Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Методична робота в місті: стан, проблеми

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница1/4
Дата11.10.2012
Размер0.98 Mb.
ТипДокументы
Содержание
Методичні рекомендації
В основній школі
Першого уроку в старшій школі
Рекомендована література
Ліва сторона
Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України? (з бюлетня до таємного голосування).
Конституція України. Офіційне видання. (К., 2006.- С. 5).
Чухліб Т.В. Гетьмани і монархи.
Піддубний І. Буковина. Її минуле і сучасне.
Подобный материал:
  1   2   3   4


Методична робота в місті: стан, проблеми

та шляхи удосконалення

(аналіз методичної роботи за 2010/2011 навчальний рік та завдання на 2011/2012 навчальний рік)


М. Пахолівецька, директор

центру методичної та

соціально-сихологічної служби


Методична робота, яку організував центр методичної та соціально-психологічної служби (далі ЦМСПС) у 2010/2011 навчальному році здійснювалася відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Концепції національного і громадського виховання , «Положення про районний (міський) методичний кабінет»,затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 №1119 та Положенням про центр методичної та соціально-психологічної служби, затвердженим наказом управління освіти Кіровоградської міської ради від 04.04.2011 року №7/0 та рекомендаціями щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти (лист МОН України від 03.07.2002 р. №1/9-318), Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.08.2000 року №385, річного плану роботи ЦМСПС, інших нормативних документів.

Моделюванню структури, визначенню змісту, форм і методів організації методичної роботи передують діагностичне анкетування, вивчення інтересів, запитів і практичних потреб педпрацівників, аналіз стану навчально-виховної роботи, результатів атестації вчителів.

Особливу увагу адміністрація ЦМСПС приділяла удосконаленню професійної підготовки методичних працівників шляхом:

- своєчасного проходження курсів (10 осіб);

- навчання на постійно діючих семінарах різних рівнів;

- участі у конференціях.

Зокрема, Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС, брала участь у засіданнях обласної Школи удосконалення методичної майстерності з проблеми: «Системний підхід до моделювання змісту та організації методичної роботи з педагогічними кадрами».

Методисти ЦМСПС брали участь в обласних семінарах з проблем:

- «Професійна компетентність учителя в умовах впровадження інноваційних технологій навчання»;

- «Оптимізація навчально-виховної роботи з обдарованими дітьми. Стратегія розвитку та навчання обдарованих учнів»;

- «Навчання іноземній мові в умовах нової мовної політики. Особливості підготовки учнів до незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів»;

- «Науково-методичне забезпечення становлення особистості керівника освітнього закладу»;

- «Організація та шляхи впровадження регіональної моделі єдиного моніторингового середовища»;

- «Удосконалення системи роботи з апробації навчальної літератури»;

- «Науково-методичне забезпечення створення виховного простору як умови становлення розвитку особистості»;

- «Науково-методичний супровід упровадження профільного навчання»;

- «Активізація пізнавальної діяльності учнів як основа розвитку їх інтересів до хімічної та біологічної освіти».

Брали участь в обласних науково-практичних конференціях з проблем:

- «Розвиток дидактичних ідей В.Сухомлинського в сучасній освіті»;

- «Позашкільна освіта у вимірі ХХІ століття (за підсумками ІV обласного огляду-конкурсу роботи позашкільних навчальних закладів)»;

- «Опорна школа в системі науково-методичної роботи з педагогічними кадрами: досвід функціонування, перспективи підвищення ефективності»;

- «Засоби і технології сучасного навчального середовища»;

- «Історико-методологічні засади у контексті профілізації старшої школи».

Торовик А.П. брала участь у 17-ій Міжнародній конференції практичної психології «Тавале - фестиваль» у місті Харків (проводила майстер-клас «Таємниця дитячого малюнку»).

Брали участь у засіданнях обласної Школи молодого методиста Бондаренко С.Ю., Маранська І.А.

Важливе місце в роботі адміністрації ЦМСПС відводиться науково-методичному забезпеченню процесу зростання компетентності працівників ЦМСПС у міжкурсовий період.

Складовими системи роботи з методистами є:

- науково-методична та практична їх підготовка до організації методичної роботи з педагогами;

- моделювання структури методичної роботи з педагогами певного фаху;

- забезпечення скоординованості плану роботи ЦМСПС і методиста;

- реалізація творчого підходу до організації та проведення роботи з педагогами;

- поточний та кінцевий збір працівниками ЦМСПС зворотної інформації для аналізу результатів роботи з педагогічними кадрами та здійснення відповідної корекції.

Так, перша складова даної системи включає:

- добір законодавчих та нормативних документів про освіту, діяльність методичних служб;

- розробку методичних рекомендацій, пам’яток, алгоритмів різних аспектів діяльності методистів;

- проведення консультацій, співбесід щодо планування роботи, використання інтерактивних форм навчання педагогічних кадрів.

Особлива увага приділяється наставництву.

За новопризначеним методистом Бондаренко С.Ю. закріплений наставник. Взаємовідвідування методичних заходів, їх аналіз, допомога наставника у складанні плану роботи, прийнятті правильного рішення в складних ситуаціях, передача умінь і навичок організації методичної роботи прискорили професійне становлення методиста.

Щомісяця проводяться заняття школи молодого методиста, на яких розглядаються питання організації та проведення січневих нарад, сучасних підходів до організації методичної роботи, організації методичної роботи з вчителями високого рівня дидактичних умінь, змісту роботи шкільних методичних кабінетів.

Протягом року для методистів проводяться культурологічні інформації. Професійному становленню методистів сприяють групові консультації з таких професійних блоків: технологія підготовки та проведення методичних заходів, вивчення, узагальнення та впровадження ППД, стимулююча роль атестації у підвищенні фахового рівня педагога, технологія проведення тематичного вивчення, організація роботи з молодими вчителями, підготовка вчителя до роботи з обдарованими дітьми, аналітична діяльність, комунікативна культура, діалогічна компетентність методиста тощо.

Слід відмітити, що протягом навчального року шість методистів підвищили свій фаховий рівень шляхом проходження атестації, якій передували курси підвищення кваліфікації при КОІППО:

- присвоєно двом кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та одному - відповідність раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;

- присвоєно одному методисту кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» та одному – відповідність раніше присвоєній категорії «спеціаліст І категорії»;

- присвоєно одному методисту кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».

Важливу роль у становленні методистів відіграє співпраця з науковцями КДПУ імені Володимира Винниченка, працівниками КОІППО імені Василя Сухомлинського, які є учасниками методичних заходів та співавторами виданих ЦМСПС посібників.

Здійсненню чіткого контролю за виконанням щоденних планів роботи методистів сприяють оперативні методичні наради, наради при директорі, щотижневі планівки при заступниках директора центру, перевірка щоденних планів методистів, співбесіди щодо виконання запланованого, заслуховуються звіти про самоосвітню роботу методистів про результати різних аспектів діяльності з педагогічними кадрами міста тощо.

Проведення щотижневих нарад для заступників директора Центру є запорукою якісного виконання річного плану.

Професійний рівень методистів дав можливість створити власну інтегровану систему науково – методичної роботи, яка ґрунтується на діагностичному, диференційованому, особистісно-орієнтованому підходах і спрямована на розвиток професійної компетентності, стимулювання самоосвіти та творчих пошуків кожного педагога.

Особливістю міської методичної роботи є проведення двічі на рік загальних засідань методичних об’єднань, циклових МО різних фахів та диференційованих семінарів-практикумів відповідно до трьох моделей (з низьким, середнім, високим рівнями) сформованості дидактичних умінь і розвитку творчості педагогів.

Належний організаційний рівень проведення серпневої наради педагогічних працівників міста Кіровоград був забезпечений завдяки великій підготовчій роботі, до якої були залучені працівники ЦМСПС, керівники міських методичних формувань.

Згідно з планом проведення серпневої наради на пленарному засіданні розглядалось питання «Про підсумки роботи освітянської галузі в 2009/2010 навчальному році та завдання на 2010/2011 навчальний рік, забезпечення модернізаційних процесів у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, підвищення якості освіти».

В пленарній частині наради взяли участь педагоги навчальних закладів (дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних) та працівники Кіровоградської міської ради, депутати обласної та міської рад, міських організацій профспілок, представники обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, громадських організацій та засобів масової інформації.

Директор гуманітарного департаменту Кіровоградської міської ради виступила з основною доповіддю з даної проблеми. В доповіді та її обговоренні, до якого були залучені Тиханська Т.І., директор НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 31», Ануфрієв В.С., директор НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. № 34 – економіко – правовий ліцей», Засінець Л.В., директор НВК «Школа козацько-лицарського виховання І-ІІ ст. № 21 – суспільно-гуманітарний ліцей»; Соколова В.В., вчитель української мови та літератури НВК «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. № 26 – дошкільний навчальний заклад», висвітлювались такі важливі питання:

- реалізація концепції Державної мовної політики;

- про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі” в практику роботи дошкільних закладів міста у 2009/2010 навчальному році ;

- створення виховного середовища, сприятливого для становлення зростаючого громадянина-патріота ;

- ключові компетентності: формування, розвиток, перспективи ;

- консолідація зусиль школи, сім’ї, громадськості у забезпеченні умов для життєвого та професійного самовизначення учнів ;

- формування духовно-моральної компетентності особистості учня в умовах школи культури здоров’я ;

- формування духовної особистості на ідеалах лицарсько-козацького виховання та християнської етики ;

- удосконалення системи моніторингу якості освіти, підготовки учнів до ЗНО та інші.

Секційними засіданнями були охоплені майже всі педагоги міста.

На засіданні секції директорів навчальних закладів обговорення доповіді проходило з використанням сучасних інформаційних технологій. На розгляд виносились такі питання: «Реалізація Державної цільової програми “Школа майбутнього» (Краснова Л.С., директор ГНТН); «Система роботи щодо розв’язання загальношкільної науково-методичної проблеми» (Матяшова Л.П., директор НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 25, природничо-математичний ліцей»).

Виступи Кумпан С.Г., заступника начальника відділу забезпечення нормативності та якості освіти, з проблеми: «Модернізація змісту середньої освіти та шляхи управління сучасною школою» та Міцай Ю.В., завідуючої навчально - виховної роботи та шкільних бібліотек, з проблеми: «Створення виховного простору як важливої умови встановлення і розвитку особистості" сприяли оновленню знань директорів навчальних закладів з даних питань.

Актуальною для всіх предметних секцій була проблема профілізації школи, впровадження профільного навчання. Крім того, обмінювались досвідом щодо проведення першого уроку, присвяченого патріотичному вихованню. Методисти ЦМСПС ознайомили педагогів з результати апробації електронних засобів навчання та переліком електронних засобів навчального і загального призначення щодо їх апробації в новому навчальному році.

Як і в попередні роки, велика увага на засіданнях предметних секцій приділялася питанням удосконалення уроку.

Позитивним було те, що для виступів з даних питань були залучені працівники обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та педагоги навчальних закладів міста, які брали участь в засіданні розширеної колегії Міністерства освіти і науки України. Це дало змогу якнайшвидше донести інформацію з МОН України до педагогічної громадськості міста.

На секційних засіданнях велика увага приділялась поширенню досвіду роботи педагогів. З цією метою на секційному засіданні вчителів початкових класів пройшов «майстер-клас». Використання під час секційних засідань заступників директорів з навчально-виховної роботи, вчителів початкових класів, іноземної мови, економіки таких сучасних форм і методів проведення методичних заходів як «круглий стіл», «вільний мікрофон», «творчий діалог», інтерактивне навчання «за і проти» забезпечило високу їх ефективність.

Слід відмітити творчі звіти педагогічних колективів дошкільних навчальних закладів з проблеми: «Життєва компетентність дитини та її розвиток у різних соціальних інституціях» за такими аспектами: «Світ дитинства» (дошкільний навчальний заклад № 43), «Залучення дітей до здорового способу життя в умовах дошкільного навчального закладу» (дошкільний навчальний заклад № 65), «Емоційно-ціннісний розвиток, як один із факторів становлення життєвої компетентності дошкільника» (дошкільний навчальний заклад № 37), «Компетентність дошкільника у сфері життєдіяльності «Природа» (дошкільний навчальний заклад № 27).

Організація такої роботи сприяла підвищенню рівня поінформованості педагогів щодо формування життєвої компетентності дошкільників відповідно до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» засобами творчого, інноваційного підходу педагогічного колективу.

Характерною особливістю секційного засідання вчителів початкових класів було те, що воно складалося з двох частин: пленарної та окремих засідань для вчителів 1-х, 2-х, 3-х, 4-х класів та заступників директорів, які відповідають за початкові класи. Актуальним було обговорення проекту Державного стандарту початкової школи. Також педагоги мали можливість поповнити свої знання практичним досвідом колег. Навчально-методичне проведення першого уроку, піднесення ефективності методичної роботи – саме ці питання знайшли відображення у змісті роботи засідань.

Результатом активної роботи міських методичних формувань, опорних шкіл, творчих груп стали створені ними методичні матеріали на допомогу педагогам міста, які були презентовані на секціях заступників директорів з навчально-виховної роботи, вчителів початкових класів, вчителів світової літератури, практичних психологів та соціальних педагогів, а саме:

- звіт керівника міської творчої групи Прокопець Т.М., вчителя початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст.№20, з проблеми: «Гуманно-особистісний підхід до навчання і виховання молодших школярів»;

- звіт керівника опорної школи Лукіної В.М., заступника директора з навчально-виховної роботи ЗОШ І-ІІІ ст. №15, з проблеми: «Трансформація педагогічних ідей В.Сухомлинського в практику роботи»;

- напрацювання творчої групи проблеми: "Удосконалення методики аналізу поетичного твору на уроках літератури" (керівник Туз Т.А., вчитель світової літератури ГНТН);

- методична доробка творчої групи психологів навчальних закладів міста з проблеми: «Подолання наслідків емоційної депривації учнів різного віку в умовах навчального закладу» (Печена А.С., практичний психолог НВО «Ор-Авнер»).

- методичний посібник «Від уроку до уроку» Кураксіної О.І., вчителя музики НВО ЗОШ І-ІІІ ст. №20.

Змістовним було ознайомлення учасників різних секцій з досвідом роботи вчителів-методистів відповідних кафедр.

На секційному засіданні педагогів, що займаються виховною роботою виступали представники громадських організацій, музеїв міста та області, Кіровоградської міської служби зайнятості, Кіровоградської міської психо-медико-педагогічної консультації. В цікавій, нетрадиційній формі були представлені кращі досвіди роботи навчальних закладів міста з проблем: «Діяльність музеїв та музейних кімнат» (Суботінової Ж.Г., заступника директора з виховної роботи НВО ЗОШ І-ІІІ ст. №15, Марченко О.К., керівника етнографічного музею ЗОШ І-ІІІ ст. №29), «Організація патріотичного виховання школярів, співпраця з міжнародними організаціями, робота «Євроклубів» та діяльність волонтерських загонів шляхом співпраці з громадськими організаціями» (Борисової О.М., заступника директора з виховної роботи НВО – «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа І ст. „Гармонія” – гімназія імені Тараса Шевченка», Арутюняна О.С., завідуючої центром естетичного виховання СЗОШ І-ІІІ ст. №6), «Організація учнівського самоврядування» (Черепій О.М., заступника директора з виховної роботи НВО «Економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 8»), «Про формування патріотичних якостей учнів у сучасній школі» (Доценко О.В., голови МО класних керівників НВК НВО «Школа козацько-лицарського виховання І-ІІ ст. № 21 – суспільно-гуманітарний ліцей»), «Саморозвиток та самосприйняття під час комунікації учнів молодшого шкільного віку з ознаками затримки психічного розвитку» (Токової В.Б., практичного психолога спец. ЗОШ №2).

З метою підвищення ефективності роботи педагогів навчальних закладів м. Кіровограда щодо організації та проведення моніторингів та моніторингових досліджень були проведені січневі загальні засідання з проблеми: «Моніторингові дослідження якості шкільної, позашкільної та дошкільної освіти».

Особливістю першої частини засідань був всебічний розгляд теоретичних основ проведення моніторингових досліджень, а саме:

- мети, завдань, типів;

- етапів проведення;

-особливостей складання програми, підбору інструментарію;

- методів збору інформації;

- аналізу та інтерпретації результатів.

Слід відмітити, що майже кожен виступ супроводжував показ мультимедійних презентацій, що сприяло кращому засвоєнню викладеного матеріалу.

Під час другої частини засідань відбувалося представлення практичного досвіду щодо організації та проведення моніторингових досліджень.

Так, працівниками центру методичної та соціально-психологічної служби підготовлено виступи, які сприяли підвищенню рівня інформованості педагогів навчальних закладів міста про результати проведених моніторингових досліджень в навчальних закладах міста:

- підсумки моніторингу в початкових класах (Пахолівецька М.В.);

- результати моніторингу стану впровадження профільного навчання в навчальних закладах міста (Пахолівецька М.В., Чередніченко Н.Ю., Головатюк Н.В., Борщенко О.В., Паращук А.О., Маранська І.А., Шаповалова Т.А.);

- основні підходи до організації моніторингового дослідження з фізичної культури (Чередніченко Н.Ю.);

- моніторинг вихованості учнів 11-х класів навчальних закладів міста (Шаповалова Т.А.).

Зацікавив учасників засідання педагогів ДНЗ аналітичний звіт за результатами моніторингу стану дошкільної освіти, представлений методистом кафедри дошкільної та початкової освіти Кіровоградського інституту післядипломної педагогічної освіти ім. В.Сухомлинського Скуренко С.Л., яка наголосила на необхідності проведення моніторингу якості системи дошкільної освіти, що дає можливість виявити «слабкі» ланки і диференціювати управлінські заходи, відстежити динаміку якісних змін системи в цілому, організувати цілеспрямоване управління створенням умов, що забезпечують розвиток системи дошкільної освіти.

Під час проведення «Проблемного діалогу», до якого біли залучені завідувач дошкільного закладу № 41 Моторна К.М., вихователь-методист дошкільного закладу № 67 Кривошея Н.В., вихователь дошкільного закладу № 74 Клепацька О.П., інструктор фізичної культури Міхно Л.Г., обговорювались питання щодо ефективного використання моніторингових досліджень в практиці роботи усіх категорій педагогічних працівників дошкілля.

Плідно працювали секції педагогів ДНЗ: завідувачі, вихователі-методисти, вихователі вікових груп, музичні керівники, інструктори фізичної культури та логопеди, які мали змогу ознайомитись з методичними рекомендаціями щодо організації та проведення моніторингових досліджень в дошкільному навчальному закладі.

Заслуговує на увагу представлений на засіданнях досвід педагогів навчальних закладів міста щодо проведення моніторингу навчально-виховного процесу, а саме:

- «Моніторингове дослідження діяльності шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів», Авдєєва О.І., Сащенко С.А. (НВО „Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. № 20);

- «Організація та проведення моніторингу методичної роботи в школі», Медведенко Н.П. (НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. № 34 – економіко – правовий ліцей»);

- «Моніторингові дослідження на уроках економіки», Кобрін В.В. (НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 25, природничо-математичний ліцей», Яковлєвої Н.Б. (НВО «Природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 8 – позашкільний центр»);

- «моніторингові дослідження якості знань учнів з історії», Плетень О.Б. (СЗОШ І-ІІІ ст. №6);

- «Система моніторингового дослідження «Мовний білінгвізм у гімназії», Рожанчук І.В. (НВО – «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа І ст. „Гармонія” – гімназія імені Тараса Шевченка»);

- «Особливості проведення моніторингу навчальної діяльності учнів з іноземної мови та алгоритм моніторингових досліджень», Небилиці Н.О. (НВО «Природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8» та Чижик Г.І. (СЗОШ І-ІІІ ст. №6);

- “Моніторингові дослідження в практиці роботи вчителя математики”, Цибульської Н.А. (СЗОШ І-ІІІ ст. №6).

Використання таких форм роботи як «вільний мікрофон», «мозковий штурм», робота в групах та парах, проведення різноманітних вправ дало можливість створити позитивний мікроклімат та активізувати роботу учасників засідань.

ЦМСПС спрямовував свою діяльність на вирішення науково-методичної проблеми: «Підвищення фахового рівня педагогів, розвиток їх творчої ініціативи шляхом оптимального поєднання основних та сучасних форм методичної роботи».

Діяльність ЦМСПС здійснювалася на основі перспективного і поточного планування. Блочно-модульна система планування дає уявлення про провідні напрями діяльності центру. Додатками до річного плану є плани роботи міських методичних формувань.

Плануванню передують діагностичне анкетування, вивчення інтересів, запитів і практичних потреб педпрацівників.

Крім цього, проект річного плану роботи, що надсилається щороку, у травні, забезпечує координацію діяльності ЦМСПС з роботою навчальних закладів, своєчасне інформування освітян про методичні заходи, їх зміст і форми проведення та спонукає до вільного вибору і добровільної участі в роботі методичних формувань.

Завдання, які ставить перед собою ЦМСПС у роботі з керівниками навчальних закладів на сучасному етапі - задоволення потреб кожного керівника школи в оволодінні інноваційними методами контролю і управління, у формуванні професійної кар’єри на засадах постійного професійного вдосконалення, підвищення його педагогічної та управлінської культури. Відповідно до поставлених завдань було сформовано структуру роботи з керівниками навчальних закладів, а саме:

- школа резерву директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи (1-й рік), керівник Чередніченко Н.Ю.;

- школа резерву директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи (2-й рік), керівник Чередніченко Н.Ю.;

- школа резерву завідувачів дошкільних навчальних закладів, керівник Бабіч Н.О.

Науково-методична проблема: «Основи освітнього менеджменту» реалізувалась через вищеназвані форми методичної роботи.

- Школа управлінської майстерності для директорів (керівник Пахолівецька М.В.);

- школа молодого директора (керівник Пахолівецька М.В., Чередніченко Н.Ю.);

- школа молодого заступника з виховної роботи (керівник Кравцова Т.В.);

- школа молодого заступника директора з навчально-виховної роботи (керівник Чередніченко Н.Ю.).

Через вищеназвані форми роботи реалізувалася науково-методична проблема: «Науково-методичне забезпечення управління процесом встановлення керівника школи».

- Семінар-практикум для заступників директорів, які відповідають за навчально-виховний процес у початковій школі (керівник Пахолівецька М.В.);

- семінар-практикум для заступників директорів, які відповідають за виховну роботу та директорів позашкільних закладів (керівник Кравцова Т.В.);

- семінар-практикум для заступників директорів, які відповідають за методичну роботу (керівник Чередніченко Н.Ю.);

- семінар-практикум для заступників директорів, які відповідають за навчально-виховну роботу (керівник Чередніченко Н.Ю.).

Ці форми методичної роботи з заступниками директорів дали можливість реалізувати науково-методичну проблему: «Управління педколективом з впровадження інновацій в навчально-виховний процес».

- Семінар-практикум для молодих методистів ДНЗ з проблеми: «Організація методичної роботи в дошкільному закладі» (керівник Бабіч Н.О.);

- консультпункт для малодосвідчених директорів та заступників директорів при ЦМСПС (керівники Пахолівецька М.В., Чередніченко Н.Ю., Кравцова Т.В.);

- групові консультації з використанням дистанційних форм навчання (керівники Пахолівецька М.В., Чередніченко Н.Ю., Кравцова Т.В.);

- індивідуальні консультації для молодих педагогів керівники Пахолівецька М.В., Чередніченко Н.Ю., Кравцова Т.В., методисти ЦМСПС);

- семінар-практикум для вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів з проблеми «Методичний супровід у реалізації вимог Базової програми «Я у світі» (керівник Бабіч Н.О.) ;

- інструктивно-методична наради для директорів;

- інструктивно-методична наради для заступників директорів;

- інструктивно-методична наради заступників директорів, які відповідають за роботу початкових класів.

Під час засідань форм методичної роботи керівники навчальних закладів отримують методичний інструментарій, а саме:

- теоретичні знання і уміння, необхідні для керівництва навчально-виховним процесом;

- знання й уміння, які пов’язані з упровадженням в управлінську діяльність і навчально-виховний процес інноваційних технологій;

- оновлення знань і умінь при запровадженні наукової організації праці в практику роботи адміністрацій, педагогів.

При організації навчання директорів та заступників директорів основна увага приділялася актуальним проблемам реформування освітнього процесу, модернізації внутрішньошкільної методичної роботи:

- корпоративне управління сучасною школою;

- стратегічне прогнозування розвитку навчального закладу;

- піднесення ефективності управління майстерністю на основі впровадження передового педагогічного досвіду;

- шляхи удосконалення внутрішньошкільної методичної роботи;

- зовнішнє незалежне оцінювання – важлива умова забезпечення рівного доступу до якісної освіти;

- використання інформаційних технологій в роботі навчальних закладів;

- моніторинг внутрішньошкільної методичної роботи;

- методи експертних оцінок навчально-виховного процесу та ефективності методичної роботи;

- система вивчення досвіду вчителів на присвоєння звання «вчитель-методист».

Такий зміст роботи із директорами та заступниками директорів забезпечує стабільну та ефективну внутрішкільну методичну роботу навчальних закладів міста, виконання завдань, поставлених перед школою на сучасному етапі розвитку суспільства.

Особливістю роботи школи управлінської майстерності є те, що на кожному засіданні використовувалась електронна презентація роботи керівника навчального закладу. Зокрема, презентувалась концепція розвитку навчального закладу (гімназія №9), інформаційно-комунікаційні технології в організації методичної роботи (НВО „Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. № 20 – дитячий юнацький цент „Сузір’я”), інноваційна діяльність та порядок її здійснення (НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 25, природничо-математичний ліцей»), система науково-методичної роботи (НВО – «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа І ст. „Гармонія” – гімназія імені Тараса Шевченка»), управління навчальним закладом щодо реалізації проблеми (НВО «Школа козацько-лицарського виховання І-ІІ ст. № 21 – суспільно-гуманітарний ліцей –дошкільний навчальний»), впровадження ідей В.О.Сухомлинського в управління школою (ЗОШ І ст. «Мрія»).

Засобом активізації творчої діяльності директорів на засіданнях Школи управлінської майстерності стали їх творчі звіти з таких аспектів управлінської діяльності:

- моніторинговий супровід управління (Л.Матяшова, директор НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 25, природничо-математичний ліцей»);

- система планування роботи школи (Т.Дадонова, директор ЗОШ І ст. №37).

Слід відмітити, що започаткована ще одна форма роботи з молодими директорами – стажування (Н.Репецька, директор ЗОШ І-ІІІ ст. №7, на базі ЗОШ І-ІІІ ст. №22, Н.Кравченко, директор СЗОШ І-ІІІ ст. №6, на базі НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25, природничо-математичний ліцей», Л. Смага, директор ЗОШ І-ІІІ ст. №29, на базі ЗОШ І-ІІІ ст. №3, С.Колосова, директор ЗОШ І-ІІІ ст. №33, на базі НВО «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16», заступники директора О. Сокуренко (НВК „Кіровоградський колегіум – спеціалізований навчальний заклад І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання”) на базі ЗОШ І-ІІІ ст. №4, М.Крупченко (ЗОШ І-ІІІ ст. №33) на базі навчального закладу, в якому працює, Н.Самусенко ЗОШ І-ІІІ ст. №7) на базі НВО «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст.№ 16», І.Кондратенко (ЗОШ І-ІІІ ст. №23) на базі НВО «Школа козацько-лицарського виховання І-ІІ ступенів № 21 – суспільно-гуманітарний ліцей»).

Також організація роботи консультпунктів для малодосвідчених директорів та заступників при досвідчених керівниках на базі НВО «Природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 8 – позашкільний центр» з проблеми: «Організація системи роботи школи з обдарованими дітьми», на базі НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. № 34 – економіко – правовий ліцей „Сучасник” – дитячо-юнацький центр» з проблеми: «Організація профільного навчання в старшій школі», на базі НВО – „Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа І ст. „Гармонія” – гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного виховання „Контакт” з проблеми: «Створення умов для профілізації навчально-виховного процесу», на базі НВО "Ліцей - школа – дошкільний навчальний заклад „Вікторія – П” з проблеми: «Комп’ютерні технології в управлінні школою» сприяють кращому засвоєнню фахових знань, виробленню практичних навичок і умінь, особливо у малодосвідчених керівників.

Створено цілісну систему науково-методичної роботи, яка спрямована на формування професійної компетентності молодих керівників навчальних закладів міста.

Зокрема, заняття шкіл молодого директора, заступника директора з навчально-виховної роботи спрямовані на оволодіння знаннями з питань формування професійного керівника, компетентнісного підходу до навчання, підготовки вчителя до роботи з обдарованими учнями та практичного оволодіння вміннями щодо розробки річних планів роботи навчальних закладів.

Організація роботи школи молодого завідувача дошкільного навчального закладу сприяє підвищенню компетентності завідувачів з окремих проблем організації управлінської діяльності в сучасному дошкільному закладі, допомагає знайти відповіді на питання, що цікавлять керівника дошкільної установи.

Молоді керівники дошкільної освітньої ланки постійно отримують ряд важливих організаційно-методичних рекомендацій, пам’яток, необхідних для реалізації завдань розвитку дошкільної освіти, зокрема на етапі ефективного впровадження Базової програми «Я у Світі».

Щомісячні інструктивно-методичні наради, що проводяться спільно з управлінням освіти для директорів і заступників, сприяють підвищенню якості управління навчальним закладом. Така взаємодія допомогає забезпечувати єдині вимоги щодо здійснення модернізаційних змін у структурі та змісті сучасної освіти міста і пошуку нових підходів до моделювання ефективної системи науково-методичної роботи з керівними кадрами.

Заслуговує на увагу актуальність питань, розглянутих на інструктивно-методичних нарадах, а саме: про підсумки проведення Місячника української писемності, міського етапу конкурсу «Вчитель року», стану виконання програми з обдарованою молоддю, проведення міських предметних олімпіад, результативності підвищення фахового рівня шляхом атестації педагогічних працівників в 2011 році та інших.

Приділялася належна увага підготовці резерву керівників навчальних закладів (керівник Н.Чередніченко). Зокрема, діяльність школи підготовки резерву керівних кадрів закладів освіти спрямована на відбір та підготовку талановитих педагогів, спроможних і бажаючих побудувати професійну кар’єру.

Школа підготовки резерву працює уже кілька років поспіль і має свою систему, власні традиції та напрацювання. Навчання здійснюється за принципом модульності. Таким чином, його ефективність забезпечується не окремими фрагментарними заходами, а якісно організованою функціонально-завершеною частиною.

Позитивним є те, що Школа резерву керівників проводилась на базі опорної школи гімназії №9, що дало можливість ознайомитися з досвідом роботи директора Н.Коваленко.

Важливою особливістю роботи з резервом є організація самоосвітньої діяльності між засіданнями. З цією метою практикуються домашні завдання.

Отже, при проведені планових заходів із керівниками раціонально поєднуються теоретичні та практичні питання, що сприяє розвитку їх творчого потенціалу, фахової майстерності.

Під час організації методичної роботи з педагогами міста працівники ЦМСПС націлюють увагу на створення оптимальних умов для розвитку творчої майстерності, ініціативи освітян, на удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, на ефективне використання дистанційних форм навчання, на трансформування наукових ідей у педагогічну практику, на підтримку інноваційної діяльності та здійснення експериментальної роботи тощо.

Методисти ЦМСПС звертають особливу увагу на надання методичної допомоги молодим спеціалістам в організації навчально-виховного процесу, сприяють росту їхньої професійної майстерності, залученню до активної участі в роботі методичних формувань.

У 2010/2011 навчальному році 57 молодих педагогів розпочали свою педагогічну діяльність. Змістом методичної роботи з молодими вчителями є удосконалення системи знань з методики викладання навчальних предметів та освоєння позитивного досвіду.

Використовувалися такі форми методичної роботи: місячник педагога-стажиста, семінари-практикуми, співбесіди, групові консультації, Школа професійної адаптації молодих працівників соціально-психологічної служби, Школа молодого словесника, декада ініціативи і творчості молодих, «майстер-класи» досвідчених вчителів, співбесіди, відкриті уроки, огляди новин психолого-педагогічної та методичної літератури. Особливу увагу працівники ЦМСПС надають пропаганді педагогічної спадщини В.Сухомлинського.

В рамках місячника вчителя-стажиста, присвяченого пам’яті В.Сухомлиського, проводилися майстер-класи досвідчених педагогів різних фахів на базі ЗОШ №3, 4, НВО ЗОШ №20, гімназії ім. Т. Шевченка, НВО ЛШДНЗ «Вікторія-П», НВК «Кіровоградський колегіум», НВК «школа-ліцей №34», ЗОШ №26, БДЮТ, ДНЗ №15, 68, 73. Молоді педагоги мали можливість ознайомитися з особливостями організації навчально-виховного процесу з різних предметів, використанням педагогічних ідей В.О.Сухомлинського під час уроків та в позаурочний час, шляхами застосування сучасних форм та методів роботи на різних етапах уроку, отримати відповіді на поставлені запитання від досвідчених педагогів.

Крім цього, у брифінгу «Досвід, проблеми,знахідки» взяли участь майстри педагогічної праці, зокрема Краснова Л.С., заслужений вчитель України, директор ГНТН, Давидченко В.М., завідуюча ДНЗ №73, Медвєдєва Т.М., вчитель англійської мови ЗОШ №23, вчитель-методист, лауреат міської премії імені Василя Сухомлинського, Коломієць Л.А., вчитель фізики СЗОШ №6, лауреат обласної премії імені Василя Сухомлинського, Прокопець Т.М., вчитель початкових класів НВО №20, вчитель-методист.

Вони представляли молодим педагогам-стажистам свої напрацювання, розкривали особливості педагогічної діяльності, ділились секретами професійної майстерності.

Методистами ЦМСПС для молодих соціальних педагогів, практичних психологів, філологів проведено засідання Школи професійної адаптації педагога-стажиста з проблеми: «Піднесення ефективності сучасного уроку на основі творчої реалізації педагогічної спадщини В.Сухомлинського» та групові консультації для педагогів-стажистів різних фахів. Зокрема, були проведені бесіди за змістом навчального предмета, здійснено ознайомлення з методикою викладання навчального предмета, навчальним планом, програмами, з вимогами щодо ведення журналів та оформлення шкільної документації, оцінювання навчальних досягнень учнів тощо. Саме такий зміст роботи був спрямований на вироблення в молодих вчителів умінь контролювати, обліковувати, оцінювати результати діяльності педагогічної системи.

Протягом Місячника працівники центру методичної та соціально-психологічної служби проводили індивідуальні консультації для молодих педагогів, під час яких обговорювались такі питання:

- шляхи та способи активізації пізнавальної діяльності школярів;

- робота з учнівськими зошитами як один із шляхів підвищення якості знань, умінь і навичок учнів;

- відповідність методів навчання формам організації уроку;

- організація виховної роботи в класному колективі;

- основні підходи до календарно-тематичного планування.

Велика робота проводилась щодо організації та проведення Місячника в навчальних закладах. Так, в ЗОШ №7,10, 33, СЗОШ №14, 32, НВО-ЗОШ №16, 19, 31, 21, НВК «Школа-ліцей №34, СпецЗОШ №1, 2, школа-інтернат, ЗОШ І ст. «Мрія», гімназії №9, НВК «Кіровоградський колегіум», гімназії ім. Т. Шевченка склалася система роботи з молодими вчителями.

Підсумком методичної роботи з молодими педагогами стала декада «Ініціатива і творчість молодих». Відкриті уроки, виховні заходи, звіти педагогів-стажистів щодо підсумків їх першого року роботи та питань самоосвіти дали можливість визначити рівень зростання фахової майстерності педагогів-стажистів.

Основною формою роботи з вчителями середнього рівня сформованості дидактичних умінь були методичні об’єднання (25 різних фахів) та циклове методичне об’єднання (історія і правознавство), семінари-практикуми, які спрямовані на реалізацію єдиної науково-методичної проблеми «Підвищення фахового рівня педагогів, розвиток їх творчої ініціативи шляхом оптимального поєднання основних та сучасних форм методичної роботи».

Напрямками діяльності даних методичних формувань були:

- опрацювання Державних стандартів освіти, Концепції профільного навчання в старшій школі, нормативно-директивних документів Міністерства освіти і науки України, методичних рекомендацій, навчальних посібників з питань удосконалення змісту і методики навчально-виховної роботи, методичних вісників КОІППО, посібників, виданих ЦМСПС до початку навчального року;

- забезпечення засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів;

- підвищення рівня дидактичної й методичної підготовки педагогів до організації та здійснення навчально-виховного процесу;

- обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

- забезпечення наступності на всіх рівнях шкільного навчання, адаптації дитини до навчання в основній школі, виявлення проблем адаптаційного періоду та їх усунення;

- підвищення ролі самоосвіти в удосконаленні професійної майстерності педагогів;

- вивчення, апробація, впровадження досягнень психолого-педагогічної науки й перспективного педагогічного досвіду.

Слід відзначити актуальність проблематики семінарів-практикумів:

- «Сучасний урок: традиційні та інноваційні підходи» (для вчителів основ здоров’я, керівник Паращук А.О., методист ЦМСПС);

- «Сучасні підходи до організації профільного навчання» (для вчителів фізики, керівник Головатюк Н.В., методист ЦМСПС);

- «Особливості організації дослідницької роботи в довкіллі як складової процесу формування екологічної культури молодших школярів» (для вчителів 3-х класів, керівник Пахолівецька М.В, директор ЦМСПС);

- «Використання мультимедійних засобів у навчанні іноземної мови учнів з різними пізнавальними стилями (для вчителів французької мови, керівник Бондаренко С.Ю., методист ЦМСПС).

Належна увага приділялася опрацюванню питань з підготовки та проведення державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання учнями.

Використання семінарів-практикумів дало можливість вдосконалити, оновити, поповнити теоретичні знання педагогів в умовах модернізації освіти, сприяло розвитку умінь творчого мислення, виробленню навичкок аналізу й узагальнення власних напрацювань практичної діяльності

З метою якісного науково-методичного забезпечення організації навчально-виховного процесу в закладах нового типу, спеціалізованих школах з поглибленим вивченням предметів була організована на базі ГНТН опорна школа з проблеми: «Сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу учнів з високим рівнем навчальних досягнень в навчальних закладах нового типу».

Створено інформаційні банки ресурсів навчальних закладів щодо модернізації навчально-виховного процесу в 5-10-х класах, забезпечено ефективне функціонування координаційної ради з проблеми: «Організація навчання в 10-х класах».

В умовах використання особистісно орієнтованих технологій підвищення кваліфікації педагогічних кадрів поряд з традиційними впроваджуються різні методи активного навчання: моделювання та проблемно-діяльнісні ігри, аналіз конкретних педагогічних ситуацій, тренінги розвитку умінь і навичок, соціально-психологічні, соціально-комунікативні тренінги.

Слід відмітити, що семінари-практикуми окремо проводились для вчителів 1, 2, 3, 4 класів. Це дало можливість ознайомити педагогів з особливостями викладання навчальних предметів, методикою та технологією навчання учнів.

Однією з поширених форм методичної роботи з вчителями-предметниками є групові та індивідуальні консультації з проблем: «Збереження психічного здоров’я школярів», «Психологічний супровід випускників до та під час зовнішнього незалежного оцінювання», «Використання мультимедійних засобів у навчанні іноземної мови», «Організація та проведення шкільних змагань «Старти надій», «Впровадження в систему роботи керівників гуртків позашкільних заходів методичних інновацій», «Проектна діяльність на уроках історії та географії» та інші.

Варто зазначити, що при проведенні заходів, методисти не лише надають перевагу активним та інтерактивним методам роботи, а й наповнюють їх творчим змістом, аналізують їх результативність.

Таким чином, методисти виступають фасилітаторами. Надають допомогу в особистісному професійному розвитку вчителів, створюють умови для формування у них здатності набувати новий досвід, усвідомлення значущості нової педагогічної ідеї для вдосконалення освітньої практики.

Значно сприяє розвитку індивідуальної траєкторії педагогів високого рівня сформованості дидактичних умінь різноманітність форм методичної роботи з ними, а саме:

- семінари-практикум для керівників шкільних МО;

- творчі групи;

- майстер – класи;

- авторські семінари;

- опорні школи.

Налагоджена система навчання методичного активу допомагає якісному здійсненню науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти, яка включає: семінари-практикуми для керівників ШМО різних фахів, настановчі тижні та наради, педагогічні інформації, співбесіди, зустрічі з викладачами КДПУ, навчання в обласних методичних формуваннях. Зокрема, семінари-практикуми:

- для керівників ШМО математики, фізики, інформатики з проблеми: “Вплив компетентності педагогів на забезпечення професійного виховання та профільного навчання учнів”, керівник Головатюк Н.О., методист ЦМСПС;

- для керівників ШМО біології та хімії з проблеми: “Актуальні питання реалізації профільного навчання у старшій загальноосвітній школі”, керівник Борщенко О.В., методист ЦМСПС;

- для керівників ШМО біології та хімії з проблеми: “Використання новітніх інновацій на уроках хімії та біології”, керівник Борщенко О.В., методист ЦМСПС;

- для керівників ШМО філологів з проблеми: “Впровадження ІКТ-технологій - як показник компетентності вчителя”, керівник Маранська І.А., методист ЦМСПС;

- для керівників ШМО філологів з проблеми: “Науково - методичне забезпечення викладання філологічних дисциплін в умовах профільного навчання”, керівник Маранська І.А., методист ЦМСПС;

- для керівників ШМО англійської мови з проблеми: “Формування в учнів ключових компетенцій через науково – дослідну й проектну діяльність”, керівник Бондаренко С.Ю., методист ЦМСПС;

- для керівників ШМО англійської мови з проблеми: “Основні напрями профільного навчання іноземних мов у сучасних соціально – економічних умовах людської життєдіяльності”, керівник Бондаренко С.Ю., методист ЦМСПС;

- для керівників ШМО вчителів початкових класів з проблеми «Впровадження інноваційних форм в організацію методичної роботи»,керівник Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС;

- для вихователів-методистів з проблеми: «Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі дошкільників», керівник Бабіч Н.О., методист ЦМСПС;

- для керівників позашкільних навчальних закладів та завідуючих ЦЕВ з проблеми: «Інноваційні виховні технології в практику роботи позашкільного навчального закладу», керівник Кравцова Т.В., заступник директора ЦМСПС;

- для керівників ШМО класних керівників 9-11 класів з проблеми: «Сучасні технології у виховній системі школи», керівник Шаповалова Т.А., методист ЦМСПС;

- для керівників ШМО вихователів ГПД з проблеми: «Життєдіяльність об’єднання гри: самоврядування в початковій школі», керівник Федорченко Т.І., методист ЦМСПС;

- для керівників ШМО вчителів історії та правознавства з проблеми: «Інноваційна діяльність учасників навчально-виховного процесу на уроках історії та правознавства»,керівник Шаповалова Т.А., методист ЦМСПС;

- для керівників ШМО класних керівників 5-8 класів з проблеми: «Роль класного керівника в активізації творчих здібностей учнів», керівник Шаповалова Т.А., методист ЦМСПС.

У центрі уваги на семінарах-практикумах такі актуальні питання:

  • Готовність вчителя до роботи в умовах профільного навчання.

  • Впровадження ІКТ-технології як показник професійної майстерності вчителя.

  • Актуальні питання реорганізації профільного навчання у старшій загальноосвітній школі.

  • Використання новітніх інновацій на уроках хімії та біології.

  • Інноваційна діяльність учасників навчально-виховного процесу на уроках географії.

  • Роль класного керівника в активізації творчих здібностей учнів.

  • Сучасні технології у виховній системі школи.

  • Формування в учнів ключових компетенцій через науково-дослідницьку й проектну діяльність.

  • Основні напрями профільного навчання іноземних мов у сучасних соціально-економічних умовах людської життєдіяльності.

  • Вивчення математичних дисциплін в умовах профільної освіти та інше.

Члени методичного активу підвищують професійний рівень, беручи участь у роботі 19 творчих груп з впровадження результатів наукових досліджень та накопичення досвіду, який вже склався. Зокрема, з таких проблем: «Моніторингові дослідження в навчально-виховному процесі», «Гуманно-особистісний підхід до навчання і виховання молодших школярів», «Іншомовна освіта в умовах профільного навчання», «Формування міжпредметних компетентностей в контексті організації роботи з обдарованими дітьми», «Роль методичних формувань у здійсненні трансформування наукових ідей у педагогічну практику», підготовлені методичні посібники, рекомендації, пам’ятки щодо впровадження в практику роботи досвіду вчителів міста.

Працівники центру методичної та соціально-психологічної служби великого значення надають використанню інформаційних технологій для удосконалення методичної роботи, навчально-виховного процесу та для підвищення кваліфікаційного рівня вчителів.

Пріоритетними напрямками застосування інформаційних технологій в діяльності центру методичної та соціально-психологічної служби є:

- впорядкування обліку та обробки, вдосконалення системи ведення документації;

- підготовка педагогічних кадрів до використання інформаційних технологій в навчально-виховному процесі;

- організація дистанційного навчання педагогів;

- проміжний та підсумковий контроль знань учнів та їх ідентифікація сучасним вимогам;

- створення інформаційних баз даних;

- інтеграція в міжнародний освітній простір.

З метою формування у педагогічних працівників навичок ефективного використання інформаційних технологій Центр проводить тренінги з питань створення та впровадження в практичну діяльність навчальних проектів, розроблено методичні рекомендації, організовано дистанційне навчання педагогів (групові консультації для педагогів міста з використанням веб-камери), забезпечено обмін інформацією через сайт управління освіти.

Значне підвищення ефективності співпраці Центру з педагогічними колективами навчальних закладів міста щодо обміну інформацією стало можливим завдяки використанню електронної пошти.

На виконання наказу управління освіти Кіровоградської міської ради №83/0 від 13.02 2008 року розпочато навчання педагогів міста за програмою «Партнерство в навчанні». За 2006-2011 роки 149 педагогів пройшли навчання за програмою «Intel.® Навчання для майбутнього». В 2010/2011н.р. відбулося тестування директорів загальноосвітніх навчальних закладів щодо створення мультимедійної презентації та завідуючих дошкільними навчальними закладами, вихователів-методистів щодо володіння навичками роботи з текстовим редактором Word, пошуку інформації в мережі Інтернет.

Особлива роль у системі методичної роботи ЦМСПС з педагогічними кадрами належить опорним школам, які є центрами впровадження досягнень педагогічної науки і перспективного досвіду, підвищення професійної майстерності педагогів. Творчий потенціал опорних навчальних закладів широко використовується при проведенні міських методичних заходів, педагогічних практикумів для слухачів курсів при КОІППО, педагогічних читань, науково-практичних конференцій.

Так, під час Всеукраїнської науково-практичній конференції з проблеми: «Розвиток дидактичних ідей В.О. Сухомлинського в сучасній освіті» відбулася презентація досвіду роботи директорів опорних закладів з проблеми “Трансформація ідей В.О.Сухомлинського в сучасній школі” (ЗОШ І ст. “Мрія”, ДНЗ №24).

З досвідом роботи опорних шкіл з проблем “Сучасні підходи до екологічного виховання школярів” (виступала Паращук А.О., методист ЦМСПС) та «Основи управління та освітнього менеджменту» (виступала Коваленко Н.М., директор гімназія №9) ознайомились учасники обласної науково-практичної конференції з проблеми: «Опорна школа в системі науково-методичної роботи з педагогічними кадрами: досвід функціонування, перспективи підвищення кваліфікації». Слід відмітити, що матеріали з досвіду роботи всіх міських опорних шкіл були представлені на виставці під час вищеназваної конференції.

Всього працювало 139 форм методичної роботи. Проведено 899 засідань, а саме: 313 різних форм методичної роботи та 66 групових консультацій (24 – із використання веб-камери), 520 індивідуальних консультацій.

Створення ефективної, координованої системи роботи з педагогічними кадрами з питань вивчення, впровадження досягнень педагогічної науки, передового педагогічного досвіду (далі ППД) – одне з головних завдань центру методичної та соціально-психологічної служби.

Працівники центру належну увагу приділяють моделюванню, вивченню, узагальненню ППД педагогічних працівників. У міському банку ППД налічується близько 200 їх адрес. В цьому навчальному році узагальнено 13 досвідів роботи (педагогів, опорної міської школи, шкільних методичних об’єднань).

Зокрема:

- Яковлєва І.В., директора НВО №8, з проблеми: «Управлінська діяльність директора навчального закладу в організації роботи з обдарованими дітьми;

- Зінзури Г.М., заступника директора з навчально-виховної роботи НВО №8, з проблеми: «Організація методичної роботи в закладі нового типу»;

- ШМО вчителів української мови гімназії імені Т.Шевченка з проблеми: “Діагностика рівня навченості роботи вчителів української мови та літератури”;

- Ліщименко В.К., вчителя географії ЗОШ І-ІІІ ступенів №4, з проблеми: «Використання елементів ІКТ, інтерактивних та проектних технологій на уроках географії»;

- Чухряєвої В.І., вчителя української мови та літератури НВО ЗНЗ №31, з проблеми: “Сучасні інтерактивні технології навчання на уроках української мови та літератури” ;

- Аніскевич С.В., вчителя англійської мови, з проблеми: “Групова форма роботи як один із шляхів до індивідуалізації навчання в іншомовному спілкуванні”;

- ШМО вчителів математики, фізики, інформатики СЗОШ №6 з проблеми: «Інноваційна діяльність в організації»;

- Пелешанко Л.О., заступника директора НВК “школа-ліцей №21”, з проблеми: “Вплив курсів підвищення кваліфікації на професійний рівень педагогічних працівників»;

- Гімназії №9, ЗОШ І ступеня “Мрія”, НВО ЗОШ №15, НВО ЗОШ №20 з проблеми: “Опорна школа в системі науково-методичної роботи з педагогічними кадрами: досвід функціонування перспективи підвищення ефективності”;

- Прокопець Н.О., вчителя хімії та біології НВО ЛШДНЗ “Вікторія-П”, з проблеми: “Валеологічна освіта на уроках хімії та біології”;

- Бабенко Л.А., бібліотекаря СЗОШ №32, з проблеми: “Виховання в учнів культури читання засобами авторської поезії”;

- Харченко Р.Ю., вихователя-методиста ДНЗ №43, з проблеми: “Сучасні технології реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” в умовах дошкільного закладу”;

- Рибалко І.В., керівника гуртка інтелектуальних ігор НВО ЗНЗ № 16, з проблеми: «Використання нетрадиційних інтелектуальних ігор в роботі керівника інтелектуального гуртка».

Узагальнений досвід учителів висвітлюється у методичних посібниках, методичних розробках, відеофільмах, тематичних папках тощо.

Пропаганда і поширення перспективного педагогічного досвіду працівниками центру здійснюється через:

- засідання методичних об’єднань, педагогічних рад, інформаційно-методичні наради, семінари, на яких заслуховуються повідомлення про наслідки впровадження досвіду того чи іншого педагога;

- відвідування навчальних занять у носіїв досвіду, проведення проблемних семінарів-практикумів, майстер-класів, стажування;

- випуск методичних бюлетенів, буклетів, посібників, статей відповідного змісту в періодичній пресі, всеукраїнських фахових педагогічних виданнях, газеті «Освітянське слово»);

- проведення педагогічних виставок, творчих звітів, презентацій, Днів відкритих дверей, методичних фестивалів, ярмарків педагогічних ідей тощо.

З метою створення сприятливих умов для оновлення змісту освіти та впровадження в практику загальноосвітніх навчальних закладів сучасних навчально-методичних комплектів методисти здійснюють науково-методичний супровід апробації навчальної літератури, електронних програмних засобів, вивчають якісний склад учителів відповідних фахів для здійснення апробації.

Атестація педагогічних кадрів – одне з важливих питань методичної роботи в центрі методичної та соціально-психологічної служби.

Особлива увага приділяється своєчасному проходженню курсів підвищення кваліфікації педагогами міста, розроблений електронний варіант перспективного плану на 10 років. У 2010/2011 навчальному році підвищили професійний рівень шляхом проходження курсів при КОІППО 723 педагоги (з них: 21 особа за власний рахунок).

Одним із аспектів роботи центру методичної та соціально-психологічної служби є здійснення комплексної оцінки професійної діяльності педагогів, визначення їх відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації.

Для якісного проведення атестації, об’єктивного оцінювання діяльності педагога, його загальнокультурного рівня при атестаційній комісії створюються експертні комісії кожного фаху, до яких залучаються найбільш компетентні, висококваліфіковані, методично грамотні педагоги, що мають вищу кваліфікаційну категорію та звання “вчитель-методист”. Позитивним в роботі експертних груп є те, що кваліфікаційний рівень педагогів, які атестуються, вивчається разом із членами атестаційної комісії. Члени експертних комісій дотримуються основних принципів атестації: відкритості, колегіальності, індивідуалізації, диференціації. Вони оцінюють роботу педагогів на основі аналізу відвіданих уроків, виховних заходів, проведених тестів, вивчення шкільної документації (класних журналів, учнівських зошитів, матеріалів тематичних та підсумкових атестацій, календарних та поурочних планів), враховують думку шкільних та міських методичних об’єднань, вивчають професійні якості учителя.

Особливістю роботи із педагогами, яким встановлюють звання “вчитель-методист”, є те, що працівники центру методичної та соціально-психологічної служби в міжатестаційний період виявляють методичні знахідки, які під керівництвом методиста, керівника навчального закладу доопрацьовуються педагогом і оформляються як методична розробка, що апробується до початку атестації.

Варто зазначити, що за останні роки педагоги, які атестуються на встановлення звання “вчитель-методист”, проводять активну методичну роботу в міжатестаційний період, а саме:

- виступають на шкільних, міських та обласних методичних заходах;

- є активними методистами-кореспондентами при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського;

- беруть активну участь у міських конференціях;

- проводять відкриті уроки та заняття для слухачів курсів при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського та під час проведення міських заходів;

- беруть участь в роботі міжнародних фондів та програм, конкурсах підвищення фахової майстерності;

- діляться досвідом роботи на методичних заходах різних рівнів;

- читають лекції та проводять практичні заняття на курсах підвищення кваліфікації при ОІППО.

Слід зазначити, що 226 педагогів міста взяли участь у 110 обласних семінарах.

Аналіз атестації педагогічних працівників міста свідчить що у 2010/2011 навчальному році пройшли атестацію 643 педагогічних працівники, що на 104 особи більше, ніж у минулому навчальному році (2009/2010 н.р. – 539 педагогічних працівників). Атестаційною комісією управління освіти у 2010/2011 навчальному році атестовано 282 особи.

Зокрема:

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 90 особам;

- присвоєно педагогічне звання «старший вчитель» - 54 особам;

- присвоєно педагогічне звання «старший вихователь» - 2 особам;

- присвоєно педагогічне звання «керівник гуртка-методист» - 1 особі;

- присвоєно педагогічне звання «вчитель-методист» -22 особам;

- присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист» - 1 особі;

- присвоєно педагогічне звання «старший викладач» - 2 особам;

- продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії педагогічним працівникам, яких за результатами атестації визнано такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» – 187 особам.

Показником результативності методичної роботи є участь творчо працюючих педагогів у конкурсах фахової майстерності.

У міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2011» (номінації: «Початкові класи», «Світова література», «Історія», «Іноземна мова (німецька)», «Образотворче мистецтво») взяли участь 16 творчо працюючих педагогів з таких навчальних закладів: НВО ЛШДНЗ «Вікторія-П», ЗОШ №17, 24, НВК «школа-ліцей №34», НВО ЗОШ І-ІІІ ст. №31, СЗОШ №14, НВК «Кіровоградський колегіум», гімназії №9, НВО ЗНЗ І-ІІІ ст №15, НВО «школа-ліцей» №8, НВО «школа-ліцей №25».

Аналіз матеріалів, поданих учасниками заочного туру конкурсу, показав, що всі вони відповідали Умовам проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2011». Слід відмітити, що проблеми, продемонстровані вчителями в розробках циклу уроків та творчих роботах були актуальними, розкривали індивідуальні особливості роботи кожного конкурсанта.

Особливої увагу заслуговували матеріали вчителів початкових класів Мельник Т.О. (НВО «школа-ліцей №25»), Стукаленко О.П. (НВО ЗОШ І-ІІІ ст. №31), німецької мови Реви А.М. (СЗОШ №14) та Нетус В.М. (НВО ЗОШ І-ІІІ ст. №31), вчителів історії Алейнікова І.А. (НВК школи-ліцею № 34), Білоброва Р.О. (НВО ЗНЗ № 17), вчителів світової літератури Тихоненко С.О. (гімназія №9), Руденко Л. В., (НВО ЗНЗ І-ІІІ ст. №17), Брезмана Л.О., (НВО ЗНЗ №15), вчителя образотворчого мистецтва Шлєєнкової Т. М., (ЗОШ№24).

Матеріали вищеназваних педагогів містили обґрунтування актуальності досвіду, його практичне значення, висвітлення основної ідеї досвіду, її інноваційну значущість, наукові концепції та теорії яких авторів використовуються, розкриття технологій реалізації провідної педагогічної ідеї та її складових, аналіз результатів професійної діяльності, динаміки змін якості навчальних досягнень знань учнів, розвиток інтересу до предмета тощо.

Переможці заочного туру на високому рівні продемонстрували використання своїх творчих знахідок під час проведення уроків, показали знання з педагогіки та психології та презентували свій досвід роботи з використанням мультимедійних технологій.

За підсумками заочного та практичного турів перемогли в міському етапі конкурсу «Вчитель року-2011»: Мельник Тетяна Олександрівна, вчитель початкових класів «НВО школа-ліцей №25», Рева Алла Миколаївна, вчитель німецької мови СЗОШ №14, Алейніков Ігор Анатолійович, вчитель історії НВК «школа-ліцей № 34», Шлеєнкова Тетяна Миколаївна, вчитель образотворчого мистецтва НВО №24, Тіхоненко Світлана Олегівна, вчитель світової літератури гімназії №9.

Успішній участі переможців міського конкурсу в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2011» сприяла глибока підготовча робота, яка проходила під керівництвом працівників ЦМСПС. Свідченням високого професійного рівня конкурсантів з міста Кіровоград стали звання лауреатів (Тіхоненко С.О., Алейніков І.А., Мельник Т.О.) та переможця обласного етапу конкурсу (Шлеєнкова Т.М., вчителя образотворчого мистецтва НВО №24).

Особливістю проведення ІУ етапу конкурсу «Вчитель року-2011» в номінації «образотворче мистецтво» було те, що він проходив у м. Кіровограді. Слід відмітити велику роботу адміністрацій НВО №8, НВО ЛШДНЗ «Вікторія-П», СЗОШ №6, на базі яких проходили конкурсні уроки.

Високий рівень фахової майстерності, креативність та індивідуальність Шлеєнкової Т.М., вчителя образотворчого мистецтва НВО №24, не залишились поза увагою журі Всеукраїнського конкурсу, і вона здобула перше місце.

В рамках щорічної Всеукраїнської акції «Живи, книго!» та з метою оптимізації інноваційної діяльності шкільних бібліотек в умовах модернізації національної системи освіти, виявлення та підтримки ініціативних бібліотекарів, творчо працюючих педагогічних і методичних працівників, з 15 грудня по 8 квітня 2011 року проводився міський етап Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» в номінаціях: «Майстер бібліотечної справи», «Методист – порадник».

Аналіз матеріалів, поданих учасниками до заочного туру конкурсу, показав їх відповідність Положенню про проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека».

Особливої уваги заслуговували матеріали Майбороди С.В., завідуючої бібліотекою НВК СЗНЗ І-ІІІ ступенів №26, з проблеми «Бібліотечні засоби задоволення особистих інформаційних потреб і читацьких інтересів користувачів».

Відрадно, що у номінації «Методист-порадник» стала переможцем обласного етапу конкурсу «Шкільна бібліотека» Волощук Т.С., методист ЦМСПС. В описі її досвіду роботи розкрито системний підхід щодо організації методичної роботи з бібліотекарями навчальних закладів, що сприяє підвищенню фахового рівня бібліотекаря та активному залученні їх до участі в навчально-виховному процесі.

Каліновська Л.І., вчитель математики СЗОШ №6, стала переможцем Всеукраїнського конкурсу авторських програм, і як результат, її програма курсу за вибором для 9-го класу «Геометричний практикум» увійшла до збірника програм для допрофільної підготовки та профільного навчання, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Сертифікованими фасилітаторами програми «Інтел. Шлях до успіху» стали вчителі Мердак Н.А., Романов М.В. (НВК «школа-ліцей №25), Федорова О.Б. (НВО №31), Прядун В.О. (ЗОШ №22), Заніздра І.В. (СЗОШ №32).

Слід відмітити результативність виступу заступника директора НВО №8 Черепій О.М. на обласній педагогічній олімпіаді «Обдарований педагог-обдаровані діти».

На високому організаційному та методичному рівнях пройшов міський етап обласного конкурсу програм інформатизації навчальних закладів «Школа інформаційного суспільства».

Одним з першочергових завдань ЦМСПС та адміністрацій навчальних закладів є постійне підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Важливим елементом цієї діяльності є одержання об’єктивної інформації про стан освіти міста засобом проведення моніторингових досліджень якості освіти.

ЦМСПС планово здійснює роботу в даному напрямку, тісно співпрацює з Центром сучасних технологій оцінювання якості освіти Кіровоградського ОІППО.

Зусиллями методистів складено бази даних дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, забезпечено методичний супровід моніторингових досліджень. Систематично надається методична допомога відповідальним за моніторингове дослідження в навчальних закладах. З метою підвищення якості роботи щодо організації та проведення моніторингів та моніторингових досліджень в навчальних закладах проводились інструктивні наради та методичні заходи з проблем:

- «Організація та проведення першого та другого етапів моніторингового дослідження стану впровадження профільного навчання» (нарада для керівників навчальних закладів);

- «Організація роботи в навчальних закладах щодо інформування батьківської громадськості про основні етапи проведення ЗНО» (нарада для заступників директорів з навчально-виховної роботи);

- «Моніторингові дослідження якості шкільної, позашкільної та дошкільної освіти» (загальні засідання педагогів різних фахів);

- «Про роботу творчої групи з проблеми «Організація та проведення моніторингів з різних предметів» (виступ заст. директора гімназії ім. Тараса Шевченка на засіданні семінару-практикуму заст. директорів з методичної роботи).

Протягом 2010/2011 навчального року ЦМСПС забезпечував участь дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградської міської ради у Всеукраїнських, регіональних, міських моніторингових дослідженнях:

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 року №535 «Про проведення моніторингового дослідження якості художньо-естетичної освіти в 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів» проведено моніторингове дослідження методом анкетування музичних керівників, вчителів музики та образотворчого мистецтва.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 року №533 «Про проведення моніторингового дослідження стану інклюзивної освіти в ЗНЗ» проведено моніторингове дослідження методом інтерв’ювання громадської думки вчителів початкової школи, батьків учнів початкових класів та 5-9 класів щодо готовності суспільства до роботи з окремим категоріями дітей.

Згідно з наказом управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації від 01.03.2010 року №73 в вересні 2010 року та травні 2011 року проведено моніторингове дослідження стану впровадження профільного навчання у 24-х загальноосвітніх навчальних закладах міста, яке здійснювалося шляхом проведення контрольних робіт в 10-х класах та анкетування вчителів, учнів 10-х класів і батьків учнів.

Згідно з наказом управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації від 11.08.2009 №329 «Про організацію роботи щодо запровадження та викладання в навчальних закладах області предметів «Основи здоров’я» та «Основи безпеки життєдіяльності» у 2009-2013 р.р.» протягом травня 2011 року проведено моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 3-9 класів з основ здоров’я.

Згідно з наказом управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації від 30.11.201 року №552 «Про проведення моніторингового дослідження стану й розвитку системи освіти дітей старшого дошкільного віку» проведено анкетування вихователів старших груп ДНЗ, вчителів 1-х класів, батьків вихованців старших груп та першокласників.

Узагальнені матеріали моніторингових досліджень своєчасно надсилалися до Центру моніторингу.

На жаль, є значна розбіжність між балами річного та І етапу моніторингового дослідження стану впровадження профільного навчання, що свідчить про недостатнє повторення раніше пройденого матеріалу.

  1   2   3   4

Скачать, 106.24kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru