Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Вступ

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 298.01 Kb.
Дата17.03.2012
Размер298.01 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Актуальність теми.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Мета і задачі дослідження.
Об’єкт дослідження
Методи дослідження базуються
Наукова новизна одержаних результатів полягає
Практичне значення одержаних результатів полягає
Особистий внесок здобувача.
Апробація результатів дисертації.
Висновки до дисертації
Список використаної літератури
Подобный материал:ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………...


4

РОЗДІЛ 1. СТАН І ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МІСТОБУДІВНИХ ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ………………………………………....................

11

  1. Автомобілізація і проблема безпеки дорожнього руху…………...

11

  1. Аналіз містобудівних факторів, що впливають на безпеку дорожнього руху……………………………………………………...

20

  1. Методи оцінки ефективності містобудівних заходів з підвищення безпеки дорожнього руху та їх класифікація……….......................


33

Висновки до розділу 1……………………………………………….

43

РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ ВІД ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МІСТОБУДІВНИХ ЗАХОДІВ……….......

46

  1. Методи визначення матеріальних збитків від дорожньо-транспортних пригод………………………………………………...


46

  1. Визначення матеріальних збитків від дорожньо-транспортних пригод в системі макроекономічних показників…………………..

65

  1. Обгрунтування структури матеріальних збитків від дорожньо-транспортних пригод...........................................................................

73

  1. Розробка і аналіз моделі “дохід - витрати” при визначенні матеріальних збитків від дорожньо-транспортних пригод………..


79

  1. Оцінка матеріальних збитків від дорожньо-транспортних пригод при визначенні ефективності містобудівних заходів з підвищення безпеки дорожнього руху …………………………….......................


84

Висновки до розділу 2 ………………………………………………


95РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗБИТКІВ ВІД ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД .......………....................


97

  1. Методи визначення матеріальних збитків в результаті загибелі або поранення людей ………………………………………...............

97

   1. Основні положення при дослідженні матеріальних збитків

97

   1. Розрахунок медичних витрат ………………………………..

99

   1. Визначення матеріальних збитків від загибелі людей ……..

106

   1. Матеріальні збитки від ДТП при отриманні тілесних пошкоджень........................................................................................

111

  1. Матеріальні збитки на місці ДТП .......................................................

116

  1. Визначення основних показників матеріальних збитків від ДТП ...

121

Висновки до розділу 3 …………………………………………….....


126ВИСНОВКИ ДО ДИСЕРТАЦІЇ……………....…………………………..

129СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...…………………………...

132ДОДАТКИ …………………………………………………………………

146

Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html


ВСТУП

^ Актуальність теми. Сучасний етап містобудування в Україні визначається значними змінами в соціальній, економічній, політико-правовій та інших сферах життєдіяльності міст. Впровадження нових умов землекористування і розвитку міської території, перерозподіл центрів тяжіння і місць праці потребують нових наукових підходів до створення функціонального і сприятливого середовища проживання населення. Маcштаби нового будівництва, складність його структури, можливість багатоцільового використання територій, вплив коньюнктури потребують прийняття оперативних рішень в процесі реалізації проектів [1].

Особливе значення в забезпеченні життєдіяльності міст займає транспортна система міста. Ефективна робота транспорту є потужним двигуном підйому економіки. Але поряд із позитивними моментами транспорт несе в собі низку негативних явищ економічного, технічного, санітарно-гігієнічного та іншого характеру.

Стрімке зростання кількості транспортних засобів (ТЗ) за останні роки, їх зосередження в крупних і крупніших містах призвели до серйозних транспортних проблем. Вулично-дорожня мережа (ВДМ) міст виявилась не в змозі забезпечити нормальну пропускну здатність і безпеку руху транспорту і пішоходів. Як наслідок, спостерігається збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод (ДТП), тяжкості їх наслідків. Так, біля 40% всіх ДТП в Україні зареєстровані в крупних і крупніших містах – в столиці і обласних центрах. Всього на частку міст з різною щільністю населення, припадає до 60% пригод, де, в основному, переважають наїзди ТЗ на пішоходів.

Важливою особливістю містобудівних заходів з підвищення безпеки дорожнього руху є безпосередній їх зв’язок із системою ВДМ як в просторі, так і в часі. Дорожня мережа міст являє собою високоорганізовану динамічну систему, яка постійно розвивається і намагається забезпечити оптимальну маршрутизацію перевезень пасажирів і вантажу в залежності від рівня пропускної здатності. Тому будь-які невеликі зміни на цій мережі, пов’язані чи з незадовільними умовами руху, чи з виникненням ДТП, можуть призвести до значних економічних витрат.

Як свідчить світовий досвід, вирішення питання організації і безпеки дорожнього руху (БДР) в містах потребує з одного боку значних капіталовкладень держави і муніципалітету, з іншого – приватних інвесторів. Це зумовлює необхідність трансформування існуючих критеріїв і методів оцінки ефективності інвестицій до сучасних умов, а також до зростаючих вимог наукового обгрунтування проектних рішень, що приймаються. При цьому важливе значення має економічна оцінка витрат від ДТП, розробка на цій основі заходів, спрямованих на зменшення кількості пригод та зниження тяжкості їх наслідків, поліпшення умов руху та скорочення часу затримок транспортних засобів і пішоходів. Однак, останнім часом проектні організації не мають змоги економічно обгрунтувати ефективність капітальних вкладень на ці заходи із-за відсутності методів визначення матеріальних збитків (МЗ) від ДТП як в містах, так і в Україні в цілому.

На даний момент в Україні процес організації і безпеки дорожнього руху (ОБДР) регулюється різними законодавчими актами і постановами Кабінету міністнів України (КМУ), а також ДБН і ДСТУ [2-25], які з’явилися за роки незалежності.

Найбільш ефективні результати по зниженню кількості ДТП, загиблих і поранених були досягнуті в тих країнах, де в повній мірі були реалізовані цільові комплексні програми з підвищення БДР. В Україні вперше “Програма забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних засобів” була реалізована в період 1998 - 2002 рр.” На сьогоднішній день затверджена і діє “Державна програма забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах, вулицях міст, інших населених пунктів і залізничних переїздах на 2003 – 2007 рр.” [26]. Одним з пунктів реалізації даної програми є розробка і впровадження в Україні методів оцінки матеріальних збитків від ДТП.

Важливе значення для вирішення поставленої в дисертації наукової проблеми мають роботи вітчизняних науковців: В. А. Аксьонова, Д. А. Давиденко, О. А. Дівочкіна, М. М. Дьоміна, Г. А Заблоцького, Є. Є. Клюшниченко, В. І. Нудельмана, М. М. Осєтріна, А. П. Оситнянко, Т. Ф. Панченко, Е. П. Попової, Є. О. Рейцена, А. Г. Романова, Д. С. Самойлова, Ю. А. Ставничого, Г. Й. Фільварова, І. О. Фоміна, Е. В.Шаповалова, В. В. Шештокаса та інших. Істотний інтерес для проблеми, що досліджується, представляють роботи закордонних дослідників: Х. Дефке., К. Едергарта, В. Едме, Р. Ернста, Ю. Орайлі, В. Копфела, Т. Метсона, В. Мівса, Ю. Персона, Е. Рюне, Д. Хопкінса.

Необхідність розробки методів визначення матеріальних збитків від дорожньо-транстпортних пригод як складової частини методології оцінки ефективності містобудівних заходів з підвищення безпеки дорожнього руху в умовах становлення ринкових відносин визначають актуальність даного дослідження та його мету.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок досліджень безпосередньо пов’язаний із реалізацією “Державної програми забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міст, інших населених пунктів і залізничних переїздах на 2003 – 2007 роки” (розпорядження Кабінету Міністрів України № 56-р від 29 січня 2003 р.).

^ Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка методів визначення матеріальних збитків від дорожньо-транстпортних пригод як складової частини методології оцінки ефективності містобудівних заходів з підвищення безпеки дорожнього руху в умовах становлення ринкових відносин.

На досягнення поставленої мети було спрямоване вирішення наступних задач:

- оцінка впливу містобудівних факторів на безпеку дорожнього руху;

- аналіз і обгрунтування містобудівних заходів з підвищення безпеки дорожнього руху, розробка їх класифікації;

- аналіз і систематизація методів оцінки ефективності містобудівних заходів з підвищеня безпеки дорожнього руху;

- обгрунтування методів визначення матеріальних збитків від дорожньо-транспортних пригод у світовій практиці, їх систематизація;

- розробка структурно-логічної моделі матеріальних збитків від дорожньо-транспортних пригод в умовах становлення ринкових відносин;

- розробка математичної моделі розрахунку матеріальних збитків від дорожньо-транспортних пригод;

- розробка методів визначення матеріальних збитків від дорожньо-транспортних пригод;

- практична реалізація методів і моделей визначення матеріальних збитків від дорожньо-транспортних пригод в містах України.

^ Об’єкт дослідження: містобудівні заходи з підвищення безпеки дорожнього руху в містах України.

Предмет дослідження: методи визначення матеріальних збитків від дорожньо-транстпортних пригод як складова частина методології оцінки ефективності містобудівних заходів з підвищення безпеки дорожнього руху в умовах становлення ринкових відносин.

^ Методи дослідження базуються:

- на принципах і методах системного підходу при аналізі практики проектування, функціонування і управління містобудівних об’єктів, пов’язаних із забезпеченням безпеки дорожнього руху;

- на використанні системного аналізу, теорії ймовірності і математичної статистики при вивченні даних про дорожньо-транспортні пригоди, визначенні реальних збитків від них;

- на теоретичних і практичних розробках моделі “дохід-витрати” при визначенні матеріальних збитків від дорожньо-транспортних пригод.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає:

- у сиcтематизації методів оцінки ефективності містобудівних заходів з підвищення безпеки дорожнього руху в містах України в нових економічних умовах;

- у визначенні основних містобудівних факторів, що впливають на безпеку дорожнього руху в містах;

- у виявленні залежностей між містобудівними факторами і аварійністю;

- у розробці структурно-логічної та математичної моделей визначення матеріальних збитків від дорожньо-транспортних пригод в Україні;


^ Практичне значення одержаних результатів полягає:

- у вдосконаленні методів оцінки ефективності містобудівних заходів з підвищення безпеки дорожнього руху при будівництві або реконструкції ділянок вулично-дорожньої мережі міст;

- у розробці методів визначення матеріальних збитків від дорожньо-транспортних пригод в умовах становлення ринкових відносин;

- у реалізації положень “Державної програми забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міст, інших населених пунктів і залізничних переїздах на 2003 – 2007 роки” в плані розробки методичних рекомендацій по визначенню матеріальних збитків від дорожньо-транспортних пригод;

- окремі положення дисертаційної роботи були використані при розробці нового ДБН України “Склад, зміст, порядок розробки, погодження і затвердження комплексних схем і проектів організації дорожнього руху у містах України”;

- у визначенні річних економічних збитків від дорожньо-транспортних пригод в як в м. Києві, так в цілому по Україні.

Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи викладено в повному обсязі у восьми друкованих роботах, п’ять із яких основні, опубліковані у фахових виданнях, визнаних ВАК України у відповідності до його вимог та три додаткові публікації.

^ Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримані особисто автором, що підтверджується одноосібними публікаціями з ключових аспектів пороблеми. В публікаціях у співавторстві здобувачеві належить: у [4] виконаний аналіз індивідуального та колективного ризику для проведення заходів з підвищення безпеки дорожнього руху; у [5] досліджений досвід визначення матеріальних збитків від дорожньо-транспортних пригод; у [6] визначена величина матріальних збитків від загибелі людей в дорожньо-транспортних пригодах в Україні; у [7] виконане дослідження оцінки якості впливу заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на аварійність.

^ Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дослідження доповідалися: на науково-практичній конференції в Київському національному університеті будівництва і архітектури (59-й 1998р., 60-й 1999р., 62-й 2001р.); у Хустській філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” в 2001р., на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні питання гуманітарних, економічних і правових наук та їх інформаційне забезпечення”, а також були опубліковані в матеріалах IX і X міжнародних науково– практичних конференцій (м. Єкатеринбург 2003, 2004 рр.).

Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи викладено в повному обсязі в п’яти основних друкованих роботах, опублікованих у фахових виданнях, визнаних ВАК України, у відповідності до його вимог та у трьох додатково опублікованих роботах.

 1. Кужильний І. Л. Вплив ринкових відносин на безпеку дорожнього руху в містах України // Містобудування та територіальне планування. К.: КНУБА, 2000 р. - №6. – С. 65-68.

 2. Кужильний І. Л. Досвід економічної оцінки збитків від ДТП // Містобудування та територіальне планування. К.: КНУБА, 2001 р. - №8. – С. 115 – 119.

 3. Кужильний І. Л. Особливості техніко-економічних рішень з підвищення безпеки дорожнього руху в нових економічних умовах // Містобудування та територіальне планування. К.: КНУБА, 2003. - № 16. – С. 88 – 91.

 4. Кужильный И. Л., Кучеренко Н. Н., Рейцен Е. А. Об оценке мероприятий по повышению безопасности движения в городах // Містобудування та територіальне планування. К.: КНУБА, 1998 р. - №2 . – С. 159 – 161.

 5. Рейцен Е. А., Кужильный И. Л. Методы оценки социально-экономического ущерба от ДТП // Безпека дорожнього руху України. - № 1/2. – К.: 2003. – С. 5 – 11.

 6. Рейцен Е. А., Кужильный И. Л., Кужильная Т. А. Оценка материального ущерба от ДТП в Украине // Социально-економические проблемы развития транспортных систем городов и зон их влияния: Материалы ІХ международной научно-практической конференции. – Екатеринбург. – 2003. – С. 164 – 166.

 7. Рейцен Е. А., Кужильный И. Л. Оценка качества влияния мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на ававрийность // Социально-економические проблемы развития транспортных систем городов и зон их влияния: Материалы Х международной научно-практической конференции. – Екатеринбург. – 2004. – С. 116 – 119.

 8. Кужильний І. Л. Економічна оцінка ефективності заходів по забезпеченню безпеки дорожнього руху // Актуальні питання гуманітарних, економічних, правових наук та їх інформаційне забезпечення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Хуст: Хустська філія ВМУРоЛ “Україна”. 2002. – С. 66 – 69.

Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

^ ВИСНОВКИ ДО ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Встановлено, що вирішальним чинником у визначенні просторової привабливості міської території, її вартісної оцінки є транспортні витрати на вулично-дорожній мережі міст. До них відносяться витрати часу на переміщення населення і вантажів, витрати від погіршення екологічного стану, матеріальні збитки від ДТП. Найвагомішою складовою цих витрат є матеріальні збитки від ДТП, і їх величина у першу чергу повинна застосовуватися в містобудівному процесі оцінки ефективності заходів з підвищення безпеки дорожнього руху. Визначено, що рівень безпеки дорожнього руху в містах визначається перш за все містобудівними факторами, головними з яких є рівень автомобілізації міста, кількість населення та рівень організації дорожнього руху. Зроблена оцінка впливу основних містобудівних факторів на безпеку дорожнього руху, виявлені і проаналізовані відповідні залежності.

 2. Дослідження показало, що в містобудуванні основними заходами з підвищення безпеки дорожнього руху є: розділення транспотних і пішохідних потоків, організація змішаного руху із наданням переваги пішохідному руху та інтегрований підхід. Проведений аналіз сучасного стану наукових досліджень показав необхідність комплексного підходу до вирішення проблеми підвищення безпеки дорожнього руху: з одного боку – аналіз ДТП на рівні всього міста, для визначення мети і впровадження заходів, з іншого – вивчення ДТП на рівні житлових кварталів і однорідних міських зон з метою підвищення безпеки руху і поліпшення умов існування в залежності від потреб населення. У роботі визначені найбільш значущі містобудівні заходи з підвищення безпеки дорожнього руху, розроблена їх класифікація.

 3. Показано, що методи оцінки ефективності містобудівних заходів з підвищення БДР можна розділити на дві основні групи: методи на основі аналізу кількісних показників і методи на основі аналізу вартісних показників ефективності. В першому випадку ефективність визначається зміною абсолютних, відносних або питомих показників аварійності, в другому – враховується величина матеріальних збитків, вартість капіталовкладень. Дослідження виявило, що на даний момент в Україні неможливо виконати грунтовну оцінку ефективності містобудівних заходів із-за відсутності даних про величину матеріальних збитків від дорожньо-транспортних пригод в нових економічних умовах.

 4. В результаті дослідження методик оцінки матеріальних збитків від ДТП визначено, що всі методики потрібно розділити на три основні групи: перша група базується на визначенні суми страхових виплат постраждалим і їх сім’ям в результаті збитків від ДТП; в основі розрахунку за другим методом лежить сума недоодержаної продукції; в третьому використовується величина грошового еквіваленту, яку користувачі дорогами готові платити за зменшення ризику потрапити в ДТП. Встановлено основні складові матеріальних збитків від ДТП: медичні витрати, недоодержана продукція, матеріальні витрати, адміністративні, економічна оцінка втрати благополуччя.

 5. З урахуванням сучасного етапу соціально-економічного розвитку України побудована структурно-логічна модель, яка є основою розрахунків матеріальних збитків від ДТП. Виконане детальне обгрунтування структури збитків для держави, підприємств і організацій не державної форми власності, для приватних осіб.

 6. Новим підходом у визначенні матеріальних збитків від ДТП є розроблена для умов становлення ринкової економіки математична модель. Модель дозволяє визначити величину втрачених інвестицій членів суспільства в суспільний продукт в результаті економічної діяльності.

 7. Розроблені методи дозволяють оцінити величину матеріальних збитків від ДТП. За результатами розробок визначена величина матеріальних збитків для окремих видів ДТП та різною тяжкістю наслідків. Одержані величини матеріальних збитків для міст з різною чисельністю населення. Виконаний прогноз матеріальних збитків на перспективу для м. Києва та інших міст України. Вперше в Україні підраховано реальні економічні збитки від ДТП за рік.

 8. Впровадження результатів дисертації в практику буде сприяти підвищенню рівня прийняття рішень з техніко-економічного обгрунтування проектів будівництва і реконструкції вулично-дорожньої мережі міст, а також більш якісному проведенню оцінки ефективності містобудівних заходів з підвищення безпеки дорожнього руху

 9. Розроблені методи визначення матеріальних збитків від ДТП дозволяють:

  1. проводити оцінку ефективності заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на різних стадіях містобудівного проектування;

  2. визначати величину матеріальних збитків від ДТП на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі міста в залежності від наявної інформації про ДТП;

  3. визначати величину матеріальних збитків від ДТП в маштабах району, міста або в цілому для держави.

 10. Проведені в роботі дослідження показали необхідність подальшої розробки науково-дослідницьких робіт у напрямках:

   1. розробки методів і моделей залучення приватних інвестицій в містобудівні заходи з підвищення БДР, визначення на цій основі їх ефективності;

   2. дослідження впливу ДТП на екологічний стан навколишнього середовища;

   3. розробки методів оцінки затримок транспорту в ДТП на ВДМ міст;

   4. подальшого дослідження МЗ від ДТП для підприємств і організацій недержавної форми власності та приватних фізичних осіб;

   5. вивчення і впровадження методів залучення населення в процес прийняття і інвестування містобудівних рішень з підвищення БДР на рівні міської влади.

Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Демин Н. М. Управление развитием градостроительных систем. – К.:Будивэльник, 1991. – 184 с.

2. Закон України “Про дорожній рух” (№3352-ХІІ від 30.06.1993 р.) За станом на 10.09.2002 р. – К.: Парламентське видання, 2002. – 32 с.

3. Закон України “Про транспорт” (№232/94-ВР від 10.11.1994 р.) За станом на 20.09.2002 р. – К.: Парламентське видання, 2002. – 19 с.

4. ДБН В. 2.3-5-2001. Вулиці та дороги населених пунктів. – К.: Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, 2001. – 70 с.

5. ДБН–360-92*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. – К.: Минстройархитектуры Украины, 1993.-110 с.

6. ДСТУ 2935-94. Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення. Введ. 28.12.94. – К.: Держстандарт України, 1994. – 16 с.

7. ДСТУ 35-87-97. Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану. Введ. 31.07.97. – К.: Держстандарт України, 1997. – 43 с.

8. ДСТУ 3090-95. Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць і доріг. Загальні положення. Введ. 22.05.95. – К.: Держстандарт України, 1995. – 11 с.

9. ДСТУ 2587-94. Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування. Введ. 10.06.94. – К.: Держстандарт України, 1994. – 50 с.

10. ДСТУ Б В.2.3.-2-97. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Методи визначення коефіцієнту зчеплення колеса автомобіля з дорожнім покриттям. Введ. 15.09.97. – К.: Державний комітет України у справах містобудування і архітектури, 1997. – 6 с.

11. ДСТУ 2734-94. Огородження дорожні тросового типу. Загальні технічні умови. Введ. 25.08.94. – К.: Держстандарт України, 1994. – 18 с.

12. ДСТУ 2735-94. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху. Введ. 25.08.94. – К.: Держстандарт України, 1994. – 6 с.

13. ДСТУ 4036-2001. Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні. Загальні технічні вимоги. Введ. 27.06.01. – К.: Держстандарт України, 2001. – 14 с.

14. ДСТУ 4123-2002. Безпека дорожнього руху. Елемети примусового зниження швидкості на вулицях і дорогах. Загальні вимоги. Правила застосування. Введ. 11.11.02. – К.: Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики, 2003. – 6 с.

15. ДСТУ 4100-2002. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування. Введ. 03.06.02. – К.: Держстандарт України, 2002. – 109 с.

16. ДСТУ 4092-2002. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки. Введ. 03.06.02. – К.: Держстандарт України, 2002.– 31 с.

17. ДСТУ4157-2003. Безпека дорожнього руху. Засоби технічні периферийні автоматизованих систем керуванням дорожнім рухом. Типи, загальні технічні вимоги та вимоги безпеки. Введ. 07.04.03. – К.: Держстандарт України, 2003. – 10 с.

18. ДСТУ 4159-2002. Безпека дорожнього руху. Організація дорожнього руху. Умовні позначення на схемах і планих. Введ. 03.06.02. – К.: Держстандарт України, 2002. – 10 с.

19. ДСТУ 4158-2003. Безпека дорожнього руху. Автоматизовані системи керуванням дорожнім рухом. Загальні вимоги. Введ. 07.04.03. – К.: Держстандарт України, 2003. – 8 с.

20. ГОСТ 1965-86. Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні переносні. Технічні умови. Введ. 24.02.86. – К.: ГОСПЛАН УССР, 1986. – 24 с.

21. ГОСТ 23457-86. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения. Введ. 24.06.86. – М.: Государственный комитет СССР по стандартам, 1987. – 65 с.

22. Методичні рекомендації по визначенню місць (ділянок) концентрації ДТП на вулично-шляховій мережі міст та призначенню заходів для усунення недоліків в організації дорожнього руху, що привели до їх виникнення. Введ. 23.07.92. – К.: Головне управління ДАІ МВС України, 1992. – 22 с.

23. Правила дорожнього руху з доповненнями, змінами та системою адміністративних стягнень. Набули чинності з 1 січня 2002 року. Затв.10.10.2001. – К.: Школа, 2002. – 88 с.

24. ГСТУ 218-03450778.090-2001. Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги загального користування. Порядок визначення ділянок і місць концентрації дорожньо-транспортних пригод. – К.: Державний комітет України у справах містобудування і архітектури, 2001. – 86 с.

25. Постанова КМУ № 842 від 27 травня 2000 року “Про внесення змін і доповнень в умови обов’язкового страхування цивільної відповідальності автовласників перед третіми особами”. – К.: Офіційний вісник України, 2000.

26. Розпорядження Кабінету Міністрів України №56-р від 29.01.03 р. “ Про схвалення державної програми забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах, вулицях міст інших населених пунктів і залізничних переїздах на 2003 – 2007 рр.”. – К.: Офіційний вісник України, 2003. С.191.

27. Аксенов. В. А., Давыденко Д. А. Оценка эффективности мероприятий, повышающих безопасность дорожного движения. – М.: Изд. ВНИИБД МВД СССР, 1980. – 80 с.

28. Аксенов. В. А. Технико-экономическое обоснование мероприятий, повышающих безопасность движения. – М.: Транспорт, 1974. – 112 с.

29. Аксенов. В. А., Попова Е. П. Дивочкин О. А. Экономическая эффективность рациональной организации дорожного движения. – М.: Транспорт, 1987. – 127 с.

30. Аксенов В. А. Исследование потерь народного хозяйства от ДТП. : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. М.: МАДИ, 1980 – 15 с.

31. Бабков В. Ф. Дорожные условия и безопасность движения: Учебник для вузов. М., 1993–257с.

32. Бабков В. Ф. Могилевич В. М. Некрасов В. К. Реконструкция автомобильных дорог. – М.: Транспорт, 1978 –264с.

33. Бабков В. Ф. О методах определения опасных участков дорог//Вопросы безопасности движения. – М.: МАДИ 1980 – C. 53-59

34. Бабков В. Ф. Дорожные условия и безопасность движения. – М.: Транспорт,

1982– 288 с.

35. Дивочкин О. А., Минцев Г. И. Потери от дорожно-транспортных происшествий// Безопасность движения на дорогах. – М.: Издание МАДИ, 1972. – С. 23-29

36. Дивочкин О. А. Ситников Ю. М. Методика определения потерь от дорожно-транспортных происшествий и ее учет при технико-экономической оценке проектных решений автомобильных дорог// Безопасность движения на дорогах. – М.: Издание МАДИ, 1969. – С. 143-152

37. Дивочкин О. А. Уточнение методики учета потерь народного хозяйства от дорожно-транспортных происшествий // Методы реконструкции автомобильных дорог. – М.: Издание МАДИ, 1989. – С. 59-65.

38. Дивочкин О. А. Уточнение расчетных показателей определения потерь от дорожно-транспортных происшествий // Вопросы безопасности движения. – М.: Издание МАДИ, 1979. – С. 111-116.

39. Лобанов Е. М. Проектирование дорог и организация движения с учетом психофизиологии водителя. М.: 1980 – 135 с.

40. Попова Е. П. Определение экономической эффективности мероприятий по организации дорожного движения. – М.: Издание МАДИ, 1985. – 54 с.

41. Рейцен Е. А. «Изыскание рациональных методов повышения безопасности движения при искуственном освещении. Диссертация кандидата техн. Наук. К.: КИСИ 1972. – 222 с».

42. Романов А. Г. Дорожное движение в городах: закономерности и тенденции.– М.: Транспорт, 1984. - 80 с.

43. Сильянов В. В. Теория транспортных потоков в проектировании дорог и организации движения. - М.: Транспорт, 1977.- 301 с.

44. Сильянов В. В. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог. – М.: Транспорт, 1984 – 278с.

45. Самойлов Д. С., Юдин В. А., Рушевский П. В. Организация и Безопасность городского движения: Учебник для вузов.- 2-е изд., переработанное и дополненное.- М.: Высшая школа, 1981.- 256 с.

46. Самойлов Д. С., Щербаков Е.И. Обеспечение безопасности на улицах с односторонним движением.- В кн.: Совершенствование организации дорожного движения. М., 1978, с. 158-164.,

47. Ставничий Ю. А. Дорожно-транспортная сеть и безопасность движения пешеходов. - М.: Транспорт, 1984. - 72 с.

48. Ставничий Ю. А. Градостроительные мероприятия по повышению безопасности движения пешеходов. В кн.: Пути повышения безопасности движения на улицах и дорогах. - М.: Транспорт, 21 – 26 с.

49. Ставничий Ю. А. Транспортные системы городов. – М.: Стройиздат. – 1990. – 224 с.

50. Хомяк Я. В. Организация дорожного движения. Учебник для вузов. – К.: Высшая школа. – 1986 – 271 с.

51. Шештокас В. В. Город и транспорт. - М. : Стройиздат, 1984. - 160 стр.

52. Шештокас В. В., Самойлов Д.И. Конфликтные ситуации и безопасность движения в городах. - М.: Транспорт, 1987. - 208 с.

53. Brude U., Lansson J. Models for predicting accidents at junctions where pedestrians and cyclists are involved. How well do they sit? // Accid. Anal. Prev. – 1993. - №25 – p. 499 – 509. (aнгл.).

54. Deffke.H., Ernst K., Koppel W., Meewes V. Kostensatze fur die volkschaftliche Bewertung von Strassenverkehrsunfallen// Strasse + Autobahn Prisstand. –1995. - №46 – P.23 –33, (Heм.).

55. Чванов В. В., Живописцев И. Ф., Суханова Е. Ю. Обзор зарубежных методов оценки социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий. – М.: Научно-технический информационный сборник «Автомобильные дороги». – 2000 г. – ст. 1 – 39.

56. Emde W., Ernst R., Frenich J. Kostensätze für die velkswirtschafliche Bewertung von Strassenverkehrsunfällen// Strasse und Autobahn. – Preisstand 1985. - №36 – P.159 – 162. (Heм.).

57. Hopkin J. М., O*Reilli D. М. Re-valuation of the cost of road accident casualties in Great Britain// Dig. TRL Repts.. – 1993. – Aug.. – P. 7 – 8. – (aнгл).

58. Elvik Rune. Hva koster traffulukkene//Oy hvem befaller for dem.. - Samfendsel, 1985, -№8, Р. 18-21 (норв).

59. Ruhne E. The external costs of traffic injiri : Deinition Ruhne E. The external costs of traffic injiri : Deinition estimation, and possibilities for internalization. // Accid Anal. And prev. – 1995. - № 6. – Р. 719 – 732.

60. Авсеенко А. А., Гарманов Е. Н., Дингес Э. В. Экономика дорожного хозяйства: Учебник для вузов / М.: Транспорт, 1990. – 215 c.

61. Investigation of urban traffic accidents and volumes / Holston S. A. // Trans. Res. Rec, - 1992. – Р. 620-635. (aнгл.).

62. Буйленко В. Я., Кочетов Л. А., Литвинова Т, А. Опыт решения проблемы обеспечения безопасности дорожного движения в СССР и за рубежом. - М.: Издательство Министерства автомобильного транспорта РСФСР, ЦБНТИ 1990. – 75 с.

63. Балмаков А. И. Звонов В. Ф. Корсак М. М. Зарубежный опыт повышения безопасности дорожного движения. – Мн.: БелННИНТИ, 1991– 39с.

64. Амбарцумян В. О проблемах обеспечения безопасности на автомобильном транспорте в современных условиях // Автомобильный транспорт. – 1997. - № 12. – С. 40 – 42.

65. Европейская Экономическая комиссия, Женева. Ежегодный бюллетень. Статистика транспорта для Европы и Северной Америки. 2002 г. ООН Нью-Йорк – Женева. 277 с.

66. Европейская Экономическая комиссия, Женева. Ежегодный бюллетень. Статистика ДТП в Европе и Северной Америке. 2002 г. ООН Нью-Йорк – Женева. 137 с.

67. Богацкий Г. Ф., Бондаренко А. И. и др. Курсовое проектирование по градостроительству. К.: Будівельник, 1968 – 285 с.

68. Волошин Г. Я., Мартынов В. П., Романов А. Г. Анализ дорожно-транспортных происшетвий. – М.: Транспорт, 1987. – 240 с.

69. Корнеев А. И. Комплексное целевое планирование и решение проблемы безопасности дорожного движения. - М.: Безопасность движения на автомобильном транспорте, 1985. - 40 – 46 с.

70. Muhlard N., Faure A. La rue n’est pas une route”. La securite en milieu urbain: deux rapproches concordantes // Transports Urbain. – 1988. – № 63. – Р. 11 – 16 . – (Франц).

71. Овечников Е.В., Фишельсон М.С. Городской транспорт. - М.: Высш. школа, 1976. - 352 с.

72. Страментов А. Е., Фишельсон М. С. Городское движение. – М.: Издательство литературы по строительству, 1965, - 343 с.

73. Фишельсон М.С. Городские магистрали одностороннего движения. - Городское хозяйство Москвы, 1965, № 7, с. 27-30.

74. Фишельсон М.С. Транспортная планировка городов. М.: Высшая школа., 1985 – 239с.

75. Страментов А. Е., Сосянц В. Г., Фишельсон М. С. Городской транспорт и организация движения. М.: Издательство Министерства коммунального хозяйства РСФСР, 1960. – 352 с.

76. Фишельсон М.С. Транспортная планировка городов. - М.: Высшая школа, - 1985. - 240 с.

77. Андреев А. Сказки Шахерезады, или вслепую по немым трассам // Щомісячний інформаційний і науково популярний ілюстрований журнал “Сигнал” МВС України і Центральної ради Всеукраїнської спілки автомобілістів (рос. мовою). К., 1997. № 11. С. 28 – 29.

78. Стан та основні причини скоєння дорожньо-транспортних пригод в м. Києві в 2001 р. і першочергові завдання Державтоінспекції по їх попередженню. К.: ДАІ МВС України, 2001.- 48 с.

79. Дорожньо-транспортні пригоди в Україні. Оперативна інформація за 12 місяців 2001 року. К.: ДАІ МВС України, -2001.- 95с.

80. Руководство по регулированию дорожного движения в городах. – М.: Стройиздат, 1974. - 96 с.

81. Руководство по проектированию городских улиц и дорог / ЦНИИП по градостроительству. – М.: Стройиздат, 1980. - 120 с.

82. Коршаков И. К. Автомобиль и пешеход: анализ механизма наезда. – М.: Транспорт, 1988 - 142 с.

83. Поляков А. А. Организация движения на улицах и дорогах. – М.: Транспорт, 1965. - 376 с.

84. Сигаев А.В. Проектирование улично-дорожной сети. - М.: Стройиздат, 1978. - 264 с.

85. Дьяков А. Б. Безопасность движения автомобилей ночью. – М.: Транспорт, 1984 – 200 с.

86. Теоретические и практические основы выявления и устранения топографических очагов ДТП. М.: Издательство Министерства автомобильного транспорта РСФСР, ЦБНТИ 1989. – 106 с.

87. Виленский П. Л., Лившиц В. П., Орлова Е. Р., Смоляк С. Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов. М.: Издательство «Дело». 1998. – 195 с.

88. Автомобильные перевозки и организация дорожного движения: Справочник. Пер. с англ. / В.У. Рэнкин, П. Клафи, С. Халберт и др. – М.: Транспорт, 1981. – 592 с.

89. Thoma J. Praktische Grundlagen fur ein Sicherheitskonzept im Strassenverkehr // Zeitschrift fur Verkehrssicherheit. – 1990. - №2. – Р. 85 – 89. (Heм.).

90. Walter Durth, J. Stefanssald. Risikoanalysen im Strassenwesen //Zeitschrift fur Verkehrssicherheit. – 1988. – Jg. 35. – № 1. Р. 17 – 24. (Heм.).

91. Автомобильные дороги (Принципы проектирования ). Учебное пособие для вузов. Под редакцией В. С. Порожнякова . – М.: Транспорт, 1983. – 303 с.

92. Арсалова Э. Лившиц В. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов // Инвестиции в России. – 1995. - № 4 – 5.

93. Васильев М. В., Дубровицкий С. М. Автомобильные дороги. – М.: Транспорт, 1982. – 136 с.

94. Горбачев Р. В. Красинков А, И., Щербаков Е. И. Городские улицы и дороги с многополосной проезжей частью. – М.: Стройиздат, 1984 – 167 с.

95. Вавілов В. А. Приятель А. М. Вирішення проблеми безпеки дорожнього руху в процесі проектування автомобільних доріг // Автошляховик України – К.: 2000. – С. 56-58.

96. Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения: Учебник для автомобильно-дорожных вузов и факультетов. – 2-е изд., перераб. И доп М.: транспорт.,- 1981, - 240 с.

97. Методические рекомендации по выявлению и устранению топографических очагов ДТП. Э. М. Ваулин, А. П. Юров – М.: Министерство автомобильного транспорта РСФСР., 1989 г. – 105 с.

98. Фишельсон М.С. Городские пути сообщения. - М.: Высшая школа, 1980. - 296с.

99. Осєтрін М. М. Міські дорожньо-транспортні споруди. Навчальний посібник для студентів ВН. – К., ІЗМН, 1997 – 196 с.

100. Дьомін М. М. Сучасні проблеми і методи управління містобудівним розвитком міст // Труди міжнародн. Конф. “Проблеми управління сучасним містом”. – К., 1995. – С.144-148.

101. Клюшниченко Є. Є. Соціально-економічні основи планування та забудови міст. – К.: Укрархбудінформ, 1999. – 248 с.

102. Оситнянко А. П. Планування розвитку міста: Монографія – К.: КНУБА; 2001. – 460 с.

103. Заблоцкий Г. А. Моделирование функциональних связей и развития градостроительных объектов // Количественные методы в проведении научных исследований по градостроительству. – К., 1973. – С.27-36.

104.Фомін І. О. Основи теорії містобудування . – К.: Наукова думка, 1997. – 190с.

105. Persson U., Odegaart K. Estimates of external cost of road-traffic//Transport Economics and Policy, - 1995, Sep. – P.291-304.

106. Economic cost of road accidents/Road Res Cent. Road Res Inst. India, 1976. - №138 – Р. 1 – 22. (aнгл.).

107. Goodwin P. B. On the evaluation of human life in fccidens studies//Assid. Anal. and Pref. 1973, 5, N4. – Р. 287-293. (aнгл.).

108. Polena Jan, Spinkova Alena. Dopravni nehedy a cena lidskych ztrat//Doprava. – 1975. – 22, № 2 . – Р. 135 – 141 . – (Чехія).

109. Silcock D. T. Traffik fccidents: procedures adopted in various countries for estimating their costs or valuing their prevention//Nrfnsp. Rev. - 1982, №1 – Р. 79-106 (англ.).

110. Walker R. T. A method for comparative evaluation of accident countermeasurs for applikation in residentiak areas. Silcoci D//Traffic Eng. and Contr., - 1982, - №23 - Р. 435-437(англ.).

111. Жерандо К. Безопасность движения: прошлое, настоящее, будущее. – М.: Юридическая литература, 1983. – 224 с.

112. Koshi M. Road Safety – success and failure in Japan // JTEJ. - 1987 . – № 9. – Р. 33 – 47. – (aнгл.).

113. Дугин Г. С. Анализ материального ущерба, наносимого ДТП // Проблемы больших городов. ДТП и проблемы борьбы с нимы за рубежом.– М.: 1972 – с.24-26.

114. Анализ аварийности на транспорте Вьетнама и материальный ущерб от дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Луковецкий М.А., Игуен Ф.Г. РЖ. Московский Государственный Автомобильно-дорожный институт (технический университет) – М.:1997 –15с. Рус. ДЕП в ВИНИТИ 30. 06. 1997. N 2153– 1397.

115. Инструкция по учету потерь народного хозяйства от дорожно-транспортных происшествий при проектировании автомобильных дорог. ВСН 3 – 81. – М.: Транспорт, 1982. – 54 с.

116. Определение потерь народного хозяйства от ДТП во Вьетнаме. Игуен Ф.Г. Московский Государственный Автомобильно-дорожный Университет (технический университет). РЖ. – М.: 1997. 6с. Библиогр.:4 назв. – Рус. ДНП в ВИНИТИ 19. 11. 1997. N3412 – 1397.

117. Andreasen Dc. Some Aspects of Accident Costing and Costs in Australia //Austral. Road Res. – 1989 - №3.- Р. 205 – 215. (aнгл.).

118. Jadaan Khair S. Traffic accident in Kuwait: an economic dimension //Accid. Anal. and Prev . – 1990 . –, № 22 . – Р. 399 – 401. – (aнгл.).

119. Rompe K. Unfallrisiken im Strabenverkehl buropas. Modlichkeiten ihrer Erkennung, Darstellung und Reduzierung //Auttomobiltechn. Z. – 1991 . –№5. – Р. 313 – 314 . – (Нем.; рез . англ.).,

120. Refting Richard A. Urbau traffic crasues: New York citiy respouds to the challenge//Trausp. Quart, - 1991 -.№4. – Р. 571 – 580. (aнгл.).

121. Справочник по безопасности дорожного движения. Институт экономики транспорта Норвегии, Московский автомобильно-дорожный институт. Осло – Москва – Хельсинки, 2001 . – 789 с.

122. Road D. Cost of injury // Aut. Eng. – 1990 – 1998. – № 1. – Р . 79. (aнгл.).

123. Козьменко С. Н. Кофф Г. Л. Экономическая оценка последствий катастрофических землетрясений. – М.: 1996. – 202 с.

124. Кофф Г. Л., Гусев А. А., Воробъев Ю. Д. Козменко С. Н. Оценка последствий чрезвычайных ситуаций. – М.: 1997.

125. Методика определения экономической эффективности капитальных вложений. Госплан СССР, Госстрой СССР, Академия наук СССР // Экономическая газета, 1981, № 2 с. 23 – 28; № 3 с. 21 – 29.

126. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки. – К.: Глобус. 1995 – 198 с.

127. Інвестологія: наука про інвестування. Навчальний посібник / За редакцією д.е.н. проф. С. К. Реверчука. К.: Атіка, 2001 р. – 264 с.

128. Борисов В. Н. Гизимчук С. В. Условная ответственность за нарушения правил, норм и стандартов, обеспечивающих безопасность дорожного движения. – Харьков.: Консум. 2001. – 160 с.

129. Постанова Кабінету Міністрів України № 842 від 27 травня 2002 р. «Про внесення змін і доповнень в умови обов'язкового страхування цивільної відповідальності автовласників перед третіми особами ».

130. Ковов С. М., Привалов Ю. А., Репік І. А., Саєнко Ю. І. Побудова моделі оцінки вартості життя людини внаслідок загибелі від ДТП // Правові та соціально-психологічні аспекти забезпечення безпеки дорожнього руху. - №1/2. – К.: 2002. – С. 7 – 13.

131. Кулагина Э. Н. Ориентировочный расчет экономического эффекта сохранения жизни человека // Советское здравоохранение, 1982. № 2, стр. 8 – 13.,

132. Шерр. Л. Б. Экономическая эффективность противотуберкулезных мероприятий . – М.: Медицина. – 1977. – 176 с.

133. Показники здоров'я населення та використання ресурсів охорони здоров’я насеення України за 1994 – 1995 роки (електронний статистичний довідник). – Київ, 1996.

134. Временные методические рекомендации по определению экономической эффективности НИОКР в области обеспечения безопасности дорожного движения / ВНИИБД МВД СССР. – М.: 1982. – 63 с.

135. Временные методические указания по определению экономической эффективности технических средств и систем управления дорожным движением. – М.: ВНИИБД МВД СССР. 1982. – 208 с.

136. Кудрявцев М. Н. Качанович В. Е. Технико-экономическое обоснование развития сети автомобильных дорог. – М.: Транспорт, 1968 - 144 с.

137. Andreassen D. C. Austral. Road Res.//Assid. Anal. and Pref. – 1989. – 19. №3 – p. 205 – 215. (aнгл.).

138. Pattison T. Countering the cities // Commercial Motor. - 1988 . – № 4296. – Vol. 170 – с . 28 – 29. –(Англ.).

139. Указания по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительство и реконструкцию автомобильных дорог: ВСН 21 – 83 / Министерство автомобильных дорог РСФСР. – М.: Транспорт, - 1981. – 159с.

140. Дивочкин О. А. Исследование графиков коэффициента аварийности при технико-экономическом обосновании реконструкции автомобильных дорог // Проектирование автомобильных дорог и безопасность движения. – М.: Издание МАДИ, 1980. – С. 64-81.

141. Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах. ВСН 25 – 86 / Министерство автомобильных дорог РСФСР. – М.: Транспорт, - 1988. – 183 с.

142. Указания по организации и обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах. ВСН 25 – 76 / Министерство автомобильных дорог РСФСР. – М.: Транспорт, - 1977. – 176 с.

143. ГУГАИ МВД Украины. Методические рекомендации по определению мест концентрации ДТП. - К.: 1992, 23с.

144. Дингес Э. В., Акулов А. И. Анализ методов технико-экономического обоснования воспроизводства объектов транспортной инфраструктуры (на примере автодорожных мостов). // Автомобильные дороги. - М.: 2000. – Выпуск 1. – 84 с.

145. Тодоренко Н. Е., Романенко Н. И., Каргов А. А. Автомобильный транспорт и безопасность дорожного движения. – К.: Техника., 1988. – 176 с.

146. Хавронюк Н. И. Краткий юридический справочник автомобилиста. К.: Оранта-Пресс. – 1997. – 154 с.

147. Конвенция о дорожном движении. Конвенция о дорожных знаках и сигналах. - М.: Транспорт, 1961.- 100 с.

148. Правила судебно-медицинского определения степени тяжести телесных повреждений (по состоянию на 15. 07. 96 г.). Х. - 1996.- 45 с.

149. Кисляков В.М., Филиппов В.В., Школяренко И.А. Математическое моделирование и оценка условий движения автомобилей и пешеходов. М. : Транспорт, 1979.- 200 с.

150. Тержодов В. И. и др. Техническое состояние автомобилей и безопасность движения. К.: - Техника.-1978. – 148 с.

151. Хомяк Я. В. Проектирование сетей автомобильных дорог. – М.: Транспорт, - 1983. – 207 с.

152. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М., Высшая школа, 1972 – 368 с.

153. Колкот Э. Проверка значимости. – М.: Статистика, 1978. – 128 с.

154. Коллинз Д., Моррис Д. Анализ дорожно-транспортных происшествий. – М.: Транспорт, 1971. – 128 с.

155. Хастингс Н., Пикок Дж. Справочник по статистическим распределениям. - М.: Статистика. – 1980. – 95 с.

156. Кучерин Н. А. Экономические аспекты заболеваемости и производительности труда. – Л.: Медицина, 1978 – 240 с.

157. Правила обліку дорожньо-транспортних пригод, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1993 р. № 595 // ЗП України, 1993. № 12. Ст 266.

158. Байэтт Р., Р. Уотс. Расследование дорожно-транспортных происшествий: Перевод с английского. – Транспорт, 1983 – 288с.

159. Довідник інженера-інспектора державного технічного нагляду. – К.: Росток, 1998 – 273 с.

160. Положение о порядке проведения судебной экспертизы транспортных средств. – Донецкий НИИ судебных экспертиз, 1998. – 123 с.

161. Гаврилов Э. В. Экономика на собственном транспорте. – К.: издательство Техніка, 1976 – 152 с.

162. Про страхування та відшкодування заподіяних збитків. Довідник законодавства України. – К., Ліга страхових організацій України, Моторне (транспортне) страхове б’юро України, Український центр післяаварійного захисту “Експерт-Сервіс”, 1999. – 136 с.

163. Иларионов В. А. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий. – М.: Транспорт, 1989 – 255с.

164. Метсон Т.М., Смит У.С., Хард Ф.В. Организация движения. - М.: Автотрансиздат, 1960.- 335 с.

165. Артемов Г. К. Ущерб от наездов ТС на элементы дорожных сооружений // Безопасность движения на дорогах. – М.: МАДИ, 1980 – С. 45-51.

166. ДБН 2.2. – 27 – 99. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Збірник № 27 “Автомобільні дороги”. Видання офіційне. К. 2001 р.– 61c.

167. Guria Jagadish. Lenght of hospitalization – an indicator of soсial costs of disabilities from traffic injuries//Accid. Anal. and Prev. – 1990 . –№ 4 . – Р. 379 – 389 . – (Англ.).

Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Скачать, 249.18kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru