Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Трипільський світ україни- феномен світової цивілізації

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 161.3 Kb.
Дата08.03.2012
Размер161.3 Kb.
ТипДокументы
Подобный материал:

ТРИПІЛЬСЬКИЙ СВІТ УКРАЇНИ-

ФЕНОМЕН СВІТОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ


Трипільська культура в українській і європейській праісторії давно зайняла особливе місце. З нею пов’язують процес створення підвалин сучасної цивілізації на території України: розвиток аграрних технологій, металургії, становлення певного світогляду та етнографічних рис тощо.

Спостереження доводять, що трипільці досягли значних успіхів завдяки власній праці, розуму та ресурсам дуже багатої землі. Вони були першими, хто довів: тут можна власноручно збудувати високу цивілізацію та добре життя. Криза економічної системи, викликана глобальними екологічними змінами на зламі IV-III тис. до н.е., призвела до колапсу останньої великої цивілізації європейського енеоліту.

Трипільська культура – археологічна культура доби енеоліту та початку бронзового віку (близько 5400-2750 рр. до н.е.). Розвиток та зникнення трипільської культури, доля племен цікавили вчених з самого початку відкриття археологічних пам’яток. Честь відкриття цієї культури належить видатному вченому В. Хвойку, який 1893 р. вперше виявив в околицях містечка Трипілля Київської області залишки трипільського поселення.

Нині трипільська спадщина досліджується вченими з багатьох країн. Трипільська культура захоплює та привертає увагу все більше і більше в міру того, як ми знайомимося з нею. Вона, як і раніше, зберігає багато таємниць, проте одне нині стало цілком зрозуміло: підвалини цивілізації тут було закладено в ті часи, коли люди почали пекти хліб та плавити метал на землі, яку нині називають Україною.

Матеріали для висвітлення історії вивчення Трипілля можна відшукати насамперед у статтях, присвячених підсумкам праці археологів в Україні з нагоди різних ювілеїв. Значні та змістовні історіографічні огляди подано в працях Відейко М., Бібікова С., Хвойки В. та ін.

Даний покажчик літератури підготовлено на допомогу вивченню та викладанню курсу «Історія та археологія України». Він охоплює всю літературу (на українській та російській мовах), що є в наявності в бібліотеці університету.


Укладач Головатенко Н.Ф.


Балушок, В. Проблема трипільського спадку в Україні і питання індоєвропейської прабатьківщини [Текст] / В. Балушок // Нар. творчість та етнографія. – 2005. – № 3. – С. 10–17.

Балушок, В. Чи є українці нащадками трипільців? [Текст] / В. Балушок // Наука і суп-во. – 2005. - № 5-6. – С. 26–31.

Бебик, В. Христос і Нефертіті [Текст] : [трипільсько-арійська українська цивілізація] / В. Бебик // Голос України. – 2008. – № 196(15жовтня). – С. 12–13.

Бельская, Г. 5000 лет назад: Триполье [Текст] :[археологическое открытие трипольской культуры, V-IV тысячелетие до н.э.] / Г. Бельская // Знание-сила. – 1979. - № 3. – С. 23–27.

Білий, О. Трипільський характер, або у пошуках втраченої ідентичності [Текст] / О. Білий // Політична думка. – 2000. - № 1. – С. 112–115.

Біляшівський, М. Ф. В. Хвойко. Розкопки 1901 р. в області Трипільської культури [Текст] / М. Ф. Біляшівський // Дослідження Трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки / ред. Н. В. Блажевич [та ін.]. – К., 2006. – Ч. 1 : Переклади наукових праць та коментарі. – С. 107–109.

Т4

Д70

Бокань, В. Особливості трипільської культури [Текст] / В. Бокань, Л. Польовий // Історія культури України / В. Бокань, Л. Польовий. – К., 2002. – С. 16-18.

Т3(4УКР)

Б78

Бунятян, К. П. Культури давніх землеробів та скотарів [Текст] / К. П. Бунятян // Давнє населення України / К. П. Бунятян. – К., 1999. – С. 110–135.

Т3(4УКР)

Б91

Бурдо, Н. Б. Історія дослідження проблеми походження Трипілля-Кукутені у світлі нових даних [Текст] / Н. Б. Бурдо // Археологія. – 2003. – № 4. – С. 5–18.

Бурдо, Н. Б. Трипільська культура - 110 років досліджень [Текст] / Н. Б. Бурдо // Археологія. – 2005. – № 4. – С. 10–25.


Бурдо, Н. Б. Трипільська культура. Спогади про золотий вік [Текст] / Н. Б. Бурдо, М. Ю. Відейко. – Х. : Фоліо, 2007. – 415 с.

Т4

Б91

Бурдо, Н. Б. В. В. Хвойко і дослідження трипільської цивілізації [Текст] / Н. Б. Бурдо // Дослідження Трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки / ред. Н. В. Блажевич [та ін.]. – К., 2006. – Ч. 2. : Матеріали і дослідження. – С. 7–27.

Т4

Д70

Василєв, В. Трипільська культура: матеріали до теми [Текст] / В. Василєв // Історія України. – 2008. – № 19(травень). – Вкладка.

Винокур, І. Найдавніша хліборобська цивілізація [Текст] : [трипільська культура] / І. Винокур, С. Трубчанінов // Давня і середньовічна історія України / І. Винокур , С. Трубчанінов . – К., 1996. – С. 30–35.

Т3(4УКР)

В49

Від Трипільської культури до сучасності. Відпочивайте в селах Київщини [Текст]:[путівник-довідник, присвячується 110-й річниці відкриття Трипільської культури на Київщині] / ред. В. П. Коцур. – К.- Переяслав-Хмельн. держ.пед.ун-т, 2004. – 336 с.

Т4

В42

Відейко, М. Дослідження трипільських поселень біля с. Григорівка на Дніпрі [Текст] / М. Відейко // Переяславська земля і світ людини. – К.-Переяслав-Хмельн. 1998. – С. 12–15.

Т3(4УКР)

П27

Відейко, М. Ю. Місця археологічних розкопок В. В. Хвойки на трипільських поселеннях [Текст] / М. Ю. Відейко // Дослідження Трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки / ред. Н. В. Блажевич [та ін.]. – К., 2006. – Ч. 2. : Матеріали і дослідження. – С. 28–38.

Т4

Д70


Відейко, М. Ю. Подорож у трипільський світ [Текст] / М. Ю. Відейко, О. В. Трачук // Кур’єр ЮНЕСКО. – 2000. - № 9-10. – С. 4–6.

Відейко, М. Ю. Тема трипільської культури у сучасному "праісторичному" міфотворенні [Текст] / М. Ю. Відейко // Археологія. – 2005. – № 2. – С. 89–104.

Відейко, М. Трипільська археологічна культура в Україні [Текст] / М. Відейко // Нар. творчість та етнографія. – 2005. – № 3. – С. 22–25.

Відейко, М. Трипільський світ [Текст] : [трипільська культура є найунікальнішою культурою світу, вона датується віком 7500 років] / М. Відейко // Укр. культура. – 2003. – № 11-12. – С. 27–29.

Відейко, М. Ю. Трипільські протоміста [Текст] / М. Ю. Відейко // Історія української культури: у 5-ти т. / гол. ред. Б. Є. Патон. – К., 2001. – Т. 1. Історія культури давнього населення України. – С. 160–165.

Т3(4УКР)

І90

Відейко, М. Ю. У пошуках держави Аратти [Текст] / М. Ю. Відейко // Археологія. – 1995. - № 2. – С. 104–118.

Відейко, М. Ю. Шляхами трипільського світу [Текст] / М. Ю. Відейко. – К. : Наш час, 2007. – 296 с.

Т4

В42

Виноградова, Н. М. Племена Днестровско-Плутского Междуречья в период расцвета трипольской культуры : ( периодизация, хронология, локальные варианты ) [Текст] / Н. М. Виноградова. – Кишинев: Штиинца, 1983. – 108 с.

90

В49

Воляник, В. К. Трипільська культура: (110 років від часу відкриття) [Текст] / В. К. Воляник // Календар знаменних і пам'ятних дат. – 2003. – №  4. – С. 87–93.

Гончар, Л. Вогонь і лід Трипільського мистецтва : (до 100-річчя трипільської культури) [Текст] / Л. Гончар, Р. Найда // Слово і час. – 1993. - № 9. – С. 67–70; Кур’єр ЮНЕСКО. – 1993. - № 8. – С. 49–50.

Гороховский, Е. 3000 лет до нашей эры. Мегаполисы на Днепре [Текст] : [трипольская культура] / Е. Гороховский // Вокруг света. – 2001. - № 11. – С. 30–35.

Губерначук, С. Трипільська цивілізація і українство [Текст] / С. Губерначук // Буття українців. Історія землі нашої : Матеріали ІІІ наук.-практ. конф. / упоряд. П. Г. Матвієнко. – К., 2007. – С. 67–72.

Т3(4УКР)

Б93

Гусєв, С. О. До питання про колесо в Трипільській культурі [Текст] / С. О. Гусєв // Археологія. – 1995. - № 1. – С. 69–74.

Гусєв, С. О. Моделі жител трипільської культури [Текст] / С. О. Гусєв // Археологія. – 1996. - № 1. – С. 15–29.

    Даниленко, В. Н. Древнейшее в мире государство Аратта [Текст] / В. Н. Даниленко, Ю. А. Шилов // Начала цивилизации / В. Н. Даниленко, Ю. А. Шилов. – М., 1999. – С. 238–248.

    Т3(2)

    Д18

Даниленко, В. Н. Энеолит Украины. Этноисторическое исследование [Текст] / В. Н. Даниленко. – К.: Наук. думка, 1974. – 176 с.

902.6

Д18

Денисов, О. Будівничі кургани [Текст] : [історія краю 2750-2000 рр. до н.е.] / О. Денисов // Голос України. – 2003. – № 218(18 листопада). – С. 12–13.

Денисов, О. Трипільська цивілізація [Текст] / О. Денисов, М. Ведейко // Голос України. – 2003. – № 208(4 листопада). – С. 8–9.

Дмитренко, Н. Три поля трипілля [Текст] / Н. Дмитренко // Україна молода. – 2002. – 26 листопада. – С. 11.

Дмитрук, А. Мысли на трипольском поселении [Текст] / А. Дмитрук // Вокруг света. – 2001. - № 11. – С. 36–39.

До осяяної сонцем країни [Текст]:["праслов'янська Аратта" - присвячена етнокультурній належності Трипільської культури] // Укр. культура. – 2003. – № 10. – С. 23–26.


Дослідження Трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки [Текст]. : в 2 ч./ ред. Н. В. Блажевич [та ін.]. – К., 2006.

Ч. 1. Переклади наукових праць та коментарі. – 2006. - 208 с.

Ч. 2. Матеріали і дослідження. - 2006. – 76 с.

Т4

Д70

Дяченко, О. В. Про один з аспектів типолого-статистичного аналізу трипільської пластики [Текст] / О. В. Дяченко // Археологія. – 2007. – № 3. – С. 31–36.

Жураковський, Б. С. Про технологію виготовлення трипільської кераміки [Текст] / Б. С. Жураковський // Археологія. – 1994. - № 1. – С. 88–92.

Заєць, І. І. Забезпечення водою трипільських поселень [Текст] / І. І. Заєць, В. С. Журавський // Археологія. – 1997. - № 3. – С. 135–138.

Залізняк, Л. Походження українців: між концепцією «общеруської історії» та трипільською Араттою [Текст] / Л. Залізняк // Дзеркало тижня. – 2006. - № 24(24 червня). – С. 21.

Залізняк, Л. Про трипільців, семітів та нардепів-трипіллязнавців [Текст] / Л. Залізняк // Дзеркало тижня. – 2004. – № 18-19(15 травня). – С. 26.

Залізняк, Л. Л. Трипілля очима науковців і політиків [Текст] / Л. Л. Залізняк // Археологія. – 2004. – № 3. – С. 95–103.

Збенович, В. Г. Періодизація і хронологія раннього Трипілля [Текст] / В. Г. Збенович // Археологія. – К., 1980. – Вип. 35. – С. 3–25.

90

А87

Збенович, В. Г. Позднетрипольские племена Северного Причорноморья [Текст] / В. Г. Збенович. – К.: Наук. думка, 1974. – 174 с.

90

З41

Збенович, В. Г. Поселение Бернашевка на Днестре. К происхождению трипольской культуры [Текст] / В. Г. Збенович. – К.: Наук. думка, 1980. – 179 с.

90

З41


Збенович, В. Г. Ранний этап трипольской культуры на территории Украины [Текст] / В. Г. Збенович. – К.: Наук. думка, 1989. – 224 с.

Т4

З41

Зіньковський, К. В. До проблеми трипільського житлобудування [Текст] / К. В. Зіньковський // Археологія. – К., 1975. – Вип. 15. – С. 13–22.

902.6

А87

Зиньковский, К. В. Новые данные о памятниках среднего и позднего Триполья на Одесчине [Текст] / К. В. Зиньковский, Л. Ю. Полищук // Северо-Западное Причерноморье в эпоху первобытно-общинного строя. – К., 1980. – С. 63–70.

90

С28

Ільків, М. Причини виникнення поселень-гігантів трипільської культури [Текст] / М. Ільків // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Чернівці, 2004. – Вип. 6. – С. 7–10.

Т3(4УКР)

Б90

Козирський, В. Якою мовою розмовляли трипільці? [Текст] / В. Козирський, О. Маловічко // Укр. культура. – 2004. – № 2–3. – С. 27–28.

Колесников, А. Г. Трипольское общество Среднего Поднепровья в археологии [Текст] / А. Г. Колесников. – К.: Наук. думка, 1993. – 152 с.

Т4

К60

Конончук, І. М. Найдавніше населення. Трипільська культура [Текст] / І. М. Конончук // Історія України від найдавніших часів до помаранчевої революції / І. М. Конончук. – Ніжин, 2005. – С. 3-8.

Т3(4УКР)

К64

Корвін-Піотровський, О. Г. Міжнародна конференція "Трипільські поселення-гіганти". До 110-річчя відкриття трипільської культури в Україні [Текст] / О. Г. Корвін-Піотровський, В. А. Колесникова // Археологія. – 2003. – № 4. – С. 163–164.

Корнієнко, П. Трипільський світ України – феномен світової цивілізації [Текст] / П. Корнієнко // Мандрівець. – 2000. - № 3-4. – С. 21–24.

Косько, О. Дігтярство в трипільській культурі [Текст] / О. Косько, Ю. Лянгер // Археологія. – 2000. - № 4. – С. 135–140.

Крвавич, Д. П. Антропоморфна пластика Трипілля [Текст] / Д. П. Крвавич, В.А. Овсійчук // Українське мистецтво / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова.– Львів, 2003. – Ч. 1. – С. 89–105.

Щ

К78

Кримський, А. Хазари [Текст] / А. Кримський // Вісн. АН України. – 1993. - № 2. – Розд. IV. Трипільська культура та викликані нею етнологічні питання. – С. 56–65.

Кричевский, Е. О процессе исчезновения трипольской культуры [Текст] / Е. Кричевский // Материалы и исследования по археологии СССР. – М.-Л., 1945. – С. 245–253.

90

М34

Кричевський, Є. Ю. Ранній неоліт і походження трипільської культури [Текст] / Є. Ю. Кричевський // Палеоліт і неоліт України / відп. ред. Л. М. Славін. – К., 1947. – Т. 1. – С. 323–408.

902.6

П14

Круц, В. О. Верхньодніпровська локальна група пам’яток трипільської культури та нові дані про зв’язки трипільців з населенням болгарської і лендельської культур [Текст] / В. О. Круц, С. М. Рижов // Археологія. – 1997. - № 2. – С. 23–30.

Круц, В. О. Нові матеріали трипільської культури в Києві [Текст] / В. О. Круц // Археологія. – К., 1976. – Вип. 19. – С. 93–95.

902.6

А87

Круц, В. А. Позднетрипольские памятники Среднего Приднепровья [Текст] / В. А. Круц. – К.: Наук. думка, 1977. – 160 с.

902.6

К84

Круц, В. Поселення-гіганти [Текст] : [трипільська культура] / В. Круц // Пам’ятники України. – 1986. - № 1. – С. 19–21.

Круц, В. О. Роль тваринництва в економіці Трипільської культури [Текст] / В. О. Круц // Археологія. – 1998. - № 4. – С. 134–144.

Литвин, В. Найдавніше населення на території сучасної України. Епоха енеоліту в Україні. Трипільська культура [Текст] / В. Литвин // Історія України / В. Литвин. – К., 2006. – С. 14-19.

Т3(4УКР)

Л64

Лобачев, В. «Большие тысячи лет» [Текст] : [трипольская культура] / В. Лобачев // Наука и религия. – 2000. - № 12. – С. 16–20.

Лозко, Г. Трипільська культура й українська ментальність [Текст] / Г. Лозко // Гарт. – 1994. - № 8(вересень).

Любар, О. О. Народно-педагогічні уявлення в епоху трипільської культури [Текст] / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко // Історія української школи і педагогіки: навчальний посібник / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – К., 2003. – С. 31–41.

Ч33(4УКР)

Л93

Макєєв, С. До питання про соціальну структуру трипільського суспільства [Текст] / С. Макєєв // Політична думка. – 2000. - № 1. – С. 115–121.

Макєєв, Ю. Трипільська культура в Україні [Текст] / Ю. Макєєв // Історія в шк. України. – 1999. - № 2. – С. 8–11.

Мацкевий, Л. Г. Матеріали про використання печер у період трипільської культури [Текст] / Л. Г. Мацкевий // Археологія. – 2002. - № 1. – С. 82–89.

Мицик, В. За законом світового ладу [Текст]: [символи триєдності в орнаменті раннього Трипілля] / В. Мицик // Укр. культура. – 2004. – № 5. – С. 28–30. – Продовження. Поч. див.: № 4/2004 р.

Мицик, В. Культура і світогляд трипільців-оріїв [Текст] / В. Мицик // Укр. культура. – 2005. - № 1-2. – С. 28–29.

Мицик, В. Хто заснував трипільську культуру [Текст] / В. Мицик // Укр. культура. – 2002. - № 2. – С. 32–33; Образотв. мистец. – 2002. - № 2. – С. 85–86.

Мовша, Т. Взаємодії трипільського населення середньої Наддніпрянщини з носіями степових культур [Текст] / Т. Мовша // Переяславська земля і світ людини. – К.- Переяслав-Хмельн., 1998. – С. 31–35.

Т3(4УКР)

П27

Мовша, Т. Г. Святилище трипольской культуры [Текст] / Т. Г. Мовша // Сов. археология. – 1971. - № 1. – С. 201–205.

Музиченко, Я. Кому світить трипільське сонце? [Текст] : [дослідження пам’яток трипільської культури] / Я. Музиченко // Україна молода. – 2001. – 12 вересня. – С. 11.

Назаревич, О. П. Племена Трипільської культури на території України [Текст] / О. П. Назаревич // Все для вчителя плюс. – 2008. – № 5-6. – С. 17.

Неприна-Митрофанова, В. І. Поселення розвиненого трипілля на р. Росі [Текст] / В. І. Неприна-Митрофанова // Археологія. – К., 1970. – Т. 23. – С. 125–128.

902.6

А87

Никало, С. Видатні пам’ятки художньої культури України [Текст] / С. Никало // Мистецтво та освіта. – 2003. - № 1. – С. 43–45.

Новицька, М. До питання про текстиль Трипільської культури [Текст] / М. Новицька // Археологія. – К., 1948. – Т. 2. – С. 44–61.

902.6

А87

Осипова, І. Ю. Час збирати пазли [Текст]: [трипільська держава Аратта] / І. Ю. Осипова // Країна знань. – 2006. – № 10. – С. 40–43.

Остафійчук, В.Ф. Археологічна періодизація, еволюція людини та людського суспільства. Аратта [Текст] / В. Ф. Остафійчук // Історія України: сучасне бачення: навчальний посібник / В. Ф. Остафійчук – К., 2004. – С. 15–24.

Т3(4УКР)

О76

Остафійчук, В.Ф. Етнічні переоформлення на українських землях у доісторичний період. Племена трипільської культури [Текст] / В. Ф. Остафійчук // Історія України: сучасне бачення: навчальний посібник / В. Ф. Остафійчук. – К., 2004. – С. 24–28.

Т3(4УКР)

О76

Охріменко, Г. Волинь і Волинське Полісся в індоєвропейських та праслов’янських процесах IV-III тис. до н. е. [Текст] / Г. Охріменко // Берегиня. – 2001. - № 1. – С. 47–54.

Палагута, І. В. Нові дані про східні зв’язки Трипільської культури [Текст] / І. В Палагута // Археологія. – 1994. - № 1. – С. 134–136.

Палагута, И. В. О составе керамических комплексов трипольских памятников [Текст] : (по материалам поселений среднего Триполья) / И. В. Палагута // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8. История. – 1999. - № 6. – С. 68–86.

Пассек, Т. С. Археологическое изучение трипольских поселений на Днестре [Текст] / Т. С. Пассек // Институт археологии. Доклады VI научной конференции. – К., 1953. – С. 229–246.

05

И71

Пассек, Т. С. О марровских ошибках в изучении трипольских племен [Текст] / Т. С. Пассек // Против вульгаризации марксизма в археологии. – М., 1953. – С. 104–118.

902.6

П83

Пассек, Т. Трипільська культура [Текст] / Т. Пассек // Укр. культура. – 2004. –

№ 11- 12. – С. 27–30; 2005. - № 1–2. – С. 29–30.

Пассек, Т. С. Трипільська культура. Науково-популярний нарис [Текст] / Т. С. Пассек. – К.: Акад. наук УРСР, 1941. – 84 с.

902.6

П19

Пассек, Т. Трипольская археологическая экспедиция в 1938 г. [Текст] / Т. Пассек // Вестн. древн. истории. – 1939. - № 1. – С. 268–271.

Пелещишин, М. А. Пізньотрипільське поселення у верхів’ях Горині [Текст] / М. А. Пелещишин // Археологія. – К., 1973. – Вип. 11. – С. 55–62.

902.6

А87

Петриченко, М. Слідами наших предків [Текст] : [розповідь про трипільську культуру] / М. Петриненко // Наука і сусп-во. – 1984. - № 4. – С. 44–45.

Петриченко, М. Трипільська фортеця [Текст] : [про історичне минуле м. Трипілля] / М. Петриченко // Наука і суп-во. – 1975. - № 9. – С. 43–44.


Петровський, В. В. Енеоліт (мідно-кам'яний вік) та доба бронзи [Текст] / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко // Історія України. Неупереджений погляд : Факти. Міфи. Коментарі / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Х., 2007. – С. 14–16.

Т3(4УКР)

П30

Погляд крізь шість тисячоліть [Текст] : [до 100-річчя з часу відкриття Трипільської культури на терені України] // Укр. культура. – 1993. - № 7. – С. 25.

Полищук, Л. Ю. Памятники развитого Триполья [Текст] / Л. Ю. Полищук // Памятники Трипольской культуры в Северо-Западном Причерноморье / Л. Ю. Полищук. – К., 1989. – С. 42.

Т4

П50

Поліщук, О. Трипільська праісторія [Текст] / О. Поліщук // Буття українців. Історія землі нашої : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. / упоряд. П. Г. Матвієнко. – К., 2007. – С. 25–27.

Т3(4УКР)

Б93

Пошивайло, І. Спадкоємність трипільського світовидіння [Текст] / І. Пошивайло // Образотв. мистец. – 2002. - № 2. – С. 91–97.

Релігійні вірування трипільців: за археологічними джерелами [Текст] // Укр. культура. – 2003. – № 10. – С. 28–30.

Рындина, Н. В. Раннетрипольская обработка меди [Текст] / Н. В. Рындина // Сов. археология. – 1969. - № 3. – С.21–42.

Риндюк, Н. В. Деякі питання ідеології давньоземлеробських племен [Текст] / Н. В. Риндюк // Археологія. – 1994. - № 1. – С. 145–147.

Самойловський, І. М. Сліди трипільської культури в Києві [Текст] / І. М. Самойловський // Археологія. – К., 1952. – Вип. 6. – С. 135–138.

902.6

А87

Сегеда, С. Антропологічні риси творців трипільської культури [Текст] / С. Сегеда // Нар. творчість та етнографія. – 2005. – № 3. – С. 18–21.

Сегеда, С. Антропологічний склад населення трипільської культури [Текст] / С. Сегеда // Укр. культура – 2005. – № 3–4. – С. 28–29.

Сергійчик, З. Трипільська культура у США [Текст] / З. Сергійчик // Гарт. – 1993. – 30 жовтня.

Сніжко, В. Трипільська цивілізація, або Протиукраїнська давнина [Текст] / В. Сніжко // Образотв. мистец. – 2003. - № 4. – С. 88–92.

Сохацький, М. П. З історії археологічних досліджень трипільської культури в Тернопільській області [Текст] / М. П. Сохацький // Археологія. – 2006. – № 2. – С. 3–12.

Станіцина, Г. О. Архівні матеріали про дослідження В. В. Хвойкою трипільських старожитностей у Науковому архіві Інституту археології НАН України [Текст] / Г. О. Станіцина, Ж. О. Кононенко // Дослідження Трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки / ред. Н. В. Блажевич[та ін.]. – К., 2006. – Ч. 2 : Матеріали і дослідження. – С. 39–44.

Т4

Д70

Становлення і розвиток людського суспільства. Трипільська культура [Текст] // Економічна історія України : підручник / за ред. Б. Д. Лановика. – К., 2004. – С. 7–12.

У03

Э40

Старченко, В. Генетичне коріння південноукраїнської знакової орнаментики [Текст]: [орнаментика трипільської культури] / В. Старченко // Вісник Дніпропетровського університету. – Д., 2002. – Вип. 10. – С. 323–327.

Ч48

В53

Трачук, О. Поклик Трипілля. Питання відродження Трипільської культури [Текст] / О. Трачук // Укр. культура. – 2001. - № 1. – С. 27–28.

Трипілля і українська мова [Текст]: [про спадкоємний зв'язок між культурами українців і творців Трипільської цивілізації (людності Праукраїни VI-III тис. до н. е.)] // Укр. культура. – 2006. – № 3–4. – С. 32–33.

Трипільська культура [Текст] Т. 1 / відп. ред. М.І. Ячменьов [та ін.]. – К.: Вид-во АН УРСР, 1940. – 594 с.

902.6

Т67


У чому особливість трипільської культури? [Текст] // Історія культури України у запитаннях і відповідях. – К., 1993. – С. 19–22.

Т3(4УКР)

І90

Федоренко, В. Світогляд трипільців: вони і ми [Текст] / В. Федоренко // Укр. культура. – 2005. – № 11-12. – С. 34.

Філіпенко, А. С. Торговельні зв'язки суспільств трипільської культури [Текст] / А. С. Філіпенко // Міжнародні економічні відносини: історія / А. С. Філіпенко – К., 2006. – С. 48–53.

У5

Ф53

Хавлюк, П. И. Новые данные о культовых изображениях в Триполье [Текст] / П. И. Хавлюк // Сов. археология. – 1959. - № 3. – С. 206–208.

Хвойко, В. В. Розкопки 1901 р. в області Трипільської культури [Текст] / В. В. Хвойко // Дослідження Трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки / ред. Н. В. Блажевич [та ін]. – К., 2006. – Ч. 1 : Переклади наукових праць та коментарі. – С. 95–106.

Т4

Д70

Царук, В. Трипільська культура: на шляху до українського туристичного бренду [Текст] / В. Царук // Дзеркало тижня. – 2005. - № 29(30 липня). – С. 23.

Цвек, О. В. Структура східнотрипільської культури [Текст] / О. В. Цвек // Археологія. – 1999. - № 3. – С. 28–39.

Черняков, І. Проблеми вивчення давньої цивілізації [Текст] / І. Черняков // Укр. культура. – 2004. – №  11-12. – С. 26–27.

Шалагінова, О. Трипілля: дискусійні питання в сучасній науці і шкільному курсі історії [Текст] / О. Шалагінова // Історія в шк. України. – 2005. - № 6. – С. 46–50.

Шилов, Ю. Трипільська культура Наддніпров’я України і її зв’язок з прабатьківщиною індоєвропейців [Текст] / Ю. Шилов // Нар. творчість та етнографія. – 2000. - № 1. – С. 74–82.

Шкулета, Л. Пам’ятки Трипільської культури на Черкащині [Текст] / Л. Шкулета // Родовід. – 1994. - № 7. – С. 99–101.


Шмаглій, М. М. Про комплексне вивчення трипільських поселень [Текст] / М. М. Шмаглій, В. П. Дудкін // Археологія. – К., 1973. – Вип. 10. – С. 23–31.

902.6

А87

Шумова, В. О. Дослідження пам'яток трипільської культури на Ржищівщині [Текст] :[історична доля населення трипільської культури території Подніпров'я] / В. О. Шумова, С. М. Рижов // Наукові записки Києво-Могилянської академії. – К., 2004. – Т. 27. – С. 7–10.

Ч48

Н34

Шумова, В.О. Трипільське поселення Василівка на Середньому Дністрі [Текст] / В. О. Шумова // Археологія. – 1994. - № 1. – С. 79–87.

Якубенко, В. А. Колекції із розкопок В. В. Хвойки на трипільських поселеннях у Національному музеї історії України [Текст] / В. А. Якубенко // Дослідження Трипільської цивілізації у науковій спадщині археолога Вікентія Хвойки / ред. Н. В. Блажевич. – К., 2006. – Ч. 2 : Матеріали і дослідження. – С. 45–70.

Т4

Д70

Яременко, В. Трипільці IV тисячоліття до н. е.: вони і ми [Текст] / В. Яременко // Укр. культура. – 2003. – № 7. – С. 26–27.


Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

Інформаційно-бібліографічний відділ

БІБЛІОТЕКА


ТРИПІЛЬСЬКИЙ СВІТ УКРАЇНИ –

ФЕНОМЕН СВІТОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ


Чернігів

2008

Скачать, 617.09kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru