Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Робоча програма курсу "Основи теоретичної біографістики" для спеціальності 030101 "Філософія" напряму підготовки 0301 "Філософія"

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 387.4 Kb.
страница1/4
Дата09.03.2012
Размер387.4 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Робоча програма
1.Мета і задачі дисципліни, її місце в навчальному процесі.
Структура курсу і зміст дисципліни
Теоретично-методологічні підстави наукового дослідження феномену біографії.
ЗМІСТОВИЙ модуль ІІ.
„Біографічний поворот” в сучасній гуманітаристиці. „Новий біографізм ” та „новий автобіографізм”
ЗМІСТОВИЙ модуль ІІІ.
Тема 1.Біографія як феномен культури. Історія біографічної традиції та форми біографії.
Тема 2. Теоретико-методологічні підстави наукового дослідження феномену біографії.
ЗМІСТОВИЙ модуль ІІ.
Тема 4. Біографічний підхід у міждисциплінарній площині соціогуманитарного знання.
Тема 5. „Біографічний поворот” в сучасній гуманітаристиці. „Новий біографізм ” та „новий автобіографізм”
Тема 6. Біографічний дискурс в контексті „соціокультурної семіотики”
ЗМІСТОВИЙ модуль ІІІ.
Тема 8. Методика та технологія проведення „біографічного інтерв’ю” : філософські, культурологічні, соціологічні, етично-правові
3. Література до курсу
3.1.Основна література
3.2. Додаткова література
6. Розподіл балів, присвоюваних студентам
5. Тематика рефератів та контрольних робіт
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4
Форма № У-3.02 Затв. наказом Мінвузу УРСР від 3 серпня 1984 р.З А Т В Е Р Д Ж У Ю”

Проректор з навчальної ро­боті


_____________________


проф. СТРЕЛЬЦОВ Є.Л.


____”_______________200 _ р.Кафедра філософії природничих факультетів


^

РОБОЧА ПРОГРАМА
курсу “Основи теоретичної біографістики”

для спеціальності 8.030101 "Філософія"

напряму підготовки 0301 – "Філософія".

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр


для спеціальності 8.030101 "Культурологія"

напряму підготовки 0301 – "Культурологія".

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
С т р у к т у р а к у р с у

Форма

н а в ч а н н я
Денна
Курс та семестр вивчення

5

ІХХарактеристика навчального курсу

обов’язков.
Кількість кредитів, відповідних ECTSЗагальна кількість годин на вивчення дисципліниЗ них:

Лекційні

18Семінари

-Практичні (лабораторні)

-Самостійна робота студента

?
Тижневих годин

4

-

Кількість модулів

1

-

Кількість змістовних модулів

3

-

Форма підсумкового контролю (залік, іспит)

залік  1   2   3   4

Скачать, 217.18kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru