Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Психолого-педагогічні засади виховання І розвитку обдарованих дітей (лекція)

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 294.05 Kb.
Дата08.03.2012
Размер294.05 Kb.
ТипЛекція
Подобный материал:

Теми навчальних занять працівників кафедри педагогіки і психології (2011-2012 н.р.)


викладач Аносова А.В.:

Психолого-педагогічні засади виховання і розвитку обдарованих дітей (лекція);

Культура родинних взаємин (практичне заняття);

Психолого-педагогічні аспекти формування комунікативної культури педагогів (практичне заняття);

Складові реалізації компетентнісного підходу в освіті (лекція);

Діти в Інтернеті: основи безпечної і відповідальної поведінки (практичне заняття);

Стрес: причини, наслідки, способи подолання (лекція);

Застосування методу казкотерапії у психологічному консультуванні (практичне заняття);

Впровадження програми "Життя без гачка" (за проектом "Діалог") у практику роботи загальноосвітнього навчального закладу (навчальний тренінг);

Ігрові форми навчання учнів-лідерів (практичне заняття);

Формування комунікативної культури старшокласників (практичне заняття);

Застосування методу телекомунікаційних проектів у процесі організації позакласної та позаурочної (або позашкільної) роботи (лекція);

Формування в учнів старшої школи толерантного ставлення до інших людей (навчальний тренінг);

Соціально-правовий захист неповнолітніх (навчальний тренінг);

Учнівське самоуправління у загальноосвітньому, позашкільному навчальному закладі (навчальний тренінг);

Дитячі страхи. Засоби їх подолання (навчальний тренінг);

Організація психодіагностичних процедур у закладі освіти (практичне заняття);

Особливості психологічної діагностики у дошкільному навчальному закладі (лекція);

Особливості організації ігрової взаємодії під час проведення тренінгу (практичне заняття);

Застосування діагностичних методів мережевої терапії у професійній діяльності працівників психологічної служби (практичне заняття);

Використання профорієнтаційних ігор у роботі з учнями старшого шкільного віку (навчальний тренінг);

викладач Бондарук І.П.:

Загальнодидактичні основи викладання курсу "Етика" (лекція, практичне заняття);

Сучасні підходи до організації навчання. Інтерактивні технології навчання (лекція; практичне заняття);

Міжкультурна освіта в школі (лекція);

Використання міжпредметних зв’язків на заняттях історії та основ правознавства (лекція, практичне заняття);

Теорія і методика навчання громадянської освіти (лекція);

Мета, завдання та особливості освіти для стійкого розвитку як інноваційного напряму в сучасній освіті України (лекція);

Зміст, завдання, структура курсу "Практичне право" (лекція, практичне заняття);

Метод "Прес". Застосування методу "Прес" на уроках курсів "Практичне право", "Ми – громадяни України" (практичне заняття);

Формування критичного мислення учнів у процесі навчання історії (практичне заняття);

Зміст, завдання, структура курсу "Ми – громадяни України" (лекція, практичне заняття);

викладач Боярчук О.І.:

Формування в учнів гендерної культури (практичне заняття);

Гендерні стереотипи та гендерна дискримінація (практичне заняття);

Методика формування в учнів навичок здорового способу життя (за проектом "Діалог") (навчальний тренінг);

Сучасні підходи до організації взаємодії сім’ї та навчального закладу (навчальний тренінг);

Соціальна профілактика торгівлі людьми: організація діяльності та методи роботи (навчальний тренінг);

Моделювання програми виховної роботи (навчальний тренінг);

Методика реалізації програми превентивного виховання учнів підліткового віку "Майбутнє починається сьогодні" (навчальний тренінг);

Організація превентивного виховання учнівської молоді (навчальний тренінг);

Методика оцінювання якості організації виховного процесу в закладі освіти (навчальний тренінг);

Методика підготовки і проведення пошукової гри на місцевості (практичне заняття);


завідувач кабінету Булах М.В.:

Образотерапія як засіб зняття психічної напруги та стресових станів у дітей (практичне заняття);

Методика реалізації ідей гуманної педагогіки у виховному просторі закладу освіти (практичне заняття);

Психологічні основи ефективної взаємодії учасників навчально-виховного процесу (лекція; практичне заняття);

Депривація та її наслідки у формуванні особистості вихованця загальноосвітнього навчального закладу (лекція);

Нормативно-правове забезпечення виховного процесу в закладах освіти (практичне заняття);

Особливості роботи педагогічних працівників з гіперактивними, агресивними дітьми та дітьми з підвищеним рівнем тривожності (практичне заняття);

Методика розвитку комунікативної компетенції вихованців засобами тренінгових вправ (практичне заняття);

Соціально-правовий захист неповнолітніх (лекція);

Особливості формування життєвої компетентності вихованців інтернатних закладів (практичне заняття);

Застосування методу проектів у процесі організації освітньої діяльності інтернатного закладу (практичне заняття);

Вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду педагогічних працівників інтернатних закладів освіти Київщини (практичне заняття);


методист Винарчук Т.М.:

Використання можливостей Інтернет-ресурсів для оn-line спілкування педагогічних працівників (практичне заняття);

Використання техніки "Айріс-фолдінг" ("iris folding") у процесі виготовлення виробів з паперу і картону (практичне заняття);

Використання техніки "Квілінг" ("quilling") у процесі виготовлення виробів з паперу і картону (практичне заняття);

Використання техніки "Книжковий тунель" ("tunnel book") у процесі виготовлення виробів з паперу і картону (практичне заняття);


доцент Волинець І.М.:

Методика вивчення літературного краєзнавства у курсі світової літератури (лекція, практичне заняття);

Основи наукових досліджень (практичне заняття);

Українознавство як основа національної системи освіти (практичне заняття);


професор Гавриш І.В.:

Дидактичне забезпечення навчального процесу в початковій школі (лекція);

Теоретико-методологічні засади Всеукраїнського наукового проекту "Інтелект України" (лекція);

Навчально-методичне забезпечення Всеукраїнського наукового проекту "Інтелект України" (лекція);

Особливості організації роботи у школі І ступеня за Всеукраїнським науковим проектом "Інтелект України" (практичне заняття);


доцент Гальченко В.М.:

Конфліктні ситуації, способи їх розв’язання (лекція, практичне заняття);

Спілкування як взаємодія(лекція, практичне заняття);

Розвиток винахідливості дітей дошкільного віку (лекція, практичне заняття);

Соціально-психологічна допомога в суїцидології (лекція, практичне заняття);

Соціалізація особистості (лекція);


викладач Гончарук М.П.:

Організація і планування науково-методичної роботи з педагогічними та керівними кадрами (лекція, моделювання);

Управління науково-методичною роботою з педагогічними кадрами закладу освіти (практичне заняття);

Системний підхід до організації науково-методичної роботи з молодими вчителями (практичне заняття);

Технологія вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду (практичне заняття);

Моделювання особистісно орієнтованих навчальних занять з фізики (математики) (практичне заняття);

Організація позаурочної навчальної діяльності учнів з фізики (математики) (практичне заняття);


викладач Гребенчук Т.О.:

Викладання суспільно-гуманітарних предметів в умовах оновлення змісту суспільствознавчої освіти (лекція);

Зміст, мета та завдання курсу "Етика" (лекція);

Євроатлантична інтеграція України (лекція);

Зміст, мета та завдання курсу "Основи філософії" ("Людина і світ", "Людина і суспільство") (практичне заняття);

Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів з історії (практичне заняття);

Формування предметної компетентності учнів у процесі викладання історії (практичне заняття);

Організація пошукової науково-дослідницької діяльності учнів з історії (правознавства) (практичне заняття);

Програмно-методичне забезпечення викладання курсу "Етика" у загальноосвітніх навчальних закладах (практичне заняття);


викладач Гудима В.М.:

Використання засобів ІКТ у процесі викладання навчальних предметів (практичне заняття);

Використання мережі Інтернет у професійній діяльності педагогічних працівників (практичне заняття);

Методика розроблення навчального заняття з використанням програми MS FrontPage (практичне заняття);

Методика розроблення навчального заняття з географії з використанням текстового редактора MS Power Point (практичне заняття);

Створення учнівської публікації з використанням програми MS Publisher (практичне заняття);

Створення мультимедійної презентації з використанням програми MS Power Point (практичне заняття);

Технологія створення Веб-сайту з використанням програми MS Publisher (практичне заняття);

Розроблення дидактичних матеріалів у текстовому редакторі MS Word (практичне заняття);

Розроблення дидактичних матеріалів у табличному редакторі MS Excel (практичне заняття);

Методика розроблення електронного посібника у програмі FrontPage (практичне заняття);

Методика розроблення картографічних матеріалів з використанням програм MS Point; Pаint; Excel (практичне заняття);

Методика використання функції DragandDrop в інтерактивних презентаціях в школі І ступеня (практичне заняття);

Методика розробки і використання інтерактивних мультимедійних слайдів для учнів !-4 класів (практичне заняття);

Використання можливостей графічних редакторів у процесі викладання основ наук (практичне заняття);

Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності (практичне заняття);

Зміст, структура, програмно-методичне забезпечення викладання курсу "Київщинознавство" (практичне заняття);

Використання електронних засобів навчання у процесі викладання предметів у початковій школі (практичне заняття);

Використання мережі Інтернет в освітній діяльності школи І ступеня (практичне заняття);

Використання можливостей графічного редактора Paint у процесі викладання природознавства в початковій школі (практичне заняття);

Методика розроблення навчального заняття для школи І ступеня з використанням програми MS FrontPage (практичне заняття);

Методика розроблення навчального заняття для школи І ступеня з використанням програми Power Point (практичне заняття);

Створення учнівської мультимедійної презентації у програмі MS Power Point (практичне заняття);

Створення учнівської публікації у програмі MS Publisher (практичне заняття);

Технологія створення Веб-сайту у програмі MS Publisher (практичне заняття);

Розроблення дидактичних матеріалів для школи І ступеня у текстовому редакторі MS Word (практичне заняття);

Розроблення дидактичних матеріалів для школи І ступеня у табличному редакторі MS Excel (практичне заняття);

Створення електронного посібника для початкової школи у програмі FrontPage (практичне заняття);

Методика розроблення інтерактивних мультимедійних слайдів для учнів 1-4 класів (практичне заняття);

Методика використання функції DragandDrop в інтерактивних презентаціях (практичне заняття);


методист Дерій О.В.:

Система корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку (лекція);

Система корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми, які мають сенсорні розлади (лекція);

Організаційно-методичні аспекти діяльності соціального педагога загальноосвітнього закладу (практичне заняття);

Особливості навчально-виховного процесу з дітьми, які мають затримку психічного розвитку (лекція);


професор Димань Т.М.:

Освіта в інтересах сталого розвитку (лекція);

Екологічні проблеми ХХ століття (лекція);

Вплив навколишнього середовища на генофонд популяції (лекція);

Соціально-демографічний аспект взаємодії людини з довкіллям (лекція);

Екологічні чинники впливу на здоров’я людини та механізми адаптації до них (лекція);

Екотрофологія – нова система гуманістичних знань (лекція);

ДНК-технології (лекція);


викладач Дишлева І.М.:

Методичні аспекти підготовки молодших школярів до участі у Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі "Колосок" (практичне заняття);

Застосування методу проектів у процесі організації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів (практичне заняття);

Формування екологічної культури молодших школярів на заняттях з природознавства (практичне заняття);

Формування читацької культури молодшого школяра в процесі опрацювання науково-пізнавальних текстів під час вивчення курсу "Я і Україна" (практичне заняття);

Особливості організації навчально-виховної діяльності молодших школярів у межах медико-педагогічного проекту "Гармонія інтелекту та здоров’я" (практичне заняття);

Організація позаурочної роботи з природознавства (практичне заняття);

Упровадження ідей перспектив­ного педагогічного досвіду у про­цесі організації навчально-пізна­валь­ної діяльності молодших школярів (практичне заняття);


доцент Дмитренко Ф.М.:

Декоративно-прикладне мистецтво та народні промисли – складова частина художньої культури народу (лекція);

Види образотворчого мистецтва і жанри живопису (лекція);

Теоретичні основи композиції та ілюстрацій народних казок і літературних творів (лекція);

Живопис і основи кольорознавства на уроках образотворчого мистецтва (лекція);

Малювання з натури як основний вид навчання учнів образотворчого мистецтва (лекція);

Мистецтво Англії. Використання творів мистецтва на уроках англійської мови (лекція);

Мистецтво Німеччини. Використання творів мистецтва на уроках німецької мови (лекція);

Мистецтво Франції. Використання творів мистецтва на уроках французької мови (лекція);

старший викладач Драган Г.І.:

Роль вроджених програм поведінки у психічній діяльності людини (лекція);

Сучасні досягнення науки: нутрігеноміка і раціональне харчування людини (лекція);

Природні сорбенти і рослинні волокна як чинник здоров'я сучасної людини (практичне заняття);

Техніка лабораторних занять з мікроскопом (практичне заняття);

Розв’язування задач з біології підвищеної складності (практичне заняття);

Науково-дослідна робота з біології у системі МАН (практичне заняття);

Екологічна криза. Сценарії і моделі майбутнього (лекція);

Техносфера. Ресурси техносфери. Межі і масштаби споживання (лекція);

Ноосфера. Етапи взаємодії людини з природою (лекція);

Сучасні біотехнології і біологічна безпека людства (лекція);

Молекулярно-біологічні основи патогенезу ВІЛ-інфекції (лекція);


викладач Зініченко Л.В.:

Зміст, завдання і пріоритетні напрями діяльності освітянських бібліотек (практичне заняття);

Способи формування бібліотечних фондів загальноосвітніх навчальних закладів (практичне заняття);

Облік та переоблік фондів бібліотек закладів освіти (семінарське заняття);

Інформаційно-бібліографічне обслуговування читачів освітянських бібліотек (практичне заняття);

Формування інформаційної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів (семінарське заняття);

Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності бібліотекаря (практичне заняття);

Нормативно-правове забезпечення діяльності освітянських бібліотек України (практичне заняття);


викладач Карпенко В.В.:

Правові та організаційні питання охорони праці (лекція);

Ергономічні основи охорони праці (лекція);

Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження (лекція);

Безпека життєдіяльності в дошкільних навчальних закладах (практичне заняття);


професор Карташова Л.А.:

Соціально-економічні та педагогічні вимоги до інформаційно-технологічного забезпечення діяльності сучасного вчителя загальноосвітнього навчального закладу (лекція);

Теоретико-методологічні засади впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій у процес навчання загальноосвітнього навчального закладу (лекція);

Використання інтерактивної дошки у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу (практичне заняття);

Створення сайту вчителя-предметника (практичне заняття);


викладач Кірнасовська Р.В.:

Сучасні педагогічні технології: сутність, зміст, провідні ідеї (лекція);

Продуктивна мовленнєва комунікація вчителя як складова його педагогічної майстерності (лекція);

Навчально-методичне забезпечення викладання російської мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (лекція);

Російська література на рубежі XX-XXI століть: тенденції, напрями, течії (лекція);

Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення російської мови та літератури (практичне заняття);

Майстерність мовлення вчителя (практичне заняття);

Нові тенденції розвитку російської мови (лекція);

Комунікативна спрямованість викладання російської мови в загальноосвітніх навчальних закладах (практичне заняття);

Норми сучасної російської літературної мови (практичне заняття);

Сучасний мовленнєвий етикет (практичне заняття);

Особливості підготовки учнів до виконання олімпіадних завдань з російської мови і літератури (практичне заняття);

Методика навчання роботи з творами нетрадиційних жанрів (практичне заняття);

Особливості викладання мов національних меншин у початкових класах (лекція);

Вивчення творчості О.С.Пушкіна у контексті зв'язків з Білою Церквою (практичне заняття);

Твори російських драматургів на сцені Київського обласного музично-драматичного театру ім. П.Саксаганського (практичне заняття);

Перспективний педагогічний досвід учителів російської мови і літератури Київської області (практичне заняття);

Подолання явищ інтерференції у процесі викладання російської мови в ЗНЗ з українською мовою навчання (практичне заняття);


методист Литинська А.С.:

Культура мовлення педагогічних працівників (лекція, практичне заняття);

Етнолінгвістична культура в літературних творах (лекція, практичне заняття);


методист Мазуркевич І.В.:

Організація екологічної освіти і виховання в загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах (практичне заняття);

Створення мультимедійного супроводу уроків біології (практичне заняття);

Використання інтерактивної дошки у процесі навчання (практичне заняття);

Програмування методів варіативної статистики в Miсrosoft Exсel (практичне заняття);

Методика розв’язування задач з екології (практичне заняття);

Основи екологічно безпечної поведінки школярів під час екскурсій (практичне заняття);

Навчально-виховна екологічна стежка – форма екологічного виховання школярів (практичне заняття);

методист Максимова Н.А.:

Організація і зміст корекційно-розвивальної роботи працівників психологічної служби (практичне заняття);

Попередження суїцидальної поведінки дітей і молоді (практичне заняття);

Медіація як ефективна форма розв’язання шкільних конфліктів (навчальний тренінг);

Психологічні основи підготовки старшокласників до усвідомленого батьківства (практичне заняття);

Організація діагностичної роботи практичного психолога з дітьми молодшого шкільного віку (практичне заняття);

Організація діагностичної роботи практичного психолога з дітьми дошкільного віку (практичне заняття);

Організація діяльності соціального педагога з різними категоріями сімей (практичне заняття);

Організаційно-методичні засади діяльності соціального педагога загальноосвітнього закладу (лекція);

Психолого-педагогічний супровід адаптаційних періодів учнів. Психологічні основи взаємодії педагогів і батьків (практичне заняття);

Психологічна готовність дитини до навчання у школі (практичне заняття);

викладач Мельничук Н.М.:

Програмно-методичне забезпечення викладання трудового навчання (лекція, практичне заняття);

Особливості впровадження проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання (практичне заняття);

Використання ЕЗНП на уроках обслуговуючої праці (практичне заняття);

Використання ЕЗНП на уроках технічної праці (практичне заняття);

Прийоми педагогічного контролю. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання (практичне заняття);

Підготовка учнів до олімпіад з обслуговуючої праці (практичне заняття);

Український рушник як засіб формування духовної культури учня (практичне заняття);

Технологія вишивки атласною стрічкою (практичне заняття);

Технологія виготовлення виробів в техніці "Макраме" (практичне заняття);

Виготовлення виробів в техніці "Орігамі" (практичне заняття);

Виготовлення виробів в техніці "Квілінг" (практичне заняття);

Сучасні техніки вишивання (практичне заняття);

Створення учнівської мультимедійної презентації у програмі MS Power Point на уроках трудового навчання (практичне заняття);

Методика пошуку інформації засобами мережі Інтернет (практичне заняття);

Виготовлення об’ємних декоративних шнурів технікою "Китайське плетіння" (практичне заняття);

Виготовлення виробів з використанням техніки плетіння із газет (практичне заняття);

Створення портфоліо проекту (практичне заняття);

завідувач кафедри Мірошник С.І.:

Ораторська майстерність педагога (практичне заняття);

Сучасні тенденції розвитку системи загальної середньої освіти (навчальний тренінг);

Активні методи, прийоми і форми організації навчальної діяльності учнів (практичне заняття, навчальний тренінг);

Поняття про творчу навчальну діяльність учнів (лекція);

Метод тестування у педагогічній діагностиці: сутність, алгоритм та інструментарій. Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови і літератури: особливості тестування, структура тесту, технологія проведення (практичне заняття);

Письменники Київщини (практичне заняття);

Основи наукових досліджень школярів (практичне заняття);

Мислення і мовлення як інтелектуально-творчий потенціал особистості (лекція);

Розвиток мислення і мовлення учнів у процесі навчання української мови і літератури (лекція);

Позаурочна робота з української мови і літератури у системі розвитку творчості учнів (практичне заняття);


методист Микитюк Л.В.:

Планування як умова організації результативної роботи (практичне заняття);

Методика вивчення художньої культури епохи Відродження (11 клас) (практичне заняття);

Формування в учнів культури користування глобальною мережею Інтернет (практичне заняття);

Формування в учнів гендерної культури (практичне заняття);

Гендерні стереотипи та гендерна дискримінація (практичне заняття);

Організація профорієнтаційної роботи з учнями у позакласний час (практичне заняття);


доцент Никоненко Ю.В.:

Методи, форми і засоби активізації навчальної діяльності учнів (лекція, практичне заняття);

Соціально-психологічний тренінг як спосіб формування педагогічного спілкування (лекція, практичне заняття);

Психологія педагогічної діяльності вчителів (лекція, практичне заняття);

Психологічні тести для визначення мотивації особистості та вибору професій (практичне заняття);


методист Патківська Н.О.:

Методика підготовки і проведення консиліуму в навчальному закладі (практичне заняття);

Психологія маніпуляції: феномен, механізми і захист (практичне заняття);

Психологічна консультація як один із напрямів діяльності працівників психологічної служби (практичне заняття);

Соціально-психологічні особливості молодіжних субкультур (практичне заняття);

Психолого-педагогічна готовність вчителя до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (практичне заняття);

доцент Перерва В.С.:

Світові релігії: історія та віровчення (лекція);

Церковно-приходська освіта Київщини ХІХ – поч. ХХ століття (лекція);

Структура та еволюція державних органів влади (лекція);


викладач Пєтушкова Л.А.:

Психологія конфлікту. Технологія управління конфліктом (навчальний тренінг);

Біологічні та соціальні основи порушень поведінки підлітків. Форми прояву девіацій у підлітків (лекція);

Моделювання ефективної педагогічної взаємодії у закладі освіти (навчальний тренінг);

Профілактика синдрому емоційного вигорання у професійній діяльності педагога (навчальний тренінг);

Технологія управління конфліктами в освітніх організаціях (навчальний тренінг);

Концептуальні положення розвитку національної спеціальної освіти (лекція);

Організація навчально-виховного процесу з дітьми, які мають особливі освітні потреби (навчальний тренінг);

Арт-терапія як засіб психологічної допомоги дітям і підліткам (практичне заняття);

Основи ефективної комунікації. Підготовка публічних виступів (навчальний тренінг);

Основи ефективної комунікації. Підготовка публічних виступів (навчальний тренінг);

Властивості та психологічна характеристика типів темпераменту дітей і дорослих (навчальний тренінг);

Мистецтво родинного спілкування (навчальний тренінг);

Формування співпрацюючої команди освітнього закладу (навчальний тренінг);

Організація і зміст роботи з дітьми, які зазнали насильства (навчальний тренінг);

Управлінська культура керівників закладів освіти (лекція);

Створення мультимедійних презентацій за допомогою програми Microsoft Office Power Point (практичне заняття);

Дитячі страхи. Способи їх подолання (навчальний тренінг);

Урахування вікових криз особистості у психологічному консультуванні (практичне заняття);

Психологічні основи управління закладом освіти (навчальний тренінг);

Лідерство в системі управління закладом освіти (навчальний тренінг);

Моделювання ефективної педагогічної взаємодії у закладі освіти (навчальний тренінг);

Методика організації та проведення тренінгу (навчальний тренінг);

Організація і зміст психологічного супроводу профільного навчання учнів (навчальний тренінг);

Здійснення соціально-педагогічної роботи та соціально-правового захисту дітей, які потрапили у скрутні життєві обставини (практичне заняття);

Профілактика "синдрому емоційного вигорання" у професійній діяльності педагога (навчальний тренінг);

Нормативно-правове забезпечення діяльності працівників психологічної служби закладів освіти (лекція);


методист Пількевич О.Д.:

Історія освіти Київщини: від найдавніших часів до сьогодення (лекція);

Відомі педагоги і меценати Київщини (лекція);

Становлення та розвиток гімназійної освіти на Київщині кінця ХІХ – початку ХХ століть (лекція);

Стеценко Кирило Григорович – педагог, композитор і культурно-освітній діяч (лекція);

Репресовані вчителі Київщини (1929-1939 рр.) (лекція);


доцент Плівачук К.В.:

Актуалізація цінностей української національної культури як пріоритетна виховна проблема (лекція);

Сучасні підходи до роботи з батьками (лекція);

Превентивне виховання школярів(лекція);

Організація краєзнавчо-пошукової роботи учнів під час вивчення курсу "Київщинознавство" (лекція);

Психолого-педагогічні аспекти виховання обдарованої дитини. Обдарований вчитель – обдарована дитина (лекція);

Формування загальнолюдських цінностей особистості засобами позакласної виховної роботи (лекція);


методист Ревуцька Н.М.:

Соціально-педагогічні дослідження в системі дошкільної освіти (лекція, практичне заняття);

Зміст та організація педагогічного моніторингу в системі позашкільної освіти (лекція, практичне заняття);

Урахування вікових особливостей психічного розвитку особистості у педагогічній діяльності педагогічних працівників (практичне заняття);

Профілактика втоми (навчальний тренінг);


доцент Савицький А.М.:

Основи мозкової регуляції мовленнєвої та рухової діяльності дітей дошкільного віку (лекція, практичне заняття);

Нейропсихологічні та нейрофізіологічні основи навчання дітей молодшого шкільного віку (лекція, практичне заняття);

Корекційно-реабілітаційна робота з відновлення мовлення та рухової діяльності осіб з афазіями (лекція, практичне заняття);

Нейропсихологічні засади корекційної роботи з гіперактивними та уповільненими дітьми (лекція, практичне заняття);

Фізична реабілітація та нейропсихологічна корекція осіб з органічними ураженнями центральної нервової системи (лекція, практичне заняття);


викладач Седеревічене А.О.:

Нормативно-правове забезпечення діяльності початкової школи (лекція);

Дидактичні можливості диференціації змісту початкової освіти (лекція);

Інтегрований підхід до організації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів (практичне заняття);

Пріоритетні напрями організації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів за системою розвивального навчання (лекція);

Організація навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів за програмою особистісно орієнтованого навчання і виховання "Крок за кроком" (практичне заняття, майстер-клас);

Методичні аспекти підготовки молодших школярів до участі у Всеукраїнському інтерактивному математичному конкурсі "Кенгуру" (практичне заняття); 2 П

Розвиток творчого потенціалу молодшого школяра у процесі розв'язування арифметичних задач (практичне заняття);

Розвиток пізнавальних здібностей молодшого школяра у процесі формування обчислювальних навичок (практичне заняття);

Формування творчої працездатності особистості у процесі трудового навчання (практичне заняття);

Створення оптимального навчального середовища за проектом "1 учень – 1 комп'ютер" (семінарське заняття);

Формування навичок здорового способу життя у процесі вивчення курсу "Основи здоров'я" (практичне заняття);

Особливості викладання курсу за вибором "Логіка" (практичне заняття) ;

Особливості викладання курсу за вибором "Елементи геометрії" (семінарське заняття);

Особливості викладання курсу за вибором "Сходинки до інформатики" (семінарське заняття);

Раціональні способи організації самопідготовки з математики у режимі групи продовженого дня (практичне заняття);

Особливості організації роботи гуртка "Основи дизайну" в умовах групи продовженого дня (семінарське заняття);

Особливості організації роботи гуртка "Логічна мозаїка" в умовах групи продовженого дня (семінарське заняття);

Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з української мови (практичне заняття);

Компетентнісний підхід у перевірці усних видів мовленнєвої діяльності (практичне заняття);

Методика організації роботи з обдарованими дітьми молодшого шкільного віку (практичне заняття);

Особливості ознайомлення першокласників з числами першого десятка (за навчальним комплектом "Чарівний світ чисел") (практичне заняття);

Компетентнісно орієнтований підхід до організації навчання учнів молодшого шкільного віку (лекція);

Пропевдетика геометричної освіти у початковій школі (практичне заняття);

Організація навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів за Всеукраїнським науково-педагогічним проектом "Інтелект України" (практичне заняття);

Лінгводидактичні основи мовленнєвого розвитку молодшого школяра (практичне заняття);


методист Стадніченко Г.М.:

Соціалізація як предметна основа педагогічної соціології (лекція);

Порівняльна педагогіка: сутність, сучасний стан та перспективи розвитку (лекція);

Розвиток педагогічної майстерності вчителів іноземної мови (практичне заняття);


завідувач центру Татаринцев О.В.:

Використання програми Sociometry Pro 2.2 для оброблення соціометричних досліджень (практичне заняття);

Використання електронних таблиць Excel для здійснення самоконтролю та контролю успішності учнів (практичне заняття);

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у практичній роботі з дітьми, які мають особливі освітні потреби (практичне заняття);

Організація та планування індивідуальної форми навчання дітей з особливими освітніми потребами (практичне заняття);

Впровадження інклюзивної моделі освіти в Україні: реалії та перспективи (лекція);

Формування співпрацюючої команди освітнього закладу (навчальний тренінг);

Використання ігрових корекційно-розвивальних програм у навчально-виховній роботі загальноосвітнього закладу (практичне заняття);

Вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду педагогічних працівників, які працюють з дітьми із особливими освітніми потребами у закладах освіти Київщини (практичне заняття);


завідувач центру Татаринцева Т.В.:

Зміст та організація психолого-педагогічного моніторингу в початковій школі (лекція);

Організація та проведення моніторингового дослідження в закладах освіти та статистична обробка отриманих даних (практичне заняття);

Застосування методу пісочної терапії у роботі практичного психолога (лекція);

Технологія проведення Sandplay в роботі практичного психолога (практичне заняття);

Педагогічна пісочниця в дошкільному навчальному закладі (практичне заняття);

Психологічний вплив на особистість під час комунікації (навчальний тренінг);

Розвиток пізнавальної сфери дітей засобами ігрової терапії в умовах загальноосвітнього навчального закладу (практичне заняття);

Використання базових кваліметричних моделей у роботі педагогічних та управлінських кадрів (практичне заняття);


викладач Ткаченко Л.П.:

Індивідуалізація навчально-пізнавальної діяльності як засіб розвитку особистісного потенціалу молодшого школяра (лекція);

Застосування інтерактивних методів навчання в школі І ступеня (практичне заняття);

Формування в молодших школярів повноцінної навички читання як виду мовленнєвої діяльності (лекція, практичне заняття);

Особливості проведення навчальних занять з читання на засадах особистісно орієнтованої педагогіки (практичне заняття);

Комунікативно-діяльнісний підхід до формування елементарних текстологічних знань та умінь учнів початкових класів (практичне заняття);

Інтегративний підхід до формування в молодших школярів основ літературної компетентності (практичне заняття);

Застосування методу проектів у процесі роботи з творами різних жанрів на навчальних заняттях з читання в школі І ступеня (навчальний тренінг);

Розвиток творчої літературної діяльності молодших школярів у процесі позакласної роботи з читання (практичне заняття);

Формування особистості дитини засобами художнього слова на заняттях з позакласного читання (практичне заняття);

Література рідного краю в системі навчальних занять з позакласного читання (семінарське заняття);

Розвиток творчого потенціалу молодшого школяра у процесі роботи з дитячою книжкою в режимі групи продовженого дня (практичне заняття);

Нормативно-правове забезпечення реалізації Всеукраїнського науково-педагогічного проекту "Росток" (лекція);

Навчально-методичне забезпечення реалізації Всеукраїнського науково-педагогічного проекту "Росток" як засіб реалізації інтегрованого підходу в системі початкової освіти (практичне заняття);

Методичні аспекти підготовки молодших школярів до участі у Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика (семінар);

Використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського у процесі формування морально-етичних цінностей молодшого школяра (практичне заняття);

Специфіка організації самопідготовки з читання в умовах групи продовженого дня (практичне заняття);

Особливості викладання курсу за вибором "Світова література" (семінар);

Психолого-педагогічні аспекти організації режиму продовженого дня для молодших школярів (практичне заняття);

Використання електронних засобів навчання у процесі викладання предметів у початковій школі (практичне заняття);

Використання мережі Інтернет в освітній діяльності школи І ступеня (практичне заняття);

Використання можливостей графічного редактора Paint у процесі викладання природознавства в початковій школі (практичне заняття);

Методика розроблення навчального заняття для школи І ступеня з використанням програми MS FrontPage (практичне заняття);

Методика розроблення навчального заняття для школи І ступеня з використанням програми Power Point (практичне заняття);

Створення учнівської мультимедійної презентації у програмі MS Power Point (практичне заняття);

Створення учнівської публікації у програмі MS Publisher (практичне заняття);

Технологія створення Веб-сайту у програмі MS Publisher (практичне заняття);

Розроблення дидактичних матеріалів для школи І ступеня у текстовому редакторі MS Word (практичне заняття);

Розроблення дидактичних матеріалів для школи І ступеня у табличному редакторі MS Excel (практичне заняття);

Створення електронного посібника для початкової школи у програмі FrontPage (практичне заняття);

Методика розроблення інтерактивних мультимедійних слайдів для учнів 1-4 класів (практичне заняття);

Методика використання функції DragandDrop в інтерактивних презентаціях (практичне заняття);

Організація та зміст навчально-виховного процесу в школі І ступеня за Всеукраїнським науково-педагогічним проектом "Росток" (практичне заняття);


викладач Федорчук Т.А.:

Система роботи над усними і письмовими творами різних видів і жанрів. Мультимедійний супровід навчання (практичне заняття);

Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання української мови і літератури (практичне заняття);

Методика створення навчальних презентацій для занять з української мови і літератури (практичне заняття);

Використання електронних засобів навчального призначення у процесі вивчення української мови і літератури (практичне заняття);

Парк "Олександрія" у творах поетів-класиків і письменників-краян (практичне заняття);

Упровадження технології життєтворчих проектів у процесі вивчення української мови і літератури (практичне заняття);

Розвиток театрального мистецтва України від найдавніших часів до сьогодення (практичне заняття);

викладач Шевченко А.М.:

Технологія корекційно-розвивальної роботи з гіперактивними учнями (практичне заняття);

Тренінг міжособистісного спілкування (навчальний тренінг);

Технологія створення сприятливого психологічного клімату (практичне заняття);

Психологічна готовність педагогічних пра­ців­ників закладу освіти до організацій­ного розвитку на­вчаль­ного закладу (практичне заняття);

Технологія профілактики та подолання комуні­катив­них бар'єрів в освітньому закладі (практичне заняття);

Технологія психологічної підготовки педагогічних працівників до роботи в умовах соціально-еконо­мічних змін (навчальний тренінг);

Організаційна культура як чинник органі­за­ційного розвитку загально­освітнього навчального закладу (практичне заняття);


методист Шемшук Т.А.:

Концептуальні засади вивчення предметів духовно-морального спрямування в загальноосвітніх навчальних закладах (лекція);

Методика викладання курсів духовно-морального спрямування (лекція);

Програмно-методичне забезпечення курсів духовно-морального спрямування (практичне заняття);

Релігійна тематика у творах образотворчого мистецтва (практичне заняття);

доцент Хомич Г. О.:

Аналіз розвитку емоційної та пізнавальної сфер дітей дошкільного віку, їх корекція (лекція);

Особистісно орієнтована модель дошкільної освіти (лекція);

Тестові методики вивчення особистості дитини дошкільного віку (практичне заняття);

Діагностика рівня розвитку комунікативних здібностей дітей дошкільного віку та їх корекція (практичне заняття);

Ігротерапія та казкотерапія в роботі з дітьми (практичне заняття);

Психологічні аспекти сучасного освітнього менеджменту (лекція);

Психолого-педагогічне обґрунтування необхідності виховання і навчання дітей з раннього віку (лекція);

Застосування методу М.Монтессорі в ДНЗ (практичне заняття);

Упровадження в освітньо-виховний процес ДНЗ програми "Крок за кроком" (моделювання);

Формування шкільної зрілості випускника ДНЗ (практичне заняття);


старший викладач Яременко Н.В.:

Методика підготовки та проведення виховних справ екологічного спрямування (практичне заняття);

Методика організації позаурочної виховної роботи з образотворчого мистецтва

Методика організації позаурочної виховної роботи з географії (практичне заняття);

Науково-методичні аспекти трансформації загальноосвітнього навчального закладу у Школу сприяння здоров’ю (лекція);

Нормативно-правове забезпечення формування в учнів культури здорового способу життя (лекція);

Теоретико-методологічні засади формування у дітей навичок здорового способу життя (лекція);

Навчально-методичне забезпечення формування у дітей навичок здорового способу життя (лекція);

Роль учнівського самоврядування у формуванні культури здоров’я учнів (практичне заняття);

Системний підхід до управління загальноосвітнім навчальним закладом як Школою сприяння здоров’ю (лекція);

Упровадження ідей перспективного педагогічного досвіду у процесі організації виховної роботи з учнями (практичне заняття);

Атестація як засіб діагностики й підвищення професійної компетентності педагогічних працівників (практичне заняття);

Психолого-педагогічні особливості організації ігрової діяльності підлітків (лекція);

Організаційно-педагогічні засади та умови ефективної організації ігрових форм роботи з дітьми різних вікових груп (практичне заняття);

Упровадження ігрових технологій у практику роботи школи (практичне заняття);

Інтерактивні форми організації дозвілля учнів та методика їх проведення (практичне заняття);

Упровадження технології колективного творчого виховання у практику роботи школи (навчальний модуль: лекція, практичне заняття);

Структура і зміст професійно-педагогічної діяльності педагога-організатора (практичне заняття);

Колективне ігрове спілкування як засіб формування ціннісних орієнтацій особистості (практичне заняття);

Колективне ігрове спілкування як засіб формування ціннісних орієнтацій особистості (практичне заняття);

Методика проведення вікторин та інтелектуальних ігор з учнями різних вікових груп (навчальний модуль);

Методика проведення ігрових форм роботи з підлітками (практичне заняття);

Методика проведення ігрових форм роботи з молодшими школярами (практичне заняття);

Методика написання сценарію виховної справи (практичне заняття);

Методика підготовки та проведення гри-експрес (моделювання) (практичне заняття);

Методика підготовки та проведення ігрових програм (практичне заняття);

Моделювання програми виховної роботи (навчальний тренінг);

Написання шкільних проектів з профілактики негативних проявів у поведінці неповнолітніх (навчальний тренінг);

Формування в підлітків навичок здорового способу життя (профілактика тютюнокуріння – за проектом "Діалог") (навчальний тренінг);

Проектна діяльність та планування виховної роботи в школі (практичне заняття);

Психолого-педагогічні особливості організації ігрової діяльності підлітків (практичне заняття);

Соціально-педагогічна роль гри у формуванні особистості (практичне заняття);

Соціально-правовий захист дитини (лекція);

Структура і зміст професійно-педагогічної діяльності педагога-організатора (практичне заняття);

Сучасні технології виховання особистості учня (практичне заняття);

Технологія проведення конкурсів педагогічної майстерності класних керівників (практичне заняття);

Форми позакласної виховної роботи: сутність та методика проведення (практичне заняття).

Скачать, 182.43kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru