Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Урок 13 Тема: Властивості металів

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 123.56 Kb.
Дата22.03.2012
Размер123.56 Kb.
ТипУрок
Подобный материал:

Урок 13

Тема: Властивості металів.

Мета: - узагальнити знання учнів про властивості металів; підготувати їх до виконання практичної роботи розв’язання експериментальних задач;

- продовжити розвивати спостережливість, самостійність, уміння і навички у виконанні експериментальних задач;

- виховувати самовпевненість у виконанні хімічного експерименту.

Тип уроку: урок – дослідження.

Обладнання та реактиви: літій, гранули алюмінію, мідь, магній, залізо, пробірка із шаром срібла (після реакції срібного дзеркала),розчини MgCl2, FeCl3, CuCl2, AlCl3, Cu(NO3)2, CuSO4, Fe(NO3)3, Na2CO3.

Хід уроку.

І. Актуалізація знань учнів. Фронтальна робота з учнями у вирішенні пізнавальних задач репродуктивного та частково-пошукового характеру, яка є підготовчим етапом до активної пізнавальної діяльності.

1.Чому не можна у цинковому відрі готувати розчин мідного купоросу? (акцентується увага на можливості реакції заміщення між металом та сіллю слабшого металу).

2.До суміші двох металів другої групи головної підгрупи, які називають «елементами життя», долили води, один з цих металів розчинився у воді, другий – ні. Які це метали? (виконання завдання припускає порівняння активності лужноземельних металів – кальцію та магнію, а також утворених ними сполук. Звертаючись до таблиці розчинності, учні переконуються в нерозчинності гідроксиду магнію, чим пояснюється неможливість його реакції з водою з утворенням розчинної основи та водню).

3.Чому в земній корі не зустрічаються у вільному стані лужні метали, їх оксиди та гідроксиди? (до уваги береться висока хімічна активність лужних металів та їхніх сполук, здатність реагувати при звичайних умовах з кислотами та кислотними оксидами з утворенням солей).

4.У тепловозах, що мають двигуни з чавунними та стальними блоками, в системі охолодження використовують воду з рН = 11 – 12, а для дизельних поїздів, які мають двигуни з алюмінієвими блоками – вода з рН = 7 – 8. Як це пояснити? (завдання дозволяє акцентувати увагу на амфотерні властивості алюмінію, неможливість перебування його в розчині з лужним середовищем рН = 11 – 12).

5. Чому алюмінієвий посуд не можна мити содою? (сода в розчині піддається гідролізу із створенням лужного середовища, наступний хід думок співзвучний з попереднім завданням).

6.Визначте середовище солей: хлорид натрію, хлорид магнію, карбонат калію (завдання передбачає повторення знань про гідроліз солей з утворенням різних середовищ, уточнення суті процесу гідролізу та залежність його результату від природи солі).

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

ІІІ. Проблемно-дослідницький етап. (створення творчих груп, кожна з яких отримує завдання та реактиви для проведення дослідження. Протягом роботи учні заповнюють протокол дослідження у вигляді таблиці).

Опис досліду

спостереження

гіпотеза

Перевірка гіпотези

(спостереження та рівняння реакцій)

Досліди підібрані таким чином, щоб викликати суперечність між знаннями учнів та спостереженнями з метою створення проблемної ситуації. Виникає проблема, яку учні повинні сформулювати самостійно, висунути гіпотезу для її вирішення та довести її. Роль вчителя – підвести учнів до бачення проблеми, звернувши їх увагу на властивості продуктів реакції та способи їх утворення.

Робота І групи

Тема: хімічні властивості лужних металів.

Мета дослідження: дослідити перебіг хімічних реакцій при взаємодії лужних металів з розчинами солей.

Назва досліду

Хід досліду

Дослід 1

Взаємодія літію з розчином магній хлориду

В розчин хлориду магнію додайте шматочок літію. Що спостерігаєте? За результатами спостережень зробіть висновок про продукти реакції та запишіть їх.

Дослід 2

Взаємодія літію з розчином ферум (ІІІ) хлориду)

В розчин ферум (ІІІ) хлориду додайте шматочок літію. Що спостерігаєте? За результатами спостережень зробіть висновок про продукти реакції та запишіть їх.

Дослід 3

Взаємодія літію з розчином купруму (ІІ) хлориду


В розчин купрум (ІІ) хлориду додайте шматочок літію. Зверніть увагу, чи випадає осад купрум (ІІ) гідроксиду? Подумайте чому? Реакцією обміну між розчином солі купруму (ІІ) та лугом добудьте купрум (ІІ) гідроксид. До утвореного осаду додайте шматочок літію.

Поясніть результати дослідів та запишіть рівняння реакцій. Зробіть висновок про взаємодію лужних металів з розчинами солей та подайте його у вигляді алгоритму.

Робота ІІ групи

Тема: хімічні властивості лужноземельних металів.

Мета дослідження ІІ групи: дослідити взаємодію лужноземельних металів з розчинами солей.

Назва досліду

Хід досліду

Дослід 1

Взаємодія магнію з розчином алюміній хлориду

До розчину алюміній хлориду додайте невелику кількість магнію. Що спостерігаєте? Подумайте, в результаті якої реакції можна отримати такий результат. Свої спостереження та припущення запишіть в таблицю.

Дослід 1

Взаємодія магнію з розчином магній хлориду

До розчину магній хлориду додайте шматочок магнію. Що спостерігаєте? Спостереження та припущення внесіть до протоколу дослідження.

Поясніть результати дослідів та запишіть рівняння реакцій. Зробіть висновок про взаємодію лужноземельних металів з розчинами солей та подайте його у вигляді алгоритму.

Робота ІІІ групи

Тема: хімічні властивості алюмінію.

Мета дослідження: дослідити перебіг хімічних реакцій при взаємодії алюмінію з розчинами солей.

Назва досліду

Хід досліду

Дослід 1

Взаємодія алюмінію з розчином натрій карбонату

Додайте гранулу алюмінію до розчину натрій карбонату. Пробірку трохи підігрійте. Що спостерігаєте? Який газ виділяється? Експериментально перевірте своє припущення. Поверхня алюмінію покрита хімічно інертною оксидною плівкою, але за результатами досліду алюміній взаємодіє з розчином солі. Чому? Спостереження та припущення внесіть до протоколу дослідження.

Дослід 2

Взаємодія алюмінію з розчином купрум (ІІ) хлориду

До розчину купрум (ІІ) хлориду додайте гранулу алюмінію. Що спостерігаєте? Спостереження та припущення внесіть до протоколу дослідження.

Дослід 3

Взаємодія алюмінію з розчином купрум (ІІ) нітрату

До розчину купрум (ІІ) нітрату внесіть гранулу алюмінію. Що спостерігаєте? Спостереження та припущення внесіть до протоколу дослідження.

Поясніть результати дослідів та запишіть рівняння реакцій. Зробіть висновок про взаємодію алюмінію з розчинами солей та подайте його у вигляді алгоритму перебігу реакцій між амфотерним металом та розчинами солей.

Робота ІV групи

Тема: хімічні властивості заліза як метала побічних підгруп.

Мета дослідження: дослідити хімічні властивості заліза та солей Феруму.

Назва досліду

Хід досліду

Дослід 1

Взаємодія заліза із розчином купрум (ІІ) сульфату

До розчину купрум (ІІ) сульфату внесіть залізний цвях. Що спостерігаєте? Спостереження та припущення внесіть до протоколу дослідження.

Дослід 2

Взаємодія міді з розчином ферум (ІІІ) хлориду

До розчину ферум (ІІІ) хлориду додайте невелику кількість міді. Що спостерігаєте? Чому малоактивний метал розчиняється і відбувається реакція, яка суперечить правилам? Спостереження та припущення внесіть до протоколу дослідження.

Дослід 3

Взаємодія срібла з розчином ферум (ІІІ) нітрату

До пробірки вкритої шаром срібла внесіть розчин ферум (ІІІ) нітрату. Що спостерігаєте? В результаті якої реакції можливе розчинення срібла як малоактивного металу? Спостереження та припущення внесіть до протоколу дослідження. Своє припущення доведіть експериментально.

Поясніть результати дослідів та запишіть рівняння реакцій. Зробіть висновок про взаємодію заліза та його сполук з розчинами солей та подайте його у вигляді алгоритму перебігу реакцій.

IV. Етап узагальнення та корекції знань.

Презентація роботи груп, її обговорення, уточнення висновків та сформульованих алгоритмів.

І група

При взаємодії лужних металів з розчинами солей відбуваються такі реакції:

1)взаємодія лужного металу з водою з утворенням лугу та води;

2)взаємодія лугу з розчином солі з утворенням іншої солі та основи;

3)можлива реакція розкладу нерозчинної основи під дією теплоти, що виділяється в результаті реакції лужного металу з водою.

Лужний метал + розчин солі =?

  1. Ме + Н2О = МеОН + Н2

  2. МеОН + розчинна сіль = нова сіль + нова основа

  3. нерозчинна основаоксид + вода

ІІ група

1)розчинні солі, утворені слабкою основою та сильною кислотою, гідролізуються за катіоном з утворенням кислого середовища;

2)кислота, утворена внаслідок гідролізу солі, взаємодіє з металом з утворенням солі та водню.

Метал + розчин солі =?

  1. Ме + Н2О = реакція не відбувається

  2. розчинна сіль + Н2О= гідроліз

  3. Ме + кислота (середовище розчину солі) = сіль + Н2

ІІІ група

1) гідроліз солей , утворених слабкою основою або слабкою кислотою, з утворенням кислого або лужного середовища;

2) оксидна плівка на поверхні металу розчиняється в середовищі, створеному внаслідок гідролізу солі (кислотою або лугом). Оксидна плівка під дією нітратної кислоти не руйнується;

3) алюміній взаємодіє з водою і середовищем солі.

ІV група

1) активний метал витісняє малоактивний з розчину його солі з утворенням нового металу та нової солі;

2) менш активний метал взаємодіє з розчином солі більш активного металу, якщо метал солі може відновлюватись до проміжного ступеня окиснення.

1)Метал активний + розчин солі = друга сіль + другий метал

2)Ме малоактивний + розчинна сіль = друга сіль + друга сіль

якщо окисно – відновна реакція Fe+3→Fe+2

IV. Підведення підсумків уроку.

V. Домашнє завдання. Підготуватися до практичної роботи.

Скачать, 457.09kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru