Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Питання екзаменаційних білетів з курсу “Психологія”

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 35.16 Kb.
Дата23.03.2012
Размер35.16 Kb.
ТипДокументы
Подобный материал:

ПИТАННЯ

екзаменаційних білетів з курсу “Психологія”

(для заочної форми навчання)


 1. Предмет та методи психології. Основні відмінності житейських (буденних) та наукових психологічних уявлень.

 2. Практичне використання методів психології (спостереження, анкетування, опитування, тестування та ін.) в роботі менеджера. “Оціночні центри” в структурі підготовки менеджерів у США. Особливості психологічної підготовки.

 3. Основні напрямки психології ХХ сторіччя: біхевіоризм, гештальтпсихологія, когнітивна психологія, психоаналіз.

 4. Психоаналітична концепція: погляди на структуру психіки людини. Значення процесів “витіснення” та “сублімації”.

 5. Галузі психології. Основні проблеми та завдання психології менеджменту.

 6. Основні етапи розвитку психології управління. Хотторнські досліди, їх значення для психології менеджменту.

 7. Особистість - центральне поняття в психології. Психологічна структура особистості. Базові властивості особистості: темперамент, характер, здібності.

 8. Проблема біологічного та соціального в особистості.

 9. Співвідношення понять в “індивід”, “особистість”, “Індивідуальність”.

 10. Мотивація як прояв потреб особистості. Класифікація потреб (“ієрархічна піраміда потреб А.Маслоу). Спрямованість особистості.

 11. Фізіологічні основи темпераменту. Типи темпераменту, їх психологічна характеристика.

 12. Структура характеру, основні риси. Формування індивідуального та типового у характері.

 13. Поняття про здібності, їх діагностику. Майстерність. Талант. Розвиток здібностей. Вимірювання здібностей (тестування).

 14. Структура особистості. Рушійні сили розвитку особистості.

 15. Менеджмент та психологічні типи особистості менеджера (по темпераменту, по стилю керівництва, по проявам у соціальному середовищі).

 16. Психологічні особливості забезпечення управлінського циклу: планування, організації, мотивацій, контролю.

 17. Особистість та спілкування. Функції спілкування. Типи спілкування. Мова як найважливіший засіб спілкування.

 18. Три сторони спілкування. Вербальна та невербальна комунікації.

 19. Ділове спілкування в роботі менеджера. Особливості. Сторони. Фази ділового спілкування.

 20. Бесіда як вид ділового спілкування. Психологічні особливості. Фази. Бар`єри у спілкуванні та рекомендації щодо їх подолання.

 21. Пізнавальні процеси: відчуття, його природа, види. Вимір чутливості. Пороги відчуття.

 22. Пізнавальні процеси: сприймання, його види та властивості (предметність, цілісність, структурність, контактність, вибірковість). Активність особистості при сприйманні.

 23. Пам`ять, її види та типи. Закономірності запам`ятовування. Засоби мнемотехніки та їх значення для оптимізації менеджерської діяльності.

 24. Мислення та чуттєве пізнання. Єдність мислення та мови.

 25. Структура інтелекту. Вербальний та невербальний інтелект. “Вимір” інтелекту (коефіцієнт jQ).

 26. Емоційно-вольова сторона діяльності: почуття і емоції особистості. Фізіологічні основи емоційних станів: стресу, афекту, настрою, фрустрації. Саморегулювання та баланс у сфері емоційно-вольових станів.

 27. Поняття особистісного менеджменту. Вміння управляти своїм часом, тренувати пам’ять, мислення, інтелект.

 28. Стійкість проти стресів. Поняття про аутотренінг. Приклади психологічного тренінгу.

 29. Конфлікти у спілкуванні. Шляхи подолання. Типи “конфліктних” особистостей. Психологічні особливості роботи з “важкими” людьми.

 30. Імідж. Психологічні закономірності побудови та зміни, механізми створення. Психологічні аспекти прояву іміджу (в одязі, манері говорити, рухатися, ін.). Психологічні аспекти іміджу фірми.

 31. Психологічні механізми взаємовпливу у груповій діяльності: наслідування, сугестія, конформізм, ін.

 32. Психологічні феномени керівництва та передумови домагання своїх цілей у керівництві. Лідерство. Його ознаки, цілі, типи.Література

для підготовки до екзамену:

 1. Підручник: Общая психология./Под ред.проф. А.В.Петровского - М.: Просвещение, 1977 г.

 2. Психология и педагогика. Учеб.пособие для ВУЗов. /Сост. и ред. А.А.Радугин. - М., 1996 г.

 3. Гиппенрейтер Ю.Б. - Введение в общую психологию. Курс лекций - М.: Черо, 1996 г.

 4. Практическая психология для менеджеров - М.: Инфор.-издат.дом “Филинъ”, 1996 г.

 5. Введение в психологию /Под общ.ред.проф. А.В.Петровского. -М.: Издат. центр “Академия”, 1996 г.

 6. Основи психології: Підручник. /За загал.ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. - К.: Либідь, 1995.
Скачать, 251.22kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru