Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Інтерактивний комплекс навчально методичного забезпечення дисципліни

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница9/9
Дата08.03.2012
Размер1.86 Mb.
ТипДокументы
3. План практичних занять
4. Склад та зміст курсової роботи (кр)
5. Контрольна тестова програма
6. Список літератури
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

10.3 Організація робочої і державної комісії

Закінчені будівництвом або реконструйовані об’єкти після закінчення всіх БМР і благоустрою майданчику пред’являються підрядникам до здачі в експлуатацію. Приймання готових об’єктів в завершальною і найбільш відповідальною формою контролю їх якості.

Для приймання мереж і споруд утворюються робочі і Державні комісії. Порядок і основні вимоги прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів приведені в ДБН А.3-1-3-94.


10.3.1 Робоча комісія

Робоча комісія визначається наказом керівника об’єкта, що будується водогосподарського підприємства або організації замовника. В склад комісії входять представники генпідрядника, субпідрядних і проектних організацій, технологічної інспекції профспілок, органів санітарного і пожежного нагляду. Держбудконтролю, профспілкової організації замовника і деяких інших зацікавлених організацій (по бажанню замовники).

Робоча комісія зобов’язана: перевірити готовність встановленого обладнання до комплексного випробування і скласти акт ,перевірити приймання обладнання, яке не потребує комплексного випробування, а також обладнання, яке пройшло комплексне випробування, прийняти в експлуатацію окремі допоміжні будинки і споруди у відповідності зі ДБН А.3.1-3-94 і скласти акт, перевірити готовність пред’явлених до приймання Державною комісією закінчених будівництва або реконструкцією будинків і споруд основного водогосподарського призначення , відповідність проекту виконання робіт і їх якість, скласти про це акт.

Призначення робочих комісій виконується передчасно в залежності від характеру і складності об’єкта, який підлягає прийманню, але не пізніше ніж за місяць до призначення Державної приймальної комісії.

Для перевірки готовності окремих споруд і будинків, а також змонтованого обладнання при прийманні, наприклад потужних водопровідних або каналізаційних очисних споруд, гідровузлів, утворюються спеціалізовані комісії. Порядок їх роботи визначається представником робочої комісії, а матеріали її розглядаються робочою комісією і затверджуються представником. Склад підкомісії затверджується на засіданні робочої комісії. Керівництво кожної з них покладається на одного із членів робочої комісії. При вводі водопровідно-каналізаційних споруд окремими чергами або пусковими комплексами створюються робочі комісії черг і пускових комплексів.


10.3.2 Державна комісія

Державна комісія призначається в залежності від важливості і кошторисної вартості побудованих або реконструйованих об’єктів Радою Міністрів (міністерствами), виконкомами міських (районних) Рад народних депутатів. У склад Держкомісії входять представники замовника, генерального підрядника і проектувальника, органів державного санітарного і пожежного нагляду, технічної інспекції профспілок, профспілкової організації замовника, організацій по використанню і охороні водних ресурсів і при необхідності представники інших організацій.

Державна приймальна комісія зобов’язана розглянути заключення робочої комісії про готовність об’єкта до приймання в експлуатацію; перевірити наявність і зміст актів приймання окремих будинків, споруд і обладнання, складених робочою комісією, комплектність і достовірність представленої замовником документації; встановити відповідність пред’явленого до приймання об’єкта затвердженому проекту, перевірити якість робіт, що виконані по конструктивним елементам будинків і споруд, зовнішнім мережам і комунікаціям, перевірити готовність пред’явленого об’єкта до дії у відповідності з правилами технічної експлуатації; дати оцінку виконаним роботам, встановленому обладнанню і об’єкту в цілому; скласти і підписати акт приймання об’єкта або комплексу споруд в експлуатацію.

Пропозиції про призначення і склад державних комісій представляють замовник і генпідрядник передчасно. Держкомісія і її голова в залежності від характеру і складності будівництва призначаються компетентним органом не пізніше , ніж за три місяці до встановленого терміну їх вводу в експлуатацію. Кількість представників від кожної організації визначаються органом, які призначають комісію. Одночасно з призначенням Держкомісії призначається її голова.


Контрольні запитання:

1. Етапи якості будівельної продукції?

2. Зовнішній контроль якості БМР?

3. Внутрішній контроль якості БМР?

4. Вимоги до прийняття в експлуатацію будівельного об’єкту?

5. Склад робочої комісії для прийняття будівельних об’єктів?

6. Склад Держкомісії для прийняття будівельних об’єктів?


^ 3. ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Практичне заняття 1. Складання калькуляції трудових затрат при будівництві споруд ВіВ

1. Технологічна послідовність при зведенні споруд ВіВ.

2. Визначення трудоємності робіт.

3. Визначення змінності, складу ланки і терміну виконання

робіт.

Практичне заняття 2. Розрахунок сіткових графіків

1. Правила побудови сіткових графіків.

2. Способи розрахунку сіткових графіків.

3. Визначення критичного шляху і резервів часу.

4. Побудова сіткових графіків у масштабі часу.

5. Побудова графіка руху трудових ресурсів.

Практичне заняття 3. Організація реконструкції і будівництва споруд ВіВ

1. Виїзне заняття на очисні споруди ВіВ (район Льонокомбінату).

2. Ознайомлення з рядом об’єктів на очисних спорудах, що підлягають реконструкції, а також тих, що будуються.

Практичне заняття 4. Календарне планування будівництва споруд ВіВ

1. На основі калькуляції лінійних споруд (трубопровід) або окремих споруд (насосна станція) побудувати календарний план будівельних робіт.

2. На основі календарного плану побудувати графік руху трудових ресурсів.

3. Визначити коефіцієнт суміщення будівельних процесів, коефіцієнт руху робочої сили.

Практичне заняття 5. Матеріально-технічна база будівництва.

1. Розрахунок тимчасового водопроводу.

2. Розрахунок тимчасового енергозабезпечення будівництва.

3. Розрахунок зовнішнього освітлення будівельного майданчика.

Практичне заняття 6. Будівельний генеральний план споруд

1. Принципи проектування будгенплану.

2. Побудова будгенплану для споруд ВіВ.

3.Розміщення на будгенплані монтажних кранів.

4. Визначення небезпечних зон при роботі монтажних кранів.

5. ТЕП будгенплану.

Практичне заняття 7. Види складів та їх розміщення

1. Розрахунок площі складських приміщень.

2. Розміщення складських приміщень на будгенплані.

3. Розрахунок тимчасових приміщень і їх розміщення на будгенплані.

Практичне заняття 8. Технологічні карти і карти трудових процесів

1. Склад технологічних карт.

2. Виконання технологічної карти на один з видів робіт.

3. Розрахунок калькуляції і календарного графіка на один вид робіт.

4. Контроль якості робіт.

5. ТЕП і матеріально-технічні ресурси технологічної карти.

Практичне заняття 9. Організація приймання і здачі робіт

1. Контроль якості робіт при будівництві об’єктів ВіВ.

2. Складання акта робочої і державної приймальних комісій.

^ 4. СКЛАД ТА ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ (КР)

Курсова робота з будівництва споруд ВіВ складається з пояснювальної записки 25-30 сторінок формату А-4 рукописного тексту, рисунків, схем, таблиць, листа з графічним матеріалом (формат А-1).


При виконанні курсової роботи рекомендується використовувати методичні вказівки 072-34 "Організація і планування будівництва" та вирішувати наступні питання:

1. Характеристика споруди і її конструктивні особливості.

2. Склад і об’єм будівельно-монтажних робіт.

3. Визначення розмірів котлованів і об’єму земляних робіт.

4. Вибір технічних засобів для виконання земляних робіт.

5. Техніко-економічний вибір екскаваторів.

6. Визначення марки і кількості вантажних автомобілів для транспортування зайвого ґрунту.

7. Вибір монтажних кранів для монтажу споруд ВіВ.

8. Складання калькуляції трудових витрат і таблиці технологічних розрахунків.

9. Складання технологічних карт на виконання робіт.

10. Побудова і розрахунок сіткового графіку.

11. Техніко-економічні показники сіткового графіку.

12. Будівельний генеральний план об’єкта.

13. Розрахунок складів.

14. Розрахунок тимчасових приміщень.

15. Розрахунок тимчасового водопостачання.

16. Енергопостачання будівельного майданчика.

17. Техніко-економічні показники будгенплану.

18. Техніка безпеки на будівельному майданчику.

^ 5. КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА ПРОГРАМА
Питання

Відповіді

1

2

3

1

Науково-технічний процес у будівництві (НТП) дозволяє

• збільшити об’єм виробленої продукції;

• знизити вартість виготовленої одиниці продукції;

• збільшити трудові витрати на виготовлення одиниці продукції.

2

Ведучі напрямки НТП є

• впровадження нових типів очисних споруд;

• типізація і уніфікація об’ємно планувальних рішень;

• виконання найбільш трудомістких робіт на будівельному майданчику.

3

Спеціалізація у будівництві направлена на

• зведення будівель і споруд спеціалізованими будівельними організаціями;

• зосередження діяльності будівельних організацій на виконанні однорідних видів робіт;

• зведення типових будівель і споруд.

4

Кооперування у будівництві дозволяє

• зводити очисні споруди за допомогою інших будівельних організацій;

• планова організація стійких зв’язків між різними будівельними організаціями;

• сумісно виконувати будівельні роботи по зведенню споруд ВіВ.

5

Сітковий графік – це

• математична модель, в якій всі роботи розміщені по порядку;

• сіткова модель, що складається із комплексу операцій у вигляді стрілок і кілець і відображають встановлену послідовність виконання робіт;

• модель в якій показаний логічний взаємозв’язок між роботами.
1

2

3

6

Залежність між роботами в сітковому графіку може бути:

• послідовною;

• технологічною;

• умовною.

7

Критичним шляхом називається:

• один з шляхів сіткового графіка, що має найменші резерви часу;

• повний шлях, який має найбільшу тривалість і не має резервів часу;

• повний шлях, що має найбільші резерви часу.

8

Критичний шлях визначає

• об’єм будівельних робіт;

• кількість будівельників;

• термін будівництва об’єкту.

9

В основу організації планування покладено:

• використання найновіших досягнень науки в галузі водопостачання і водовідведення;

• виконання проекту у визначений договором час;

• поліпшення якості технологічної і будівельної частини проекту.

10

Рішення на будівництво готує

• генпідрядна будівельна організація;

• замовник;

•субпідрядна будівельна організація.

11

В складі проекту є розділ:

• техніко-економічний;

• технологічний;

• енергетичний.

12

Узгодження проектних рішень проводиться у термін:

• до 10 днів;

• до 15 днів;

• до 30 днів.

13


Проект виконання робіт (ПВР) розробляє:

• генпідрядник;

• підрядник;

• проектна організація.

14

Будівництво нових і реконструкція існуючих споруд дозволяється виконувати тільки після

• закінчення проектних робіт;

• організаційно-технічної підготовки;

• закінчення будівельно-монтажних робіт.
1

2

3

15

Організаційні підприємства по підготовці будівельного виробництва здійснюється

• будівельною організацією;

• генпідрядником;

• замовником.

16

В титульні списки включають

• всі споруди і об’єкти, що підлягають будівництву;

• всі споруди об’єкти незавершеного будівництва;

• всі об’єкти, що забезпечені техдокументацією і фінансуванням.

17

Підрядний договір укладається терміном

• на 1 місяць;

• на 6 місяців;

• на 1 рік.

18

Під організаційно-технічною підготовкою слід розуміти:

• комплекс заходів організаційного, технічного і технологічного характеру, який дає змогу планомірному розгортанню будівництва;

• комплекс організаційних заходів, що сприяють розгортанню будівництва;

комплекс економічних заходів, що сприяють розгортанню будівництва.


19

Будівництво об’єктів ВіВ може проводитись наступними методами

• послідовним і поточним;

• паралельним і послідовним;

• послідовним, паралельним і поточним.

20

Потоком у будівництві є

• метод, який забезпечує неперервну і рівномірну роботу;

• метод організації праці окремої ланки робітників;

• метод наукової організації праці.
1

2

3

21

Потоки бувають:

• часткові і просторові;

• об’єктні і спеціальні;

• часткові, спеціалізовані, об’єктні і комплексні.

22

По ритмічності потоки поділяються на:

• ритмічні і неритмічні;

• рівноритмічні і кратноритмічні;

• ритмічні і неритмічні.

23

Під календарним планом будівництва слід розуміти:

• проектний документ, що дозволяє визначити термін будівництва споруд;

• проектно-технологічний документ, який встановлює технологічну послідовність виконання робіт і визначає потребу в робочих кадрах і матеріально-технічних ресурсах;

графік виконання окремих видів робіт.

24

Календарні плани розробляються у складі

• типових проектів;

• проекту виконання робіт (ПВР);

індивідуальних проектів.

25

Техніко-економічна оцінка календарних планів здійснюється по

• вартості будівельних робіт;

• приведених затратах будівельних робіт;

• механоозброєності будівництва.

26

Графік руху трудових ресурсів дозволяє

• визначити максимальну кількість робітників в зміну;

• визначити рух робочої сили під час будівництва;

• визначити чисельність робітників.

27

Матеріально-технічна база будівництва це:

• будівельні машини і механізми;

• комплекс виробничих і обслуговуючих об’єктів будівельно-монтажної організації;

• об’єкти транспортного і складського господарства.

28

Мобільні будинки виготовляють:

• контейнерного типу;

• збірно-розбірного типу;

• збірно-розбірного і контейнерного типу.
1

2

3

29

Розрахунок площі мобільних будинків проводиться

• по загальній кількості працюючих на будівельному майданчику;

•по максимальній кількості робітників в зміну;

• по розрахунковій кількості робітників за добу.


30

Потужність трансформаторної підстанції визначається

• по питомим витратам електроенергії на одиницю відповідного виду робіт;

• по випадку максимального споживання електроенергії одночасно всіма споживачами;

• по сумарній потужності електроустановок на будівельному майданчику.


31

Будгенпланом споруд ВіВ називають

• план розміщення комунікацій і споруд;
• план майданчика зі всіма спорудами, комунікаціями, тимчасовими будівлями;

• план розташування всіх тимчасових будівель.

32

Розрізняють види будгенпланів:

• об’єктний і загальномайданчиковий;

• приоб’єктний;

• загальномайданчиковий.

33

Зони дії монтажних кранів

• монтажна, робота та небезпечна;

• робоча та монтажна;

• монтажна та небезпечна.

34

Тимчасова дорога від споруд розміщується:

• не ближче 5 м;

• не ближче 8-12 м;

• не ближче 15 м.

35

Об’єктний будгенплан проектується у масштабі

• 1:100

• 1:200

• 1:200, 1:500

36

Ширина поїзної частини тимчасових доріг проектується

• 3,5 м;

• 5 м;

• 3,5; 6; 8 м.
1

2

3

37

Радіус заокруглення тимчасової дороги складає

• 10 м;

• 8 м;

• 12 м.

38

Розрахунок тимчасового водопостачання враховує:

• витрати води на господарчо-побутові потреби;

• не технологічні і пожежні потреби;

на технологічні, господарчо-побутові та пожежні потреби.

39

Основне призначення технологічних карт це:

• надати допомогу будівельним організаціям;

• надати допомогу будівельникам при монтажі складних конструкцій;

• надати допомогу будівельникам і проектним організаціям при розробці технологічної документації.

40

Типові технологічні карти розробляються з метою

• забезпечення будівництва типових очисних споруд і типових будівель;

• забезпечення реконструкції очисних споруд і будівель;

• забезпечення розбудови діючих очисних споруд.

41

Технологічні карти складаються з наступних розділів:

• область застосування, технологічний і економічний розділи;

• область застосування технологія і організація будівництва, техніко-економічні показники, матеріально-технічні ресурси;

• область застосування, технологія і організація будівельних робіт, контроль якості робіт, матеріально-технічні ресурси.

42

Оперативний контроль за якістю будівництва виконує

• прораб і робітники;

• майстер і бригада;

• прораб, майстер і бригадир.
1

2

3

43

Приймальний контроль закінчений будівельних робіт здійснює:

• представник замовника;

• представник будівельної організації;

• представник замовника і будівельної організації.


44

Основною метою прийняття в експлуатацію споруд ВіВ є:

• визначення виконання повного обсягу будівельних робіт;

• визначення повного обсягу будівельних і монтажних робіт передбачених проектом по їх об’єму і якості;

• перевірка відповідності виконаних будівельних робіт проекту.

45

Збудовані споруди ВіВ не дозволяється приймати в експлуатацію коли:

• є будівельні недоліки;

• є недоліки, які не дозволяють нормально експлуатувати очисні споруди;

• є грубі відхилення від проекту.


^ 6. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Яковлев С.В. и др. Канализация. Изд. 5-е перераб. и. доп.: М: Стройиздат, 1975.

2. Абрамов Н.Н. Водоснабжение. Изд. 3-е перераб. и доп.: М.: Стройиздат, 1982.

3. Білецький А.А. Організація і технологія будівельних робіт (навчальний посібник). Рівне. НУВГП, 2007.

4. Козлов В.Щ. Альшиц А.И., Акерман А.И. и др. Справочник проектировщика инженерных сооружений. Под ред. Д.А.Коршунова – 2-е изд. Перераб. и доп. К., Будівельник, 1988.

5. Белецкий В.Ф. и др. Конструкции водопроводных канализационных сооружений. Справочное пособие. Под общей редакцией Б.Ф.Белецкого, М.: Стройиздат, 1986.

6. Белецкий В.Ф. Технология строительных и монтажных робот. М.: Высшая школа, 1986.

7. Земляні роботи. ДБН Д 2.2.1 – 99, Зб.1 Держбуд України. Київ. 2000

8. Монтаж систем внешнего водоснабжения и канализации. Под ред. А.К.Перешивкина. – 4-е изд. Перераб. и доп. М.: Стройиздат, 1988.

9. Станевский В.П. Строительные краны. К.: Изд. Будівельник.

10. Бетонні та залізобетонні конструкції збірні. ДБН Д 2.2. – 7 – 99. Зб.7 Держбуд України. Київ. 2000

11. Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. СниП – III – 4-80. М.: Стройиздат, 1980.

12. Дикман П.Г. Организация, планирование и управление строительством. М.: Стройиздат, 1990.

13. Белецкий В.Ф. Организация строительных и монтажных работ. М.: Высшая школа, 1989.

14. Салов Ю.З., Замятин Г.В. Инженерные сооружения и основы строительного производства. – Л. Стройиздат. 1990 – 367с.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Скачать, 45.84kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru