Загрузка...
Категории:

Загрузка...

План практичних занять з терапевтичної стоматології для студентів 4 курсу на осінній семестр 2008-2009 н рік Визначення вихідного рівня знань-умінь. Інструктаж з техніки безпеки та охорони праці

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 98.23 Kb.
Дата08.03.2012
Размер98.23 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Тематический план
Календарный план лекций
Декан стоматологического факультета
Календарный план лекций
Декан стоматологического факультета
Тематический план
Подобный материал:

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан стоматологічного факультету

доц. Удод О. А.__________________

“_____”_________________2011 р.

Декан ММФ проф. Борота О.В.

“_____”_________________2011 р.


Тематичний план

практичних занять з терапевтичної стоматології

для студентів 4 курсу на осінній семестр 2008-2009 н. рік


 1. Визначення вихідного рівня знань-умінь. Інструктаж з техніки безпеки та охорони праці.

 2. Методи обстеження хворих на захворювання пародонту. Клініка, диференційна діагностика гінгівітів.

 3. Лікування гінгівітів.

 4. Клініка, диференційна діагностика локалізованого та генералізованого пародонтитів.

 5. Загальні принципи та план лікування хворого на пародонтит. Усунення місцевих факторів, що викликають ушкодження. Зняття зубних відкладень. Місцеве медикаментозне лікування пародонтиту.


Календарний план лекцій

з терапевтичної стоматології для студентів

4 курсу на осінній семестр 2011-2012 н. рік


Дата

Теми


Лектор


01.09.2011р.

Пародонт. Анатомо-фізіологічні особливості. Розповсюдженість захворювань пародонту. Класифікації.


Педорець О.П.

08.09.2011р.

Гінгівіти. Етіологія, патогенез, клініка, диференційна діагностика, лікування.

Педорець О.П.

.

15.09.2011р.

Пародонтити та пародонтоз. Етіологія, патогенез, патогістологія.

Педорець О.П.

22.09.2011р.

Методи обстеження хворих із захворюваннями пародонту.

Татаренко Л. Л

29.09.2011р.

Пародонтит. Загальні принципи лікування захворювань пародонту. Місцеве медикаментозне лікування

Косарева Л. І.


06.10.2011р.

Пародонтити та пародонтоз. Клініка, диференційна діагностика.


Педорець О.П.Зав. кафедрою, професор Педорець О.П.

УТВЕРЖДАЮ

Декан стоматологического факультета

доц. Удод А. А.___________________

“______”__________________2011 г.

Декан ММФ факультета


Проф. Борота О.В.__________

“______”__________________2011 г.


^ Тематический план

практических занятий по терапевтической стоматологии

для студентов 4 курса на осенний семестр 2011-2012 уч. год


 1. Определение исходного уровня знаний-умений. Инструктаж по технике безопасности и охране труда.

 2. Методы обследования при заболеваниях пародонта. Клиника, дифференциальная диагностика гингивитов.

 3. Лечение гингивитов.

 4. Клиника, дифференциальная диагностика локализованного и генерализованного пародонтитов.

 5. Общие принципы и план лечения больных пародонтитом. Устранение местных факторов, вызывающих поражение. Снятие зубных отложений. Местное медикаментозное лечение пародонтитов.

 6. Местное медикаментозное лечение пародонтитов.


^ Календарный план лекций

по терапевтической стоматологии для студентов

4 курса на осенний семестр 2011-2012 уч. год


Дата

Темы


Лектор


01.09.2011г.

Пародонт. Анатомо-физиологические особенности. Распространенность заболеваний пародонта. Классификации.


Педорец А.П.

08.09.2011г.

Методы обследования больных с заболеваниями пародонта.

Татаренко Л. Л.

.

15.09.2011г.

Гингивиты. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, лечение.

Педорец А.П.

22.09.2011г.

Пародонтиты и пародонтоз. Этиология, патогенез, патогистология.

Педорец А.П

29.09.2011г.

Пародонтиты и пародонтоз. Клиника, дифференциальная диагностика.

Педорец А.П.

06.10.2011г.

Пародонтит. Основные принципы лечения заболеваний пародонта. Местное медикаментозное лечение.

Косарева Л. И.Зав. кафедрой, профессор Педорец А.П.


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан стоматологічного факультету

доц. Удод О. А.__________________

“_____”_________________2011 р.

Декан ММФ факультету

Проф. Борота О.В.__________

“______”__________________2011 г.


Тематичний план

практичних занять з терапевтичної стоматології

для студентів 5 курсу на осінній семестр 2011-2012 н. рік

 1. Визначення вихідного рівня знань (тестовий контроль). Інструктаж з техніки безпеки та охорони праці.

 2. Анатомо-гістологічні особливості будови та фізіологія слизової оболонки порожнини рота.

 3. Систематизація захворювань СОПР. Класифікація захворювань СОПР. Елементи ураження.

 4. Методи обстеження хворих із захворюваннями слизової оболонки порожнини рота.

 5. Травматичні ураження СОПР. Етіологія, клініка, диференційна діагностика, лікування.

 6. Лейкоплакія. Етіологія, клініка, диференційна діагностика, лікування.

 7. Виразково-некротичний гінгівостоматит Венсана. Професійні захворювання СОПР.

 8. Захворювання СОПР, що мають розвиток в результаті інфекції (ерозивний стоматит, вірусні захворювання).

 9. Грибкові ураження СОПР (кандидози). Прояви ВІЛ-інфекції в порожнині рота.

 10. Специфічні ураження СОПР (сифіліс, туберкульоз, лепра). Проявлення в порожнині рота гонореї.

 11. Прояви алергії в порожнині рота. Багатоформна ексудативна ерітема. Синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайєлла.

 12. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит. Синдром Бехчета.

 13. Прояви пухирних дерматозів у порожнині рота. Герпетиформний дерматит Дюрінга.

 14. Червоний плескатий лишай. Червоний вовчак. Етіологія, патогенез, клініка, диференційна діагностика, лікування.

 15. Зміни у порожнині рота при захворюваннях білої крові (лейкози, агранулоцитоз).

 16. Зміни у порожнині рота під час захворювань червоної крові та геморагічних діатезів.

 17. Аномалії розвитку та захворювання язика. Прояви у порожнині рота патології травного каналу.

 18. Прояви у порожнині рота патології ендокринної, серцево-судинної систем, порушень вітамінного балансу.

 19. Хейліти.

 20. Преканцерозні захворювання СОПР.

 21. Неврогенні захворювання щелепно-лицевої ділянки. Глосодинічний синдром, синдром Костена, синдром Шегрена.

 22. Підсумкове заняття.


Зав. кафедрою, професор Педорець О.П.


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан стоматологічного факультету

доц. Удод О. А.__________________

“_____”_________________2011 р.

Декан ММФ факультету

Проф. Борота О.В.__________

“______”__________________2011 г.


Календарний план лекцій

з терапевтичної стоматології для студентів

5 курсу на осінній семестр 2011-2012 н. рікДата

Тема лекції

Лектор

05.09.2011р.

Проявлення в порожнині рота специфічних захворювань (сифіліс, туберкульоз, лепра та ін.)

Ісакова Т. І.

12.09.2011р.

Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, лікування.

Педорець О. П.

19.09.2011р.

Інфекційні захворювання СОПР (бактеріальні, вірусні інфекції).

Татаренко Л. Л.

26.09.2011р.

Пухирчаті захворювання. Пемфігоїди. Етіологія, патогенез, клініка, лікування.

Педорець О. П.

24.10.2011р.

Захворювання слизової оболонки порожнини рота з кератизацією.

Педорець О. П.

31.10.2011р.

Зміни в порожнині рота при захворюваннях крові.

Чепурняк О.М.

07.11.2011р.

Преканцерозні захворювання. Хейліти.

Косарева Л. І.

14.11.2011р.

Неврогенні захворювання. Глосодинічний синдром.

Педорець О. П.Зав. кафедрою, професор Педорець О.П.


УТВЕРЖДАЮ

^

Декан стоматологического факультета


доц. Удод А. А.___________________

“______”__________________2011 г.

Декан ММФ факультету

Проф. Борота О.В.__________

“______”__________________2011 г.


^ Календарный план лекций

по терапевтической стоматологии для студентов

5 курса на осенний семестр 2011-2012 уч. годДата

Темы


Лектор


05.09.2011г.

Проявление в полости рта специфических заболеваний (сифилис, туберкулез, лепра и др.)

Исакова Т. И.

12.09.2011г.

Хронический рецидивирующий афтозный стоматит. Этиология, патогенез, клиника, лечение.

Педорец А. П.

19.09.2011г.

Инфекционные заболевания СОПР (бактериальные, вирусные инфекции).

Татаренко Л. Л.

26.09.2011г.

Пузырные заболевания. Пемфигоиды. Этиология, патогенез, клиника, лечение.

Педорец А. П.

24.10.2011г.

Заболевания слизистой оболочки полости рта с кератизацией.

Педорец А. П.

31.10.2011г.

Изменения в полости рта при заболеваниях крови.

Чепурняк О.Н.

07.11.2011г.

Преканцерозные заболевания. Хейлиты.

Косарева Л. И.

14.11.2011г.

Неврогеные. заболевания Глоссодинический синдром.

Педорец А. П.Зав. кафедрой, профессор Педорец А.П.


УТВЕРЖДАЮ

^

Декан стоматологического факультета


доц. Удод А. А.___________________

“______”__________________2011 г.

Декан ММФ факультета

Проф. Борота О.В.__________

“______”__________________2011 г.


^ Тематический план

практических занятий по терапевтической стоматологии

для студентов 5 курса на осенний семестр 2011-2012 уч. год

 1. Определение исходного уровня знаний (тестовый контроль). Инструктаж по технике безопасности и охране труда.

 2. Анатомо-гистологические особенности строения и физиология слизистой оболочки полости рта.

 3. Систематизация заболеваний СОПР. Классификация заболеваний СОПР. Элементы поражения.

 4. Методы обследования больных с заболеваниями слизистой оболочки полости рта.

 5. Травматические поражения СОПР. Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, лечение.

 6. Лейкоплакия. Этиология, клиника, дифференциальная диагностика, лечение.

 7. Язвенно-некротический гингивостоматит Венсана. Профессиональные заболевания СОПР.

 8. Заболевания СОПР, развившиеся в результате инфекции (эрозивный стоматит, вирусные заболевания).

 9. Грибковые поражения СОПР (кандидозы). Проявления ВИЧ-инфекции в полости рта.

 10. Специфические поражения СОПР (сифилис, туберкулез, лепра). Проявления в полости рта гонореи.

 11. Проявления алергии в полости рта. Многоформная эксудативная эритема. Синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла.

 12. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит. Синдром Бехчета.

 13. Прояви пузырных дерматозов в полости рта. Герпетиформный дерматит Дюринга.

 14. Красный плоский лишай. Красная волчанка. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, лечение.

 15. Изменения в полости рта при заболеваниях белой крови (лейкозы, агранулоцитоз).

 16. Изменения в полости рта при заболеваниях красной крови и геморрагических диатезах.

 17. Аномалии развития и заболевания языка. Проявления в полости рта патологии ЖКТ.

 18. Проявления в полости рта патологии эндокринной, сердечно-сосудистой систем, нарушений витаминного баланса.

 19. Хейлиты.

 20. Преканцерозные заболевания СОПР.

 21. Неврогенные заболевания челюстно-лицевой области. Глоссодинический синдром, синдром Костена, синдром Шегрена.

 22. Итоговое занятие.


Зав. кафедрой, профессор Педорец А.П.

Скачать, 19.58kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru