Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Роботи

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 46.55 Kb.
Дата09.03.2012
Размер46.55 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Східноукраїнський національний університет
Завдання на дипломну роботу
13_» березня
Подобный материал:

Зразок для заочної форми навчання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


Факультет інноваційної економіки і кібернетики

Кафедра маркетингу


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

на тему:

ВИБІР МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКУ


Студент групи УПз-351

ІВАНОВ ІВАН ІВАНОВИЧ
Керівник роботи ______________________доц. Федорова Ю.К.


Завідуюча кафедрою ____________________проф. Максимова Т.С.


2010 р.

Зразок для заочної форми навчання

^ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Факультет інноваційної економіки і кібернетики

Кафедра маркетингу

Спеціальність 7.030507 «Маркетинг»


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав. кафедрою маркетингу

проф., д.е.н. Максимова Т.С.

_________________________

«____» _______________ 2010 р.


^ ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ


1. Студент ____ІВАНОВ ІВАН ІВАНОВИЧ________________________________

2. Група ____УПз-351________________

3. Тема роботи Вибір маркетингових стратегій розвитку підприємства в умовах ринку_________________________________________________________________

Спец. завдання: Стратегічне планування діяльності
ТОВ «ТД «Лелека» в умовах конкурентного ринку
_____________________

Затверджена наказом по університету «_^ 13березня_ 2010 р. №_167-04__

4. Термін здачі студентом закінченої роботи «_01_»___червня__________2010р.

5. Початкові дані для роботи: Спеціальна література, статистичні дані підприємства, періодичні видання_________________________________________

6. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (основні питання) _______________

Розділ 1. Теоретичні аспекти формування маркетингової стратегії підприємства__

Розділ 2. Стратегічний аналіз маркетингової діяльності ТОВ «ТД «Лелека»

Розділ 3. Вибір маркетингових стратегій розвитку підприємства_______________

Розділ 4. Охорона праці і вирішення екологічних проблем ТОВ «ТД «Лелека»

7. Перелік графічного матеріалу (із зазначенням обов’язкових креслень): _______

Слайд №1. Трактування терміну «стратегія маркетингу» відомими вченими_______

Слайд №2. Фінансово-економічні показники діяльності ТОВ «ТД «Лелека»

Слайд №3. Показники асортименту канцелярських товарів ТОВ «ТД «Лелека»

Слайд №4. Динаміка продажів канцелярських товарів ТОВ «ТД «Лелека»

Слайд №5. Матриця SWOT-аналізу ТОВ «ТД «Лелека»


8. Консультанти по дипломній роботі:

Розділ

Консультант

Підпис

Розділ 1. Теоретичні аспекти формування маркетингової стратегії підприємства

доц. Федорова Ю.К.
Розділ 2. Стратегічний аналіз маркетингової діяльності

ТОВ «ТД «Лелека»

доц. Федорова Ю.К.
Розділ 3. Вибір маркетингових стратегій розвитку підприємства

доц. Федорова Ю.К.
Розділ 4. Охорона праці і вирішення екологічних проблем

ТОВ «ТД «Лелека»

доц. Федорова Ю.К.

9. Календарний план виконання дипломної роботи:


Назва етапу

Термін виконання

Примітка

Складання плану

9.02.2010 р. -......................
Підбір літератури

.................................................
Збір даних

.................................................
Написання 1 розділу

.................................................
Написання 2 розділу

.................................................
Написання 3 розділу

.................................................
Написання 4 розділу

................................................
Оформлення дипломної роботи

...............................................
Підготовка слайдів

.........................- 30.05.2010р.
Представлення до нормоконтролю

по графіку
Одержання рецензії

2 дні після нормоконтролю
Захист дипломної роботи

по графіку
Студент ____________________________________Іванов І.І.

(підпис)

Керівник роботи ____________________________доц. Федорова Ю.К.

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)


Дата видачі завдання «__09___» ___березня____ 2010 р.

Скачать, 1709.64kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru