Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Мій улюблений герой народних дум

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница2/9
Дата17.03.2012
Размер1.07 Mb.
ТипДокументы
Українська мова
Українська література
Максимальна кількість балів – 70
Українська мова
V. Спишіть речення, розставивши розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір, побудуйте структурну схему.
Українська література
Максимальна кількість балів – 62
Українська мова
Запишіть слова, знявши риску або вставивши, де треба, пропущені букви.
Спишіть речення, розставивши розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір, побудуйте структурну схему.
Українська література
Зробіть ідейно-художній аналіз поезії Ліни Костенко
Максимальна кількість балів – 70
Українська мова
Перекладіть словосполучення українською мовою і запишіть.
Знайдіть у реченнях недоліки і, виправивши їх, запишіть увесь текст.
Запишіть якомога більше фразеологізмів із кожним запропонованим словом. З двома фразеологізмами складіть речення.
Українська література
В. Малишко
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ІІ. Виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

1. Назвіть роди художньої літератури.

2. Яка наука вивчає художню літературу, її походження, специфіку, суспільне значення й закономірності розвитку?

3. Які основні жанри народної лірики?

4. З якого твору ( назвіть автора) ці рядки:

Гаснуть очі,

Заснули думи, серце спить,

І все заснуло?

5. Проти кого спрямував свою сатиру Леонід Глібов у байці «Мірошник»?

6. Як виникла народна пісня «Стоїть гора високая»?

7. Героєм якого твору (назвіть автора) є Явтух?

8. Хто є автором співомовки «Добре торгувалось»?

9. Який художник, дбаючи про Шевченкове визволення з кріпацтва, намалював портрет Жуковського?

10. Що таке балада?

10 б.

ІІІ. Прочитайте поезію і дайте відповіді на запитання.

Люди – прекрасні.

Земля – мов казка,

Кращого сонця ніде нема.

Загруз я по серце

У землю в’язко.

Вона мене цупко трима.

І хочеться бути дужим,

І хочеться так любить,

Щоб навіть каміння байдуже

Захотіло ожити і жить!

Воскресайте, камінні душі.

Розчиняйте серця і чоло.

Щоб не сказали

Про вас грядущі:

– Їх на землі не було...

(В. Симоненко)

1. Над чим розмірковує автор вірша?

2. До якої думки він підводить читача?

3. Які художні засоби використав автор у вірші (підтвердіть прикладами)?

9 б.


Максимальна кількість балів – 62

Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(грудень 2007 р.)

9 клас

^ УКРАЇНСЬКА МОВА

І. Спишіть речення, вставивши пропущені букви та розділові знаки, а також знявши риску у словах. Підкресліть підмети та присудки, надпишіть, якою частиною мови вони виражені. Визначте вид речення (просте чи складне).

1. Кожне слово це ніби д..амантова намист..нка на в..л..чезному ра..ку нашої пр..б..гатої мови. 2. Мені осі..я ніч короткою здаєт..ся б..соння довге не/страшне мені. 3. Уміти почути ..п..вбесідника талант ..ічливої людини. 4. Слова прощал..ного пр..віту вже осін.. пише на л..стках пр..в..ялу квітку ще не/вкриту вкриває золотом в кущах. 5.Обр..ва..т..ся листя й л..тит.. із пожовклого дубу ..падає і на/сонці як цвіт м..р..хтит.. як рожеві м..телики грає. 6. З ранковим пром..нем зр..сту з росою в лузі не/з..в..яну щоб бач..ть міц.. твою красу і душу дивну п..лум..яну.

9 б.

ІІ. Допишіть прислів’я, поставте розділові знаки. З двома із них складіть речення.

З неба зорі хапа ... .

Кулик не велик ... .

Стид не дим ... .

Коня кують ... .

Вовка не вбив ... .

Бесіди багато ... .

Розуму палата ... .

Лінивий двічі робить ... .

6 б.

ІІІ. Від поданих іменників утворіть форми орудного відмінка однини, дібравши до кожного при цьому епітет.

Ніч, сіль, біль, Сибір, грань, масть, честь, повінь, подорож, вуаль, мить, профіль, тюль, вічність.

7 б.

ІV. Відредагуйте речення, виправивши допущені помилки.

1. Чотири друзів про щось інтересне балакали. 2. Вони пробігли дві десятки кілометрів. 3. Він робив на посаді деректора біля шістидисяти років. 4. Музей заченяїться в вісімнадцять годин.

4 б.

V. Складіть і запишіть невелику розповідь про будь-яку рослину-символ, використовуючи складносурядні та складнопідрядні речення.

10 б.


^ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА


І. Напишіть твір на одну з тем:


1. Місце ратним подвигам було завжди (за творами «Слово о полку Ігоревім» та «Пісня про Роланда»).

2. Особливості жанру твору І. Котляревського „Енеїда”.

3. Образ Марусі в однойменній повісті Григорія Квітки-Основ’яненка. 12 б.


ІІ. Виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.


1. Яка ідея звучить у байці Г.С.Сковороди «Бджола і шершень»?

2. До якого роду пісень належать русалії?

3. Хто є автором «Слова про Закон і Благодать»?

4. З яких частин складається «Повчання дітям» Володимира Мономаха? 5. Назвіть особливість композиції «Слова о полку Ігоревім».

6. З ким порівнює автор «Слова ...» жінку в тузі?

7. Назвіть дві перші ластівки українського мовознавства?

8. Хто є автором «Апокрисиса» (1598)?

9. Назвіть зав’язку сюжету п’єси І.Котляревського «Наталка Полтавка». 10. Що таке синекдоха? 10 б.

ІV. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії Д.Павличка:


Ти зрікся мови рідної. Тобі

Твоя земля родити перестане,

Зелена гілка в лузі на вербі

Від доторку твого зів’яне!


Ти зрікся мови рідної. Заріс

Твій шлях і зник у безіменнім зіллі...

Не маєш ти на похороні сліз,

Не маєш пісні на весіллі!


12 б.


^ Максимальна кількість балів – 70

Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(грудень 2007р.)

10 клас

^ УКРАЇНСЬКА МОВА

І. Напишіть твір-мініатюру на тему «Що означає бути ввічливим», використавши відокремлені означення та додатки.

12 б.

ІІ. Спишіть, замінивши числівники словами.

У 875 школах; видати документи 239 співробітникам; від 3846 відняти 1567; 3500 гривень розділити між 505 особами.

3 б. ІІІ. Перекладіть українською мовою і запишіть.

1. Сырую свежесть позднего вечера сменила полуночная сухая теплынь. 2. Я лежал под кустиком в стороне и поглядывал на мальчиков. 3. Белые, оборванные тучи перетягивались через вершину горы. 4. Есть только две формы жизни: гниение и горение.

4 б. ІV. Поясніть значення фразеологізмів. З кожним із них складіть речення.

Вальпургієва ніч; на живу нитку; обіруч не піднести; через губу не плюне; пошитися в собачу шкуру; як роса на сонці.

6 б.

^ V. Спишіть речення, розставивши розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір, побудуйте структурну схему.

Над притомленим завороженим степом стояла така тиша що було чути як дихає колос а згори випадають роси і місячна обніж. (М.Стельмах.)

5 б.


^ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І. Напишіть твір на одну з тем:

1. Образ народного бунтаря Чіпки в соціально-психологічному романі Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

2. Актуальність твору І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» у наші дні.

3. Українська нація в романі П.Куліша «Чорна рада».

12 б.

ІІ. Виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

1. Назвіть письменника, про якого сказано:

Будеш, батьку, панувати,

Поки живуть люди.

Поки сонце в небі сяє,

Тебе не забудуть. 2. Визначте, який троп яскраво виражений у наведених нижче рядках:

Люди – прекрасні.

Земля – мов казка.

Кращого сонця ніде нема.

(В.Симоненко)

3. Перу якого письменника належать історичні драми «Маруся Богуславка» та «В диму та полум’ї»?

4. Про який твір О.Білецький писав: «Композиція роману схожа на будинок з багатьма прибудовами і надбудовами...»?

5. Якому персонажу належать слова: «Я,бабусю, добрий, ...я злого не робитиму.»?

6. Хто з наведених письменників працював у жанрі полемічної літератури: І.Вишенський, Г.Сковорода, С.Величко, автор «Слова..», Ф.Прокопович?

7. Визначте віршовий розмір уривку з п’єси І.Кочерги «Свіччине весілля»:

І сім років безмовне наше місто,

І темно скрізь, і сім років нема

Ні гулянок, ні зборів цехових...

8. Ким і коли було написано першу українську лірично-комічну оперу? Як вона називалась?

9. Назвіть жанр твору І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я».

10. Дайте визначення елегії.

10 б.


ІІІ. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії:

Я кохаю ті хмари похмурі,

Що під час велетенської бурі

Як озвуться, то слово їх – грім,

А ударять – перуном палким, –

І здригнеться земля серед бурі,

Як гуркоче розгніваний грім.


Я кохаю ту квітку маленьку,

Що і вітрик зламає бідненьку:

У громами сполохані дні

Захищать її любо мені,

Боронити від лиха бідненьку

В блискавками сполохані дні

(Б.Грінченко)

10 б.


^ Максимальна кількість балів – 62

Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(грудень 2007 р.)

11 клас

^ УКРАЇНСЬКА МОВА

І.Напишіть твір-мініатюру «Є куди рости – у глиб душі, є чого бажати – щастя й волі!», використавши узагальнено-особові та називні речення. 12 б.

ІІ. ^ Запишіть слова, знявши риску або вставивши, де треба, пропущені букви.

Зап..яс..ний, перс..ня, тиж..невий, бе..шелес..но, приї..жати, щонаймен..ший, нян..чити, жмен..ці, ..шитий, ..кутий, на/спіх, не/зручно, на/споді, в/середині, в/нічию, у/стократ, так/то, по/двоє, один/в/один, зі/споду.

5 б.

ІІІ. Перекладіть речення українською мовою.

1. Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии. (Максим Горький.) 2. Шоссе было сухо, прекрасное апрельськое солнце сильно горело. (А.Чехов.) 3. Деревья сливались в одну сплошную массу. (В.Короленко.) 4. Перед террасой красовалась продолговатая клумба. (І.Тургенєв.) 5. Производить эффект – их наслаждение. (М.Лермонтов.) 10 б.

ІV. Провідміняйте числівники. Складіть по одному реченню, використавши кожний із поданих числівників у непрямому відмінку.

27, 791, 3678.

6 б.

V. ^ Спишіть речення, розставивши розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір, побудуйте структурну схему.

Ще звечора пробирає землю добрий морозець і тужавить чорний город мокрі стежки і починає тонко висвистувати суха кукурудзина край межі. (Є.Гуцало.)

5 б.

^ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І. Напишіть твір на одну із тем:

1. «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття

І голос твій нам душі окриля» (В.Симоненко).

2. Українська ніч 33-го року (за романом В.Барки «Жовтий князь»).

3. Трагізм роду Половців (за романом Ю.Яновського «Вершники»).

12 б.

ІІ. Виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.


  1. Укажіть, що є спільного між твором В.Барки «Жовтий князь» та п’єсою М.Куліша «97».

  2. Кому й у якому творі належать такі слова:

Ні, я хочу крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні...?

  1. Хто з цих письменників працював в імпресіоністичній манері: М.Куліш, А.Головко, М.Хвильовий, І.Кочерга, Є.Маланюк?

  2. Дайте визначення інтермедії.

  3. Назвіть стиль, для якого характерне пізнання серцем, внутрішня роздвоєність та суб’єктивізм.

  4. Продовжіть висловлювання: лейтмотив – це ...

  5. Хто з українських письменників був ініціатором літературної дискусії 1925 – 1928 рр.?

  6. Визначте, що об’єднує роман Ю.Яновського «Вершники» і новелу М.Хвильового «Мати».

  7. Укажіть на особливості строфічної будови поезії, уривок з якої наведено нижче:

Іду полями, полями,

Поміж житами...

Так і здається, що мавка вигляне,

Усміхнеться очима, повитими

Поволокою,

Простягне руки: «Візьми мене до себе,

візьми мене...»

(В.Поліщук)


  1. Укажіть поняття, яке випадає з логічного ряду: міфологема, ремінісценція, алегорія, мотив, алюзія. Свій вибір поясніть.

10 б.

ІІІ. ^ Зробіть ідейно-художній аналіз поезії Ліни Костенко:

Осінній день березами почавсь.

Різьбить печаль свої дереворити.

Я думаю про тебе весь мій час.

Але про це не треба говорити.

Ти прийдеш знов. Ми будемо на «ви».

Чи ж неповторне можна повторити?

В моїх очах свій сум перепливи.

Але про це не треба говорити.

Хай буде так, як я собі велю.

Свій будень серця будемо творити.

Я Вас люблю, о як я Вас люблю!

Але про це не треба говорити.

10 б.

^ Максимальна кількість балів – 70


Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(листопад 2008 р.)

7 клас

^ УКРАЇНСЬКА МОВА

І. Провідміняйте словосполучення.

Симпатичне дівча, свіжа паша, молодий місяць, довга ніч.

8 б.

ІІ. Перепишіть слова, вставивши пропущені букви.

Пар...ж, Р...м, електр...ка, ф...з...ка, с...ротина, боро...ьба, бенз...н, ц...ркуль, лекц...я, пр...кмета, грац...я, к...зак, повідомл...ння, С...ц...лія, фол...кл...ор, к...рівник.

4 б.

ІІІ. ^ Перекладіть словосполучення українською мовою і запишіть.

На протяжении дня, читать на украинском языке, в семь часов, положить в карман, на следующий день, по собственному желанию, войти в комнату, поступать в университет, на протяжении года, сделать по просьбе, говорить об искусстве, в половине третьего, называть по имени, отправить по почте.

7 б.


ІV^ . Знайдіть у реченнях недоліки і, виправивши їх, запишіть увесь текс.

У п’ятницю теща йшла гостити до зятя та доньки. Її там гостили млинцями, варениками з сиром. Кожному хотілося якомога краще гостити рідну людину.

3 б.


V^ . Запишіть якомога більше фразеологізмів із кожним запропонованим словом. З двома фразеологізмами складіть реченн.

Лихий, добрий, крапля, розум.

Кожний фразеологізм – 0,5 б., кожне речення – 1 б.


^ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І. Напишіть твір на одну із тем:

1. Різноманітний світ українських народних пісень.

2. Роль пейзажних малюнків у повісті І.Я.Франка «Захар Беркут».

3. Непереможна любов до життя у творах Т.Г.Шевченка.

12 б.

ІІ. Дайте чіткі й лаконічні відповіді на запитання та виконайте завдання.

1.Що таке література?

2. З якого твору ці слова:

Старша сестра коня веде,

А підстарша зброю несе,

А меншая випитує:

«Коли, брате, з війська прийдеш?»?

3. До якого виду українських народних пісень належить пісня «Ой у степу криниченька»?

4. У якій гімназії навчався І ван Франко?

5. Скільки років було Захару Беркуту (повість І.Я.Франка «Захар Беркут»)?

6. Коли Захар Беркут назвав Мирославу своєю дочкою?

7. Чим відрізняється мова героїв повісті І.Я.Франка «Захар Беркут» від сучасної літературної мови?

8.Дайте визначення історичної повісті.

9. Де і коли Т.Г.Шевченко написав вірш «Мені тринадцятий минало...»?

10. Про який славний козацький рід ідеться в оповіданні Андрія Чайковського «За сестрою»? 10 б.


ІІІ.Випишіть усі відомі вам художні засоби.

...Ця осінь яблуні лишила

Одне лиш яблучко вгорі.

Таке маленьке і рум’яне,

З листочком-хвостиком рудим,

Таке червоне, мовби рана,

І беззахисне в холоди.

Як яблуня його колише,

Як од вітрів оберіга!

Чи є у неї щось рідніше,

Як ця кровинка дорога?

Спішили дні, збігали бігма,

Заснули поле і ріка.

...Стояла яблуня під снігом

З червоним яблучком в гілках.

^ В. Малишко

8 б.


Максимальна кількість балів – 52 (без V завдання з мови)


Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти

^ Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(листопад 2008 р.)

8 клас

Українська мова

І. Поставте подані іменники в родовому, давальному та орудному відмінках.

Ярослав, криниця, килим, очі, сльоза, калач, бунтар, снігур, комір, школяр.

10 балів


ІІ. Утворіть форму кличного відмінка наведених імен по батькові.

Юрій Васильович, Максим Григорович, Ігор Леонідович, Володимир Олександрович, Павло Данилович, Олексій Іванович, Геннадій Михайлович, Стефанія Петрівна, Олександра Миронівна, Марія Миколаїна, Ольга Степанівна, Наталя Іллівна.

6 б.


ІІІ. Запишіть слова, знявши риску чи вставивши, де треба, пропущені букви.

С/під/лоба, з/під/брови, бе...ахис...ний, ро...доріж..., під..аш..., с/про/соння, з/поміж/приятелів, з/початку/розповіді, с/початку, пр...вабл...вий, пр...гл...бокий, пр...пущ...н..я, з/не/нацька, по/при/негаразди, пр...надний, з/середини, з/середини/розділу, з/по/серед/гурту, с/покон/віку, з/на/скоку. 5 б.


ІV. Використовуючи подані словосполучення, складіть по два речення, у першому з яких дієприкметник виступатиме означенням, а в другому – присудком. Підкресліть граматичні основи.

Підписаний наказ; розвішені прапори; виданий квиток; накреслений план; пошита сукня; затверджений розклад.

9 б.

^ V. Допишіть прислів’я.

Книга вчить ... . Мудрий не все каже ... дурний ... . Від теплого слова ... . Наука в ліс ... .

4 б.


Українська література

І. Напишіть твір на одну із тем:

1. Журливі мотиви української народної пісні «За Сибіром сонце сходить».

2. Моє враження від думи «Маруся Богуславка».

3. Образи руських князів у «Слові про похід Ігорів».

12 б.


ІІ. Дайте чіткі й лаконічні відповіді на запитання та виконайте завдання.

1. Що таке художній твір?

2. Дайте визначення експозиції художнього твору.

3. Кого називають «українською Сапфо»?

4. З якого твору ці рядки:

Стоїть місяць над горою,

Та сонця немає,

Мати сина в доріженьку

Сльозно проводжає?

5. Хто запровадив термін «дума»?

6. Вставте пропущені слова:

У народній думі «Плач невольників» розповідається про боротьбу українців проти ________________________ загарбників, а в думі «Корсунська перемога» – проти __________________________.

7. Кого автор «Слова про Ігорів похід» згадує у вступній частині (заспіві)?

8. Назвіть зав’язку та кульмінацію «Слова про Ігорів похід»?

9. Від імені якого художника ведеться розповідь у повісті Т.Г.Шевченка «Художник»?

10. Укажіть автора та назву твору, з якого ці рядки:

Той жінку покинув,

А той сестру. А найменший –

Молоду дівчину?

10 б.

ІІІ. Прочитайте поезію і дайте відповіді на запитання.


Багато зірочок на небі –

Зірки в космічній далині.

Немало слів у рідній мові –

Усі слова близькі мені.


Співуча, ніжна, рідна мова,

У неї серце золоте.

Барвиста, дзвінка, веселкова,

В її піснях любов цвіте.


Цвіте розмай у рідній мові.

В саду калинонька росте.

М’яка співзвучність у вимові.

Крилате розуму слівце.


Мова – народу берегиня,

Перлина, скарб його життя.

І рідне слово – це святиня,

Незламна сила майбуття.

К.Лиднюк


1. Над чим розмірковує автор вірша?

2. До якої думки він підводить читача?

3. Які художні засоби використав автор у вірші (підтвердіть прикладами)?

10 б.


Максимальна кількість балів – 66

Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(листопад 2008 р.)

9 клас

^ УКРАЇНСЬКА МОВА

І. Складіть пари речень, щоб подані слова були в них різними частинами мови.

Старий, черговий, віз, веселіше, близько, навколо.

6 б.


ІІ. Запишіть словосполучення, замінивши числа словами та вставивши, де треба, букви.

156 особам; цікавит...ся 76 прац...вниками; 87 сторінка; у 678 пас...ажирів; до 152 міл...онів к...лометрів; дорівнює 365; у 2924 пунктах; 1,5 гектар...; 52 учн...; мен...ше 50 років.

10 б.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Скачать, 146.44kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru