Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Робоча навчальна програма з дисципліни „Міжнародна економічна діяльність України" для підготовки фахівців окр „Магістр" із спеціальності 050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница1/8
Дата17.03.2012
Размер0.89 Mb.
ТипДокументы
Содержание
Розподіл по годинах
Всього годин
Діброва Л.В.
Головними завданнями курсу є
Предметом дисципліни є
Зміст дисципліни по темах
3. Платіжний баланс: показник та фактор міжнародної економічної діяльності.
4. Міжнародні валютно-фінансові відносини.
6. Діяльність міжнародних економічних організацій.
7. Міжнародне співробітництво у виробничих, науково-технічних сферах.
Тема 3. Економічна безпека за умов відкритої економіки
2. Складові економічної безпеки.
4. Актуальні проблеми економічної безпеки України.
Тема 4. Міжнародні економічні зв’язки в українській історії: ретроспектива та сучасність
3. Торгова модель Київської Русі.
4. Зовнішні зв’язки колоніального періоду.
5. Радянський період розвитку національної спеціалізації та міжнародної торгівлі.
6. Початок нової історії міжнародної економічної діяльності України
Модуль 2. у
8. Прикордонне співробітництво в Україні.
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4   5   6   7   8


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


“УХВАЛЮЮ”


Декан факультету

доц. Ковтун О. А.

_______________

22” червня 2010 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни „Міжнародна економічна діяльність України”

для підготовки фахівців ОКР „Магістр”

із спеціальності 8.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”


Кафедра світового сільського

господарства та ЗЕД


курс – 5

семестр – 9
^

Розподіл по годинах

Проведена робота

години

Лекції

16

Самостійна робота під керівництвом викладача

48
^

Всього годин


85КИЇВ - 2010


Робоча навчальна програма складена к.е.н., доцентом кафедри світового сільського господарства та зовнішньоекономічної діяльності Дібровою Ларисою Василівною


Робоча навчальна програма обговорена і схвалена на засіданні кафедри світового сільського господарства та зовнішньоекономічної діяльності.

Протокол № 11 від 16 червня 2010 року.


В.о. завідувача кафедри

к.е.н., доцент ^ Діброва Л.В.


Ухвалено Вченою радою факультету аграрного менеджменту Протокол № 10 від 22 червня 2010 року.


Голова Вченої Ради

факультету аграрного менеджменту,

доцент: Ковтун О.А.


Навчальна дисципліна „Міжнародна економічна діяльність України” є професійно-орієнтованою дисципліною для підготовки студентів ОКР „Магістр” факультету аграрного менеджменту зі спеціальності 8.050206 - “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” денної форми навчання.

Метою курсу є отримання студентами знань об’єктивних закономірностей, реальних процесів та специфічних особливостей міжнародної економічної діяльності України, а також навичок їх практичного застосування.

^ Головними завданнями курсу є:

 • розуміння студентами сутності та особливостей міжнародної економічної діяльності на сучасному етапі;

 • вивчення теоретичних основ міжнародної економічної діяльності;

 • ознайомлення студентів з основними формами міжнародного торговельного та інвестиційного співробітництва;

 • розуміння студентами особливостей та завдань регулювання міжнародної економічної діяльності;

 • ознайомлення студентів з особливостями та характером сучасних інтеграційних процесів, участі в них України.

^ Предметом дисципліни є механізм міжнародної економічної діяльності України в комплексі його складових форм, а також інструментів регулювання в контексті сучасних інтеграційних процесів і тенденцій глобалізації та регіоналізації.


^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ПО ТЕМАХ


МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ


Тема 1.Міжнародна економічна діяльність:

сутність, особливості та суб’єкти


  1. Предмет курсу: природа та визначення міжнародної економічної діяльності. Поняття міжнародної економічної діяльності. Предмет та завдань курсу „Міжнародна економічна діяльність України”. Аналіз сучасного стану міжнародних господарських зв’язків України. Основні напрямки державної політики щодо забезпечення сприятливих нормативних та організаційних передумов міжнародної економічної діяльності України.

  2. Відкрита економіка. Поняття відкритої економіки. Основні показники, що характеризують відкритість економіки. Показники та оцінка розвитку міжнародної економічної діяльності України в системі відкритої економіки. Економічна відкритість. Темпи економічного розвитку України та порівняльний аналіз його з темпами розвитку окремих країн світу. Порівняльні переваги України в умовах глобальної конкуренції. Поняття „ефективна економіка” та його відмінність від поняття відкритої економіки.

^ 3. Платіжний баланс: показник та фактор міжнародної економічної діяльності. Поняття платіжного балансу. Структура платіжного балансу. „Дефіцитність” або „профіцитність” платіжного балансу. Засоби впливу на умови формування платіжного балансу: девальвація та ревальвація. Умови формування платіжного балансу в Україні. Рахунок зовнішніх балансів України: аналіз статистичних та прогнозних даних. Структура платіжного балансу та аналіз стану платіжного балансу України.

  4. Світове господарство. Поняття світового господарства. Оцінка природи світового господарства. Аналіз поточного стану та тенденцій розвитку світового господарств. Визначення місця та ролі України в розвитку світового господарства. Визначення міжнародного (світового) ринку.


Тема 2. . Інтернаціональне співробітництво: форми та рівні


1. Класифікація форм міжнародної економічної діяльності. Основні форми міжнародної економічної діяльності. Характеристика напрямів міжнародної економічної діяльності в комплексі історичних умов їх становлення, функціональних характеристик, сучасних особливостей та тенденцій розвитку. Класифікація форм міжнародної економічної діяльності в Україні згідно Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність”.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Скачать, 408.61kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru