Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Державний стандарт професійно-технічної освіти

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница6/16
Дата08.03.2012
Размер2.6 Mb.
ТипДержавний стандарт
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Тема № 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст підсумкового контролю досягнутих знань, умінь і навичок
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
^

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема № 1. Правові та організаційні основи охорони праці


Інструктаж з безпеки життєдіяльності.

Зміст поняття “Охорона праці”, значення, мета і завдання предмета. Основні законодавчі акти з охорони праці. Завдання системи стандартів безпеки праці. Колективний договір. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві. Пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок та підлітків. Органи управління охорони праці в Україні. Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за охороною праці. Відповідальність за порушення законодавства про працю і охорону праці. Інструктування з безпеки праці. Виробничий травматизм і профзахворювання. Основні причини травматизму і захворювання та заходи їх запобігання на виробництві. Соціальне страхування від нещасних і професійних захворювань. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.


Учні повинні знати

 1. Зміст поняття охорони праці.

 2. Основні законодавчі акти.

 3. Призначення, укладання і виконання правил внутрішнього трудового розпорядку і колективного договору.

 4. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві.

 5. Охорону праці жінок та підлітків.

 6. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

 7. Призначення і порядок проведення навчання, інструктування з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності.

 8. Основні причини травматизму і захворювань на виробництві.

 9. Призначення і порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Учні повинні уміти

 1. Користуватись основними законодавчими актами з охорони праці.

 2. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

 3. Використовувати знання, отримані під час навчання і інструктування з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності.


Тема № 2. Основи безпеки праці в галузі.

Загальні питання безпеки праці. Технологічний процес з питань безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Спеціальне навчання з охорони праці. Робота з підвищеною небезпекою. Об’єктивні засоби захисту. Суб’єктивні засоби захисту. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні написи, сигнальні пофарбування. Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Захист від шуму, пилу, газу, вібрації, несприятливих метеорологічних умов. Захист від шуму. Захист від пилу. Захист від газу. Захист від вібрації. Захист від несприятливих метеорологічних умов. Прилади контролю безпечних умов праці. Правила та заходи для всіх робітників щодо попередження нещасних випадків. План ліквідації аварій та план евакуації. Обов’язки адміністрації. Вимоги охорони праці і безпеки життєдіяльності при роботі стосовно до професії.

Учні повинні знати

 1. Загальні питання безпеки праці.

 2. Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

 3. Зони небезпеки та їх огородження.

 4. Світлову та звукову сигналізації.

 5. Запобіжні написи, сигнальні фарбування.

 6. Знаки безпеки.

 7. Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

 8. Мікроклімат виробничих приміщень.

 9. План ліквідації аварії.

 10. Поводження в надзвичайних ситуаціях.

 11. План евакуації з приміщень на випадок аварії.

 12. Вимоги безпеки до майстерень.


Учні повинні уміти

 1. При роботі дотримуватися вимог охорони праці і безпеки життєдіяльності.

 2. Правильно діяти під час надзвичайних ситуацій.


Тема № 3. Основи пожежної безпеки.

Характерні причини виникнення пожеж. Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. Горіння речовини і способи її гасіння. Група горючості. Вода. Піна. Пісок. Вуглекислота. Покривала. Горіння речовин і способи його припинення. Спосіб охолодження. Спосіб розбавлення. Спосіб ізоляції. Спосіб гальмування. Пожежна техніка для захисту об’єктів. Пожежні машини. Пожежні автомобілі. Мотопомпа. Вогнегасник. Переносні вогнегасники. Пересувний вогнегасник. Рідинний /водяний/ вогнегасник. Хімічний пінний вогнегасник. Повітряно-пінний вогнегасник. Вуглекислотний вогнегасник. Порошковий вогнегасник. Хладоновий вогнегасник. Ручний пожежний інструмент. Гасіння та профілактика пожеж на об’єктах галузі. Необхідні заходи запобігання пожеж на підприємстві.


Учні повинні знати

 1. Характерні причини виникнення пожеж.

 2. Пожежонебезпечні властивості речовин.

 3. Організаційні та технічні протипожежні заходи.

 4. Призначення пожежної автоматики.

 5. Призначення і зміст протипожежного інструктажу та навчання.

 6. Горіння речовин і способи його припинення.

 7. Поняття вогнестійкості.

 8. Вогнегасильні речовини.

 9. Пожежна техніка для захисту об’єктів.

 10. Пожежну безпеку під час виробничої практики у навчальних цехах підприємства.

 11. Порядок гасіння та профілактику пожеж на об’єктах будівництва.

Учні повинні уміти

 1. Правильно використовувати зміст протипожежного інструктажу та навчання.

 2. Користуватися вогнегасниками.

 3. Дотримуватись пожежної безпеки під час виробничого навчання у майстернях навчального закладу і на підприємствах під час виробничої практики.


Тема № 4. Основи електробезпеки.

Електрика промислова, статична, атмосферна. Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми. Електричні опіки. Електричні знаки. Електрометалізація шкіри. Електричний удар. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрострумом. Фактори електричного характеру. Пороговий відчутний струм. Пороговий невідчутний струм. Пороговий фібриляційний струм. Основні причини електротравматизму від електричних факторів на виробництві. Фактори неелектричного характеру. Основні причини електротравматизму від неелектричних факторів. Безпечні методи вивільнення потерпілого від дії електричного струму. Класифікація виробничих приміщень з електричної безпеки. Допуск до роботи з електрикою. Наряд-допуск. Колективні засоби захисту в електроустановках. Індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджуючі надписи, плакати, пристрої. Попереджуючі надписи і плакати. Забороняючі надписи і плакати. Дозволяючі надписи і плакати. Нагадуючі надписи і плакати. Ізолюючі прилади. Інструмент з ізольованими ручками. Занулення та захисне заземлення. Захист від статичної електрики. Заходи щодо захисту від статичної електрики, захист споруд і будівель від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Учні повинні знати

 1. Поняття про електрику промислову, статичну і атмосферну.

 2. Особливості ураження електричним струмом.

 3. Вплив електричного струму на організм людини.

 4. Види ураження електричним струмом.

 5. Фактори, що впливають на ступінь ураження електрострумом.

 6. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

 7. Класифікації виробничих приміщень з електробезпеки.

 8. Порядок допуску до роботи з електрикою.

 9. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.

 10. Захист споруд і будівель від блискавки.

 11. Правила поведінки під час грози.

Учні повинні уміти

 1. Безпечними методами звільнювати потерпілого від дії електричного струму.

 2. Використовувати колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.

 3. Правильно поводитися під час грози.


Тема № 5. Основи гігієни.

Поняття про виробничу санітарію. Лікувально-профілактичне харчування. Фізіологія праці. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей. Вимоги до опалення. Вентиляція та конденсування повітря. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції. Види освітлення. Правила експлуатації освітлення. Санітарно-побутове забезпечення працюючих. Щорічні медичні огляди неповнолітніх.

Учні повинні знати

 1. Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці.

 2. Шкідливі виробничі фактори та засоби захисту від них.

 3. Класи небезпеки шкідливих речовин.

 4. Поняття про лікувально-профілактичне харчування.

 5. Фізіологія праці.

 6. Граничні норми підіймання та переміщення вантажів.

 7. Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень.

 8. Правила експлуатації систем вентиляції.

 9. Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне.

 10. Правила експлуатації освітлення.

 11. Санітарно-побутове забезпечення працюючих.

 12. Положення про щорічні медичні огляди неповнолітніх та осіб до 21 року.

Учні повинні уміти

 1. Витримувати граничні норми при підійманні та переміщенні вантажів.

 2. Дотримуватися вимог при використанні опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень.

 3. Дотримуватись правил при експлуатації систем вентиляції.

 4. Дотримуватись правил при експлуатації освітлення.

 5. Щорічно проходити медичний огляд.


Тема № 6. Надання першої допомоги при нещасних випадках

Основи анатомії людини. Послідовність, принципи і засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках. Загальні положення про надання долікарської допомоги. Надання першої долікарської допомоги. Медична аптечка. Місце розташування аптечки. Склад аптечки. Склад домашньої аптечки. Перша допомога при запорошуванні очей. Правила надання допомоги при пораненнях. Перша допомога при переломах: при відкритому переломі, при переломі кісток верхніх кінцівок, при переломі на передпліччі, при переломі гомілки і стегна, при переломі черепа, при підозрі на перелом хребта. Перелом ключиці. Припинення кровотечі. Кровотеча з внутрішніх органів. Кровотеча з вуха. Кровотеча з носа. Місця притискання артерій. Перша допомога при непритомності /втраті свідомості/, шоку. Перша допомога при тепловому і сонячному ударі. Перша допомога при опіках. Дії при термічному опіку. Дії при хімічних опіках, при обмороженні, при утопленні. Перша допомога при отруєнні. Перша допомога при ураженні електричним струмом. Оживлення способами штучного дихання, непрямого масажу серця. Спосіб “Із рота в рот”. Транспортування потерпілого. Транспортування на носилках. Рекомендовані практичні роботи /заняття/.

Учні повинні знати

 1. Точки для зупинки кровотечі.

 2. Послідовність, принципи та засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

3. Медичну аптечку, її склад, призначення, правила користування.

 1. Першу допомогу при запорошуванні очей, пораненнях, переломах, вивихах.

 2. Правила і порядок припинення кровотечі з рота, носа, вуха, легенів, стравоходу.

 3. Привила і порядок першої допомоги при знепритомнінні, шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні.

 4. Правила і порядок першої допомоги при ураженні електричним струмом.

 5. Правила і порядок оживлення, способів штучного дихання, непрямого масажу серця.

 6. Правила і порядок транспортування потерпілого.

Учні повинні уміти

 1. Надавати першу допомогу потерпілому. Діяти у важких випадках.

 2. Користуватися медичною аптечкою.

 3. Надавати першу допомогу при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

 4. Припиняти кровотечі з носа, вуха, ран, легенів, стравоходу.

 5. Надавати першу допомогу при знепритомленні, шоку, тепловому та сонячному ударах, опіках, обмороженні.

 6. Надавати першу допомогу при ураженні електричним струмом.

 7. Проводити оживлення, штучне дихання і непрямий масаж серця.

 8. Транспортувати потерпілого згідно існуючих вимог.
^

Зміст підсумкового контролю досягнутих знань, умінь і навичок

 1. Дайте визначення змісту поняття «охорона праці».

 2. Розкажіть про соціально-економічне значення охорони праці.

 3. Які ви знаєте основні законодавчі акти з охорони праці?

 4. Назвіть основні принципи державної політики у галузі охорони праці.

 5. Розкажіть про умови укладання та виконання колективного договору.

 6. Які права на охорону праці має працівник під час роботи на
  підприємстві?

 7. Назвіть, які права має працівник на пільги та компенсації за важкі та
  шкідливі умови праці.

 8. Як законодавство охороняє працю жінок і підлітків?

 9. Розкажіть порядок забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту.

 10. Які державні та громадські органи здійснюють в Україні нагляд та громадський контроль за охороною праці?

 11. Визначте види відповідальності, що існують за порушення законодавства про охорону праці.

 12. Назвіть основні причини травмування на виробництві.

 13. Визначте види інструктажів, розкрийте їх зміст.

 14. Які основні причини профзахворювань і профотруєнь на виробництві ви знаєте?

 15. Назвіть основні заходи запобігання травматизму на виробництві.

 16. Розкажіть про порядок розслідування нещасних випадків на виробництві.

 17. Назвіть фізичні та хімічні небезпечні виробничі фактори.

 18. Розкажіть про технічні засоби безпеки щодо запобігання виробничого травматизму.

 19. Наведіть приклади робіт з підвищеною небезпекою, для виконання яких потрібне попереднє спеціальне навчання.

 20. Розкажіть про зони небезпеки та їх огородження.

 21. Назвіть приклади світлової та звукової сигналізації.

 22. Наведіть приклади сигнальних фарбувань.

 23. Розкажіть про знаки безпеки.

 24. Назвіть категорії засобів захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

 25. Розкажіть про засоби колективного захисту та наведіть приклади.

 26. Наведіть приклади засобів індивідуального захисту.

 27. Яким повинен бути мікроклімат виробничих приміщень?

 28. 3а якими принципами складають план ліквідації аварій?

 29. Які вимоги висуваються до шляхів евакуації?

 30. Розкажіть про основні вимоги безпеки до навчально-виробничих майстерень і лабораторій.

 31. Назвіть характерні причини виникнення пожеж.

 32. Які ви знаєте пожежонебезпечні властивості речовин?

 33. Наведіть приклади організаційних та технічних протипожежних заходів.

 34. Назвіть способи припинення горіння.

 35. Наведіть приклади легкозаймистих і горючих рідин.

 36. Охарактеризуйте таку властивість матеріалів, як вогнестійкість.

 37. Які вогнегасильні речовини ви знаєте?

 38. Яка буває пожежна техніка для захисту об'єктів?

 39. Назвіть правила користування вогнегасниками.

 40. Розкажіть про організацію пожежної охорони у вашій галузі.

 41. Охарактеризуйте різні види електрики (промислової, статичної та атмосферної).

 42. Назвіть особливості ураження електричним струмом.

 43. Який вплив електроструму на організм людини?

 44. Назвіть основні випадки ураження струмом.

 45. Які безпечні методи звільнення потерпілого від дії електроструму?

 46. Розкажіть про класифікацію виробничих приміщень щодо небезпеки ураження електрострумом.

 47. Які умови допуску до роботи з електрикою?

 48. Визначте колективні засоби захисту в електроустановах.

 49. Назвіть індивідуальні засоби захисту в електроустановах.

 50. Який захист від статичної електрики?

 51. Розкажіть про правила поведінки під час грози.

 52. Поясніть терміни «виробнича санітарія», «гігієна праці».

 53. Назвіть організаційні, гігієнічні та санітарно-виробничі заходи.

 54. Визначте шкідливі виробничі фактори.

 55. Як впливає шум та вібрація на людину, які існують засоби захисту проти їхньої дії?

 56. Назвіть засоби захисту від іонізуючих випромінювань.

 57. Які основні групи шкідливих речовин ви знаєте та який їхній вплив на організм людини?

 58. Що таке лікувально-профілактичне харчування?

 59. Які проблеми вивчає фізіологія праці?

 60. Як реалізується право працюючих на відпочинок?

 61. Які граничні норми підняття та переміщення важких речей встановлені для жінок та підлітків?

 62. Назвіть види вентиляції та основні правила її експлуатації.

 63. Які ви знаєте види освітлення та основні правила його експлуатації?

 64. Що таке санітарно-побутове забезпечення працюючих?

 65. Розкажіть про медичні огляди неповнолітніх.

 66. Назвіть принципи надання першої допомоги.

 67. Перерахуйте препарати та медичні засоби медичної аптечки, яке їхнє призначення, де і коли вони використовуються?

 68. Як надати першу допомогу при запорошенні очей?

 69. Що потрібно робити до приходу лікаря при пораненнях, вивихах, переломах?

 70. Як зупинити кровотечу?

 71. Розкажіть, як накладають шину, обробляють рану?

 72. Яка перша допомога при знепритомленні, тепловому або сонячному ударах?

 73. Назвіть види отруєння, їхні ознаки, способи надання першої допомоги при отруєннях?

 74. Що потрібно знати, щоб надати долікарську допомогу під час шоку?

 75. Як надати першу допомогу при ураженні електричним струмом?

 76. Опишіть дії осіб, які роблять штучне дихання.

 77. Визначте послідовність надання допомоги при непрямому масажі серця.

 78. Назвіть основні правила транспортування потерпілого.

 79. Які основні вимоги висуваються до транспортних засобів, що використовують для перевезення потерпілих?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Скачать, 272.02kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru