Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Формат опису модуля

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 32.75 Kb.
Дата20.03.2012
Размер32.75 Kb.
ТипДокументы
Подобный материал:

ФОРМАТ ОПИСУ МОДУЛЯ


 1. Назва модуля: Комп’ютерна дискретна математика

 2. Код модуля: ПЗ_6046_С01

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр: I

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5)

аудиторні години – 80 (лекції – 48, прак. зан. – 32)

 1. Лектор: . ас., к.т.н Сердюк Павло Віталійович

 2. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • знати основи теорії множин, логіки висловлювань, логіки предикатів, основи комбінаторики, теорії відношень, теорії графів та дерев,

 • уміти застосовувати набуті знання для розробки алгоритмів операцій із логічними виразами, графами, деревами, множинами, відношеннями.

 1. Спосіб навчання: аудиторне

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 • пререквізити:

 • кореквізити: Основи програмування

 1. Зміст модуля:

Булева логіка, логіка предикатів, теорія множин, теорія відношень, основи комбінаторики, теорія графів, теорія дерев.

 1. Рекомендована література:

 • Нікольський Ю.І. Пасічник В.А. Щербина Ю.Р. Дискретна математика : Підручник.- Львів:”Магнолія Плюс”, 2006.- 608 с.

 • Бардачов Ю.М. Соколова Н.А. Ходаков В.Е. Дискретна математика – Підручник для студентів – Київ, 2002.

 • Кравчук А.Ф. Дискретний аналіз – Навч. Посібник – Київ, 2005.

 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота

 2. Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (40%): контрольні роботи, індивідуальні завдання

 • Підсумковий контроль (60 %, екзамен): тестування (60%)

 1. Мова навчання: українська

Скачать, 15.46kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru