Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Державне підприємство Український науково-дослідний інститут зв’язку (ундіз) вул. Солом’янська,13, м. Київ-110, 03680 Тел. 380 44. 248 87 54, факс: 380 44

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница1/7
Дата22.03.2012
Размер1.01 Mb.
ТипДокументы
Содержание
Список виконавців
1 Постановка задачі досліджень
1.2 Вибір методики дослідження
2.1 Динаміка розвитку телекомунікацій у світі
Розвинуті країни
Країни, що розвиваються
Країни Центр. та Східної Європи
Країни СНД
2.2 Динаміка розвитку телекомунікацій в Україні
2.3 Використання потенціалу сфери телекомунікацій
2.4 Задоволення потреб в основних видах телекомунікаційних послуг на
2.5 Ресурсне забезпечення телекомунікацій
2.6 Головні проблеми українських телекомунікацій
3.1 Кон’юнктура телекомунікаційних послуг у світі
3.2 Кон’юнктура телекомунікаційних послуг в Україні.
4 ПЕРСПЕКТИВИ розвитку телекомунікаційного ринку
4.2 Пріоритети розвитку телекомунікацій
4.3 Можливі сценарії розвитку телекомунікацій в Україні
Перший можливий варіант сценарію
Другий можливий варіант сценарію
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4   5   6   7


УДК 621.391:001.89

№ держреєстрації 0106U011737

Інв. №


Державний департамент з питань зв’язку та інформатизації

Мінтрансзв’язку України

Державне підприємство – Український науково-дослідний інститут зв’язку (УНДІЗ)

вул. Солом’янська,13, м. Київ-110, 03680

Тел.380 44.248 87 54, факс: 380 44.248 87 67,

Ел. пошта: info@unnis.kiev.ua


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор УНДІЗ, д.т.н., професор


В. Хиленко

”___”_________ 2005р.


ЗВІТ

про науково-дослідну роботу

Аналіз телекомунікаційного ринку України

за 2002-2006 роки

(договір № 8/2006-24)


Заст. директора УНДІЗ,

к. т. н., с. н. с. В. Михайлов


Заст. начальника НВ-24

к. т. н., с. н. с. А. Кремер


Керівник НДР,

провідний науковий співробітник,

к. т. н., с. н. с. В. Гребенніков


Київ 2006


Результати цієї роботи розглянуті НТР УНДІЗ,

протокол № 6 від 11.12.2006

^ Список виконавцівДиректор, д.т.н., професор

В. Хиленко

(загальне керівництво)

Заступник директора, к.т.н., с.н.с.

В. Михайлов

(постановка завдання,

загальне редагування)

Заст. начальника наукового відділу,

к. т. н., с. н. с.

А. Кремер

(керівництво роботами)

Керівник розробки,

провідний науковий співробітник,

к.т.н., с.н.с.

В.Гребенніков

(проведення дослідження, формування звіту)

Провідний інженер

Н.Сангурська

(економіко-статистичні дослідження)

Інженер 1-ї категорії

Л. Джулай

(редагування та оформлення звіту)

Технік 1-ї категорії

К.Капустина

(планово-матеріальне забезпечення робіт)РЕФЕРАТ


Звіт про НДР: 49 с, 9 табл., 1 рис., 19 джерел.

Об’єкт дослідження – процес розвитку телекомунікацій в Україні у період швидкого технологічного оновлення основних засобів телекомунікацій.

Мета роботи – виявлення основних тенденцій і проблем розвитку сфери телекомунікацій України, а також можливих шляхів прискорення розвитку цієї сфери у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Метод дослідження – комбінування методу хронологічних рядів та сценарне моделювання базових процесів.

Телекомунікації України, незважаючи на кризові явища в економіці України, невпинно розвиваються і в якісному, і в кількісному відношеннях, демонструючи темпи зростання доходів цієї сфери у 20-40% щорічно, значно випереджаючи за цим показником темпи зростання економіки країни. В той же час, темпи кількісного зростання окремих видів телекомунікаційних мереж та обсяги споживання телекомунікаційних послуг у натуральних показниках є недостатніми і це призводить до відносного відставання України у телекомунікаційній сфері не тільки від розвинутих країн, але й від країн, які нещодавно мали однакові з Україною показники телекомунікаційного розвитку.

В даній роботі проаналізовано процес розвитку українських телекомунікацій за останні 5 років і виявлено основні фактори, що сприяють розвитку: зростання економіки і відповідне зростання валового внутрішнього продукту; поява дешевого технологічного обладнання минулих поколінь та ефективного обладнання наступних поколінь; зацікавленість користувачів у нових, більш комфортних інформаційно-телекомунікаційних послугах), а також фактори, що гальмують розвиток: відносно висока собівартість і тарифи основних видів послуг; низький темп зростання доходів основної маси підприємств та населення; складність і відносна дорожнеча засобів для мереж наступного покоління; відсутність системної оптимізації процесів розвитку телекомунікацій та інформатизації в Україні.

Результати роботи передбачається використати для вироблення заходів регуляторного впливу на процес розвитку українських телекомунікацій. Головними з них мають бути заходи відновлення науково-технічного супроводу процесів розвитку телекомунікацій та використання результатів науково-технічних робіт для обґрунтування і реалізації оптимальної регуляторно-технічної політики у галузі зв’язку та інформатизації.

ПРОЦЕС, розвиток, мережа, телекомунікації, РИНОК, Україна, послуги, ТАРИФ, ДОХІД, ПРИБУТОК, ІНВЕСТИЦІЇ, СЦЕНАРІЙ.

ЗМІСТ

Стор.

Перелік умовних позначень та скорочень .…………………………………….

5

Вступ ………………………………………………….………………………….

7

1 Постановка задачі досліджень .………………………………………………

9

1.1 Системний підхід до процесу розвитку телекомунікацій в Україні .…….

9

1.2 Вибір методики дослідження ..……………………………………………...

11

2 Аналіз тенденцій розвитку телекомунікацій ...………………………..……..

14

2.1 Динаміка розвитку телекомунікацій у світі .………………………………

14

2.2 Динаміка розвитку телекомунікацій в Україні ……………………………

16

2.3 Використання потенціалу сфери телекомунікацій .……………………….

17

2.4 Задоволення потреб в основних видах телекомунікаційних послуг

на внутрішньому ринку .……………………………………………………


20

2.5 Ресурсне забезпечення телекомунікацій …………………………………

21

2.6 Головні проблеми українських телекомунікацій ………………………..

23

3 Прогноз кон’юнктури на зовнішньому і внутрішньому ринках основних видів телекомунікаційних послуг ..……………………………………………..


25

3.1 Кон’юнктура телекомунікаційних послуг у світі …………………………

25

3.2 Кон’юнктура телекомунікаційних послуг в Україні ...……………………

27

4 Перспективи розвитку телекомунікаційного ринку ......................................

34

4.1 Цілі розвитку телекомунікацій ..……………………………………………

34

4.2 Пріоритети розвитку телекомунікацій ……………………………………..

35

4.3 Можливі сценарії розвитку телекомунікацій в Україні ..............................

40

4.4 Загальні зауваження до сценаріїв розвитку українських телекомунікацій ...................................................................................................


42

4.5 Вибір і обґрунтування оптимального сценарію розвитку ..........................

44

Висновки .………………………………………………………………………...

47

Перелік посилань ..................................................................................................

49
  1   2   3   4   5   6   7

Скачать, 1257.32kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru