетаний русского язика.-Х.,1981.- 19 с.-Деп. ВИНИТИ 05.09.81, №2639

65. Бондаренко М.Ф., Чугун А.И. Математическая модель грамматической обработки глагольных словоформ на морфологическом уровне.- Х.,1981.-18 с.-Деп. ВИНИТИ 20.10.81, №2732

66. Бондаренко М.Ф., Шаронова Н.В. Моделирование фрагментированных суффиксов имен существительных.-Х.,1981.-29 с.- Деп. ВИНИТИ 2.03.81, №964.

67. Бондаренко М.Ф., Дрюченко А.Я., Кантемир А.И. О математическом описании гласных звуков русского языка.-Х.,1981.-16 с.-Деп. В УКРНИИНТИ 15.09.81, № 3044.-Ук 81.


11

1982


Статті

68. Бондаренко М.Ф. Математическая модель гласных звуков русского языка // Вестник ХПИ.- №186.Применение вычислительных систем.- Х.,1982.-Вып.2.- С.61-63.

69. Бондаренко М.Ф. Математическая модель словоизменения имен числительных // Проблемы бионики.-Х.,1982.-Вып.28.-С. 46-53.

70. Бондаренко М.Ф., Буркова Н.М., Шаронова Н.В. Математическое описание суффиксального словообразования глаголов // Проблемы бионики.-Х.,1982.-Вып.28.-С. 8-14.

71. Бондаренко М.Ф. Дима З.В., Чикина В.А. Математическая модель словоизменения глаголов. Сообщ.1 // АСУ и приборы автоматики.-Х.,1982.-Вып.61.-С.86-92.

72. Бондаренко М.Ф. Дима З.В., Чикина В.А. Математическая модель словоизменения глаголов. Сообщ.2 // АСУ и приборы автоматики.-Х.,1982.-Вып.61.-С.93-99.

73. Бондаренко М.Ф., Маленченко С.И. Метод формирования грамматических категорий по смысловым оттенкам морфем // Проблемы бионики.-Х.,1982.-Вып.29.- С.9-12.

74. Бондаренко М.Ф., Маленченко С.И. О введении буквенных переменных для математической записи русских слов // Проблемы бионики.-Х.,1982.- Вып.29.-С.95-100.

75. Моделирование комбинационных схем в к-значном алфавите средствами алгебры конечных предикатов / М.Ф. Бондаренко, Г.Ф. Кривуля, А.С. Шкиль и др. // АСУ и приборы автоматики.-Х.,1982.-Вып.64.-С. 114-121.


Депоновані монографії та статті


76. Бондаренко М.Ф., Дрюченко А.Я., Кантемир А.И. О математическом описании гласных звуков русского язика.-Х.,1982.-23 с.- Деп. ВИНИТИ 15.03.82, №3044.

77. Бондаренко М.Ф., Захарченко П.В., Бузницкая Э.М. Семантические особенности корневых сткуктур.-Х.,1982.-12 с.-Деп. ВИНИТИ 1.06.82, №2683.

78. Бондаренко М.Ф., Шабанов-Кушнаренко Ю.П., Шляхов В.В. Предикаты п-мерной линейности и их свойства.-Х.,1982.-16 с.-Деп. ВИНИТИ 7.09.82, №4764.


12


1983

Статті

79. Бондаренко М.Ф. Исследование системы аксиом алгебры конечных предикатов // АСУ и приборы автоматики.-Х.,1983.-Вып.66.-С.120-130.

80. Бондаренко М.Ф. Лингвистические аспекты человеко - машинных диалоговых систем // Материалы 5-ой школы-семинара «Интерактивные системы».-Тбилиси: Мецниреба,1983.-С.296-297.

81. Бондаренко М.Ф. О решении уравнений алгебры конечных предикатов // Локальные автоматизированные системы автоматики.- К.: Наук. думка,1983.-С.138-144.

82. Бондаренко М.Ф., Буркова Н.М. Математическая модель непроизводных глаголов русского языка // Проблемы бионики.-Х.,1983.-Вып.31.-С. 8-12.

83. Бондаренко М.Ф., Сигалов В.Л. Задача декомпозиции уравнений алгебры конечных предикатов // Проблемы бионики.-Х.,1983.-Вып.30.-С.10-15.

84. Бондаренко М.Ф., Сигалов В.Л. Простые методы аппаратного решения логических уравнений // АСУ и приборы автоматики.-Х.: Вища школа,1983.-Вып.68.-С.47-52.

85. Бондаренко М.Ф., Хаханов В.И., Немченко В.П. Анализ переходных процессов в системе диагностирования дискретных устройств // Вопросы технической диагностики.-Ростов - на- Дону,1983.-С.41-44.

86. Бондаренко М.Ф., Четвериков Г.Г., Усенко П.Я. Реализация конечных отношений с помощью цифровых автоматов // Математические методы анализа динамических систем.-Х.,1983.-Вып.7.-С.132-138.

Депоновані монографії та статті


87. Бондаренко М.Ф. Метод формирования семантических категорий русского языка.Х.,1983.-20 с.- Деп.ВИНИТИ 10.10.83,№10 (144)

88. Бондаренко М.Ф., Маленченко З.Ю., Калекина Т.Г. Математическое описание фонетической послоговой сегментации Х.,1983.-11 с.-Деп. УкрНИИНТИ 9.04.83, №271- Ук-Д83.

89. Бондаренко М.Ф., Четвериков Г.Г. Теоретические предпосылки для автоматической обработки текстовой информации.-Х.,1983.-25 с.- Деп. ВИНИТИ15.10.83, №10(144)

90. Бондаренко М.Ф., Шляхов В.В., Наталуха Ю.В. Предикаты n- мерной линейности и их свойств.-Х.,1983.-19 с.- ДепВИНИТИ 25.03.83,№4764

91. О математическом описании орфографических связей в русских словах для гласных звуков / Бондаренко М.Ф., Маленченко З.Ю., Прасол Г.А. и др.-Х.,1983.- 11 с.-Деп.УкрНИИНТИ 29.08.83, №979- Ук-Д83

92. О математическом описании орфоэпических связей в русских словах для заднеязычных звуков / Бондаренко М.Ф., Маленченко З.Ю., Прасол Г.А. и др.-Х.,1983.-10 с.- Деп.УкрНИИНТИ 29.08.83, №981- Ук-Д83

93. О математическом описании орфоэпических связей в русских словах для согласных звуков / Бондаренко М.Ф., Маленченко З.Ю., Прасол Г.А. и др.-Х.,1983.-11 с.- Деп. УкрНИИНТИ 29.08.83, №980- Ук-Д83

94. Об одном способе постоения дискретного портрета речевого сообщения/ Бондаренко М.Ф.-Х.,1983.-12 с.-Деп. УкрНИИНТИ 12.04.83, №280- Ук-Д83


13


95. Бондаренко М.Ф., Николаенко В.Л. Сегментации речевого потока на акустически однородные области.-Х.,1983.-10 с.- Деп УкрНИИНТИ 22.12.83, №1406- Ук-Д83

96. Бондаренко М.Ф., Коряк С.Ф. Формализация закономерностей употребления предлогов с зависимым словом в русском языке.-Х.,1983.-14 с.- Деп. УкрНИИНТИ 12.10.83, №1121- Ук-Д83


Авторські свідоцтва та патенти


97. А.с.991492 СССР, М.Кл.3 G 10LZ1/02 Способ распознавания речевого сигнала / М.Ф. Бондаренко, А.Я. Дрюченко, Ю.П. Шабанов- Кушнаренко; ХИРЭ.-3234424/18-10; Заявл.14.01.81; Опубл. 23.01.83, Б.И.- №3.- 4с.- черт.

98. А.с. 1030840 CCCР, SU1030840 А G 10 L 1/92 Устройство для распознавания речевых сигналов / М.Ф. Бондаренко, А.Я. Дрюченко, А.И. Кантемир и др.; ХИРЭ ( Украина).-3383637/18-10; Заявл. 08.01.82; Опубл. 23.07.83, Б.И.- №27.-3с. черт.


Статті англ. мовою


99. Bondarenko M.F. Application of the finite predicate algebra for the description of grammatical analysis and synthesis of a natural language //Symposium "Grammars of analysis and synthesis and their representation in computational structures" . - Tallinn, 1983.-Р.р.100-112.


1984


Навчальні посібники


100. Основы теории вычислительных систем. / М.Ф. Бондаренко, В.И. Салыга , С.И. Чайников и др. - Х.: Вища школа,1984.-.200 с.


Статті


101. Бондаренко М.Ф., Лазаренко О.В. О формальном описании префиксального поля // Проблемы бионики.-Х.,1984.-Вып.33.-С.10-15.

102. Бондаренко М.Ф., Лазаренко О.В. О формировании симантических признаков для математической модели префиксального словообразования // Проб-лемы бионики.- Х.,1984.-Вып.32.-С.6-12.

103. Бондаренко М.Ф. О дискретизации речевых сигналов // АСУ и приборы автоматики.-Х.: Вища школа,1984.-Вып.71.-С.60-65.

104. Бондаренко М.Ф., Рублинецкий В.И. Слово о вычислительной лингвистике // Проблемы бионики. - Х.,1984.-Вып.32.-С.12-16.

105. Бондаренко М.Ф., Шабанов- Кушнаренко Ю.П. О математическом описании естественного языка // Проблемы бионики.-Х.,1984.-Вып.33.-С.16-21.


14


106. Математическое описание акцентных характеристик русского языка

/ М.Ф.Бондаренко, В.М. Бондарев, Т.Г.Калекина и др. // Проблемы бионики.-Х.,1984.-Вып.33.-С.16-21.

107. Бондаренко М.Ф., Сигалов В.Л. Комплекс программ решения логических уравнений // РФАП АН УССР.-К.,1984.-№125.


Дисертація


108. Бондаренко М.Ф. Математические модели морфологических и фонетических отношений и их применение для автоматизации обработки речевых сообщений: Дис… докт. техн. наук.-Х.,1984.-350 с.-Библиогр.:С.329-350.


Депоновані рукописи


109. Бондаренко М.Ф., Котляров С.О., Захарченко П.В. Решение уравнений семантики корневых структур на ЭВМ.-Х.,1984.-8 с.-Деп.УКРНИИНТИ 24.02.84, №334.-Ук84.

110. Бондаренко М.Ф., Котляров С.О. Эвристический алгоритм решения уравнений алгебры конечных предикатов.-Х.,1984.-10 с.-Деп.УКРНИИНТИ 24.02 84, № 337.-Ук84.


Авторські свідоцтва


111. А.с. 1095167 СССР, SU 09567А G6F3/6 Устройство для синтеза речи/ М.Ф. Бондаренко, ХИРЭ.-Заявл. 05.05.82; Опубл. 30.05.84, Б.И.- №20.- 8 с.


1985


Статті


112. Бондаренко М.Ф., Николаенко В.Л. Методика анализа речевых сигналов по их „динамическим портретам” // Проблемы бионики.-Х.,1985.-Вып.35.-С.6-9.


Авторські свідоцтва


113. А.с. 1133590 А G 06 F 13/00 Устройство для сопряжения датчика информации с ЭВМ / М.Ф. Бондаренко, А.Я. Дрюченко, Е.П. Путятин; ХИРЭ.- 3554193/24-24; Заявл. 18.02.83; Опубл. 07.01.85, Б.И.- 1985.-№1.-18 с.- черт.


15


1986


Статті


114. Бондаренко М.Ф., Николаенко В.Л. Автоматическое выделение щелевых согласных в речевом сигнале // АСУ и приборы автоматики.-1986.-Вып.36.-

С.11-16.


Авторські свідоцтва та патенти


115. А.с. 1241483 А1 4Н03 М 7/00, 13/00 Модуль для преобразования кодов /

М.Ф. Бондаренко, Г.Г. Четвериков, Ю.П. Шабанов- Кушнаренко; ХИРЭ.-3844735/24-24; Заявл.11.12.84; Опубл.30-06.86, Б.И.-1986.-.№24.-6 с. -черт.

1987


Статті


116. Бондаренко М.Ф., Шабанов – Кушнаренко Ю.П. Об абстрактном определении алгебры конечных предикатов // Проблемы бионики.-Х.,1987.-Вып.39.-С.3-12.


1988


Навчальні посібники


117. Диалоговая система колективного доступа „ Фокус” в примерах и задачах

/ М.Ф. Бондаренко, З.В. Дударь, Н.С. Лесная и др. – К.: УМК ВО,1988.-64 с.

118. Методические указания к сам. работе по курсу „ Основы дискретной математики” для студ. днев. формы обучения спец.” Электронные вычислительные машины”/ Сост. М.Ф. Бондаренко.–Х.:ХИРЭ,1988.-34 с.

119. Основы дискретной математики / М.Ф. Бондаренко, А.Ф.Осыка, Ю.П.Шабанов – Кушнаренко и др.-Х.: Изд-во ХИРЭ,1988.- 33 с.


Статті


120. Бондаренко М.Ф., Маторин С.И., Соловьева Е.А. О моделировании времени в некоторых ситуациях с неполной информацией // Проблемы бионики.-Х.,1988.-Вып.41.-С.3-6.


16

Депоновані рукописи


121. Бондаренко М.Ф., Дрюченко А.Я., Деркач В.Л. Устройство сопряжения речевого терминала с ЭВМ.- Х.,1988.- 10 с.- Деп. УКРНИИНТИ 5.01.88.- Ук 88.

122. Бондаренко М.Ф., Наталуха Ю.В., Шабанов- Кушнаренко С.Ю. Об аксиоматическом построении n-мерной евклидовой плоскости в психофизических измерениях.- К.,1988.-13 с.- Деп. в Укр.НИИНТИ 21.06.88, №1573.-Ук.88.

123. Бондаренко М.Ф., Наталуха Ю.В., Шабанов- Кушнаренко С.Ю. Об n-мерной евклидовой плоскости в психофизических измерениях.-К.,1988.- 15 с.-Деп. в Укр. НИИ НТИ 21.06.88,№1569-Ук88
124. Бондаренко М.Ф., Шабанов- Кушнаренко С.Ю. Выражение логических и теоретико- множественных понятий на языке алгебры конечных предикатов.-К.1988.-11 с.-Деп. в Укр. НИИ НТИ 10.05.88,№1127-Ук88

125. Бондаренко М.Ф., Шабанов- Кушнаренко С.Ю. Об алгебре наборов логических констант –К.,1988.-12 с.-Деп. в Укр.НИИ НТИ 11.05.88, №1132-Ук88

126. Бондаренко М.Ф., Шабанов- Кушнаренко С.Ю. Об условиях существования линейного предиката.-К.,1988.-9 с.-Деп. в Укр.НИИ НТИ 11.05.88,№1130.- Ук88


1989


Статті


127. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П.. О линейных предикатах // Проблемы бионики.-Х.,1989.-Вып.43.-С.3-7.

128. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Шульгин И.В. Об условиях существования субъективной метрики // Проблемы бионики.-Х.,1989.-Вып.42.-С.3-9.


Депоновані рукописи


129. Бондаренко М.Ф., Замаруева И.В., Осыка А.Ф. Моделирование родовидовых отношений в русских словосочетаниях.- К., 1989. – Деп. в УКРНИИНТИ 01.04.89, №960 – Ук 89.


1990


Статті


130. Бондаренко М.Ф., Левицкий А.С., Лихачева О.А. Использование лингвистического регистра при решении задачи идентификации морфемы// Проблемы бионики.-Х.,1990.-Вып.45.-С.22-26.

131. Бондаренко М.Ф., Левицкий А.С., Лихачева О.А. О математическом моелировани семантики производных с модификационными значениями// Проблемы бионики.-Х.,1990.-Вып.45.-С.17-22.


17

Матеріали конференцій


132. Бондаренко М.Ф., Терзиян В.Я. Проблемы создания интеллектуальных естественно- языковых интерфейсов // Всесоюз. конф.« Искусственный интеллект-90».-Минск,1990.-С.99-102.


1991


Навчальні посібники


133. Бондаренко М.Ф., Осыка А.Ф. Автоматическая обработка информации на естественном языке.-К.:УМК ВО,1991.-142 с.


Статті


134. О математическом описании межморфемных отношений / М.Ф. Бондаренко, Д.Э. Ситникова, Н.В. Шаронова и др. // Проблемы бионики.-Х., 1991.-Вып.46.- С.139-145.


1992


Навчальні посібники


135. Проектирование банков естественно - языковых знаний/ М.Ф. Бондаренко, Е.А. Соловьева, С.И. Маторин и др.- К.: УМК ВО,1992.-135 с.


Статті


136. Бондаренко М.Ф., Терзиян В.Я., Попков И.И. Метод частичного устранения многозначности синтаксического представления предложения без привлечения семантики. Сообщ.1 // АСУ и приборы автоматики.-Х.: Основа,1992.-Вып.98.-С.26-31.


Депоновані рукописи


137. Бондаренко М.Ф., Терзиян В.Я., Попков И.И. Моделирование лингвистических знаний в интеллектуальных естественных языковых інтерфейсах.-Х.,1992.-235 с.- Деп. в Укр.ИНТЭИ, 14.09.92, №1414 .-Ук92


Статті англ. мовою


138. Bondarenko M.F., Terziyan V. Reasoning with Metasemantic Network// Proc. of the First All-Ukrainian Conf. on Signal-Image Processing and Pattern Recognition/- Kiev (Ukraine). – 1992.-P.11.


18


1993


Навчальні посібники


139. Бондаренко М.Ф., Лесная Н.С., Шубин И.Ю. Основы программирования на языке REXX в подсистеме диалоговой обработки системы виртуальных машин ЕС ЭВМ.- К.:ИСДО,1993.-116 с.

140. Проектування банків природномовних знань / М.Ф. Бондаренко, К.О. Соловйова, С.І. Маторин та ін.-К.:ІСДО,1993.-96 с.


Статті


141. Бондаренко М.Ф., Гусятин Е.М., Четвериков Г.Г. Методы решения предикатних уравнений// Компьютерные интеллектуальные модели и системы.- Х.: ХАИ,1993.-С.22-27.

142. Бондаренко М.Ф., Терзиян В.Я., Попков И.И. Метод частичного устранения многозначности синтаксического представления предложения без привлечения семантики. Сообщ.2 // АСУ и приборы автоматики.- Х.: Основа,1993.-Вып.99.-С.36-42.

143. Бондаренко М.Ф., Терзиян В.Я., Попков И.И. Метод частичного устранения многозначности синтаксического представления предложения без привлечения семантики. Сообщ.3. // АСУ и приборы автоматики.- Х.: Основа,1993.-Вып.100.-С.8-19.


Cтатті англ. мовою


144. Bondarenko M.F., Terziyan V., Grebenyuk V. Reasoning Based on the Algebra of Semantic Relations Pattern Recognition and Image Analysis, V.3, No.4, 1993.


1994


Матеріали конференцій


145. Бондаренко М.Ф., Піжурін А.В., Штанько В.І. Система обробки мовних повідомлень // ІІ Всеукр. міжнар. конф. УкрОБРАЗ 94.-К.,1994.20-24 грудня.

146. Бондаренко М.Ф., Терзіян В.Я., Ткачук А.В. Багаторівневі моделі подання квазіперіодичних темпоральних образів //ІІ Всеукр. між нар. конф. УкрОБРАЗ 94.-К.,1994.20-24 грудня.

147. Символический вывод в системах распознавания образов/ М.Ф.Бондаренко, В.Я.Терзиян, А.В.Ткачук и др. //Междунар. научно- технич. конф. Micro CAD’94.-Харькв-Мишкольц,1994.


19


1995


Навчальні посібники


148. Багаторівневі динамічні моделі прийняття рішень/ М.Ф.Бондаренко, З.В. Дудар, О.Б. Кайкова та ін.-К.:ІСДО,1995.-96 с.

149. Многоуровневые динамические модели принятия решений / М.Ф. Бондаренко, З.В. Дударь, А.Б. Кайкова и др.- К.:ИСДО,1995.-100 с.

150. Теория вычислительных процессов и систем: Учеб. пос. / М.Ф.Бондаренко, З.В.Дударь, А.Б. Кайкова и др.- К.: ІСДО,1995.-84 с.


Матеріали конференцій


151. Анализ слабоструктурированной проблемы оценки научных проектов с применением системы поддержки принятия решений / М.Ф. Бондаренко, З.В. Дударь, А.Б.Петровский и др. // Междунар. конф. «Теория и техника передачи, приёма и обработки информации»:Тез. доп. - Туапсе,18-21 сентября 1995.-С.95.

152. Библиотека трёхмерной когнитивной графики для создания интеллектуального интерфейса/ М.Ф. Бондаренко, Е.А.Соловьёва, Л.Л. Можина и др.// ІІ Україн. конф. з автоматич. керування « Автоматика-95».-Львів,26-30 вересня,1995.

153. Бібліотека підтримки концептуальних знань для словників та термінологічних систем: Сообщ. о программном продукте /М.Ф. Бондаренко, К.О.Соловйова, М.Ф. Вороной та ін.// Труды V Міжнар. конф. „Укрсофт-95”.-Л.,1995.-С.23-24.

154. Бондаренко М.Ф., Борисенко В.П. Технология и средства автоматизированного проектирования диалоговых обучающих компонент интеллектуальных информационно-советующих систем организационного управления // Научно-технич. конф. „ Техника и физика электронных систем и устройств”.-Сумы,18-20 мая, 1995.

155. Многоуровневая модель анализа сигналов биологической природы / М.Ф. Бондаренко, С.В. Вязеленко, В.Я. Терзиян и др. // Междунар. научно-технич. конф. MicroCAD’95.-Харьков-Мишкольц,1995.

156. Разработка рационального способа кодирования звука/ М.Ф. Бондаренко, А.В.Баталин, Р.Я. Умяров и др. // ІІ Українська конф. з автоматичного керування «Автоматика-95».-Львів,26-30 вересня, 1995.

157. Разработка способа рационального дискретного кодирования цветной информации / М.Ф. Бондаренко, В.А. Чикина, С.Ю.Шабанов- Кушнаренко // ІІ Україн. конф. з автоматичного керування « Автоматика-95».-Львів,26-30 вересня, 1995.

158. Система автоматического анализа психосемантической структуры текста./ М.Ф. Бондаренко М.Ф., Е.А.Соловьёва, М.М. Глибицкий и др.// ІІ Україн. конф. з автоматичного керування « Автоматика-95».- Львів,26-30 вересня, 1995.

159. Теоретические и практические аспекты управления сетевыми структурами с развитой семантикой / М.Ф.Бондаренко, Е.А. Соловьёва, А.В. Свинарев // ІІ Україн. конф. з автоматичного управління « Автоматика-95».-Львів,26-30 вересня, 1995.-Т.3.-С.7.


20

1996


Навчальні посібники та монографії


160. Интеллектуальная технология SIMER + MIR. Опыт применения./ М.Ф.Бондаренко, Е.А.Соловьева, О.В.Хомицкий и др.- Х.:ХТУРЭ,1996.- 68 с.


Матеріали конференцій


161. Автоматизация построения интеллектуальных интерфейсов методами когнитивной графики для технологий, ориентированных на знания / М.Ф.Бондаренко, Е.А.Соловьева, З.В. Дударь и др. //XXIII междунар. конф. «Новые информационные технологии в науке, образовании и бизнесе-J5+Se’96: Тез. докл.-Ялта-Гурзуф,1996.-С.115-116.

162. Автоматизированное классифицирование понятий на основе когнитивных критериев/ М.Ф. Бондаренко, Е.А.Соловьева, С.И. Маторин и др. // III Всеукр. міжнар. конф. з оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів Укробраз-96: Тез. докл.-К.,1996.-С.16-19.

163. Бондаренко М.Ф., Белоус Н.В., Ильченко А.В. Вопросы интеллектуализации компьютерных обучающих систем // ІІ междунар. конф. «Теория и техника передачи, приёма и обработки информации»:Тези доп.- Х.- Туапсе,1996.-С.94.

164. Бондаренко М.Ф., Маторин С.И., Соловьева Е.А. Анализ системологического инструментария концептуального моделирования проблемных областей// НТИ.-М.:ВИНИТИ,1996.-Сер.2.-№4.-С.1-11.

165. Бондаренко М.Ф., Соловьева Е.А., Шумеев А.Л. Исследование и разработка теоретических основ создания основных подсистем интеллектуальной системы автоматического контроля параметров и автоматизированной оценки состояния окружающей среды// ІІ междунар. конф. «Теория и техника передачи, приёма и обработки информации»:Тези доп. – Х.- Туапсе,1996.-Т.2.-С.70-71.

166. Бондаренко М.Ф., Шабанов- Кушнаренко С.Ю., Каплун С.Н. Рациональная дискретная обработка цветового сигнала в видеосистемах и системах распознавания образов// ІІ междунар. конф. «Теория и техника передачи, приёма и обработки информации»: Тези доп.- Х.- Туапсе,1996.-С.309.

167. Бондаренко М.Ф., Шабанов- Кушнаренко Ю.П., Чикина В.А. Способ рациональной дискретной модуляции звукового сигнала // ІІ междунар. конф. «Теория и техника передачи, приёма и обработки информации»:Тези доп.- Х.- Туапсе,1996.-С.308.

168. Исследование применения моделей когнитивных структур в качестве знаний экспертных систем / М.Ф. Бондаренко, Е.А.Соловьева, М.Ф. Вороной и др. // І междунар. Симпозиум « Мир деловой информации»:Тез. доп.-Х.,1996.-С.403.

169. Методика применения когнитивных иерархических моделей проблемных областей при построении обучающих систем / М.Ф. Бондаренко, Е.А.Соловьева, М.Ф. Вороной и др. // Учебно-метод. конф. « Методологические проблемы качества обучения и обучение качеству»: Тези доп.-Алушта,1996.-С.86-89.

170. Моделювання лінгвістичних зв’язків елементів фонетичного та морфологічного рівня української мови в системах автоматичного розпізнавання сигналів/ М.Ф.Бондаренко, В.М. Бавикін, З.Д. Коноплянко и др.// ІІІ Всеукраїн. міжнар. конф. «Оброблення сигналів і зображень та розпізнавань образів (Signal/image pricessing and pattern recognition)-Київ,26-30 листопада,1996.-С.116.


21

171. Построение интеллектуальных систем на основе когнитивных моделей проблемных областей / М.Ф. Бондаренко, Е.А.Соловьева, С.И. Маторин и др. // Сб. науч. тр. V национ. конф. с междунар. участием 5-11 октября 1996 « Искусственный интеллект-96» (КИИ-96).-Казань,1996.-Т.2.-С.314-316.

172. Применение автоматизированных информационных библиографических систем при совершенствовании учебного процесса в технических вузах / М.Ф.Бондаренко, В.М. Бавыкин, Л.Г. Богданова и др. // Междунар. науч.- методологич. конф. « Интеграция образования, науки и производства»: Тез. докл. -Луцк.-26-29 сентября,1996.-С.27-28.

173. Системологические когнитивные методы создания интеллектуального интерфейсва на основе знаний и средств когнитивной графики / М.Ф.Бондаренко, Е.А. Соловьева, С.Б. Лавриненко и др. // І междунар. симпозиум « Мир деловой информации»: Дез. докл.-Х.,1996.


Депоновані рукописи


174. Бондаренко М.Ф., Белоус М.В., Шубин И.Ю. Основные методические принципи работы в среде компьютерных обучающих систем по дискретной математике.- Х., 1996.- 11с.- Деп. УКНИИНТИ 21.10.96, №1932- Ук 96.

175. Бондаренко М.Ф., Евсюков А.Ю., Калиновский А.С. и др. Применение обьектно-ориенрированного подхода к проэктированию одного класса интелектуальных информационных систем.- Х., 1996.- 12 с.- Деп. УКРНИИНТИ 14.02.96, №530 – Ук 96.


Авторські свідоцтва та патенти


176. Функциональный преобразователь с многозначным кодированием: Пат.2147789 Р.Ф. 7.Н 03 К 19/02, Н 03 М 1/00 / Бондаренко М.Ф., Коноплянко З.Д., Четвериков Г.Г.;ХИРЭ, Гос. тех. Львівська політехніка.-97101717; Заявл.04.02.97; Опубл. 30.07.96, Б.И..-1996.-.№11.-64 с. - черт.


Статті англ. мовою


177. Bondarenko M.F., Chetverikov G.G., Gerasin S.N.The application reduction methods in multymeaning stochastic structures// Праці УНДІРТ. – 1996. №1 (5) - Р.р. 24 – 28.


22

1997


Навчальні посібники, монографії


178. Бондаренко М.Ф., Коноплянко З.Д., Четвериков Г.Г. Основи теорії синтезу над швидкодіючих структур мовних систем штучного інтелекту: Монографія.-К.:ІЗМН,1997.-263 с.

179. Бондаренко М.Ф., Маторин С.И. Человек- инструкция по эксплуатации человека человеком.-Х.,1997.-44 с.

180. Теория многоуровневых семантических сетей / М.Ф. Бондаренко, В.А. Гребенюк, Е.Б. Кайкова и др. - Х.: ХТУРЭ,1997.-76 с.


Матеріали конференцій


181. Бондаренко М.Ф., Горбенко И.Д., Закиров В.Х. Концепция деятельности, квалификационная характеристика и учебный план организации последипломного образования по специальности7.091504 „ Защита информации в компьютерных системах”// Материалы НТК „Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі”: Тези доп.-Х.,1997.-С.86-87.

182. Бондаренко М.Ф., Ельчанинов Д.Б., Маторин С.И. Математическое моделирование процесса повышения терминов с применением аппарата теории категории // НТИ.-Сер.2.-М.:ВИНИТИ,1997.-№2.

183. Бондаренко М.Ф., Лавриненко С.Б., Назаренко Р.Н. Новый инструментарий построения систем, основанных на знаниях // НМК «Использование компьютерных технологий в учебном процессе»:Тези доп.-Х.,18-20 ноября 1997.-С.57.

184. Бондаренко М.Ф., Маторин С.И., Соловьева Е.А. Системологические методы и средства устойчивого развития систем организационного управления // 3 Междунар. конф. «Теория и практика передачи, приёма и обработки информации».-Харьков-Туапсе,16—18 сентября,1997.-С.281.

185. Бондаренко М.Ф., Маторин С.И., Шумеев А.Л. Разработка новых методов и интеллектуальных средств экспертного анализа и прогнозирования чрезвычайных ситуаций // НМК « Использование компьютерных технологий в учебном процессе».-Х.,18-20-ноября 1997.-С.56.

186. Бондаренко М.Ф., Ревенчук И.А., Четвериков Г.Г. Управление инвестициями// 3-я междунар. научно- методич. конф. « Интеграция образования науки и производства».-Луцк,25-28 сентября 1997.-С.25.

187. Бондаренко М.Ф., Четвериков Г.Г. Проблема інтелектуалізації та українізації мовних систем штучного інтелекту // Труди 6-і междунар. конф. „Знание- Диалог- Решение” KDS-97.-К.: ИК НАН Украины,1997.С.68-76.

188. Бондаренко М.Ф., Шабанов- Кушнаренко С.Ю., Колесников Д.О. Рациональная дискретная обработка цветового сигнала в видеосистемах и системах распознавания образов// ІІІ междунар. конф.” Теория и техника передачи, приёма и обработки информации: Тез. докл. 16-18 сент. Харьков – Туапсе.-С.6

189. К вопросу о подготовке и переподготовке специалистов в области защиты информации /М.Ф.Бондаренко, И.Д. Горбенко, В.И. Долгов и др. // НТК « Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі”: Тези доп.-Х.,1997.-С.88-89.


23

190. Разработка устройства кодирования звука/ М.Ф. Бондаренко, А.Л. Ерохин, В.А Чикина // Труды междунар. науч.-техн. конф. „ Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье”.Ч.5.-Харьков, Мишкольц, Магдебург.-1997.-С.292-295.


Депоновані рукописи


191. Бондаренко М.Ф., Глибицкий П.Н., Слипченко Н.И. Анализ методов и систем контроля и автоматизированной оценки экономического состояния окружающей среды.- Х.,1997.- 9 с.- Деп. УКРНИИНТИ 07.02.97, № 143 -Ук 97.

192. Бондаренко М.Ф., Маторин С.И., Вороной И.Ф. Анализ требований к характеристикам интелектуальной системы экономического мониторинга.- Х.,1997.- 10 с.- Деп.УКРНИИНТИ 7.02.97, №140- Ук 97.

193. Бондаренко М.Ф., Соловьева Е.А. Описание интерфейса пользователя основных возможностей и интелектуальной программной системы экологического мониторинга окружающей среды.- Х., 1997.- 18 с.- Деп. УКРНИИНТИ 07.02.97, №144 – Ук 97.


Авторські свідоцтва та патенти


194. Функціональний перетворювач з багатозначним кодуванням: Пат.14936 А Україна 6 Н03 К 19/02 / Бондаренко М.Ф., Коноплянко З.Д., Четвериков Г.Г. ; Держ. універ. „Львівська політехніка” ХДТУРЕ.-96073064; Заявл. 30.07.96; Опубл. 30.06.97, Б.И.- №3.- 4 с.

195. Функціональний перетворювач: Пат. 14935 А Україна 6 Н03 К 19/08 / Бондаренко М.Ф., Коноплянко З.Д., Четвериков Г.Г.; 96010250; Заявл. 22.01.96; Опубл. 30.06.97, Б.И.-.№3.- 3 с.


1998


Навчальні посібники


196. Бондаренко М.Ф., Гвоздинський А.М. Оптимізаційні задачі в системах прийняття рішень.- Х.: ХТУРЕ,1998.-216 с.

197. Бондаренко М.Ф., Соловьева Е.А., Маторин С.И. Методология интеллектуальных автоматизированных систем( фундаментальность и гуманистичность научного направления): методические рекомендации по выполнению НИР.-Х. ХТУРЭ,1998.-108 с.

198. Бондаренко М.Ф., Соловьёва Е.А., Маторин С.И. Основы системологии. - Х.: ХТУРЭ,1998.-118 с.

199. Методические указания к самостоятельной работе по курсу „ Основы дискретной математики” для студ. днев. формы обучения спец.” ЭВМ” / Сост. М.Ф. Бондаренко и др.- Х.: ХТУРЕ,1998.-34 с.


24

Статті


200. Бондаренко М.Ф., Борисенко В.П., Филатов В.А. Концепции построения и средства реализации ИУС ВАК Украины // АСУ и приборы автоматики.-1998.-Вып.108.-С.26-32.

201. Бондаренко М.Ф., Герасин С.Н. Расчет предельного распределения неоднородных процессов Маркова, инфинитезимальные матрицы которых имеют точки фокусировки. // Радиоэлектроника и информатика.-Х.: Изд-во ХТУРЭ,1998.-№2(03).-С.80-81.

202. Бондаренко М.Ф., Журавок Е.В., Чикина В.А. Аппаратный метод решения системы логических уравнений// Проблемы бионики.-Х.,1998.-Вып.48.-С.43-47.

203. Бондаренко М.Ф., Чикина В.А. О методе математического описания морфологических отношений и их схемной реализации. // Проблемы бионики.-Х.,1998.-Вып.48.-С. 3-11.

204. Бондаренко М.Ф., Шабанов- Кушнаренко С.Ю. Теория цветового зрения.II.// Радиоэлектроника и информатика.-Х.: Изд-во ХТУРЭ,1998.- №4(05).-С.110-122.

205. Бондаренко М.Ф., Шабанов- Кушнаренко С.Ю. Теория цветового зрения.III.// Радиоэлектроника и информатика.-Х.: Изд-во ХТУРЭ,1998.- №4(05).-С.123-132.


Матеріали конференцій


206. Апаратный метод моделирования морфологических отношений./ М.Ф. Бондаренко, А.Л. Ерохин, В.А. Чикина и др. // Труды Междунар. науч.-техн. конф.”Информационные технологи: наука, техника, технология, образование, здоровье”.Ч.5.-Харьков-Мишкольц-Магдебург.-1998.-С.491-493.

207. Бондаренко М.Ф., Дударь З.В., Белецкий Е.В. Активные онтологии в структуре контекстного обмена данными // IV Междунар. конф. « Теория и техника передачи приёма и обработки информации» ( «Новые информационные технологии»).-Х.,1998.-С.241.

208. Бондаренко М.Ф., Панин М.Е., Виноград А.С. Разработка интеллектуальных программных средств экспертного анализа и прогнозирования чрезвычайных ситуаций // ІV Междунар. конф. « Теория и техника передачи приёма и обработки информации»(«Новые информационные технологии»).-Х.-Туапсе,1998.-С.373-374.

209. Специфіка методів обеспечения ТЗИ в ВУЗе / М.Ф. Бондаренко, В.В.Поповский, Ю.П. Белокурский и др.// Материалы юбилейной НТК, посвященной 100- летию КПИ ”Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні.-К.,1998.-С.92-97.


Авторські свідоцтва та патенти


210. Двовходовий багатозначний логічний елемент: Пат. 20462 А Україна 6 Н 03К 19/02 / Бондаренко М.Ф., Коноплянко З.Д., Четверіков Г.Г.; ХНУРЕ (Укр.).-97031289; Заявл.20.03.97; Опубл.27.02.98, Бюл. №1.-60 с.

211. Спосіб кодування звуку: Пат. 24287 А Україна 6 Н 03 М 3/00 / Бондаренко М.Ф., Шабанов- Кушнаренко Ю.П., Чікіна В.О. та ін.; ХДТУРЕ (Укр.).- 97041659; Заявл.08.04.97; Опубл. 30.10.98, Бюл.№5.-24 с.


25


Статті англ. мовою


212. Бондаренко М.Ф., Маторин С.И., Соловьева Е.А. Analysis of Systemological Tools for Conceptual Modeling of Application Fields //Automatic Documentation and Mathematical Linguistics,New-York, 1998-Vol 30, №2.-P.33-45.

213. Bondarenko M.F., Matorin S.I., Elchaninov D.B. The Mathematical Modeling Of The Terms Understanding Process With The Application Of The Categories Theory Vehicle // Automatic Document and Mathematical Linguistics.- New York: Allerton Press, Inc.,1998.-V.31.-№6.-P.8-16.

214. Бондаренко М.Ф., Руткас А.Г.On a class of implicit difference equations //Доповіді НАН України, 1998, №7.-С.11-15.

215. Bondarenko M.F,Solov’eva E.A., Matorin S.I. Method of the Analysis of Complex Objects with the Help of Vector Determinant Model of the System //International Conference «Knowledge-Dialogue-Solution»(KDS-98).- Szczecin. 21-25 September 1998.-P.19-27.

216. Conceptual models usage for techniques of teaching fundamentals of different subjects /M.F.Bondarenko, E. Solov’eva, M. Kiprich, M Voronoy //XXV International Conference and Discussion Scientific Club IT+SE'98, Proceedings, Yalta-Gurzuff, May 15-24, 1998.-С.423-425.


1999

Навчальні посібники


217. Збірник задач з програмного забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем/ М.Ф.Бондаренко, З.В.Дудар, Н.С.Лєсна та ін. – Х.:ХТУРЕ,1999.-92 с.

218. Математика для поступающих в вузы/ М.Ф. Бондаренко, В.А. Дикарев, А.Ф.Мельников. та ін.-Х.:ХТУРЭ,1999.-1120 с.


Статті


219. Бондаренко М.Ф., Ерохин А.Л., Тулупов В.В. Принятие решений при техногенніх катастрофах // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Збірка наукових праць ХДПУ.-Х.,1999.-Вып.7.-Ч.3.-С.392-395.

220. Бондаренко М.Ф., Рублинецкий В.И., Чикина В.А. О прикладних задачах машинной лингвистики, решаемых подсчетом частот слов и выражений // Проблемы бионики.-Х.,1999.-Вып.50.-С.12-17.

221. Бондаренко М.Ф., Руткас А.Г., Власенко Л.А. Периодические решения одного класса неявных разностных уравнений // Доповіді НАН України.-1999.-№1.-С.9-14.

222. Бондаренко М.Ф., Четвериков Г.Г. Общие принципы и методы построения к- значных пространственных структур для систем искусственного интеллекта// Вестник Херсонского гос. тех. ун-та.-Х.,1999.-№1(5).-С.28-30.

223. Бондаренко М.Ф., Шабанов-Кушнаренко С.Ю. Теория цветового зрения. IV.

Радиоэлектроника и информатика.-Х.: Изд-во ХТУРЭ, 1999.-№1.-С.136-143.

224. Бондаренко М.Ф., Шабанов-Кушнаренко С.Ю. Теория цветового зрения. V.

Радиоэлектроника и информатика.-Х.: Изд-во ХТУРЭ, 1999.-№2.-135-143.

26

225. Системологические методы концептуального моделирования слабоструктурированных проблемних областей на основе естественной классификации /М.Ф.Бондаренко, С.И. Маторин, О.А. Нестеренко и др. // Проблемы бионики.- Х.,1999.-Вып.51.-С.3-18.

226. Системологический классификационный анализ слабоформализованных проблемних областей / М.Ф.Бондаренко, Е.А.Соловьева, С.И.Маторин и др.

// Искусственный интеллект.-1999.-№2.-С.263-270.

  1   2   3   4

Скачать, 1884.28kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru