Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Зміст вступ 2 висновки 17 список використаних джерел 32

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница3/9
Дата17.03.2012
Размер1.54 Mb.
ТипДокументы
Список використаних джерел
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Законодавчі акти


 1. Конституція України // Відом. Верх. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.

 2. Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ // Відом. Верх. Ради України – 1992. – №45. – Ст.599.

 3. Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України: Затверджене Указом Президента України від 12 берез. 1996р. // Уряд. кур’єр – 1996. – 28 березня.

 4. Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. – К., 1993.

 5. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квіт. 1997р. // Уряд. кур’єр. – 1997. – 29 трав.

 6. Кодекс Законів про працю України // Відомості Верховної Ради України УРСР. – 1973, № 40. – Ст. 343.

 7. Кодекс торговельного мореплавства України // Відом. Верх. Ради України. – 1995. – №47-52. – Ст.349.

 8. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний текст (станом на 1 серпня 1997р.). – К.: Парламентське видавництво, 1997.

 9. Кодекс Украинской ССР об административных правонарушениях: Науч.-практ. коммент. / В.С.Анджиевский. К., 1991. – 449 с.

 10. Кодекс Украины об административных правонарушениях, Научно-практический комментарий. Изд. 3. – Харьков: Одиссей, 2002 г. – 1040 с.

 11. Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами. Станом на 1 січня 2001 року / За заг. ред. Є.Ф. Демського. – К.: Юрінком ІНТЕР, 2001. – 943с.

 12. Митний кодекс України // Відом. Верх. Ради України. – 1992. – № 16. – Ст.203.

 13. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України// Уряд. кур’єр. – 1998. – 19 лют.

 14. Основи законодавства України про культуру // Відом. Верх. Ради України. – 1992. – № 21. – Ст.294.

 15. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1993. – № 4. – Ст.19.

 16. Повітряний кодекс України // Відом. Верх. Ради України. – 1993. – № 25. – Ст.274.

 17. Положення про адміністративні комісії в УРСР // Відом. Верх. Ради УРСР. – 1988. – № 12. – Ст.318.

 18. Положення про державний експортний контроль в Україні: Затверджене Указом Президента України від 13 лют. 1998р. // Уряд. кур’єр. – 1998. – 5 берез.

 19. Положення про Державну комісію з проведення в Україні адміністративної реформи: Затверджене Указом Президента України від 2 жовт. 1997р. // Уряд. кур’єр. – 1997. – 9 жовт.

 20. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Затверджене розпорядженням Президента України від 7 жовт. 1992р. // Голос України. – 1992. – 20 жовт.

 21. Положення про Міністерство юстиції України: Затверджене розпорядженням Президента України від 3 жовт. 1992р. // Голос України – 1992. – 13 жовт.

 22. Положення про обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію: Затверджені Указом Президента України від 21 серп 1995р. // Уряд. кур’єр. – 1995. – 29 серп.

 23. Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України: Затверджене постановою Кабінету Міністрів УРСР від 26 лип. 1991р.

 24. Положення про районну, районну в містах Києві та Севастополі державну адміністрацію: Затверджені Указом Президента України від 21 серп 1995р. // Уряд. кур’єр. – 1995. – 29 серп.

 25. Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні: Затверджені постановою Кабінету Міністрів УРСР від 27 лют. 1991р. // ЗП УРСР. – 1991. – № 3. – Ст.18.

 26. Про альтернативну (невійськову) службу: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1992. – № 27.- Ст.385.

 27. Про Антимонопольний комітет України: Закон України // Відом. Верх. Ради України – 1993. – № 50. – Ст.472.

 28. Про банки і банківську діяльність: Закон України // Відом. Верх. Ради України – 1991. – №25. – Ст.281.

 29. Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1995. – № 7. – Ст.45.

 30. Про благодійництво та благодійні організації: Закон України // Офіц. вісник України. – 1997. – № 42.

 31. Про боротьбу з корупцією: Закон України // Відом. Верх. Ради України – 1995. – № 34. – Ст.266.

 32. Про ветеринарну медицину: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1992. – № 36. -Ст.531; Офіц. вісник України. – 1997. – № 5. – Ст.25.

 33. Про виключну (морську) економічну зону України: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1995. – № 21. – Ст.152.

 34. Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1994. – № 46. – Ст.411.

 35. Про відповідальність підприємств, установ та організацій за порушення законодавства про ветеринарну медицину: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1997. – № 7. – Ст.58.

 36. Про власність: Закон України // Відом. Верх. Ради України – 1991. – № 20. – Ст.249.

 37. Про внутрішні війська МВС України: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1992. – №29. – Ст.397.

 38. Про державний кордон України: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1992. – № 27. – Ст.384.

 39. Про державний матеріальний резерв: Закон України // Відом. Верх. Ради України – 1997. – № 13. – Ст.113.

 40. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України// Відом. Верх. Ради України – 1993. – № 13. – Ст.110.

 41. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів: Закон України// Відом. Верх. Ради України. – 1997. – № 50. – Ст.302.

 42. Про державну податкову службу в Україні: Закон України // Відом. Верх. Ради України – 1994. – № 15. – Ст.84; Уряд. кур’єр. – 1998. – 14 лют.

 43. Про державну службу: Закон України // Відом. Верх. Ради України – 1993. – № 52. – Ст.490.

 44. Про державну статистику: Закон України // Відом. Верх. Ради України – 1992. – № 43. – Ст.608.

 45. Про державну таємницю: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1994. – № 16. – Ст.93.

 46. Про дію міжнародних договорів на території України: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1992. – № 10. – Ст.137.

 47. Про дорожній рух: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1993. – № 31. – Ст.338.

 48. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1993. – № 1. – Ст.1.

 49. Про електроенергетику: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1998. – № 1. – Ст.1.

 50. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1994. – № 27. – Ст.218.

 51. Про загальний військовий обов’язок і військову службу: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1992. – № 15. – Ст.188.

 52. Про залізничний транспорт: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1996. – № 40. – Ст.183.

 53. Про Збройні Сили України: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1992. – № 9. – Ст.108.

 54. Про зв’язок: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1995. – № 20 . – Ст.143.

 55. Про звернення громадян: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1996. – № 47. – Ст.256.

 56. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1991. № 29. – Ст.377.

 57. Про інформацію: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1992. – № 48. – Ст.651.

 58. Про карантин рослин: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1997. – № 35. – Ст.220.

 59. Про кінематографію: Закон України // Уряд. кур’єр. – 1998. – 12 лют.

 60. Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України // Відом. Верх. Ради України.- 1992. – № 20. – Ст.272.

 61. Про космічну діяльність: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1997. – № 1. – Ст.2.

 62. Про міліцію: Закон України // Відом. Верх. Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст.20.

 63. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України// Відом. Верх. Ради України – 1997. – № 24. – Ст.170.

 64. Про музеї та музейну справу: Закон України // Відом. Верх. Ради України.- 1995. – № 25. – Ст.191.

 65. Про надзвичайний стан: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1992. – № 37. – Ст.538.

 66. Про національний архівний фонд і архівні установи: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1994. – № 15. – Ст.86.

 67. Про Національну Гвардію України: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1992. – №1. -Ст.1.

 68. Про нотаріат: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1993. – № 39. – Ст.383.

 69. Про об’єднання громадян: Закон України // Відом. Верх. Ради України – 1992. – № 34. – Ст.504.

 70. Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції: Закон України // Відом. Верх. Ради України – 1992. – № 21. – Ст.296.

 71. Про оборону України: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1992. – № 9. – Ст.106.

 72. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1995. – № 6. – Ст.35.

 73. Про органи реєстрації актів громадянського стану: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1994. – № 14. – Ст.78.

 74. Про освіту: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1991. – № 34. – Ст.451; 1996. – №21. – Ст.84.

 75. Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1992. – № 12. – Ст.165.

 76. Про основи містобудування: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1992. – № 52. – Ст.683.

 77. Про основи соціального захисту інвалідів в Україні: Закон України// Відом. Верх. Ради України. – 1991. – № 21. – Ст.252.

 78. Про охорону атмосферного повітря: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1992. – № 50. – Ст.678.

 79. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1991. – № 41. – Ст.546.

 80. Про охорону праці: Закон України // Відом. Верх. Ради України – 1992. – № 49. – Ст.668.

 81. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1996. – № 20. – Ст.82.

 82. Про підприємництво: Закон України // Відом. Верх. Ради України – 1991. – №14. – Ст.168.

 83. Про підприємства в Україні: Закон України // Відом. Верх. Ради України – 1991. – № 24. – Ст.272.

 84. Про пожежну безпеку: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1994. – № 5. – Ст.21.

 85. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента України від 10 черв 1997р. // Уряд. кур’єр – 1997. – 14 черв.

 86. Про правовий статус іноземців: Закон України //Відом. Верх. Ради України – 1994. – № 23. – Ст.161.

 87. Про правонаступництво України: Закон України // Відом. Верх. Ради УРСР. – 1991. – № 46. – Ст.617.

 88. Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1992. – № 36. – Ст.524.

 89. Про приватизацію майна державних підприємств: Закон України // Уряд. кур’єр. – 1997. – 15 трав.

 90. Про Прикордонні війська України: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1992. – №2. – Ст.7.

 91. Про природно-заповідний фонд України: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1992. – № 34. – Ст.502.

 92. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві: Закон України // Відом. Верх. Ради України.- 1992. – № 32. – Ст.453.

 93. Про прокуратуру: Закон України // Відом. Верх. Ради України – 1991. – № 53. – Ст.793.

 94. Про професійно-технічну освіту: Закон України // Уряд. кур’єр. – 1998. – 12 берез.

 95. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України // Уряд. кур’єр. – 1998. – 4 квіт.

 96. Про свободу совісті і релігійні організації: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1991. – № 25. – Ст.283.

 97. Про селянське (фермерське) господарство: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1992. – № 14. – Ст.186.

 98. Про Службу безпеки України: Закон України // Відом. Верх. Ради України.- 1992. – № 27. – Ст.382.

 99. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1995. № 25. – Ст.191.

 100. Про телебачення і радіомовлення: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1994. – №10. – Ст.43.

 101. Про транспорт: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1994. – № 51. – Ст.446.

 102. Про трубопровідний транспорт: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1996. – №29. – Ст.139.

 103. Про туризм: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1995. – № 31. – Ст.241.

 104. Про фізичну культуру і спорт: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1994. – № 14. – Ст.80.

 105. Про цивільну оборону України: Закон України // Відом. Верх. Ради України. – 1993. – №14. – Ст.124.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Скачать, 371.39kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru