Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Самостійна робота для студентів групи бс – 71 з курсу «Операції з пластиковими картками»

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 53.91 Kb.
Дата17.03.2012
Размер53.91 Kb.
ТипРеферат
Подобный материал:

Самостійна робота для студентів групи БС – 71 з курсу «Операції з пластиковими картками»

За результатами самостійної роботи студент зобов’язаний представити реферат, в якому повно викладено питання для самостійної роботи по одній із тем курсу. Реферат має бути оформлений належним чином, містити вступ, основний текст з посиланням на літературу, практичні приклади по темі дослідження, власні висновки студента, список використаних джерел. Теми не повинні повторюватися.

 1. Завдання банків з організації операцій з пластиков им и картками;

 2. Здійснення електронних платежів за допомогою пластикових карток;

 3. Нормативно-правова база роботи з платіжними картками;

 4. Оцінка ефективності платіжних карток в систем і електронних платежів;

 5. Призначення банківських платіжних карток;

 6. Класифікація банківських платіжних карток за схемою розрахунків;

 7. Призначення корпоративних платіжних карток;

 8. Відмінність в дії механізму та наслідках розрахунків за магнітними та електронними пластиковими картками;

 9. Принципи роботи мікропроцесорного чіпу платіжної картки;

 10. Поняття та значення емісії платіжних карток для національних та міжнародних платіжних систем;

 11. Порядок укладення договору про надання та використання платіжних карток: предмет договору, права та обов'язки клієнта та емітента;

 12. Порядок зарахування коштів на картрахунки юридичних осіб;

 13. Основні положення договору про надання та використання платіжних карток;

 14. Особливості відкриття карткового рахунку фізичним особам-підприємцям;

 15. Права та обов'язки емітента платіжної картки;

 16. Характеристика нормативної бази для емісії платіжних карток та проведення операцій з їх використанням у межах України;

 17. Характеристика платіжних карток з дебетовою схемою розрахунку;

 18. Правила укладання договору між еквайром іторговцем;

 19. Порядок визначення прав та обов'язків еквайрата клієнтів.

 20. Основні положення договору між еквайром та торговцем, та умови укладення договору;

 21. Права та обов'язки довірених осіб клієнтів-фізичних та юридичних осіб;

 22. Поняття „стоп-лист", характеристика та умови виникнення;

 23. Спосіб авторизації та авторизаційний ліміт;

 24. Порядок проведення сум за операціями, що опротестовані клієнтами, емітентами або платіжною системою;

 25. Порядок вилучення платіжних карток з платіжної системи;

 26. Вимоги до засобів формування документів за операціями із застосуванням платіжних карток;

 27. Обов'язкові реквізити сліпу, квитанції платіжного терміналу, що складаються торговцями;

 28. Обов'язкові реквізити сліпу, квитанції платіжного терміналу, що складаються в раз і здійснення операцій з видачі готівкових коштів у касах банків і пунктах обміну іноземної валюти уповноважених банків;

 29. Характеристика, типи та форми документів за операціями із застосуванням платіжних карток в платіжних системах;

 30. Операції держателів платіжних карток;

 31. Обов'язкові реквізити чека банкомата;

 32. Порядок проведення розрахунку із застосуванням пластиковоїкартки;

 33. Поняття та функції реєстратора розрахункових операцій;

 34. Алгоритм розгляду претензій клієнта емітенту платіжної картки;

 35. Загальні умови організації та особливості здійснення міжбанківських розрахунків між членами платіжної системи;

 36. Особливості вирішення нетипових ситуацій при розрахунках за операціями з
  платіжним и карткам и.

 37. Характеристика та алгоритм проведення міжбанківського переказу між банками- членам и платіжних систем;

 38. Клірингова схема здійснення міжбанківських розрахунків між членами платіжних систем;

 39. Функції розрахункового банку платіжної системи;

 40. Функції принципового (асоційованого) члена платіжної системи;

 41. Оцінка ефективності платіжних карток в систем і електронних платежів;

 42. Характеристика технічних засобів, що використовуються в платіжній системі;

 43. Методика визначення розмірів страхового фонду внутрішньодержавної платіжної системи;

 44. Основні засади функціонування внутрішньодержавних платіжних систем;

 45. Алгоритм криптографічного захисту інформації внутрішньодержавних платіжних систем;

 46. Особливості створення та функціонування страхового фонду з покриття ризиків неплатежів за операціями з платіжними картками;

 47. Порядок виведення з обігу платіжних карток;

 48. Поняття та завдання реєстру ідентифікаційних номерів емітентів платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем;

 49. Порядок розроблення Положення про внутрішньодержавну платіжну систему, що визначає правила її діяльності;

 50. Нормативно-правові база, що регулює здійснення розрахунків із застосуванням платіжних карток;

 51. Порядок визначення ідентифікаційних номерів платіжних карток і присвоєння ідентифікаційних номерів емітента внутрішньодержавних платіжних систем;

 52. Орган, який здійснює контроль за діяльністю банків з виконання операцій емісії та еквайрінгу платіжних карток;

 53. Особливості проведення контролю за використанням коштів із картрахунків;

 54. Структура та основні характеристики ідентифікаційного номеру платіжної картки;

 55. Напрямки розвитку ринку пластикових карток в Україні;

 56. Основні тенденції карткової індустрії на ринку України;

 57. Тенденції розвитку ринку карткових послуг в Україні;

 58. Позитивні та негативні особливості розвитку ринку пластикових карток в Україні;

 59. Характеристика елементів платіжних систем;

 60. Характеристика основних учасників системи карткових рахунків;

 61. Поняття та характеристика страхового депозиту, як важливого елементу платіжної системи.

Скачать, 163.96kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru