Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Тема Лекц

Загрузка...
Поиск по сайту:


Дата23.03.2012
Размер357 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Змістовий модуль 16. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань системи кровообігу у дітей. Невідкладна допомога пр
Змістовий модуль 18. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів сечової системи у дітей. Невідкладна допомо
Тематичний план практичних занять
Тематичний план самостійної роботи студентів
МОДУЛЬ 5. Педіатрія.
Тема 37. Диференційна діагностика пневмонії у дітей. Ускладнення пневмонії. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатн
Тема 38. Диференційна діагностика синдрому бронхіальної обструкції у дітей раннього віку.
Тема 39. Диференційна діагностика бронхіальної астми у дітей. Невідкладна допомога при астматичному статусі.
Тема 40. Диференційна діагностика спадкових, природжених та хронічних захворювань бронхолегеневої системи у дітей.
Тема 41. Диференційна діагностика кардіомегалії у дітей. Невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності.
Тема 42. Диференційна діагностика вад серця у дітей.
Тема 44. Диференційна діагностика системних захворювань сполучної тканини та системних васкулітів у дітей.
Тема 45. Диференційна діагностика функціональних та органічних захворювань шлунку та кишківника у дітей.
Тема 46. Диференційна діагностика синдрому хронічної діареї у дітей.
Тема 48. Диференційна діагностика гломерулонефритів та спадкових захворювань сечової системи у дітей.
Тема 49. Диференційна діагностика інфекційно-запальних захворювань сечової системи у дітей.
Тема 50. Гостра та хронічна ниркова недостатність у дітей.
Тема 51. Медичне спостереження дітей перших трьох років життя в поліклініці.
Тема 52. Диференційна діагностика жовтяниць у новонароджених дітей. Диспансерне спостереження за дітьми з перинатальною патологі
Тема 53. Інтегроване ведення хвороб дитячого віку.
...
Полное содержание
Подобный материал:

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ МОДУЛЮ 5 Педіатрія

Тема

Лекц

Пр. зан

СРС

Індивідуальна робота

Змістовий модуль 15. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів дихання у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.

Аналіз клінічних випадків, робота з архівним матеріалом клініки, підготовка літературного огляду по клінічним випадкам, які мають труднощі диференційної діагностики та/або лікування, виступ на клінічній лікарській та/або клініко-патологоанатомічній конференції.

Тема 37. Диференційна діагностика пневмонії у дітей. Ускладнення пневмонії. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності у дітей.
5

4

Тема 38. Диференційна діагностика синдрому бронхіальної обструкції у дітей раннього віку.
5

4

Тема 39. Диференційна діагностика бронхіальної астми у дітей. Невідкладна допомога при астматичному статусі.
5

4

Тема 40. Диференційна діагностика спадкових, природжених та хронічних захворювань бронхолегеневої системи у дітей.
5

4

^ Змістовий модуль 16. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань системи кровообігу у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.

Тема 41. Диференційна діагностика кардіомегалії у дітей. Невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності.
5

4

Тема 42. Диференційна діагностика вад серця у дітей.
5

4

Тема 43. Диференційна діагностика порушень серцевого ритму та провідності у дітей. Невідкладна допомога при пароксизмальних порушеннях ритму та Морган’ї-Адамс-Стокс - синдромі.
5

4

Тема 44. Диференційна діагностика системних захворювань сполучної тканини та системних васкулітів у дітей.
5

4

Змістовий модуль 17. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів травлення у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.

Тема 45. Диференційна діагностика функціональних та органічних захворювань шлунку та кишківника у дітей.
5

4

Тема 46. Диференційна діагностика синдрому хронічної діареї у дітей.
5

4

Тема 47. Диференційна діагностика захворювань гепатобіліарної системи та підшлункової залози у дітей. Невідкладна допомога при гострій печінковій недостатності. Синдром портальної гіпертензії.
5

4

^ Змістовий модуль 18. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів сечової системи у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.

Тема 48. Диференційна діагностика гломерулонефритів у дітей. Диференційна діагностика спадкових захворювань сечової системи у дітей.
5

4

Тема 49. Диференційна діагностика інфекційно-запальних захворювань сечової системи у дітей.
5

4

Тема 50. Гостра та хронічна ниркова недостатність у дітей.
5

4

Змістовий модуль 19. Диспансерний нагляд за здоровими та хворими дітьми в умовах поліклініки. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.

Тема 51. Медичне спостереження дітей перших трьох років життя в поліклініці.
5

4

Тема 52. Диференційна діагностика жовтяниць у новонароджених дітей. Диспансерне спостереження за дітьми з перинатальною патологією центральної нервової системи.
4

3

Тема 53. Інтегроване ведення хвороб дитячого віку.
5

4

Тема 54. Особливості медичного спостереження за дітьми підліткового віку.
4

3

Тема 55. Диференційна діагностика артеріальної гіпертензії.
3

2

Виконання індивідуальної СРС6

Підсумковий модульний контроль
6

5

Всього: кредитів ECTS – 6,0; годин – 180;

з них:

97


83

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ 5. Педіатрія
Тема

Кільк. годин

1

Диференційна діагностика пневмонії у дітей. Ускладнення пневмонії. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності у дітей.

5

2

Диференційна діагностика синдрому бронхіальної обструкції у дітей раннього віку.

5

3

Диференційна діагностика бронхіальної астми у дітей. Невідкладна допомога при астматичному статусі.

5

4

Диференційна діагностика спадкових, природжених та хронічних захворювань бронхолегеневої системи у дітей.

5

5

Диференційна діагностика кардіомегалії у дітей. Невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності.

5

6

Диференційна діагностика вад серця у дітей.

5

7

Диференційна діагностика порушень серцевого ритму та провідності у дітей. Невідкладна допомога при пароксизмальних порушеннях ритму та Морган’ї-Адамс-Стокс - синдромі.

5

8

Диференційна діагностика системних захворювань сполучної тканини та системних васкулітів у дітей.

5

9

Диференційна діагностика функціональних та органічних захворювань шлунку та кишківника у дітей.

5

10

Диференційна діагностика синдрому хронічної діареї у дітей.

5

11

Диференційна діагностика захворювань гепатобіліарної системи та підшлункової залози у дітей. Невідкладна допомога при гострій печінковій недостатності. Синдром портальної гіпертензії.

5

12

Диференційна діагностика гломерулонефритів у дітей. Диференційна діагностика спадкових захворювань сечової системи у дітей.

5

13

Диференційна діагностика інфекційно-запальних захворювань сечової системи у дітей.

5

14

Гостра та хронічна ниркова недостатність у дітей.

5

15

Медичне спостереження дітей перших трьох років життя в поліклініці.

5

16

Диференційна діагностика жовтяниць у новонароджених дітей. Диспансерне спостереження за дітьми з перинатальною патологією центральної нервової системи.

4

17

Інтегроване ведення хвороб дитячого віку.

5

18

Особливості медичного спостереження за дітьми підліткового віку.

4

19

Диференційна діагностика артеріальної гіпертензії.

3

20

Підсумковий модульний контроль

6
Всього годин

97


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

МОДУЛЬ 5. Педіатрія
п/п

Види СРС

Кількість годин

Види контролю

1

Підготовка до практичних занять

72

Поточний контроль на практичних заняттях

2

Опрацювання тем, які не входять плану аудиторних занять:

-

Підсумковий модульний контроль

3

Індивідуальна СРС:

Аналіз клінічних випадків та виступ на клінічній конференції


6


Підсумковий модульний контроль

4

Підготовка до підсумкового модульного контролю

5

Підсумковий модульний контроль
Всього годин

83

^ МОДУЛЬ 5. Педіатрія.

Змістовий модуль 15.

Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів дихання у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.

Конкретні цілі:

 • визначати різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань органів дихання у дітей

 • визначати тактику ведення хворого при найбільш поширених захворюваннях органів дихання у дітей

 • демонструвати вміння ведення медичної документації хворих дітей з патологією органів дихання

 • планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при найбільш поширених захворюваннях органів дихання

 • проводити диференційну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз при найбільш поширених захворюваннях органів дихання

 • ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при невідкладних станах, зумовлених захворюваннями органів дихання у дітей

^ Тема 37. Диференційна діагностика пневмонії у дітей. Ускладнення пневмонії. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності у дітей.

Провідні клінічні симптоми та синдроми при різних клінічних варіантах та ускладненнях перебігу пневмонії у дітей. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при різних клінічних варіантах пневмонії та її ускладненнях (плеврит, абсцес, піоторакс, пневмоторакс). Диференційна діагностика пневмонії, бронхіту і бронхіоліту у дітей. Встановлення попереднього діагнозу. Тактика ведення хворого при різних клінічних варіантах перебігу пневмонії та її ускладненнях. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності в залежності від причини виникнення та ступеня тяжкості. Профілактика пневмонії та її ускладнень у дітей.

^ Тема 38. Диференційна діагностика синдрому бронхіальної обструкції у дітей раннього віку. Провідні клінічні симптоми та синдроми при бронхіоліті і гострому обструктивному бронхіті у дітей. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при бронхіоліті і гострому обструктивному бронхіті та їх ускладненнях. Диференційна діагностика синдрому бронхіальної обструкції на тлі гострих респіраторних захворювань у дітей різного віку. Встановлення попереднього діагнозу. Тактика ведення хворого при різних клінічних варіантах перебігу бронхообструктивного синдрому та його ускладненнях у дітей. Профілактика синдрому бронхіальної обструкції на тлі гострих респіраторних захворювань у дітей різного віку.

^ Тема 39. Диференційна діагностика бронхіальної астми у дітей. Невідкладна допомога при астматичному статусі.

Провідні клінічні симптоми та синдроми при бронхіальній астмі. Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей в залежності від ступеню тяжкості та рівня контролю. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при бронхіальній астмі. Диференційна діагностика бронхіальної астми. Встановлення остаточного діагнозу. Надання невідкладної допомоги при приступі ядухи та астматичному статусі. Профілактика бронхіальної астми.

^ Тема 40. Диференційна діагностика спадкових, природжених та хронічних захворювань бронхолегеневої системи у дітей.

Провідні клінічні симптоми та синдроми при хронічному бронхіті, бронхоектатичній хворобі, спадкових та вроджених захворюваннях бронхолегеневої системи (муковісцидозі, ідіопатичному гемосидерозі легень, первинній циліарній дискінезії, синдромі Вільмса-Кемпбелла, бронхомаляції, аплазії і гіпоплазії легень, дефіциті α1–антитрипсину, бронхолегеневій дисплазії, секвестрації легень) у дітей. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при хронічному бронхіті, бронхоектатичній хворобі, спадкових та вроджених захворюваннях бронхолегеневої системи та їх ускладненнях. Диференційна діагностика хронічних, спадкових та вроджених захворювань бронхолегеневої системи у дітей. Тактика ведення хворого при спадкових, природжених та хронічних захворювань бронхолегеневої системи та їх ускладненнях у дітей. Профілактика спадкових, природжених та хронічних захворювань бронхолегеневої системи у дітей.

Змістовий модуль 16.

Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань системи кровообігу у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.

Конкретні цілі :

 • визначати різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань системи кровообігу у дітей

 • визначати тактику ведення хворого при найбільш поширених захворюваннях системи кровообігу у дітей

 • демонструвати вміння ведення медичної документації хворих дітей з патологією системи кровообігу

 • планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при найбільш поширених захворюваннях системи кровообігу

 • проводити диференційну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз при найбільш поширених захворюваннях системи кровообігу

 • ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при невідкладних станах, зумовлених захворюваннями системи кровообігу у дітей

^ Тема 41. Диференційна діагностика кардіомегалії у дітей. Невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності.

Провідні клінічні симптоми та синдроми захворювань системи кровообігу у дітей, що супроводжуються кардіомегалією. Клінічні варіанти перебігу та ускладнення міокардиту, ендокардиту, перикардиту. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при міокардиті, ендокардиті, перикардиті у дітей. Диференційна діагностика при запальних захворюваннях системи кровообігу у дітей, що супроводжуються кардіомегалією. Тактика ведення хворого при міокардиті, ендокардиті, перикардиті. Надання невідкладної допомоги при гострій серцевій недостатності. Лікування та профілактика хронічної серцевої недостатності.

^ Тема 42. Диференційна діагностика вад серця у дітей.

Клінічні варіанти перебігу та ускладнення кардіоміопатій, вроджених та набутих вад серця у дітей. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при кардіоміопатіях, вроджених та набутих вадах серця у дітей. Диференційна діагностика при незапальних захворюваннях системи кровообігу у дітей, що супроводжуються кардіомегалією. Тактика ведення хворого при кардіоміопатіях, вроджених та набутих вадах серця у дітей. Лікування та профілактика хронічної серцевої недостатності.

Тема 43. Диференційна діагностика порушень серцевого ритму та провідності у дітей. Невідкладна допомога при пароксизмальних порушеннях ритму та Морган’ї-Адамс-Стокс - синдромі.

Провідні клінічні симптоми та синдроми при екстрасистолії, пароксизмальній тахікардії, миготливій аритмії, повній атріовентрикулярній блокаді. Клінічні варіанти перебігу пароксизмальної тахікардії і миготливої аритмії у дітей. Дані інструментальних досліджень при екстрасистолії, пароксизмальній тахікардії, миготливій аритмії, повній атріовентрикулярній блокаді. Диференційна діагностика екстрасистолії, пароксизмальної тахікардії, миготливої аритмії та повної атріо-вентрикулярної блокади. Тактика ведення хворого при екстрасистолії, пароксизмальній тахікардії, миготливій аритмії, повній атріовентрикулярній блокаді у дітей. Надання невідкладної допомоги при пароксизмальній тахікардії, миготливій аритмії, Морган’ї-Адамс-Стокс-синдромі у дітей. Профілактика порушень серцевого ритму та провідності у дітей.

^ Тема 44. Диференційна діагностика системних захворювань сполучної тканини та системних васкулітів у дітей.

Провідні клінічні симптоми та синдроми при ювенільному ревматоїдному артриті, системному червоному вовчаку, гострій ревматичній лихоманці, дерматоміозиті, склеродермії, хворобі Кавасакі, вузликовому поліартеріїті та інших системних васкулітах у дітей. Клінічні варіанти перебігу та ускладнення системних захворювань сполучної тканини та системних васкулітів у дітей. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при системних захворюваннях сполучної тканини та системних васкулітах у дітей. Диференційна діагностика системних захворювань сполучної тканини у дітей. Диференційна діагностика артритів у дітей. Тактика ведення хворих при системних захворюваннях сполучної тканини та системних васкулітах у дітей. Первинна та вторинна профілактика гострої ревматичної лихоманки у дітей.

Змістовий модуль 17.

Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів травлення у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.

Конкретні цілі:

 • визначати різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань системи травлення у дітей

 • визначати тактику ведення хворого при найбільш поширених захворюваннях системи травлення у дітей

 • демонструвати вміння ведення медичної документації хворих дітей з патологією системи травлення

 • планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при найбільш поширених захворюваннях системи травлення

 • проводити диференційну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз при найбільш поширених захворюваннях системи травлення

 • ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при невідкладних станах, зумовлених захворюваннями системи травлення у дітей

^ Тема 45. Диференційна діагностика функціональних та органічних захворювань шлунку та кишківника у дітей.

Провідні клінічні симптоми та синдроми при функціональних та органічних захворюваннях шлунку та кишківника у дітей (функціональній диспепсії, синдромі подразненого кишківника, функціональному закрепі, рефлюксній хворобі, гастритах, виразковій хворобі шлунку і дванадцятипалої кишки, хворобі Крона, неспецифічному виразковому коліті). Клініко - інструментальні дослідження та диференціальна діагностика диспептичного, абдомінального больового синдрому у дітей. Клінічні варіанти перебігу виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки, неспецифічного виразкового коліту. Тактика ведення дітей при функціональних та органічних захворюваннях шлунку та кишківника. Діагностика ускладненого перебігу виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки у дітей, тактика лікаря загальної практики, надання невідкладної допомоги. Профілактика функціональних та органічних захворювань шлунку та кишківника у дітей.

^ Тема 46. Диференційна діагностика синдрому хронічної діареї у дітей.

Провідні клінічні симптоми та синдроми при дисахаридазній недостатності, ексудативній ентеропатії, целіакії, муковісцидозі. Клініко-інструментальні дослідження та диференціальна діагностика синдрому порушення кишкового травлення та всмоктування у дітей. Клінічні варіанти перебігу при дисахаридазній недостатності, ексудативній ентеропатії, целіакії, муковісцидозі. Тактика ведення дітей. Профілактика функціональних та органічних захворювань шлунку та кишківника у дітей.

Тема 47. Диференційна діагностика захворювань гепатобіліарної системи та підшлункової залози у дітей. Невідкладна допомога при гострій печінковій недостатності. Синдром портальної гіпертензії.

Провідні клінічні симптоми та синдроми при біліарних дискінезіях, гострому та хронічному холециститі, гострому та хронічному панкреатиті та хронічному гепатиті у дітей. Клінічні варіанти перебігу біліарних дискінезій, гострого та хронічного холециститу, гострого та хронічного панкреатиту та хронічного гепатиту у дітей. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при біліарних дискінезіях, гострому та хронічному холециститі, гострому та хронічному панкреатиті та хронічному гепатиті у дітей. Диференційна діагностика біліарних дискінезій, гострого та хронічного холециститу, гострого та хронічного панкреатиту та хронічного гепатиту у дітей. Тактика ведення хворого при біліарних дискінезіях, гострому та хронічному холециститі, гострому та хронічному панкреатиті та хронічному гепатиті у дітей. Надання невідкладної допомоги при гострій печінковій недостатності та ускладненнях синдрому портальної гіпертензії. Профілактика біліарних дискінезій, гострого та хронічного холециститу, гострого та хронічного панкреатиту та хронічного гепатиту у дітей.

Змістовий модуль 18.

Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів сечової системи у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.

Конкретні цілі:

 • визначати різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань сечової системи у дітей

 • визначати тактику ведення хворого при найбільш поширених захворюваннях сечової системи у дітей

 • демонструвати вміння ведення медичної документації хворих дітей з патологією сечової системи

 • планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при найбільш поширених захворюваннях сечової системи

 • проводити диференційну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз при найбільш поширених захворюваннях сечової системи у дітей

 • ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при невідкладних станах, зумовлених захворюваннями сечової системи у дітей

^ Тема 48. Диференційна діагностика гломерулонефритів та спадкових захворювань сечової системи у дітей.

Клініко-морфологічні варіанти первинних гломерулонефритів у дітей. Диференціальна діагностика гострого постстрептококового гломерулонефриту зі спадковим нефритом Альпорта, швидко прогресуючим гломерулонефритом, хворобою Берже тощо. Нефротичний синдром у дітей: диференціальна діагностика, ускладнення. Клінічні варіанти перебігу хронічного гломерулонефриту у дітей. Показання до біопсії нирок у дітей. Тактика ведення хворої дитини при гострому та хронічному гломерулонефриті. Провідні клінічні симптоми та синдроми при дизметаболічних нефропатіях, спадкових тубулопатіях (фосфат-діабеті, синдромі Дебре-де Тоні-Фанконі, нирковому нецукровому діабеті, нирковому тубулярному ацидозі) та інтерстиціальному нефриті у дітей. Клінічні варіанти перебігу та ускладнення дизметаболічних нефропатій та спадкових тубулопатій у дітей. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при найбільш поширених дизметаболічних нефропатіях та спадкових тубулопатіях у дітей. Диференційна діагностика найбільш поширених інфекційно дизметаболічних нефропатій та спадкових тубулопатій у дітей. Тактика ведення хворої дитини при найбільш поширених дизметаболічних нефропатіях та спадкових тубулопатіях у дітей. Невідкладна допомога при гострій затримці сечі.

^ Тема 49. Диференційна діагностика інфекційно-запальних захворювань сечової системи у дітей.

Провідні клінічні симптоми та синдроми при інфекційно-запальних захворюваннях сечової системи (інфекції сечової системи, уретриті, циститі, пієлонефриті) у дітей. Клінічні варіанти перебігу та ускладнення інфекційно-запальних захворювань сечової системи, інтерстиціального нефриту у дітей. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при найбільш поширених інфекційно-запальних захворюваннях сечової системи, інтерстиціальному нефриті. Диференційна діагностика найбільш поширених інфекційно-запальних захворювань сечової системи, інтерстиціального нефриту. Тактика ведення хворої дитини при найбільш поширених інфекційно-запальних захворюваннях сечової системи та їх ускладненнях, при інтерстиціальному нефриті. Профілактика уретриту, циститу, пієлонефриту.

^ Тема 50. Гостра та хронічна ниркова недостатність у дітей.

Гостра ниркова недостатність у дітей: етіологія, патогенез, клініко-лабораторні симптоми, диференціальна діагностика, екстрена допомога, тактика ведення хворих дітей. Хронічна хвороба нирок у дітей. Хронічна ниркова недостатність у дітей: провідні клініко-лабораторні симптоми та синдроми, диференціальна діагностика, тактика лікування та профілактика.

Змістовий модуль 19.

Диспансерний нагляд за здоровими та хворими дітьми в умовах поліклініки. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.

Конкретні цілі:

 • Визначати різні клінічні варіанти та ускладнення при диспансерному нагляді за здоровими та хворими дітьми в поліклініці

 • Визначати тактику ведення дітей при диспансерному нагляді за здоровими та хворими дітьми в поліклініці

 • Демонструвати вміння ведення педіатричної медичної документації в поліклініці

 • Планувати обстеження дітей та інтерпретувати отримані результати при диспансерному нагляді за здоровими та хворими дітьми в поліклініці

 • Проводити диференційну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз дітям, які знаходяться на диспансерному нагляді в поліклініці

 • Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу дітям, які знаходяться на диспансерному нагляді в поліклініці

^ Тема 51. Медичне спостереження дітей перших трьох років життя в поліклініці.

Порядок проведення обовязкових профілактичних оглядів дитини віком до трьох років. Раціональне вигодовування та харчування дитини віком до трьох років. Оцінка фізичного та психо-моторного розвитку дитини до трьох років. Тактика лікаря загальної практики при порушенні фізичного та нервово-психічного розвитку дітей перших трьох років життя. Принципи ефективного консультування. Диференційна діагностика та профілактика найбільш поширених дефіцитних станів (рахіт, залізодефіцитна анемія) у дітей раннього віку. Профілактичні щеплення дітей до трьох років.

^ Тема 52. Диференційна діагностика жовтяниць у новонароджених дітей. Диспансерне спостереження за дітьми з перинатальною патологією центральної нервової системи.

Провідні клінічні симптоми та синдроми у дітей з проявами жовтяниці в періоді новонародженості. Клінічні варіанти та ускладнення перебігу жовтяниць новонароджених на поліклінічному етапі спостереження. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при діагностиці гемолітичних, кон’югаційних та механічних жовтяниць у новонароджених. Диференційна діагностика жовтяниці у новонароджених дітей. Тактика ведення новонароджених з проявами жовтяниці на дільниці. Провідні клінічні симптоми та синдроми у дітей з перинатальною патологією нервової системи. Клінічні варіанти пізніх проявів пологової травми та асфіксії новонароджених. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при перинатальних ураженнях нервової системи у дітей. Диференціальна діагностика перинатальних уражень ЦНС у немовлят. Тактика ведення дітей з перинатальними ураженнями ЦНС в умовах поліклініки.

^ Тема 53. Інтегроване ведення хвороб дитячого віку.

Стратегія інтегрованого ведення хвороб дитячого віку та її мета. Загальні ознаки небезпеки стану дитини. Оцінка, класифікація, лікування, консультація та наступне спостереження при кашлі, ускладненому диханні, діареї, проблемах з вухом, болі в горлі, лихоманці, порушеннях живлення та анемії, при наявності ВІЛ-інфекції у дітей від 2-х місяців до 5 років. Оцінка, класифікація, лікування, консультація та наступне спостереження у дітей у віці до 2-х місяців з жовтяницею, діареєю, проблемами годування та низькою масою тіла, вкрай тяжким захворюванням та місцевою бактеріальною інфекцією.

^ Тема 54. Особливості медичного спостереження за дітьми підліткового віку.

Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів дітей підліткового віку. Раціональне харчування: профілактика ожиріння, цукрового діабету. Оцінка статевого дозрівання. Медичне та психологічне консультування.

^ Тема 55. Диференційна діагностика артеріальної гіпертензії.

Тактика лікаря загальної практики при вегетативних дисфункціях та артеріальній гіпертензії. Диференційна діагностика первинної та вторинної артеріальної гіпертензії у дітей підліткового віку. Тактика ведення хворого на артеріальну гіпертензію на дільниці. Надання невідкладної допомоги при вегетативних кризах, гіпертензивній кризі. Профілактика вегетативних дисфункцій та артеріальної гіпертензії у дітей.


^ КОНВЕРТАЦІЯ БАЛІВ


За шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою БДМУ (у балах)

A (відмінно)

Відмінно

180-200

B (дуже добре)

Добре

165-179

C (добре)

150-164

D (задовільно

Задовільно

135-149

E (слабко)

120*-134

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

70-119

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1-69

*Прим. Для модулю 5 „Педіатрія” – мінімальна кількість балів – 130.


^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ ДЛЯ ОЦІНКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА

МОДУЛЬ 5 Педіатрія

Модуль 5 (зміст оцінюваної діяльності)

Максимальна кількість балів

Змістовий модуль 1
Тема 37. Диференційна діагностика пневмонії у дітей. Ускладнення пневмонії. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності у дітей.

6

Тема 38. Диференційна діагностика синдрому бронхіальної обструкції у дітей раннього віку.

6

Тема 39. Диференційна діагностика бронхіальної астми у дітей. Невідкладна допомога при астматичному статусі.

6

Тема 40. Диференційна діагностика спадкових, природжених та хронічних захворюань бронхолегеневої системи у дітей.

6

Змістовий модуль 2
Тема 41. Диференційна діагностика кардіомегалії у дітей. Невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності.

6

Тема 42. Диференційна діагностика вад серця у дітей.

6

Тема 43. Диференційна діагностика порушень серцевого ритму та провідності у дітей. Невідкладна допомога при пароксизмальних порушеннях ритму та Морган’ї-Адамс-Стокс - синдромі.

6

Тема 44. Диференційна діагностика системних захворювань сполучної тканини та системних васкулітів у дітей.

6

Змістовий модуль 3
Тема 45. Диференційна діагностика функціональних та органічних захворювань шлунку та кишківника у дітей.

6

Тема 46. Диференційна діагностика синдрому хронічної діареї у дітей.

6

Тема 47. Диференційна діагностика захворювань гепатобіліарної системи та підшлункової залози у дітей. Невідкладна допомога при гострій печінковій недостатності. Синдром портальної гіпертензії.

6

Змістовий модуль 4
Тема 48. Диференційна діагностика гломерулонефритів у дітей. Диференційна діагностика спадкових захворювань сечової системи у дітей.

6

Тема 49. Диференційна діагностика інфекційно-запальних захворювань сечової системи у дітей.

6

Тема 50. Гостра та хронічна ниркова недостатність у дітей.

6

Змістовий модуль 5
Тема 51. Медичне спостереження дітей перших трьох років життя в поліклініці.

6

Тема 52. Диференційна діагностика жовтяниць у новонароджених дітей. Диспансерне спостереження за дітьми з перинатальною патологією центральної нервової системи.

6

Тема 53. Інтегроване ведення хвороб дитячого віку.

6

Тема 54. Особливості медичного спостереження за дітьми підліткового віку.

6

Тема 55. Диференційна діагностика артеріальної гіпертензії.

6

Виконання індивідуальної СРС

6

Всього балів за поточну навчальну діяльність

120

Підсумковий модульний контроль

80

Сума балів за модуль

200

Примітка: При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали: «5» — 6 балів, «4» — 5 балів, «3» — 4 бали, «2» - 0 балів. За виконання самостійної індивідуальної роботи студенту присвоюється максимально 6 балів («5»), мінімально - 4 бали («3»). Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120. Студент допускається до підсумкового модульного контролю за умови виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 80 балів під час практичних занять (19 х 4) та виконання індивідувальної роботи (4). Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 з 80 балів.


Матеріали методичного забезпечення

до підсумкового модульного контролю

^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

МОДУЛЬ 5. Педіатрія.

 1. Диференційна діагностика пневмонії у дітей. Тактика ведення хворого при різних клінічних варіантах перебігу пневмонії. Профілактика пневмонії її ускладнень у дітей.

 2. Диференційна діагностика ускладнень пнемонії (плеврит, абсцес, піоторакс, пневмоторакс) у дітей. Тактика ведення хворого при різних клінічних варіантах ускладнень пневмонії удітей.

 3. Диференційна діагностика бронхіту і бронхіоліту у дітей. Тактика ведення хворого при різних клінічних варіантах перебігу бронхіту у дітей. Профілактика бронхіту і бронхіоліту у дітей.

 4. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності в залежності від причини виникнення та ступеня тяжкості.

 5. Диференційна діагностика бронхіальної астми та синдрому бронхіальної обструкції на тлі гострих респіраторних захворювань у дітей різного віку. Встановлення попереднього діагнозу. Тактика ведення хворого при різних клінічних варіантах перебігу бронхообструктивного синдрому та його ускладненнях у дітей.

 6. Надання невідкладної допомоги при астматичному статусі.

 7. Профілактика бронхіальної астми та синдрому бронхіальної обструкції на тлі гострих респіраторних захворювань у дітей різного віку у дітей.

 8. Диференційна діагностика хронічних, спадкових та вроджених захворюваннях бронхолегеневої системи (муковісцидозі, ідіопатичному гемосидерозі легень, первинній циліарній дискінезії, синдромі Вільмса-Кемпбелла, бронхомаляції, аплазії і гіпоплазії легень, дефіциті α1–антитрипсину, бронхолегеневій дисплазії, секвестрації легень) у дітей. Тактика ведення хворого при спадкових, природжених та хронічних захворювань бронхолегеневої системи та їх ускладненнях у дітей. Профілактика спадкових, природжених та хронічних захворювань бронхолегеневої системи у дітей.

 9. Диференційна діагностика запальних захворювань серця (міокардит, ендокардит, перикардит) у дітей. Тактика ведення хворої дитини при міокардиті, ендокардиті, перикардиті.

 10. Диференційна діагностика кардіоміопатій у дітей. Тактика ведення хворої дитини при кардіоміопатії.

 11. Диференційна діагностика вроджених та набутих вад серця у дітей. Тактика ведення дітей при вроджених та набутих вадах серця.

 12. Надання невідкладної допомоги при гострій серцевій недостатності у дітей.

 13. Вторинна профілактика інфекційного ендокардиту у дітей.

 14. Диференційна діагностика екстрасистолії, пароксизмальної тахікардії, миготливої аритмії та повної атріо-вентрикулярної блокади. Тактика ведення хворого при екстрасистолії, пароксизмальній тахікардії, миготливій аритмії, повній атріовентрикулярній блокаді у дітей. Профілактика порушень серцевого ритму та провідності у дітей.

 15. Надання невідкладної допомоги при пароксизмальній тахікардії, миготливій аритмії, МАС-синдромі у дітей.

 16. Диференційна діагностика системних захворювань сполучної тканини у дітей. Тактика ведення хворих при системних захворюваннях сполучної тканини у дітей. Первинна та вторинна профілактика гострої ревматичної лихоманки у дітей.

 17. Диференційна діагностика системних васкулітів у дітей. Тактика ведення хворих при системних васкулітах у дітей.

 18. Диференційна діагностика артритів у дітей. Тактика ведення хворих дітей. Профілактика реактивних артритів у дітей.

 19. Диференційна діагностика функціональних (синдрому циклічної блювоти, функціональної диспепсії) та органічних (хронічного гастриту, хронічного гастродуоденіту, виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки) захворювань верхнього відділу травного тракту у дітей. Тактика ведення дітей при функціональних та органічних захворюваннях верхнього відділу травного тракту у дітей. Профілактика виразкової хвороби та її ускладнень. Надання невідкладної допомоги при ускладненому перебігу виразкової хвороби у дітей

 20. Диференційна діагностика функціональних (абдомінального болю, синдрому подразненого кишечнику, функціонального закрепу) та органічних (неспецифічний виразковий коліт) захворювань кишківника у дітей. Тактика ведення дітей при функціональних та органічних захворюваннях кишківника.

 21. Диференційна діагностика первинного (дісахарідазна недостатність, ексудативна ентеропатія, целіакия, муковісцидоз) та вторинного (хронічний ентерит, ентероколіт) порушення кишкового всмоктування у дітей. Тактика ведення дітей при первинному та вторинному синдромі порушення кишкового всмоктування.

 22. Диференційна діагностика біліарних дискінезій, гострого та хронічного холециститу у дітей. Тактика ведення хворих дітей при біліарних дискінезіях, гострому та хронічному холециститі. Профілактика біліарних дискінезій, гострого та хронічного холециститу у дітей.

 23. Диференційна діагностика гострого та хронічного панкреатиту у дітей. Тактика ведення хворих дітей при гострому та хронічному панкреатиті. Профілактика гострого та хронічного панкреатиту у дітей.

 24. Диференційна діагностика хронічного гепатиту у дітей. Тактика ведення хворого при хронічному гепатиті у дітей. Профілактика хронічного гепатиту та портальної гіпертензії у дітей.

 25. Надання невідкладної допомоги при гострій печінковій недостатності та ускладненнях синдрому портальної гіпертензії.

 26. Диференційна діагностика найбільш поширених інфекційно-запальних захворювань сечової системи (інфекції сечової системи, уретрит, цистит, пієлонефрит). Тактика ведення хворої дитини при найбільш поширених інфекційно-запальних захворюваннях сечової системи та їх ускладненнях. Профілактика уретриту, циститу, пієлонефриту.

 27. Диференційна діагностика спадкових тубулопатій (фосфат-діабет, синдром Дебре-де Тоні-Фанконі, нирковий нецукровий діабет, нирковий тубулярний ацидоз) у дітей. Тактика ведення хворої дитини при спадкових тубулопатіях.

 28. Диференційна діагностика дизметаболічних нефропатій у дітей. Тактика ведення хворої дитини при дизметаболічних нефропатіях.

 29. Принципи лікування хронічної ниркової недостатності у дітей.

 30. Невідкладна допомога при гострій затримці сечі.

 31. Диференційна діагностика гострого та хронічного гломерулонефриту, інтерстиціального та спадкового нефриту у дітей. Тактика ведення хворої дитини при гострому та хронічному гломерулонефриті.

 32. Надання невідкладної допомоги при гострій нирковій недостатності у дітей.

 33. Порядок проведення обов’язкових профілактичних оглядів дитини віком до трьох років. Оцінка фізичного та психо-моторного розвитку дитини до трьох років.

 34. Раціональне вигодовування та харчування дитини віком до трьох років. Принципи ефективного консультування.

 35. Тактика лікаря загальної практики при порушенні фізичного та нервово-психічного розвитку дітей перших трьох років життя.

 36. Диференційна діагностика та профілактика найбільш поширених дефіцитних станів (рахіт, залізодефіцитна анемія) у дітей раннього віку.

 37. Профілактичні щеплення дітей до трьох років.

 38. Диференційна діагностика жовтяниці у новонароджених дітей. Тактика ведення новонароджених з проявами жовтяниці на дільниці.

 39. Диференціальна діагностика перинатальних уражень ЦНС у немовлят. Тактика ведення дітей з перинатальними ураженнями ЦНС в умовах поліклініки.

 40. Стратегія інтегрованого ведення хвороб дитячого віку та її мета. Загальні ознаки небезпеки стану дитини.

 41. Оцінка, класифікація, лікування, консультація та наступне спостереження при кашлі, ускладненому диханні, діареї, проблемах з вухом, болі в горлі, лихоманці, порушеннях живлення та анемії, при наявності ВІЛ-інфекції у дітей від 2-х місяців до 5 років.

 42. Оцінка, класифікація, лікування, консультація та наступне спостереження у дітей у віці до 2-х місяців з жовтяницею, діареєю, проблемами годування та низькою масою тіла, вкрай тяжким захворюванням та місцевою бактеріальною інфекцією.

 43. Порядок та терміни проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів дітей підліткового віку.

 44. Оцінка фізичного розвитку та статевого дозрівання дітей підліткового віку. Профілактика ожиріння у підлітків. Медичне та психологіне консультування.

 45. Клінічні варіанти вегетативних дисфункцій у дітей. Тактика лікаря загальної практики при вегетативних дисфункціях та артеріальній гіпертензії у дітей. Профілактика вегетативних дисфункцій та артеріальної гіпертензії у дітей.

 46. Диференційна діагностика первинної та вторинної артеріальної гіпертензії у дітей підліткового віку. Тактика ведення хворого на артеріальну гіпертензію на дільниці.

 47. Надання невідкладної допомоги при вегетативних кризах, гіпертензивній кризі.

Методи контролю – усне опитування, вирішення тестів, ситуаційних задач


^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧКО ТА ВМІНЬ

ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Модуль 5

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ , ПРОФЕСІЙНІ ВМІННЯ

І. Аналіз лабораторних та інструментальних досліджень

 1. Загальноклінічний аналіз крові

 2. Загальноклінічний аналіз сечі

 3. Аналіз сечі за Зимницьким

 4. Аналіз сечі за Нечипоренком

 5. Аналіз сечі на діастазу

 6. Загальний аналіз калу

 7. Білок крові та його фракції, гостро фазові показники

 8. Глюкоза крові

 9. Електроліти крові

 10. Ліпідний профіль крові

 11. Лужна фосфатаза крові

 12. Трансамінази крові

 13. Креатинін, сечовина крові

 14. Загальний білірубін крові та його фракції, аналізувати криву Полачека

 15. Коагулограма

 16. Аналіз плевральної рідини

 17. Аналіз синовіальної рідини

 18. Загальний аналіз харкотиння

 19. Загальний імунологічний профіль крові

 20. Серологічні реакції при автоімунних захворюваннях

 21. Мікробіологічне дослідження біологічних рідин та виділень

 22. Променеве дослідження ЦНС, органів грудної та черевної порожнини, сечової системи.

 23. Дослідження функції зовнішнього дихання

 24. Електрокардіографія

 25. Ендоскопічне дослідження бронхів

 26. Ендоскопічне дослідження травного тракту

 27. Ехокардіографія

 28. Променеве дослідження кісток та суглобів

 29. Променеве дослідження ЦНС

 30. Туберкулінодіагностика

 31. Фракційне дослідження шлункового соку, жовчі та рН-метрія шлунку

ІІ. Медичні маніпуляції

 1. Проводити реєстрацію ЕКГ

 2. Проводити ін’єкції лікарських речовин

 3. Вимірювати артеріальний тиск

 4. Проводити катетеризацію сечового міхура м’яким зондом

 5. Виконувати плевральну пункцію

 6. Виконувати штучне дихання, непрямий масаж серця

 7. Визначати групи крові, резус-належність

ІІІ. Надання допомоги при невідкладних станах

1. Астматичний статус

2. Гостра дихальна недостатність

3. Гостра серцева недостатність

4. Напад пароксизмальної тахікардії

5. Морган’ї-Адамс-Стокс синдром

6. Гіпертензивна криза

7. Колапс

8. Гостра печінкова недостатність

9. Гостра ниркова недостатність

0. Шлунково-кишкова кровотеча
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru