Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Дипломний

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница1/11
Дата23.03.2012
Размер0.68 Mb.
ТипДиплом
Содержание
ВНЕСЕНО навчальним відділом ІФНТУНГ2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
1 Галузь використання
1 Мета дипломного проектування
2 Порядок організації, виконання і захисту дипломного проекту
3 Рекомендації щодо збору матеріалів для дипломного проектування
4 Структура дипломного проекту і магістерської роботи
4.1 Пояснювальна записка
5 Вказівки до виконання дипломного проекту і магістерської роботи
5.7 Основна частина
5.9 Перелік літературних джерел
5.11 Бібліографічна довідка
5.12 Використання засобів обчислювальної техніки при виконанні дипломного проекту
5.13 Особливості написання магістерської роботи
6 ВКАЗІВКИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ І МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 6.1 Текстова частина
6.3 Формули (рівняння)
6.6 Перелік літературних джерел
6.8 Графічна частина
6.9 Загальне оформлення проекту
Перелік рекомендованої літератури
Додаток А
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Івано-Франківський національний

технічний університет нафти і газу


Кісіль І.С.,Боднар Р.Т.,Лютак З.П.,Середюк О.Є.


ДИПЛОМНИЙ

ПРОЕКТ


Затверджено і введено в дію наказом ректора

Івано-Франківського державного технічного університету

нафти і газу (ІФНТУНГ) від 1999 04-28 № 23


ДИПЛОМНИЙ

ПРОЕКТИ


Затверджено і введено в дію наказом ректора

Івано-Франківського державного технічного університету

нафти і газу (ІФНТУНГ) від 1999 04-28 № 23


1 РОЗРОБЛЕНО

кафедрою ІФНТУНГ: методи та прилади контролю якості і сертифікації продукції.


^ ВНЕСЕНО

навчальним відділом ІФНТУНГ


2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

наказом ректора ІФНТУНГ від 1999-04-2823


3 Стандарт відповідає державним стандартам України ДСТУ 1.5:2003 "Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів". "Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудо­ви, викладу, оформлення та змісту стандартів", ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення", а також міждержавним стандартам ГОСТ 2.105-95 "ЕСКД. Общие требования к текстовым документам" та ГОСТ 2.106-96 "ЕСКД. Текстовые документы".


4 ПЕРЕВИДАННЯ 2008.01 ЗІ ЗМІНАМИ


5 РОЗРОБНИКИ:


І.Кісіль, д-р техн. наук, проф. (керівник розробки);

Р.Боднар, канд. техн. наук, доц.

З.Лютак, канд. техн.. наук, проф.,

О.Середюк, канд. техн. наук, доц.,


ЗМІСТ


1 Галузь використання 5

2 Нормативні посилання 5

3 Визначення 8

4 Мета дипломного проектування 9

5 Організація проектування 10

5.1Організація дипломного проектування 11

6 Структура проекту 12

7 Пояснювальна записка (ПЗ) 13

7.1 Зміст і обсяг ПЗ 13

7.2 Загальні вимоги до оформлення 17

7.3 Вимоги до викладу тексту 18

7.4 Поділ тексту 20

7.5 Заголовки 20

7.6 Переліки 21

7.7 Нумерація аркушів 21

7.8 Таблиці 21

7.9 Ілюстрації ПЗ 27

7.10 Розрахунки 30

7.11 Формули і рівняння 30

7.12 Посилання 33

7.13 .Примітки 34

7.14 Скорочення 34

7.15 Одиниці фізичних величин 35

7.16 Додатки 35

8 Графічна частина 36

8.1 Загальні вимоги 36

8.2 Вимоги до складальних креслень 37

8.3 Специфікація 39

8.4 Технічні вимоги 40

8.5 Технічна характеристика 40

8.6 Креслення деталей 41

9 Технологічна документація 41

10 Позначення документів дипломного проекту 42

Додаток А Форми титульних листів 44

Додаток Б Форми завдань 48

Додаток В Основні написи 52

Додаток Г Форма обкладинки пояснювальної записки 56

Додаток Д Оформлення графічного матеріалу 58

Додаток Е Опис символів для схем алгоритмів 61

Додаток Ж Грецький алфавіт 64

Додаток К Перелік деяких скорочень слів, що можуть

вживатись у курсових і дипломних проектах 65

^ 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ


Цей стандарт встановлює загальні вимоги до змісту та оформлення курсових і дипломних проектів, які виконуються студентами на кафедрах університету.

Спеціальні вимоги до курсових і дипломних проектів встановлюють кафедри і приводяться в методичних вказівках до курсового і дипломного проектування.

Вимоги цього стандарту рекомендуються для розробки нормативних документів з інших видів робіт відповідно з навчальними планами спеціальностей.

ЗМІСТ


Вступ 5

1 Мета дипломного проектування 6

2 Порядок організації, виконання і захисту дипломного проекту 7

3 Рекомендації щодо збору матеріалів для дипломного проектування 10

4 Структура дипломного проекту і магістерської роботи 11

4.1 Пояснювальна записка 11

4.2 Графічна частина дипломного проекту 12

5 Вказівки до виконання дипломного проекту і магістерської роботи 14

5.1 Титульний аркуш 14

5.2 Завдання на проект 14

5.3 Реферат 14

5.4 Зміст 14

5.5 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів 15

5.6 Вступ 15

5.7 Основна частина 15

5.8 Висновки 17

5.9 Перелік літературних джерел 17

5.10 Додатки 18

5.11 Бібліографічна довідка 18

5.12 Використання засобів обчислювальної техніки при виконанні

дипломного проекту 18

5.13 Особливості написання магістерської роботи 18

6 Вказівки до оформлення дипломного проекту і магістерської роботи 19

6.1 Текстова частина 19

6.2 Рисунки 19

6.3 Формули (рівняння) 20

6.4 Посилання 22

6.5 Таблиці 23

6.6 Перелік літературних джерел 23

6.7 Додатки 24

6.8 Графічна частина 25

6.9 Загальне оформлення проекту 26

Перелік рекомендованої літератури 27

Додаток А 29

Додаток Б 31

Додаток В 32

Додаток Г 35

Додаток Д 36

Додаток Е 37

Додаток Ж 38

Додаток К 39

Додаток Л 40


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Скачать, 613.16kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru