Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Тема Міфологічна школа в етнології

Загрузка...
Поиск по сайту:


Дата19.03.2012
Размер48.1 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Будь-яке видання
Подобный материал:

Теоретичні проблеми етнології

Плани семінарів

ІІ модуль


Тема 5. Міфологічна школа в етнології. Характеристика праці Потебні О.О. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий. Ч. І. Рождественские обряды.

– міфічне значення бадняка (поліна)

– значення свічки на Різдво

– плуг та обряди з ним

– божество грому в колядках і щедрівках

– тварини, присвячені божеству сонця

– хліб як символ сонячного бога. Різдвяне та весільне використання хліба

– значення обрядової каші та посипання зерном

– магічна сила водохрещенської води

– звичай бити горщики

– обрядове використання соломи та дідуха

– значення покривання голови жінки

– висновки: зв'язок різдвяних та весільних обрядів; міфічна символіка цих обрядів.


Джерела

Потебня А.А. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий. Ч. І. Рождественские обряды. // Потебня А.А. Слово и миф. – М., 1989. – 379-443.

Або: Потебня А. А. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий. // Потебня А. А. Символ и миф в народной культуре. Собрание трудов. – М., 2000. – С. 92-328.


ЛІТЕРАТУРА:

Баландин А.И. Мифологическая школа в русской фольклористике. – М., 1988.

Краткий этнологический словарь. – М., 1995

Садохин А.П. Этнология. – М., 2000.

Токарев С.А. Истоки этнографической науки. – М., 1978.

Токарев С.А. История зурубежной этнографии. – М., 1978.

Этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы. – М., 1988.


Тема 6. Еволюціонізм та функціоналізм.

1. Основні ідеї еволюціонізму. Основоположники цього наукового напрямку та їх праці.

2. Методологічні засади функціоналізму. Головні представники функціоналізму.

3. Порівняльна характеристика праць Фрезера Дж. Золотая ветвь (Глава ІІІ (Симпатическая магия) і IV (Магия и религия) і Малиновського Б. Магия, наука и религия:

– Основні принципи магії. Гомеопатична та контагіозна магія, теоретична та практична магія, позитивна та негативна магія. (Фрезер)

– Особа мага (чарівника) (Фрезер)

– Співвідношення понять «магія», «релігія» та «наука» (порівняти погляди Дж. Фрезера та Б. Малиновського).


Джерела

Малиновський Б. Магия, наука и религия. // Культуральная антропология. – СПб., 1996. – С. 137-147 або: // Этнографическое обозрение. – 1993. – № 6. – С. 103-114 або: // Мистика. Религия. Наука. – М., 1998.

Фрэзер Д. Золотая ветвь. Глави ІІІ і IV. – Будь-яке видання.


Література

Никишенков А.А. Из истории английской этнографии. Кризис функционализма. - М., 1986;

Пономарьов А.П. Українська етнографія: Курс лекцій. – К., 1994;

Садохин А.П. Этнология. – М., 2000;

Тиводар М. Етнологія. – Ужгород, 1998 або ін. видання;

Токарев С.А. История зарубежной этнографии. – М., 1978;

Школы и направления. Методы. – М., 1988; Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины.


Тема 7. Фрейдизм

Етнографічні ідеї в праці З. Фрейда «Тотем і табу»:

– заборона інцесту в австралійських аборигенів та інших народів

– значення терміну «табу»

– зв'язок між табу «примітивних» народів та хворобою «нав'язливості» у «цивілізованих» народів (→ можливість вивчати примітивні народи на матеріалах психічно хворих сучасників)

– табу, пов'язані з ворогами

– табу, пов'язані з вождями

– табу, пов'язані з покійниками

– зв'язок понять «табу» та «совість»

– пов'язаність понять анімізм, чаклунство, магія і «всемогутність думки»

– суть тотемізму та теорії його походження

– екзогамія і тотемізм

– жертвопринесення і тотемізм

– убитий синами батько як праобраз тотему. Едипів компекс

– тотемізм і розвиток релігій

– висновки


Джерело:

Фрейд З. Тотем и табу. ^ Будь-яке видання. Текст є також в інтернеті.


Тема 8. Американська школа „культура і особистість”. Структуралізм.


1. Основні ідеї та представники етнопсихологічної школи в Америці („культура і особистість”).

2. Аналіз праці Маргарет Мід «Как растут на Новой Гвинее»:

– етнологія дитинства в розумінні М. Мід

– сімейне життя у народу манус та американців: спільне і відмінне

– виховання дітей у манус в ранньому дитинстві. Привчання до праці

– сім'я у манус. Весільна обрядовість. Народження дитини

– дитячі ігри. Світогляд дітей

– виховання і особистість дитини

– порівняння виховних систем манус, самоа та американської

– етнологічний підхід до соціальної психології

3. Методологічні засади структуралізму.

4. Клод Леві-Строс про магію та особу чаклуна/шамана в праці «Структурана антропологія».


Джерела:

Мид М. Как растут на Новой Гвинее // Мид М. Культура и мир детства. – М., 1988. – С. 172-232.

Леви-Стросс К. Колдун и его магия // Леви-Стросс К. Структурная антропология. (різні видання)


Література:

Белик А.А. Культура и личность. Психологическая антропология. Этнопсихология. Психология религии. – М., 2001. – С. 34-104.

Павленко В.М., Таглін С.О. Етнопсихологія. Навч. посібник. – К., 1999. – С. 14-16, 93-95.

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. – М.: Деловая книга, 2000. – С. 59-69; 108-109.

Кон И.С. Маргарет Мид и этнография детства. // Мид М. Культура и мир детства. – М., 1988. – С. 398-425.

Миськова Е.В. Складывание стереотипов инокультурной реальности в англо-американской антропологии. // ЭО. – 1998. – № 1. – С. 138.

Токарев С.А. История зарубежной этнографии. – М., 1978.

Пономарьов А.П. Українська етнографія: Курс лекцій. – К., 1994.

Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы. – М., 1988.

Тиводар М. Етнологія. – Ужгород, 1998.

Бутинов Н.А. Леви-Стросс – этнограф и философ. // Леви-Стросс К. Структурная антропология. – М., 1983. – С. 422-466.

Грецкий М.Н. Французский структурализм. – М., 1971.

Грецкий М.Н. Человек и природа в концепциях структурализма. // Природа. – 1974. – № 7–8.

Иванов В.В. Клод Леви-Стросс и структурная антропология. // Природа. – 1978. – №1.

Мелетинский Е.М. Клод Леви-Стросс. Только этнология? // Вопросы литературы. – 1971. – № 4.

Медникова А.А. Критический анализ идей и методов К. Леви–Стросса. // Вопросы философии. – 1971. – № 11.

Мулуд Н. Современный структурализм. – М., 1973.

Николова М. Основные философские проблемы французского структурализма. – М., 1975.

Структурализм: «за» и «против». – М., 1975.

Филиппов Л.И. Структурализм (философские аспекты). // Буржуазная философия ХХ века. – М., 1974.

Филиппов Л.И. Структурализм и фрейдизм. // Вопросы философии. – 1976. – № 3.
Скачать, 216.85kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru