Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Рівненська обласна державна адміністрація управління освіти І науки

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 72.32 Kb.
Дата17.03.2012
Размер72.32 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Зареєстровано в Головному управлінні юстиції
Подобный материал:УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ і НАУКИ


Н А К А З


07.02.2011 м. Рівне № 49Зареєстровано в Головному управлінні юстиції

у Рівненській області

16 лютого 2011 року

за № 6/969Про проведення

обласного конкурсу учнівського

науково-дослідницького

проектування та винахідництва


Відповідно до Положення про управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, схваленого розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 10.09.2007 № 434,


Н А К А З У Ю:


1. Проводити щороку обласний конкурс учнівського науково-дослідницького проектування та винахідництва на базі комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради.

2. Затвердити Положення про проведення обласного конкурсу учнівського науково-дослідницького проектування та винахідництва, що додається.

3. Місце, час проведення, кошторис, журі та оргкомітет конкурсу будуть визначатись окремим наказом управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації у рік проведення конкурсу.


4. Директору комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради Остафійчук Т.В. забезпечувати належний рівень підготовки і проведення змагань.

5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Головному управлінні юстиції у Рівненській області та оприлюднення.


6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління – начальника відділу виховної роботи та соціального захисту дітей управління освіти і науки облдержадміністрації Пекарського О.М.


Начальник управління І.В. Вєтров

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ управління освіти і науки

Рівненської обласної державної

адміністрації

07.02.2011 № 49^ Зареєстровано в Головному управлінні юстиції

у Рівненській області

16 лютого 2011 року

за № 6/969ПОЛОЖЕННЯ

про проведення обласного конкурсу учнівського

науково-дослідницького проектування та винахідництва

І. Загальні положення


Обласний конкурс учнівського науково-дослідницького проектування та винахідництва (далі - Конкурс) - щорічне індивідуально-командне змагання талановитої учнівської молоді, яка займається дослідництвом, а також здійснює відкриття у різних галузях знань. Даний Конкурс розглядається як джерело пошуку інновацій у експериментально-дослідницькій творчості талановитої учнівської молоді для представлення її на Всеукраїнському та міжнародному рівнях.


ІІ. Керівництво конкурсу


1. Організатором конкурсу є управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.


2. Відповідальність за координацію, організацію та проведення конкурсу покладається на комунальний заклад „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради.

Ш. Учасники Конкурсу


1. До участі в Конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів віком від 12 до 15 років включно, наукові проекти яких підготовлені у будь-який період попереднього або поточного року.


2. Брати участь у конкурсі можна індивідуально або у складі команди (2-3 дослідники, які працювали над спільною темою проекту).


3. До місця проведення конкурсу учасники прибувають організовано в супроводі керівників.


4. Керівник призначається з педагогів, які брали активну участь у підготовці учнів чи команди до конкурсу.


5. Керівник відповідає за життя та здоров’я дітей.

ІV. Порядок проведення Конкурсу


1. Конкурс проходить у два етапи:

1.1. І-й етап − заочний конкурс тез (відбірковий);

1.2. ІІ-й етап − захист проектів.


2. Конкурс проходить у наступних категоріях:

біологічні науки (ботаніка, зоологія, тощо);

екологія та проблеми довкілля;

науки про Землю (географія, геологія);

науки про людину (анатомія, фізіологія, охорона здоров’я, психологія);

хімія;

інженерні науки та розробки в галузі штучного інтелекту.


3. Конкурсні роботи повинні базуватися на результатах самостійних досліджень учнів. Перевага надається роботам, які можуть мати практичне застосування.


V. Умови проведення Конкурсу


1. Для участі в І етапі Конкурсу тези робіт подаються організаційному комітету українською мовою. Обсяг тез не повинен перевищувати 2 сторінки (6000 друкованих символів шрифтом Times New Roman, 14; формат роботи − MS Word). Малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також фото оформляються окремим додатком.

1.1. У тезах має розкриватися наступна інформація:

1.1.1. тема наукового дослідження;

1.1.2. прізвище та ім’я автора;

1.1.3. місце навчання, клас, контактна інформація;

1.1.4. термін проведення та короткий опис наукового дослідження: проблема, яка досліджується, гіпотеза, матеріали та методи дослідження, процедура проведення дослідження, дані експерименту та їх аналіз (основні графіки, таблиці), висновки (практичне значення, доцільність);

1.1.5. бібліографія (1-2 основні джерела, які використовувались, або посилання на відповідні веб-сайти).


2. ІІ етап Конкурсу проходить у формі відкритого стендового (постерного) захисту науково-дослідницьких проектів або авторських розробок з винахідництва для кожної категорії. Наукові проекти учасників Конкурсу мають бути оформлені у формі постера. Розміри постера: висота – 120 см, ширина – 120 см (центральна частина − 60 см та дві бічні − по 30 см кожна). Наукові дослідження, презентовані на Конкурсі, мають бути проведені учнями самостійно, під керівництвом наукового керівника − кваліфікованого фахівця в даній галузі (вчителя, науковця, викладача вищої школи).

2.2. Постер (стенд), як одна з ключових частин проекту, має містити:

2.2.1. Назва (тема дослідження) має бути яскравою та складатися з кількох слів, захоплююча погляд, творча.

2.2.2. Проблема, яку вирішує (мотивація, актуальність).

2.2.3. Гіпотеза.

2.2.4. Короткий виклад проекту (мета).

2.2.5. Матеріали дослідження .

2.2.6. Методи дослідження.

2.2.7. Дані, досліди, результати експериментів.

2.2.8. Результати: аналіз даних (таблиці, графіки, фотографії, малюнки).

2.2.9. Висновки (доцільність, можливість використання).

2.2.10. Бібліографія (основні джерела).

2.3. Постер повинен бути достатньо інформативним, оформленим, з чіткою структурованістю, послідовністю подання інформації. Не слід перевантажувати його зайвим чи нечітким текстом, невдало підібраним фоном та другорядним матеріалом. Негативно оцінюється недостатня кількість ілюстративного матеріалу, графічних відображень, відсутність діаграм або таблиць, що відображають результат.

2.4. Учасником Конкурсу можуть бути подані додаткові матеріали: журнал дослідження, моделі, комп’ютерна презентація до стенду, наявність патенту або заявки на патент. Зазначені документи не є обов’язковими, але їх наявність має сприяти кращому розумінню змісту проекту членами журі.


VІ. Критерії оцінювання наукових проектів


Захист наукових проектів журі Конкурсу оцінює за наступними критеріями:


Критерії оцінки

Максимальна кількість

балів

персональний

командний

1.

Актуальність дослідження, винаходу

15

15

2.

Творчий підхід та наукова новизна

20

20

3.

Наукова обґрунтованість дослідження, винаходу

15

8

4.

Методологічні підходи, наукові навички

10

8

5.

Презентаційні навички, чіткість викладення матеріалу

5

5

6.

Вміння вести науковий діалог, аргументованість

5

5

7.

Можливість практичного застосування

30

25

8.

Робота у команді, взаємодія (для командних робіт)

---

14
ЗАГАЛОМ (максимальна кількість балів):

100

100


VІІ. Підведення підсумків Конкурсу


  1. Результати обласного конкурсу учнівського науково-дослідницького проектування та винахідництва оголошуються по його завершенню. Переможці Конкурсу нагороджуються грамотами та пам’ятними сувенірами (при наявності фінансування).


2. Решта учасників конкурсу отримують диплом учасника.


VІІІ. Фінансування конкурсу


  1. Витрати на проїзд, харчування учасників, відрядження супроводжуючих забезпечуються відділами (управліннями) освіти районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів рад міст обласного значення.


2. Видатки на проведення конкурсу проводяться згідно кошторису, за рахунок коштів комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради на позашкільну роботу.


Директор

комунального закладу

„Станція юних натуралістів“

Рівненської обласної ради Т.В. Остафійчук

Скачать, 833.03kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru