Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Назва модуля: Кольорові метали І сплави

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 85.76 Kb.
Дата22.03.2012
Размер85.76 Kb.
ТипДокументы
Подобный материал:
 1. Назва модуля: Кольорові метали і сплави.

 2. Код модуля: ІМПФ_6050_С01

 3. Тип модуля: обовязковий.

 4. Семестр: VІІ.

 5. Обсяг модуля: загальний обсяг135 год. (кредитів ЄКТС3,75 ); аудиторні заняття64 год. (лекційні заняття48 год., лабораторні заняття16 год.).

 6. Лектор: канд. фіз..-мат. наук доцент Бордун Ігор Михайлович.

 7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:


знати основні відомості про кольорові метали і сплави для обгрунтування вибору та прогнозування властивостей різних елементів конструкцій; прогнозувати вплив різних чинників на структуру та властивості кольорових металів.
 • вміти здійснювати вибір кольорового металу, призначати необхідну термомеханічну обробку для отримання оптимального комплексу фізико-механічних властивостей та забезпечення довготривалого та надійного ресурсу експлуатації виробу; аналізувати явища, які виникають у процесі експлуатації виробу з кольорових металів та сплавів.

 1. Спосіб навчання: аудиторне.

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:


 • пререквізит: хімія та фізична хімія, сучасне матеріалознавство, металознавство, термічна обробка;

 • кореквізит: інструментальні матеріали, поверхнева обробка та відновлення виробів.
 1. Зміст навчального модуля:

Класифікація кольорових металів та сплавів. Сплави купруму. Алюміній та його сплави. Характеристика, класифікація алюмінієвих сплавів. Становлення титану, як важливого конструкційного металу. Легування, фазовий склад, класифікація, механічні властивості, маркування сплавів на основі титану. Фізико-хімічні властивості та металургія берилію. Характеристика, властивості, класифікація магнію та сплавів. Кольорові метали, стійкі до дії температур, робочого середовища. Шляхетні метали. Тугоплавкі метали - характеристика, застосування.

 1. Рекомендована література:


 1. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов. Колачев Б.А., Ливанов В.А., Елагин В.И. - М: Металлургия, 1981, - 416 с

 2. Справочник по практическому металловедению. /В.Л. Пилющенко и.др. / К., Техніка,1984.-135 с.

 3. Мальцев М.В. Металлография цветных металлов и сплавов. М.:Металлургия,1970. 364 с.
 1. Форми та методи навчання: лекційні та лабораторні заняття, самостійна робота.

 2. Методи і критерії оцінювання:


 • поточний контроль (30 %): опитування на лабораторних заняттях, захист звітів;

 • підсумковий контроль (70%): іспит.
 1. Мова викладання – українська.


Скачать, 16.24kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru