Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Методичні поради для вчителів початкових класів

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 31.45 Kb.
Дата24.03.2012
Размер31.45 Kb.
ТипДокументы
Подобный материал:

Методичні поради для вчителів початкових класів


• Забезпечувати всебічний розвиток особистості молодшого школяра.


• У засвоєнні предметних знань, умінь і навичок спиратись на сформовані в дітей до школи пізнавальні вміння, розвинені психічні процеси.


• Процес навчання будувати на осмисленні та усвідомленні знань, на оп-тимальному поєднанні репродуктивного та творчого підходів до формування предметних умінь.


• Спиратись тільки на досягнутий рівень розвитку дітей; не вважати непов-ноцінним той рівень досягнень деяких дітей, який не відповідає віковим стандартам.


• Поступово урізноманітнювати й ускладнювати форми, методи та прийо¬ми роботи з учнями, структуру уроків.


• Систематично формувати, закріплювати та розвивати в учнів уміння та навички виконувати домашні завдання, навички самостійної навчальної праці.


• Розвивати мислення, пам'ять, увагу.


• Проводити навчально-виховну роботу на доступному для учнів, але до¬статньо високому рівні труднощів для оптимального використання та розвитку їхніх сил і можливостей.


• Розвивати творчі здібності учнів.


• Оптимально розвивати, розширювати й ускладнювати вимоги до учнів.


• Психологічно готувати учнів до переходу на предметну систему навчан¬ня, підтримувати тісний зв'язок з учителями старших класів.


Методичні поради для вчителів основної школи


• Знайомитися з програмою та методикою роботи в початкових класах і спиратись на неї, зокрема після прийому випускників початкових класів.


• Зберігати й розвивати традиції, які склались в учнів у процесі навчання в початкових класах.


• До початку роботи з дітьми ознайомитися з ними, систематично вивчати їх і використовувати одержані дані у процесі роботи.


• Забезпечити єдність вимог до учнів.


• Забезпечити поступовий перехід на предметну систему викладання, но¬ву побудову уроків, нові методи та прийоми роботи, нові вимоги до дітей тощо.


• Розвивати в учнів уміння й навички самостійної роботи.


• Продовжувати розвиток творчого мислення учнів.


• Забезпечити поступальний рівномірно висхідний характер навчально-ви-ховного процесу учнів з урахування вікових та індивідуальних особливостей школярів.


• Виявляти й розвивати індивідуальні нахили та інтереси учнів, їхні творчі здібності. Проводити профорієнтаційну роботу.


• Забезпечити міжпредметні зв'язки.


• Постійно підтримувати зв'язки з колегами з метою взаємодопомоги в ро¬боті та обміну досвідом.


• Підтримувати зв'язки з учителями початкових класів, особливо під час підготовки до прийому учнів і в перші роки роботи з ними.


• Протягом першого місяця навчання дітей у 5-му класі не писати заува¬жень у щоденники, проводити оцінювання на користь дитини, більшість уроків на початку навчального року будувати на повторенні.


• Дозувати навчальне навантаження та обсяг домашнього завдання, а та¬кож знизити їх до мінімуму у вихідні дні.


• Поглиблювати свої знання з проблемами забезпечення принципу наступності в педагогічному процесі.


Методичні поради для адміністрації та педагогічного колективу навчального закладу


• Розробити план організаційно-педагогічних заходів для спостереження за проходженням дітьми адаптаційного періоду та створення сприятли¬вих умов для успішної адаптації.


• Не пізніше ніж за півроку до переходу учнів на предметну систему на¬вчання призначити класних керівників.


• Забезпечувати ознайомлення навчальними програмами початкової та основної школи, організаційними формами та методами роботи з учня¬ми на суміжних етапах навчання.


• Організовувати планове (індивідуальне та групове) відвідування уроків, виховних заходів учителями суміжних класів.


• Заохочувати й підтримувати зв'язки вчителів початкових класів зі своїми колишніми учнями.


• Вивчати, узагальнювати та популяризувати кращий досвід роботи із за-безпечення наступності в навчально-виховному процесі. У шкільних ме-тодичних кабінетах зосередити матеріали із зазначеного питання. Наступність у навчальному процесі на педагогічних радах, методичних засіданнях, конференціях.


• Залучати кращих учителів до творчої розробки окремих питань наступ¬ності в педагогічному процесі (у процесі викладання окремих предметів).


• Доручити класному керівнику та практичному психологу розробити захо¬ди з усебічного вивчення кожної дитини та соціально-психологічного патронату учнів 5-х класів

Скачать, 24.15kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru