Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Трудове навчання

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 16.26 Mb.
страница11/35
Дата24.03.2012
Размер16.26 Mb.
ТипДокументы
Культура харчування
Технологія приготування страв
Види тіста
Приготування страв із прісного тіста
Випікання виробів із пісочного тіста
Випікання виробів із бісквітного тіста
Та виготовлення виробів
Орієнтовний тематичний план
Технологія виготовлення вишитих виробів
Технологія виготовлення в'язаних виробів
Технологія виготовлення швейних виробів
Подобный материал:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   35

9 КЛАС


Розділ 1. ^ КУЛЬТУРА ХАРЧУВАННЯ

Тема. Складання меню

Поняття про меню. Призначення меню. Види меню. Принципи складання меню. Розподіл добової норми їжі між сніданком, обідом, полуденком, вечерею.

Практична робота

Складання меню до сніданку, обіду, полуденку, вечері.

Розділ 2. ^ ТЕХНОЛОГІЯ ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ

Тема. Обладнання для приготування виробів із тіста

Обладнання кухні для приготування виробів із тіста. Ор­ганізація робочого місця. Порядок роботи з духовкою елект­ричної плити. Користування духовкою газової плити в до­машніх умовах. Правила безпечної праці та санітарно-гігієнічні вимоги. Пожежна безпека.

Посуд, інструмент і пристосування для приготування ви­робів із тіста. Загальна будова електричного міксера, його призначення та порядок роботи з ним. Правила безпечної праці.

Лабораторно-практична робота

Ознайомлення з посудом, інструментом, пристосування­ми для приготування виробів із тіста. Тема. ^ Види тіста

Значення борошняних страв та виробів у харчуванні лю­дини. Борошно - основний продукт для приготування тіста. Гатунки борошна. Харчова цінність і якість борошна, умови його зберігання. Види тіста. Продукти, що входять до складу різних видів тіста. Способи розпушування тіста та види роз­пушувачів.

Лабораторно-практична робота

Визначення доброякісності борошна за зовнішнім вигля­дом , запахом, смаком.

72

Тема. ^ Приготування страв із прісного тіста

Прісне тісто, його харчова цінність. Страви і вироби із нього. Борошняні страви в українській національній кухні. Первинна обробка борошна для приготування страв і ви­робів із тіста. Технологія приготування страв із прісного тіста (вареників, галушок, млинців). Види фаршів для вареників та млинців, їх приготування. Вимоги до якості страв.

Оформлення, подавання страв до столу і споживання. Практичні роботи

Приготування страв із прісного тіста (вареники, галушки, млинці). Визначення якості страв, подавання їх до столу та споживання. Миття посуду. Аналіз допущених помилок. Розрахунок собівартості приготовлених страв, порівняння їх з ціною в закладах громадського харчування.

Тема. ^ Випікання виробів із пісочного тіста

Пісочне тісто і вироби із нього, їх харчова цінність. Продукти, що входять до складу пісочного тіста. Замішування та форму­вання виробів із пісочного тіста. Оформлення виробів. Режим випікання виробів із пісочного тіста. Види і причини дефектів виробів. Оздоблення печива, тістечок.

Тема. ^ Випікання виробів із бісквітного тіста

Бісквітне тісто і вироби із нього, їх харчова цінність. Про­дукти, що входять до складу бісквітного тіста. Технологія приготування бісквітного тіста. Види і причини дефектів бісквіту.

Основні види кремів, продукти для їх приготування. Спо­соби приготування кремів. Оздоблення тортів і тістечок кре­мами.

Практичні роботи*

Робота з духовкою і міксером. Приготування пісоч-ного і бісквітного тіста. Випікання виробів, їх оздоб-лення. Сервірування стола. Подавання до столу, споживання ви­робів. Визначення якості виробів, аналіз допущених по­милок. Розрахунок собівартості виробів, порівняння їх з ціною в торговельній мережі. Розрахунок калорійності ви­робів з тіста.

Орієнтовний перелік страв: вареники, галушки, млинці, тістечка, печиво, торти, рулети, кекси.

* За відсутності обладнання для випікання борошняних виробів під час практичних робіт можна готувати борошняні страви з викорис­танням інших видів теплової обробки (смаження, варіння).

73

Модуль 5. ПРОЕКТУВАННЯ

^ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ

З ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма модуля спрямована на отримання учнями по­чаткової конструкторсько-технологічної підготовки, ознайо­млення з елементами проектної діяльності під час створення виробів із текстильних матеріалів. Модуль складається з трьох розділів: "Технологія виготовлення вишитих виробів", "Технологія виготовлення в'язаних виробів", "Технологія ви­готовлення швейних виробів".

Зміст розділу "Технологія виготовлення вишитих виробів" включає ознайомлення учнів з найпоширенішими техніками української народної вишивки (хрестик, штапівка, гладь, ме­режка та ін.), а також їх поєднання. У кожному класі передба­чено вивчення одного із способів обробки краю вишитих ви­робів. За реалізації змісту цього розділу значну увагу слід приділити формуванню в учнів бережливого ставлення до національних традицій українського народного мистецтва, розвитку творчого ставлення до праці, естетичного смаку.

Розділ "Технологія виготовлення в'язаних виробів" пе­редбачає вивчення учнями основ в'язання гачком та спиця­ми. Конструкція в'язаних виробів, які пропонуються для ви­готовлення, поступово ускладнюється (прямокутне полотно, плоска деталь складної форми, деталь у формі циліндра та конуса, об'ємна деталь складної форми). Вивчається в'язан­ня виробів різної фактури (щільна, ажурна, рельєфна), одно­тонних та різнокольорових.

Технологічний процес обробки текстильних матеріалів найбільш детально розглядається у розділі "Технологія виго­товлення швейних виробів". Розділ включає вивчення основ текстильного матеріалознавства, швейного устаткування, конструювання та моделювання виробів, їх розкроювання та пошиття.

За недостатньої кількості швейних машин роботу учнів доцільно організувати за змінним графіком протягом усього навчального року. З цією метою вивчення матеріалу модуля можна розпочинати з будови швейної машини та роботи на ній. Особливої уваги потребує початковий період освоєння прийомів роботи на швейній машині. У разі повної відсут­ності в кабінеті швейного устаткування можна застосовувати ручний спосіб виготовлення швейного виробу.

Під час вивчення матеріалу з конструювання та моделю-

74

вання швейних виробів передбачається залучати учнів до усіх основних видів проектно-конструкторських робіт: вибір (або розробка) моделі для виготовлення, виконання ескіза та опис моделі, побудова креслення, виготовлення лекал. Конструкції виробів поступово ускладнюються: наволочка (5 кл.), фартух (6 кл.), поясні вироби (7 кл.), плечові вироби без коміра і рукавів (8 кл.), плечові вироби з коміром і рукавами (9 кл.). Учні вчаться також виконувати раціональну розкладку деталей виробу на тканині та їх розкроювання, здійснюють економічні розрахунки.

Реалізація програми з конструювання та моделювання швейних виробів потребує особливої уваги та диференційо­ваного підходу в навчанні, оскільки саме вивчення цього розділу часто викликає труднощі в практиці школи. Для ско­рочення часу на побудову креслень, полегшення робіт щодо їх розрахунку доцільним є використання спрощених методик конструювання виробів, застосування готових алгоритмів побудови креслень.

Під час виготовлення плечових виробів у 9 класі допусти­мим є розкроювання тканини за готовими журнальними викрійками (з відповідною корекцією).

Конкретний виріб для виготовлення учні вибирають са­мостійно, виходячи з власного бажання та наявності відповідних матеріалів. За обмеженої кількості тканини в уч­ня можна шити дитячий одяг.

Рівень складності виготовлення виробу не впливає на оцінку робіт учнів. При спільному навчанні хлопців і дівчат відбір моделей здійснюється диференційовано відповідно до статі учнів. Враховуються також стислі строки вивчення модуля в таких класах. Доцільно відбирати такі вироби, які мають спрощену конструкцію й технологію пошиття (наво­лочка з клапаном, фартух без нагрудника, конічна спідниця, шорти, жилет, топ та ін.).

У процесі вивчення усіх розділів модуля в учнів форму­ються уявлення про основні професії текстильного, швейно­го, вишивального, трикотажного виробництва, служби побу­ту.

Кількість годин на вивчення тем модуля вказано орієнтов­но. Вивчення окремих тем може бути поглиблене за рахунок годин варіативної частини програми.

Запропоновані варіативні програми "Українська народна вишивка", "В'язання спицями", "В'язання гачком", "Азбука домашнього господарювання" тісно пов'язані з даним моду­лем і поглиблюють вивчення окремих його розділів чи тем.

75

^ ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

модуля "ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ

ВИРОБІВ З ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"

Для дівчат міських шкілНазва розділів і тем

Кількість годин

ин
5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

Розділ 1. ^ Технологія виготовлення вишитих виробів

8

8

8

8

8

Інструмент і матеріали для вишивання. Початкові шви

8

Поверхнево-нашивні лічильні техніки. Вишивання хрестиком, штапівкою
8


Прозоро-лічильні техніки. Вишивання мережок8Вишивання лічильною гладдю, занизуванням


8
Поверхнево-нашивні нелічильні техніки. Вишивання гладдю

8

Розділ 2. ^ Технологія виготовлення в'язаних виробів

6

6

6

6
В'язання гачком

6

В'язання спицями. Узори на основі лицьових та виворітних петель
6


В'язання спицями виробів за кресленням6В'язання спицями виробів по колу. Різнокольорові узори


6
Розділ 3. ^ Технологія виготовлення швейних виробів

16

16

16

16

22

Текстильне матеріалознавство

2

2

2
2

Будова тканини

2

Бавовняні та лляні тканини
2


Шерстяні та шовкові тканини2Тканини з хімічних волокон. Асортимент тканин

2

Конструювання, моделювання та розкроювання швейних виробів

4

6

6

6

8

Постільна білизна. Конструювання, моделювання та розкроювання наволочки

4

Робочий одяг. Конструювання, моделювання та розкроювання фартуха
6


Поясні вироби. Конструювання,


моделювання та розкроювання спідниці6Конструювання, моделювання та розкроювання плечових виробів без коміра і рукавів


6
Конструювання, моделювання та розкроювання плечових виробів з коміром і вшивним рукавом

8

Технологія пошиття швейних виробів. Робота на швейному устаткуванні

10

8

8

10

12

Загальна будова швейної машини. Робота на швейній машині. Пошиття наволочки

10

Пошиття фартуха. Неполадки в роботі швейної машини
8


Пошиття спідниці. Робота на швейній машині з електричним приводом8Пошиття плечового виробу. Робота з пристроями до швейної машини


10
Пошиття плечового виробу з коміром і вшивним рукавом. Механізми швейної машини

12

Усього

ЗО

ЗО

ЗО

ЗО

ЗО
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   35

Скачать, 321.01kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru