Загрузка...
Категории:

Загрузка...

1. Назва модуля

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 33.94 Kb.
Дата19.03.2012
Размер33.94 Kb.
ТипДокументы
Содержание
8. Спосіб навчання
10. Зміст модуля
11. Рекомендована література
Подобный материал:

1. Назва модуля: Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації

2. Код модуля: ММП_6087_С01

3. Тип модуля: обов’язковий

4. Семестр: VІІІ

5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС - 4)

аудиторні години – 72 ( лекції - 40, практ. - 32)

6. Лектор: к.е.н., доц. Мельник О.Г.

7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

- знати теоретико-методологічні та методичні засади формування систем діагностики діяльності підприємств.

- уміти проводити діагностики різних сфер діяльності підприємств.

^ 8. Спосіб навчання: аудиторне

9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

- пререквізит: Економічний аналіз

- кореквізит: Міжнародний маркетинг, Економіка зарубіжних країн

^ 10. Зміст модуля:

Методологічні засади діагностики. Матричне моделювання цільового вибору репрезентативних індикаторів. Діагностика фінансового стану та потенціалу. Діагностика окремих сфер діяльності. Діагностика ринкових позицій.

^ 11. Рекомендована література:

1. Економічний аналіз: навч. посібник / [М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І.Горбатюк та ін.]; за ред. акад. НАНУ, проф. М.Г.Чумаченка. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.

2. Гетьман О.О. Економічна діагностика: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – Київ, Центр навчальної літератури, 2007. – 307 с.

3. Костирко Л.А. Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства: [монографія] / Л.А. Костирко. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Х.: Фактор, 2008. – 336 с.

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота

13. Методи і критерії оцінювання:

- поточний контроль (20%): самостійні роботи, усне опитування

- підсумковий контроль (80%, екзамен): тестування (60%), усна відповідь (20%)

14. Мова навчання: українська

Скачать, 16.24kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru