Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки для студентів заочної форми навчання ПсихологіЯ для студентів заочної, денно-заочної форми навчання

Поиск по сайту:


Скачать 437.53 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки для студентів заочної форми навчання ПсихологіЯ для студентів заочної, денно-заочної форми навчання
страница1/5
Дата24.03.2012
Размер437.53 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Смотрите также:
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ І ПОЛІТОЛОГІЇ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки для студентів заочної форми навчання


ПсихологіЯ

для студентів заочної, денно-заочної форми навчання

^
Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво»,
0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрям(и) підготовки: ЕМС,ЕПР,ЕПІ,ЕПЕК,МПР,ФПР,БД,ЕФК,ОА, УПЕП, АМ, МПТ,МІДДонецьк, 2011

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ І ПОЛІТОЛОГІЇ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки для студентів заочної форми навчання


ПсихологіЯ

для студентів заочної, денно-заочної форми навчання

^
Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво»,
0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрям(и) підготовки: ЕМС,ЕПР,ЕПІ,ЕПЕК,МПР,ФПР,БД,ЕФК,ОА, УПЕП, АМ, МПТ,МІД


Розглянуто

на засіданні кафедри

соціології і політології

Протокол №____ від «___» «____________» 20__р.


Затверджено на засіданні

Навчально-видавничої

Ради ДонНТУ


Протокол №___ від «___» «_____________» 20__р.


Донецьк, 2011


УДК 37:65.012


Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання з нормативної навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки «Психологія» для студентів заочної, денно-заочної форми навчання економічних галузей знань / Укл. Л.С.Яковицька, Ю.В. Кушнір. - Донецьк: ДоНТУ, 2011. – 28 с.


У методичних рекомендаціях викладено основні матеріали, які можуть бути корисні студенту при самостійному опрацюванні теоретичного та практичного матеріалу з нормативної навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки «Психологія».


Укладач:

Л.С.Яковицька, доцент

Ю.В. Кушнір, ст. викладач


Відповідальний за випуск

^ Пояснювальна записка


Дисципліна «Психологія» є нормативною для підготовки бакалаврів економічного спрямування і являє собою цілісну систему психологічної освіти майбутнього фахівця. Вивчення даної дисципліни здійснюється на лекційних і семінарських заняттях. Значний обсяг при вивченні дисципліни відводиться на самостійну роботу студентів.

Програма дисципліни «Психологія» розроблена відповідно до Державного стандарту вищої професійної освіти підготовки фахівців економічного напряму.

Знання з психології допоможуть формуванню цілісного уявлення про психологічні закономірності розвитку, про особистісні властивості людини, що сприятиме активізації навчальної та майбутньої професійної діяльності. Уміння розбиратися в причинах, закономірності та особливості людської поведінки сприятимуть і глибшому засвоєнню економічних дисциплін прикладного характеру.

Важливою складовою частиною освітнього процесу у ВНЗ є самостійна робота студентів. Без активної пізнавальної діяльності неможливе формування повноцінних знань, умінь, навичок, розвиток здібностей. Самостійна робота студентів передбачає творче осмислення отриманих знань.

Метою організації самостійної роботи студентів є закріплення і розширення знань і умінь, отриманих на аудиторних заняттях, читання і освоєння основної та додаткової літератури з дисциплін, що вивчаються, розвиток пізнавальних здібностей, творчої активності та ініціативності студентів. Різні форми самостійної роботи прищеплюють навички організованості, самодисципліни, готовності повсякденно і планомірно працювати з підручниками та навчальними посібниками, першоджерелами та періодичною літературою.

Самостійна робота з дисципліни «Психологія» призначена для здійснення наступних цілей:

  • закріплення психолого-педагогічних знань і умінь, отриманих в рамках аудиторної роботи;

  • розширення та поглиблення знань з дисципліни;

  • формування навичок роботи з навчальною і науковою літературою, вміння аналізувати текст, виділяти в ньому головне, конспектувати;

  • освоєння умінь психологічного дослідження;

  • формування інтересу до психічних проявів людини, психологічній науці, майбутньої педагогічної діяльності:

  • розвиток таких особистісних якостей, як організованість, самостійність, творчість;

  • освоєння умінь самопізнання і саморозвитку.

Нормативно-правова база організації самостійної (індивідуальної) роботи студента

Організація самостійної (індивідуальної) роботи студента в технічному університеті базується на таких документах:

  • Законі України: «Про освіту» (Постанова Верховної Ради України від 23.03.96 р. № 100/ 96- ВР; Державній національній програмі «Освіта». Україна XXI століття. (Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.93р., № 896); Законі України “Про вищу освіту” (№ 327, 21573/2002 від 17 січня 2002 року), Положенні про державний вищий заклад освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 5.09.1996 р., № 1074);

  • Рішенні колегії МОН України: Концептуальні засади гуманітарної освіти в Україні (вища школа) (рішення № 13/ 4-8 від 27.12.95 р).; “Про проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації”(рішення№5/5-4 від 24.04.03р.).

  • Наказах МОН України: № 161 від 02.06.1993 p. «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах»; №450 від 07.08.2002 p. “Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів”; № 48 від 23.01.2004 р «Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу», «Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців»; №49 від 23.01.2004 р. „Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки”; №774 від 30.12.2005 р. “Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу” ;

У Положенні враховано також положення міжнародних конвенцій, декларацій і рекомендацій ЮНЕСКО, Міжнародної організації праці та Європейського фонду освіти з неперервної освіти як світової тенденції.


Реклама:
  1   2   3   4   5

Скачать 437.53 Kb.
Поиск по сайту:
Добавить документ в свой блог или на сайт
Разместите кнопку на своём сайте:
Генерация документов


База данных защищена авторским правом ©GenDocs 2000-2011
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты
Учебный материал

Рейтинг@Mail.ru