Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Як писати реферат Реферат

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 28.96 Kb.
Дата09.03.2012
Размер28.96 Kb.
ТипРеферат
Подобный материал:

Як писати реферат


Реферат –це доповідь, розроблена на основі критичного огляду, вивчення декількох джерел. В основі реферату лежить стислий переказ у письмовій формі чи в формі публіцистичного виступу змісту книжки (статті), результатів вивчення якоїсь проблеми, підсумків наукової роботи.


Етапи роботи над рефератом

 1. Тема реферату:

 • повинна бути правильно сформульованою;

 • у назві мають бути чітко визначені рамки розгляду теми;

 • назва має відображати зміст.

 1. Дібрати відповідну літературу (використовувати не одне джерело, а декілька):

 • з’ясувати, яка існує література з теми реферату;

 • скласти її список;

 • користуватися різними каталогами (алфавітним, систематичним, тематичним), бібліографічними виданнями, довідковою літературою.

 1. Визначити вид читання:

 • суцільне;

 • вибіркове (іноді для теми достатньо вивчити не всю книжку, а лише окремі її розділи, параграфи);

 • комбіноване (суцільне читання одних окремих частин і вибіркове – інших).

 1. Опрацювати дібрані джерела з робочими стислими помітками, закладками в книжці:

 • розібратися в змісті, критично проаналізувати його;

 • відібрати суттєве, основне;

 • дати певну оцінку прочитаному;

 • перевірити, чи збігається ваша оцінка якоїсь проблеми з думкою автора, інших авторитетних осіб;

 • вибрати для реферату більш яскраві факти, приклади, цікаві положення та ін.;

 • зробити необхідні висновки.

 1. Скласти (простий чи складний) план відповідно до обсягу реферату (його пункти розкриваються приблизно на однаковій кількості сторінок).

 2. Реферат включає:

Вступ – обсяг 2-3 сторінки:

 • розкривається актуальність теми, її зв’язок з важливими проблемами сучасної практики, історія питання;

 • робота має бути науково-дослідною;

 • необхідно показати, чому це питання може становити науковий інтерес, яке може мати практичне значення;

 • визначити мету й завдання, які потрібно вирішити для реалізації мети, як правило одне завдання ставлять на один параграф реферату;

 • короткий огляд використаної в рефераті літератури

Основна частина – обсяг 10 сторінок:

 • містить матеріал, відібраний для розгляду проблеми, розподілений за параграфами;

 • розкриває методи, використані для доказу результатів;

 • містить особисту думку учня та сформульовані самостійні висновки, які спираються на наведені факти.

Висновок – обсяг 2-3 сторінки:

 • формулює висновки за параграфами, котрі виплавають з основної частини;

 • надаються узагальнення та рекомендації;

 • вказуються питання, які вдалося висвітлити більш-менш повно, та ті, які потребують подальшої роботи.

Список використаної літератури:

 • джерела подаються в алфавітному порядку;

 • при оформленні списку використаної літератури слід додержуватися правил бібліографічного опису творів друку (в якості зразку можна використати бібліографічний опис конкретного видання на звороті титульного листа); статті зі збірників та журналів описуються інакше (про це треба порадитися з бібліотекарем).

Додатки:

- таблиці, діаграми, графіки;

- фото, малюнки;

- схеми.

Слід пам'ятати, що сторінки розділу вже не нумеруються. Ілюстративний матеріал, що міститься в розділі «Додатки», має дуже важливе значення у разі його доцільного та аргументованого використання й суттєво доповнює матеріал або реферат.


Оформлення реферату

 • титульна сторінка: вказати назву установи, де виконано роботу, тему реферату, прізвище та ім’я автора, клас (предмет, проект, гурток), де він навчається, рік написання, прізвище керівника роботи (див. Додаток);

 • реферат має бути чітко написаним або віддрукованим;

 • текст пишуть лише з однієї сторінки аркуша, залишаючи ліворуч поля;

 • враховується загальний вигляд реферату, оформлення цитат, посилань, списку використаної літератури;

 • оптимальний обсяг реферату – 10-12 друкованих сторінок (але не більш 20); такий реферат потребує для усного викладу перед аудиторією 10-15 хвилин).

Скачать, 45.02kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru