Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Питання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "спорт" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 43.84 Kb.
Дата24.03.2012
Размер43.84 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Розділ іі. методика фізичного виховання різних груп
Подобный материал:

Питання до державного іспиту

з теорії і методики фізичного виховання

для студентів 4 курсу заочної форми навчання

Інституту фізичного виховання і спорту

спеціальності "спорт"


РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 1. Предмет теорії фізичного виховання (до яких наук відноситься; що вивчає; в чому виявляється взаємозв’язок з методикою фізичного виховання).

 2. Дати характеристику системам наук, які вивчають фізичне виховання, та знайти у них місце теорії фізичного виховання.

 3. Причини виникнення та розвитку фізичного виховання.

 4. Визначення понять: фізичний розвиток, фізичне виховання, фізична підготовка, фізичне вдосконалення, фізична освіта, спорт, система фізичного виховання.

 5. Мета й завдання фізичного виховання в Україні. Дати характеристику освітніх, оздоровчих, розвиваючих та виховних завдань.

 6. Основи системи фізичного виховання: ідеологічні, науково-методичні, правові, програмно-нормативні, організаційні.

 7. Основні напрямки системи фізичного виховання: загальна фізична підготовка, професійно-прикладна фізична підготовка, фізична підготовка зі спортивної направленості, лікувально-профілактична.

 8. Соціально-педагогічні принципи системи фізичного виховання: всебічного гармонійного розвитку особистості, зв’язку з трудовою та збройною практикою, оздоровчої направленості.

 9. Визначити поняття: основи техніки, деталі техніки, індивідуалізація техніки, типова та персональна індивідуалізація, фази фізичних вправ.

 10. Значення і характерні ознаки педагогічної класифікації фізичних вправ.

 11. Загальна характеристика техніки фізичних вправ.

 12. Природні сили та гігієнічні фактори як засоби фізичного виховання.

 13. Визначити поняття: метод, методичний прийом, методика. Яке з цих понять ширше і чому?

 14. Дати характеристику методам навчання руховим діям: метод розучування в цілому та метод розучування по частинам. В чому ви бачите позитивні та негативні моменти цих методів?

 15. Характерні риси ігрового і змагального методів. Дати характеристику.

 16. Характеристика словесних методів.

 17. Дати характеристику методам наочності: зорової, наочності, слухової наочності, рухової наочності, термінової інформації.

 18. Рухові вміння: значення, характеристика, ознаки.

 19. Рухова навичка: значення, характеристика, ознаки.

 20. Характеристика рухового вміння вищого порядку.

 21. Дати характеристику етапу початкового вивчення рухової дії.

 22. Дати характеристику етапу поглибленого вивчення рухової дії.

 23. Дати характеристику етапу закріплення і вдосконалення рухової дії.

 24. Характеристика координаційних здібностей (поняття про спритність, засоби і методи виховання, вікові особливості розвитку).

 25. Сила і методика її виховання (педагогічна і фізіологічна характеристика, завдання, засоби, методи, вікові особливості).

 26. Гнучкість і методика її виховання.

 27. Швидкість і методика її виховання.

 28. Витривалість і методика її виховання.

 29. Взаємозв’язок фізичного виховання з трудовим, моральним і розумовим вихованням.

 30. Особливості виховання знань на уроках фізичної культури.^ РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП

НАСЕЛЕННЯ

 1. Значення ігрової картки на уроці фізичної культури. Дати схему складання ігрової картки.

 2. Завдання, значення й характерні ознаки уроку фізичної культури в школі.

 3. Дати характеристику коловому способу організації діяльності школярів на уроці. Скласти модель уроку в схематичному зображенні з вказівкою видів вправ і місця вчителя.

 4. Значення навчальних нормативів у шкільній програмі. У чому виявляється їхній взаємозв’язок з державними тестами?

 5. Технологія визначення загальної й моторної щільності уроку фізичної культури.

 6. Значення й основне спрямування підготовки навчальної картки. З якою метою вона використовується на уроці?

 7. Які завдання вирішуються в процесі фізичного виховання школярів? Дати їм характеристику.

 8. Особливості 12-ти бальної системи оцінювання з предмету «Фізична культура»

 9. Методика розробки календарно-тематичного плану на півріччя. Характеристика кожної складової частини.

 10. Конспект уроку та його значення в плануванні навчального матеріалу. Скільки граф виділяється в структурі конспекту? Що пишеться в графі «Дозування»?

 11. Особливості структури уроку. Які елементи виділяються в структурі уроку?

 12. Методика розробки конспекту уроку. Що пишеться в графі «Зміст уроку»?

 13. Значення, завдання та особливості організації фізкультхвилинок у школі. У чому відмінності комплексів до уроків математики і малювання.

 14. Характеристика освітніх, оздоровчих, розвиваючих і виховних завдань, які вирішуються на уроці фізичної культури. Які вимоги ставляться до постановки цих завдань у конспекті уроку?

 15. Роль учителя фізичної культури в організації роботи з фізичного виховання.

 16. Дати характеристику позмінному засобу навчальної діяльності на уроці фізичної культури.

 17. Особливості організації діяльності школярів груповим способом.

 18. Значення й методика проведення пульсометрії уроку фізичної культури.

 19. Класифікація уроків фізичної культури. Види й типи уроків.

 20. Планування навчальної роботи в школі: значення, форми, етапи, вимоги.

 21. Дати характеристику фронтальному способу організації діяльності школярів.

 22. Значення, завдання й відмінні риси позакласної роботи в школі.

 23. Зробити перелік й дати характеристику формам фізичного виховання в школі.

 24. Форми організації фізичного виховання в позашкільних установах.

 25. Урок фізичної культури. Значення, завдання й методика проведення підготовчої частини уроку фізичної культури в залежності від віку учнів.

 26. Значення й особливості організації діяльності школярів позмінним і індивідуальним засобами.

 27. Особливості формування знань на уроках фізичної культури.

 28. Мета та завдання позакласних фізкультурно-оздоровчих засобів.

 29. Дати характеристику формам позакласної роботи в школі.

 30. Мета й завдання фізичного виховання школярів спеціальної медичної групи.
Скачать, 167.35kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru