Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Методичні рекомендації 2008р. Кишкан Л. Б. Гудак Е. П. Інформатика. Лабораторно практичні роботи

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница1/5
Дата23.09.2012
Размер0.72 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
Содержание
Зведено - тематичний план з предмета
Лабораторно-практична робота №1
Лабораторно-практична робота №3
Лабораторно-практична робота №5
Лабораторно-практична робота №6
Текстовий редактор MS Word
Лабораторно-практична робота №9
Лабораторно-практична робота №11
Лабораторно-практична робота №13
Лабораторно-практична робота №14
Лабораторно-практична робота №15
Бази даних MS Access
Лабораторно-практична робота №17
Глобальна мережа Internet
Лабораторно-практична робота №20
Лабораторно-практична робота №22
Лабораторно-практична робота №23
Лабораторно-практична робота №24
Лабораторно-практична робота №26
Зведено - тематичний план
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙКИШКАН Л.Б.

ГУДАК Е.П.


ІНФОРМАТИКА

ЛАБОРАТОРНО – ПРАКТИЧНІ РОБОТИ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


2008р.


Кишкан Л.Б. Гудак Е.П.


Інформатика. Лабораторно – практичні роботи

Перечинський професійний ліцей


В методичних рекомендаціях наведено тематичний план з предмету «Інформатика» та 26 лабораторно – практичних робіт. Лабораторно-практичні роботи допоможуть учням закріпити здобуті теоретичні знання та вдосконалити практичні навики роботи на комп’ютері.


Лабораторно – практичні роботи розроблені згідно затвердженої типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ


Рекомендовано для використання в професійно - технічних закладах


ЗМІСТ

Передмова
^ Зведено - тематичний план з предмета
ОС Windows ХР
^ Лабораторно-практична робота №1

Робота з клавіатурним тренажером
Лабораторно-практична робота №2

Робота з об’єктами на робочому столі: виділення, переміщення, перегляд властивостей, створення, переміщення, вилучення. Робота з вікнами
^ Лабораторно-практична робота №3

Виконання операцій з файлами й папками. Пошук файлів
Лабораторно-практична робота №4

Робота з дисками. Форматування, сканування, дефрагментація, запис інформації. Робота з антивірусними та архівними програмами
^ Лабораторно-практична робота №5

Робота з програмами навчального призначення: іноземна мова, географія, геометрія
^ Лабораторно-практична робота №6

Робота з програмою навчального призначення – Geometry (DG)
Графічний редактор Paint
Лабораторно-практична робота №7

Робота з графічним редактором
^ Текстовий редактор MS Word
Лабораторно-практична робота №8

Редагування тексту
^ Лабораторно-практична робота №9

Введення тексту із клавіатури
Лабораторно-практична робота №10

Форматування тексту
^ Лабораторно-практична робота №11

Робота з таблицями в середовищі текстового редактора
Табличний редактор MS Excel
Лабораторно-практична робота №12

Введення, редагування та форматування табличних даних
^ Лабораторно-практична робота №13

Створення бази даних в табличному процесорі. Пошук даних в ЕТ
^ Лабораторно-практична робота №14

Опрацювання табличної інформації за допомогою вбудованих функцій
^ Лабораторно-практична робота №15

Побудова діаграм та графіків під час роботи з електронними таблицями
^ Бази даних MS Access
Лабораторно-практична робота №16

Навчитися створювати структуру Бази даних, вводити, редагувати та сортувати дані………
^ Лабораторно-практична робота №17

Пошук та фільтрування даних. Робота із запитами
Лабораторно-практична робота №18.

Створення форм, вставляння кнопок у форми. Звітів
^ Глобальна мережа Internet
Лабораторно-практична робота №19

Створення, відправлення та одержання електронного повідомлення
^ Лабораторно-практична робота №20

Пошук інформації в Інтернет…
Лабораторно-практична робота №21

Пошук інформації в Інтернет…
^ Лабораторно-практична робота №22

Створення сайту……
Мова програмування Turbo Pascal
^ Лабораторно-практична робота №23

Запуск програми та виконання. Створення та реалізація найпростіших циклічних програм………
^ Лабораторно-практична робота №24

Створення та реалізація найпростіших циклічних програм
Лабораторно-практична робота №25

Створення та реалізація програм з розгалуженням
^ Лабораторно-практична робота №26

Створення та реалізація програм опрацювання табличних величин
Словник
Список використаної літератури…


Хай добрим буде розум ваш,

А серце – мудре буде!

С.Я. Маршак


ПЕРЕДМОВА


Курс «Інформатики» став у наш час одним з важливих предметів. Це пов’язано з тим, що в сучасному суспільстві комп’ютери використовуються в усіх сферах життя і вчитись працювати на них необхідно якомога раніше, постійно вдосконалюючи свій рівень знань.

Освіта має бути спрямована на забезпечення кожній молодій людині можливостей для всебічного розвитку, підвищення загально – культурного і професійного рівня, самоосвіти і самовиховання.

Знання наших учнів мають бути такими, які б відкривали перед ними рівні можливості. Виховання в учнів інформаційної культури, розвиток алгоритмічного мислення та здобуття практичних навичок користування комп’ютером - це невід’ємна складова частина професійної концепції майбутнього працівника будь-якої галузі господарства.


Методичні рекомендації розроблені згідно затвердженої типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ

Матеріал згруповано за програмовими темами і поданий у наочній формі, тобто у вигляді таблиць, рисунків та основних термінів і понять, значення яких можна знайти в словнику. Це допоможе учням підготуватися до уроку, як до теоретичного так і до практичного заняття. Лабораторно-практичні роботи допоможуть учням закріпити здобуті теоретичні знання та вдосконалити практичні навики роботи на комп’ютері.

На уроці, що передує виконанню лабораторно-практичної роботи, учні одержують завдання підготуватися до її виконання вдома. Для цього необхідно:

а) ознайомитися з темою та метою роботи;

б)ознайомитися з основними термінами і поняттями, що використовуються в роботі.

в) вивчити теоретичний матеріал, який необхідний для виконання ЛПР.

Перед виконанням лабораторно-практичної роботи учитель має провести інструктаж і ознайомити учнів з послідовністю виконання завдань. Учні повинні чітко виконувати хід роботи та в кінці виконаної лабораторної сформувати та записати висновки.

Методичні рекомендації призначені для підготовки та перевірки вміння застосовувати набуті знання з програмного матеріалу з даного предмету


^ Зведено - тематичний план

з предмета


" Інформатика "з/п

НА3ВА ТЕМИ

Всього

Теорія

ЛПР

1

Вступ. Iнформацiя та iнформацiйнi процеси

2

2

-

2

Інформаційна система

4

3

1

3

Операцiйнi системи

6

4

2

4

Основи роботи з дисками

4

3

1

5

Прикладне програмне забезпечення навчального призначення

4

2

2

6

Прикладне програмне забезпечення загального призначення

30

18

12

7

Глобальна мережа Інтернет

10

6

4

8

Основи алгоритмізації та програмування

10

6

4
ВСЬОГО

70

44

26

Робочий стіл ОС Windows


^ Лабораторно - практична робота № 1


Тема: Робота з клавіатурним тренажером

Мета: виробити навички роботи на клавіатурі

Обладнання: комп'ютери, опорний конспект, програма-тренажер “Соло на клавіатурі”

Терміни та поняття до ЛПР №1: робочий стіл, клавіатура, ярлик, програма-тренажер.


Хід роботи


1. Ввімкніть комп'ютер.

2. Уважно роздивіться робочий стіл.

3. Запустіть клавіатурний тренажер “Соло на клавіатурі”, користуючись ярликом на робочому столі.

4. Для кожного завдання розташовуйте пальці на клавіатурі згідно інструкції програми.


1

пробіл
1

пробіл

2

4, 5, К, Е, А, П, М, И

2

6, 7, Н, Г, П, О, Т, Ь

3

3, У, В, С

3

8, Ш, Л, Б

4

2, Ц, І, Ч

4

9, Щ, Д, Ю

5

1, Й, Ф, Я

5

0, З, Х, Ї, Ж, Є


5.Чітко виконуйте завдання, які пропонує програма-тренажер “Соло на клавіатурі” .

6.Запишіть у зошит рівень до якого Ви дійшли та оцінку, яку поставила Вам програма.

7.Закінчіть роботу з клавіатурним тренажером.

8.Вимкніть комп'ютер.


Лабораторно-практична робота №2


Тема: Робота з об’єктами на робочому столі: виділення, переміщення, перегляд властивостей, створення, переміщення, вилучення. Робота з вікнами

Мета: навчитися виконувати дії з об’єктами на робочому столі: виділення, переміщення, перегляд властивостей, створення, вилучення; навчитися виконувати дії з вікнами

Обладнання: комп’ютер, опорний конспект

Терміни та поняття до ЛПР №2: «Мій комп'ютер», ярлик, вікна папок, об'єкт, опція, робочий диск, файл, папка (каталог), контекстне меню, ЛКМ, ПКМ – ліва/права клавіша миші, робочий стіл, активне вікно


Хід роботи


 1. Розгляньте робочий стіл. Які об'єкти є на ньому? Запишіть в зошит.

 2. Створіть папку Практичні на робочому столі за допомогою контекстного меню (ПКМ Створити  Папку)

 3. Перейменуйте папку Практичні на Лабораторні (ПКМ Перейменувати)

 4. Створіть ярлик для папки Лабораторні (ПКМ  Створити ярлик)

 5. Змініть значок створеного ярлика (ПКМ Властивості Налаштування Змінити значок)

 6. Скопіюйте папку Лабораторні і вставте на диск D: , для цього виконайте наступні дії:

(ПКМ  Копіювати відкрийте об’єкт «Мій комп’ютер»  диск D:  Правка  Вставити)

 1. Закрийте активне вікно.

 2. Видаліть з робочого столу ярлик папки Лабораторні.

 3. Перегляньте властивості Корзини (ПКМ властивості), запишіть в зошит об’єм диску С:.

Розгорніть на екрані три вікна об’єктів: Блокнот, Калькулятор, Pаint ^ (ПУСК ПРОГРАМИ СТАНДАРТНІ).

 1. Активізуйте вікна по черзі та розташуйте їх зручно на екрані методом перетягування, а потім каскадом (підведіть мишку до Панелі задач та натисніть ПКМКаскадом). Змініть розміри вікон методом перетягування меж.

 2. Виберіть вікно програми Pаint і розгорніть його на весь екран. Надайте йому попереднього вигляду, мінімізуйте його.

 3. Розгорніть мінімізоване вікна.

 4. Виберіть вікно програми Блокнот і змініть його розміри методом перетягування мишею меж вікна чи правого нижнього кута так, щоб у вікні з'явилися смуги прокручування. Перетягуйте вказівник, щоб оглянути робоче поле вікна.

 5. Активізуйте вікно програми Калькулятор. Обчисліть 256,43*5,17 та визначте квадратний корінь цього числа .

 6. Запишіть знайдені результати у Блокнот та збережіть у папці Лабораторні, що знаходиться на диску D: (ФайлЗберегти як «Мій комп’ютер»  D:  Лабораторні Задайте ім’я файлу – своє Прізвище Зберегти )

 7. Закрийте всі вікна.

^ Лабораторно-практична робота №3


Тема: Виконання операцій з файлами й папками. Пошук файлів

Мета: навчитися виконувати операції з файлами й папками. Пошук файлів

Обладнання: комп’ютер, опорний конспект

Терміни та поняття до ЛПР №3: об'єкт, «Мій комп'ютер», ярлик, контекстне меню, ПКМ, ЛКМ, папка, файл, мінімізоване вікно, Ctrl + ЛКМ, властивості папки, Пошук, Провідник, тип.

Хід роботи


1. Виберіть об'єкт «Мій комп'ютер». Відкрийте його, двічі клацнувши на ярлику.

2. Відкрийте диск D:

3. За допомогою контекстного меню (ПКМ) створіть папку під назвою Група №___, відкрийте її.

4. В цій папці створіть власну папку і дайте їй назвусвоє Прізвище. Відкрийте створену папку.

5. У власній папці створіть три файли з назвами: Учень, Робітник та Службовець за допомогою контекстного меню.

6. Відкрийте файл Робітник і запишіть, які професії готує Перечинський професійний ліцей, мінімізуйте вікно.

7. Відкрийте файл Учень і запишіть своє прізвище, ім’я та дату народження. Закрийте файл.

8. Закрийте файл Робітник, відомим вам способом.

9.Виділіть файли Учень та Робітник (Ctrl + ЛКМ), скопіюйте дані файли (ПравкаКопіювати), закрийте папку, в якій на даний час знаходитесь.

10. Вставте скопійовані файли у папку Група №__ (ПравкаВставити).

11. Перегляньте властивості папки Група №___ ( ПКМВластивості).

12. Закрийте всі відкриті об’єкти.

13. Знайдіть файл Службовець таким чином:

ПУСК Пошук  Файли і Папки у відповідне вікно внести ім’я файлу Службовець Знайти.

14. Знайдений файл відкрийте і запишіть яку професію ви здобудете після закінчення навчального закладу та в якому ВНЗ Ви хотіли б продовжити навчання..

15. Закрийте файл та збережіть дані.

16. Відкрийте Провідник, виберіть диск D:, в правому полі програми посортуйте об’єкти за типом. (ПКМ  Впорядкувати значки Тип )

17. Закрийте вікна.


Лабораторно-практична робота №4


^ Тема: Робота з дисками. Форматування, сканування, дефрагментація, запис інформації. Робота з антивірусними та архівними программами

Мета: навчитися робити з дисками: форматувати, сканувати, дефрагментувати, записувати інформацію. Працювати з антивірусними та архівними програмами

Обладнання: комп’ютер, диски, дискети, опорний конспект.

^ Терміни та поняття до ЛПР №4: диски, дискети, форматування, сканування, дефрагментація, запис інформації, антивірусні програми, кластери, утиліта, архів, програми архіватори.


^ Хід роботи


 1. Вставте дискету 3,5" в дисковод. Відкрийте "Мій комп’ютер". На об’єкті "Диск 3,5 (А:)" клацніть ПКМ. В контекстному меню виберіть пункт "Форматувати…" і оберіть необхідні параметри.

 2. Перевірте робочий диск програмою (утиліта) Scandisk. Чи є на диску втрачені кластери?

 3. Дефрагментуйте робочий диск програмою Defrag. Припиніть процес дефрагментація, якщо вона триватиме довго (ПУСК  Програми  Стандартні Службові Дефрагментація)

 4. Запустіть програму Dr Web (або іншу програму) для перевірки робочого диска на наявність вірусів. Проекспериментуйте з параметрами програми.

 5. Увійдіть до власного каталогу на робочому диску, де є шість-вісім файлів.

 6. Усі файли з власного каталогу скопіюйте в архів з назвою probamy1

 7. Усі файли з власного каталогу, крім apxiву probamy1 nepeмістіть в apxiв probamy 2, захистивши apxiв паролем. Який обсяг apxiву? Який пароль ви застосували?

 8. Перегляньте вміст другого архіву. Випишіть у звіт три-чотири рядки з інформацію про файли.

 9. Розархівуйте з вилученням з другого apxiву будь-який файл.

 10. Архів probamy 2 скопіюйте на дискету

 11. Розархівуйте другий архів повністю.

 12. Розархівуйте перший архів, дозвольте поновлювати файли на диску.

 13. Закінчіть роботу.Лабораторно-практична робота № 5


  1   2   3   4   5

Скачать, 1297.92kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru