Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Зміст вступ 2 висновки 17 список використаних джерел 32

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница7/9
Дата17.03.2012
Размер1.54 Mb.
ТипДокументы
Дисертації та автореферати дисертацій
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

Дисертації та автореферати дисертацій


 1. Арістова І.В. Державна інформаційна політика та її реалізація в діяльності органів внутрішніх справ України: Організаційно-правові засади: Автореф. дис. докт. юр. наук. – Харків: НУВС, 2002. – 40 с.

 2. Казанчук І.Д. Управління процесом паблік рілейшнз в діяльності органів внутрішніх справ України (Організаційно-правові питання): Автореф. дис. канд. юр. наук. – Харків: НУВС, 2001. – 20 с.

 3. Лукашевич В.Г. Основы теории профессионального общения следователя: Автореф. дис. докт. юр. наук. – Киев: Киевский университет им. Т. Шевченка, 1993. – 44 с.

 4. Матюхіна Н.П. Управління персоналом органів внутрішніх справ України: Організаційно-правові засади: Автореф. дис. докт. юр. наук. – Харків: НУВС, 2002. – 38 с.

 5. Тимченко С.М. Теоретико-правові проблеми взаємодії громадянського суспільства і правової держави в Україні: Автореф. дис. канд. юр. наук. – Харків: НУВС, 2001. – 18 с.

 6. Фролова О.Г. Сучасне інформаційно-методичне забезпечення управління в органах внутрішніх справ: Автореф. дис. докт. юр. наук. – Харків: НУВС, 2002. – 36 с.

 7. Небрат О.О. Правові засоби управління конфліктами в органах внутрішніх справ: Автореф. дис. канд. юр. наук. – Харків: НУВС, 2002. – 20 с.

 8. Абжанов А.К. Конституционно-правовой механизм государственной власти республики Казахстан и место в нем органов внутренних дел: Автореф. дис. канд. юр. наук.- М., 1992.

 9. Алиулов Р.Р. Принципы социального управления в организации деятельности органов внутренних дел: Автореф. дис. канд. юр. наук. – М.: 1996. – С.15.

 10. Анохіна Л.С. Суб’єкти адміністративної юрисдикції в Україні: Автореф. дис. канд. юр. наук. – Харків: НУВС, 2001. – 20 с.

 11. Арістова І.В. Державна інформаційна політика та її реалізація в діяльності органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади: Автореф. дис. док. юр. наук. – Харків: НУВС, 2002.

 12. Афанасьєв К.К. Адміністративний договір як форма державного управління (теоретико-правовий аспект): Автореф. дис. канд. юр. наук. – Харків: НУВС, 2002.

 13. Бабак В.Г. Криминологический анализ и предупреждение преступлений, совершаемых на почве межнациональных конфликтов: Автореф. дис. канд. юр. наук. – М.; 1992.

 14. Бабенко А.Н. Правовая культура личности (философско-социалогический аспект): Автореф. дис. канд. филос. наук. – М.,1996.

 15. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення: Автореф. дис. докт. юр. наук. – Одеса: Одеський держ. унів. ім. І.І. Мечникова, 1996.

 16. Білик П.П. Організаційно–правове забезпечення управління соціально–економічним розвитком регіону: Автореф. дис. канд. юр. наук. – Одеса: ОНЮА, 2003.

 17. Борисова И.В. Документальное обеспечение управления образовательным учреждением (вузом) в системе МВД России. – Автореф. дис. канд. юр. наук. – М.; 1998.

 18. Бородин И.Л. Обжалование по делам об административных правонарушениях, подведомственным органом внутренних дел: Автореф. дис. канд. юр. наук. – М., 1993.

 19. Ворушило В.П. Управлінські рішення щодо зміцнення законності в діяльності органів внутрішніх справ (організаційно-правові питання): Автореф. дис. канд. юр. наук. – Ірпінь: НАДПСУ, 2003.

 20. Герцен П.Я. Современные проблемы государственного управления в области внутренних дел России: Автореф. дис. канд. юр. наук. – М., 1996.

 21. Голоядова Т.О. Організаційно-правові аспекти управління персоналом в акціонерних товариствах: Автореф. дис. канд. юр. наук. – Харків: НУВС, 2002.

 22. Громов М.А. Управление горрайорганами внутренних дел в условиях стихийных бедствий: Автореф. дис. канд. юр. наук. – М.; 1982.

 23. Дихтневский П.В. Правовые и организационные основы убеждения в административной деятельности милиции (по законодательству и практике органов внутренних дел Украины): Автореф. дис. канд. юр. наук. – М.; 1993.

 24. Залюбовська І.К. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади як засіб забезпечення законності у сфері державного управління: Автореф. дис. канд. юр. наук. – Одеса: ОНЮА, 2002.

 25. Іншин М.І. Управління та правове регулювання вивільнення працівників органів внутрішніх справ: Автореф. дис. канд. юр. наук. – Харків: УВС, 1998.

 26. Кінаш Ю.А. Засоби адміністративного примусу у сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах: Автореф. дис. канд. юр. наук. – Ірпінь: НАДПСУ, 2003.

 27. Кінащук Л.Л. Організаційно-правові засади державного особистого обов’язкового страхування співробітників органів внутрішніх справ в Україні: Автореф. дис. канд. юр. наук. – Ірпінь: ДПАУ АДПСУ, 2003.

 28. Пєтухов В.А. Організаційно-правові аспекти проходження практики та стажування в підрозділах МВС України: Автореф. дис. канд. юр. наук. – Харків: НУВС, 2003. – 20 с.

 29. Ковальська В.В. Організаційно-правові засади застосування кількісних методів в управлінні органів внутрішніх справ: Автореф. дис. канд. юр. наук. – Харків: НУВС, 2003.

 30. Комісаров О.Г. Процес цілепокладання в організації діяльності органів внутрішніх справ України на сучасному етапі розвитку: Автореф. дис. канд. юр. наук. – Ірпінь: АДПСУ, 2003.

 31. Корнєєв Ю.В. Адміністративно-правове забезпечення особистої безпеки працівників податкової міліції: Автореф. дис. канд. юр. наук. – Ірпінь: АДПСУ, 2003.

 32. Кравченко Ю.Ф. Свобода як принцип демократичної правової держави: Автореф. дис. док. юр. наук. – Харків: НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, 2003.

 33. Кришевич К.О. Психологічні аспекти розв’язання конфліктів у слідчій діяльності МВС України: Автореф. дис. канд. юр. наук. – Київ: НАВСУ МВСУ, 2002.

 34. Кувакін С.В. Організаційні форми управління органами внутрішніх справ: загальнотеоретичний аспект: Автореф. дис. канд. юр. наук. – Харків: НУВС, 2001.

 35. Кузніченко С.О. Управління органами внутрішніх справ в особливих умовах, викликаних аномальними явищами техногенного і природного характеру (організаційно-правові питання): Дис. канд. юр. наук. – Харків: НУВС, 2001.

 36. Кузніченко С.О. Управління органами внутрішніх справ в особливих умовах, викликаних аномальними явищами техногенного і природного характеру (організаційно-правові питання): Автореф. дис. канд. юр. наук. – Харків: МВСУ НУВС, 2001.

 37. Кузенко Л.В. Правове регулювання права громадян на інформацію в сфері державного управління: Автореф. дис. канд. юр. наук. – Харків: НУВС, 2003.

 38. Куліш А.М. Організаційно-правове забезпечення статусу працівників податкової міліції України: Автореф. дис. канд. юр. наук. – Харків: НУВС, 2003.

 39. Лукаш С.С. Нормативно-правове забезпечення ефективності управлінської діяльності ОВС України: Автореф. дис. канд. юр. наук. – Харків: НУВС, 2002.

 40. Мазырин В.П. Управленческие отношения в органах внутренних дел: сущность и пути демократизации: Автореф. дис. канд. юр. наук. – М., 1991.

 41. Манжула А.А. Державне управління на місцевому рівні: адміністративно-правовий аспект: Автореф. дис. канд. юр. наук. – Харків: НУВС, 2003.

 42. Михайлов В.А. Меры пресечения в уголовном судопроизводстве: Автореф. дис. док. юр. наук. – М.: 1996.

 43. Морозова В.О. Адміністративна відповідальність за правопорушення проти громадської моралі: Автореф. дис. канд. юр. наук. – Ірпінь: ДПАУ АДПСУ, 2003.

 44. Поліщук В.Г. Адміністративно-правове регулювання та практика проведення масових заходів: Автореф. дис. канд. юр. наук. – Харків: УВС, 1999.

 45. Проценко Т.О. Діяльність органів виконавчої влади в регіоні України: організаційно-правові засади: Автореф. дис. канд. наук. – Київ: УАДУ при ПУ, 2002.

 46. Слезингер Г.Э. Научные основы управления производством и организации инженерно-управленческого труда: Автореф. дис. докт. юр. наук. – М.; 1968.

 47. Ульянов О.І. Адміністративно-правовий захист міліцією прав громадян у сфері громадського порядку: Автореф. дис. канд. юр. наук. – Харків: НУВС, 2002.

 48. Фандалюк О.В. Правозастосувальні акти-дії в механізмі здійснення функцій органами внутрішніх справ: Авореф. дис. канд. юр наук. – Харків: НУВС, 1999. – 21 с.

 49. Шуст Н.Б. Інноваційна діяльність молоді в період трансформації суспільства: Автореф. дис. докт. соц. наук. – Харків: НУВС, 2001.

 50. Юнусов А.А. Организационно-правовые основы деятельности милиции Узбекистана по борьбе с преступностью (середина 60-х – середина 80-х годов): Автореф. дис. канд. юр. наук. – М.: 1996.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Скачать, 371.39kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru