Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Методичні рекомендації щодо вивчення предмета «захист вітчизни»

Загрузка...
Поиск по сайту:


Дата24.03.2012
Размер0.72 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
Содержание
Відповідно до мети сформовано завдання предмета
Предмет викладається протягом трьох періодів
Оцінювання рівня засвоєння учнями програмового матеріалу
При оцінюванні навчальних досягнень з предмета «Захист Вітчизни»
При вивченні предмета слід користуватися підручниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту У
Для активізації військово-патріотичного виховання
Програма гуртка військово-патріотичного напряму «Школа безпеки»
Завдання гуртка
Оцінювання навчальних досягнень учнів
Виставлення оцінок до класного журналу
Тематична оцінка
Тематична оцінка не підлягає коригуванню.
Підвищення семестрової оцінки учнями
Річна оцінка
Річне оцінювання
Річна оцінка коригуванню не підлягає
II. Середній
III. Достатній
IV. Високий
Необхідної документації у кабінеті
...
Полное содержание
Подобный материал:

Виконком Острозької міської ради

відділ освіти


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо вивчення предмета

«ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ»

у 2011-2012 навчальному році
Острог 2011

Методичні рекомендації щодо вивчення предмета
«Захист Вітчизни» в 2011-2012 навчальному році


Одним із обов’язкових елементів державності країни, атрибутом її самостійності, суверенітету, а також суб’єктом міжнародного життя, до сьогодні залишаються Збройні Сили. Вони виконують одну з найголовніших функцій держави – захисну.

Готовність Збройних Сил України до виконання своїх функцій значною мірою залежить від її особового складу, зокрема підготовленості юнаків і молоді до проходження строкової військової служби. Як зазначається в Конституції та законі „Про загальний військовий обов’язок і військову службу”, - строкова військова служба є почесним обов’язком кожного громадянина України чоловічої статі. Ефективне та якісне виконання молоддю цього громадського обв’язку можливе лише за наявності в неї початкових знань, умінь та навичок із загальновійськових дисциплін. Така вимога зумовлена суттєвою специфікою військової служби, - граничною напруженістю усіх систем організму молодої людини, максимальним проявом психофізіологічних і фізичних якостей та здібностей, суворою регламентацією життєдіяльності військовослужбовця, специфічністю його взаємовідносин з колегами та військовим колективом.

Ці та інші вимоги, продиктовані Державним стандартом базової і повної середньої освіти та розкриті в навчальній програмі „Захист Вітчизни” (авт. Мелецький В.М. та інш.), за якою у 2011/2012 навчальному році у навчальних закладах системи загальної середньої освіти учні 10-11 класів вивчатимуть предмет.

Головною метою вивчення навчального предмета „Захист Вітчизни” є розвиток особистості учнів, формування їх готовності до захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій.

^ Відповідно до мети сформовано завдання предмета:

- підготовка молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;

- підготовка молоді до служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі.


На основі визначених головної мети і завдань та відповідно Державного стандарту предмет вивчається за трьома змістовими лініями:

 • основи військової справи та військово-патріотичне виховання;

 • основи попередження і захисту у надзвичайних ситуаціях;

 • основи медичних знань, надання першої допомоги.

Відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 р. № 834 вивчення предмета у 2011/2012 навчальному році здійснюється:

- 2 години на тиждень - у класах з профільним та військово-спортивним профільним навчанням;

- 1 година на тиждень – у класах всіх інших напрямів.

Навчальна програма з предмета „Захист Вітчизни” визнає, що вивчення предмета юнаками та дівчатами проводиться окремо (відповідно до листа-роз’яснення Міністерства освіти і науки України від 09.10.2002р. № 1/9-444). Поділ класу на групи здійснюється згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002р. №128 (додаток 2). Навчальний предмет при цьому в обох випадках носить назвуЗахист Вітчизниз уточненням (Основи медичних знаньдля дівчат).

Дівчата, за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників), навчаються за програмою та підручниками для юнаків. Юнаки, які за станом здоров’я або релігійними поглядами звільнені від засвоєння основ військової справи, вивчають предмет за програмою для дівчат „Основи медичних знань”.

^ Предмет викладається протягом трьох періодів – у 10 і 11 класах під час навчального року та під час навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі). Навчально-польові заняття (збори) проводяться з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів наприкінці навчального року, з використанням навчально-методичної бази військових частин, відповідних кафедр вищих навчальних закладів, військових комісаріатів, оборонно-спортивних, військово-оздоровчих таборів, базових навчальних закладів, центрів допризовної підготовки тощо. Їх організація і проведення планується керівником навчального закладу відповідно до діючих вимог.

З метою більш ефективної організації навчально-польових зборів, пропонуємо визначити загальноосвітні навчальні заклади, на базі яких проводитимуться заняття, залучивши до них учнів з інших загальноосвітніх навчальних закладів, об’єднавши їх у навчальні взводи та відділення.

Практичне закріплення теоретичного матеріалу з розділу «Основи цивільного захисту» передбачається під час проведення Дня цивільної оборони (цивільного захисту) в загальноосвітніх навчальних закладах.

^ Оцінювання рівня засвоєння учнями програмового матеріалу здійснюється відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371).

^ При оцінюванні навчальних досягнень з предмета «Захист Вітчизни» вчителем оцінюється: якість знань, умінь та навичок учнів; нормативні показники, контрольні вправи (нормативні показники та вправи подано у навчальній програмі). Якість виконання нормативів визначає рівень індивідуальної підготовки учнів. Протягом навчального року відпрацьовуються всі індивідуальні нормативи.

Під час складання контрольних вправ з прикладної фізичної підготовки необхідно врахувати деякі особливості, спрямовані на убезпечення учнів від нещасних випадків:

 • контрольні вправи складають тільки учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я;

 • перевірка безпечності місць занять та справності інвентарю;

 • обов’язкова присутність медичного працівника;

 • проведення розминки.

При здачі заліків та нормативів також мають ураховуватися фізіологічні особливості та релігійні погляди учнів.

Важливими умовами успішності занять з предмета є висока дисципліна, організованість, відповідальність учнів. На заняттях стосунки між учнями та вчителем, а також учнів між собою підтримуються на зразок взаємовідносин між військовослужбовцями Збройних Сил України.

^ При вивченні предмета слід користуватися підручниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а саме.

- Підручник «Захист Вітчизни. 10 клас» (рівень стандарту, для хлопців) (авт. І.М. Герасимів, К.О. Пашко, М.М. Фука, І.П. Щирба), в-во «Астон»;

- Підручник «Захист Вітчизни» 10 клас. (рівень стандарту, для дівчат, «Основи медичних знань») (авт. Герасимів І.М., Гудима А.А., Пашко К.О., Фука М.М.), в-во «Астон»;

- Підручник «Захист Вітчизни. 10 клас» (рівень стандарту, для дівчат, «Основи медичних знань») (авт. Міненко М.І.), в-во ФО-П Міненко;

- Підручник «Захист Вітчизни» (Основи медико-санітарної підготовки) 10 клас (авт. Воробйова А.М., Журавльова І.В., Смірнова І.А.), в-во «Оберіг»;

- Підручник «Захист Вітчизни» 10 клас (юнаки) (авт. Мусієнко І.І., Кучерина С.Є., Крамаренко О.Б.), в-во «Оберіг»;

- Підручник «Захист Вітчизни. 11 клас» (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, для хлопців) (авт. І.М. Герасимів, К.О. Пашко, М.М. Фука, І.П. Щирба), в-во «Астон»;

- Підручник «Захист Вітчизни» 11 клас (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, для дівчат, «Основи медичних знань») (авт. Герасимів І.М., Гудима А.А., Пашко К.О., Фука М.М.), в-во «Астон».

У підручниках «Захист Вітчизни» для учнів 10 класів (хлопці) викладено зміст підготовки молоді допризовного віку до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу, служби у Збройних силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі. Дотримано принципу поєднання теоретичного і практичного матеріалу, поступового ускладнення та поглиблення теоретичних і практичних знань, набуття практичних і теоретичних умінь і навичок у ході занять на базі навчального закладу.

У підручниках «Захист Вітчизни» для учнів 10 класів (дівчата) «Основи медичних знань» у доступній формі викладаються відомості щодо надання першої медичної допомоги потерпілим під час надзвичайних ситуацій природного, техногенного і соціально-політичного характеру. Структурування підручників на розділи відповідає оптимальному засвоєнню теоретичного матеріалу з використанням сучасної навчально-матеріальної бази навчального закладу та застосування набутих знань у практичних ситуаціях.

До змісту підручників «Захист Вітчизни» для учнів 11 класів (хлопці) та «Захист Вітчизни» для учнів 11 класів (дівчата) «Основи медичних знань» включено навчальні відомості відповідно до програми «Захист Вітчизни», матеріал викладено за трьома рівнями: стандарту, академічним, профільним.

У підручнику «Захист Вітчизни» для учнів 11 класів (хлопці) у доступній формі викладено матеріал з тактичної, топографічної, вогневій, стройовій підготовці, окремими темами надані прикладна фізична підготовка, військово-медична підготовка.

До підручника «Захист Вітчизни» для учнів 11 класів (дівчата) «Основи медичних знань» включено навчальний матеріал, що продовжує вивчення основних знань і навичок з предмету. Основна увага приділена основам надання першої медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях та у повсякденному житті; профілактики інфекційних захворювань, які стануть у нагоді у майбутньому житті та допоможуть уберегти себе, рідних та близьких.

^ Для активізації військово-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах рекомендується вести гурткову роботу відповідного напряму. При проведенні відповідної роботи необхідно керуватися Концепцією допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, навчальною програмою «Захист Вітчизни», угодою про співробітництво між міським відділом освіти та районним військовим комісаріатом про спільну діяльність з питань військово-патріотичного виховання учнівської молоді.

^ Програма гуртка військово-патріотичного напряму «Школа безпеки» модульного типу, передбачає закріплення знань з шкільного курсу предметів із: захисту Вітчизни, фізичного виховання, безпеки життєдіяльності, географії, біології; здобуття практичних навичок для використання в повсякденному житті та в екстремальних умовах.

^ Завдання гуртка:

 • вдосконалення методики національно-патріотичного виховання підростаючого покоління, формування особистості – патріота і громадянина;

 • оволодіння основними навичками збереження особистої та колективної безпеки, надання само- і взаємодопомоги в екстремальних ситуаціях;

 • зміцнення морально-психологічного стану і фізичного розвитку вихованців;

 • ознайомлення з основами рятувальної служби;

 • надання базової підготовки для служби в підрозділах ЗСУ, МНС, МВС;

 • виховання екологічної культури;

 • активна участь у діяльності ВГДР «Школа безпеки».Програма розроблена для двох рівнів навчання:

 • початковий рівень (для дітей 12-14 років) – 2 роки;

- основний рівень (для дітей 15-17 років) – 2 роки.


Програма включає теоретичний та практичний матеріал і складається з розділів:

1. Військова підготовка;

 1. Прикладна фізична підготовка;

 2. Безпека життєдіяльності та цивільний захист;

 3. Топографія, туризм, спортивне орієнтування.


Для оформлення кабінетів рекомендується використовувати серію плакатів: „Захист Вітчизни”, „Основи медичних знань”, „Інформаційно-довідниковий куток цивільного захисту” (авт. Міненко М.І.); „Міжнародне гуманітарне право” загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Міненко М.І., Кривонос Ю.Д.) Додаткову інформацію можна отримати за тел. 8-057- 757-60-48, 8-050-302-82-60, E-mail: plakats@list.ru.

У зв’язку з проведенням в Україні Євро-2012 навчальний рік закінчується раніше. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України рекомендує при вивченні окремих тем скоротити навчальний матеріал за рахунок резервного часу, окремих тем. Орієнтовно-тематичне планування зі скорочення навчального матеріалу буде видруковано до початку навчального року у фахових часописах та розміщено на веб-сайтах Інституту інноваційних технологій і змісту освіти та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів
загальноосвітніх навчальних закладів


Відсутність учня (учениці) на уроці позначається літерою н.

Дата проведення занять записується дробом, чисельник якого є датою, а знаменник – місяцем поточного року. Наприклад, 04/09 означає, що заняття проведено четвертого вересня.

У разі проведення здвоєних уроків (у тому числі семінарських занять) дата і тема кожного уроку (семінару) записуються окремо.

Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка: «зошит», а не «за зошит»; «І семестр», а не «за І семестр»; «практична робота», а не «за практичну роботу» тощо.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок та показником оцінки в балах.

У разі неатестації учня робиться відповідний запис: н/а (не атестований(а)).

У випадках, коли учні звільнені за станом здоров’я від занять з фізичної культури, трудового навчання, навчального предмету «Захист Вітчизни», при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис: зв. (звільнений (а)).

Учням, які прибули з інших країн та у поточному навчальному році вивчали українську мову, але їх навчальні досягнення не оцінювалися, при виставленні семестрових та річного балів робиться відповідний запис: вивч.(вивчав (ла)).

У графі «Зміст уроку» відповідно до календарного планування стисло записується тема уроку, контрольної, практичної, лабораторної роботи тощо.

У графі «Завдання додому» стисло записується його зміст (прочитати, вивчити напам’ять, повторити тощо), параграфи (сторінки) підручника, номери завдань, вправ тощо.

У випадку відсутності вчителя педагогічний працівник, який його заміняє, у графі «завдання додому» після запису домашнього завдання записує «заміна», прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом.

У розділі III журналу «Облік проведення навчальних екскурсій та практики» вчителем записується дата і зміст проведення навчальних екскурсій, навчальної практики, що проводяться у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України на ці види навчальної діяльності.

Поруч із тематикою екскурсії вказується в дужках відповідна кількість годин її проведення.

У розділі VIII «Зауваження до ведення журналу» керівник загальноосвітнього навчального закладу, його заступник та особи, уповноважені відповідними органами управління освітою, які мають право здійснювати контроль за діяльністю навчального закладу, записують зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки, та у разі необхідності, - термін усунення зауважень. Учитель ставить підпис та дату про ознайомлення із зауваженнями та, за необхідності, - відмітку про усунення недоліків.

^ Оцінювання навчальних досягнень учнів

 Загальні поняття

 Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371.

Обов'язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану закладу.

Не підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.

З метою якісного оцінювання навчальних досягнень учнів та для забезпечення оптимальної організації виконання обов’язкових письмових робіт керівником навчального закладу (його заступником) складається графік проведення окремо на І та ІІ семестри. Графік передбачає проведення, як правило, не більше однієї письмової контрольної роботи протягом навчального дня. 

^ Виставлення оцінок до класного журналу

Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня (учениці).


^ Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична без дати.

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а (не атестований(а)).

^ Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом І семестр, ІІ семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється н/а (не атестований(а)).

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.

У триденний термін після виставлення семестрової оцінки батьки (особи, які їх замінюють) учнів (вихованців), які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, звертаються до керівника загальноосвітнього навчального закладу із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення.

Наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу створюється комісія у складі голови (керівник навчального закладу або його заступник) та членів комісії: голови методичного об’єднання, вчителя, який викладає предмет у цьому класі, а також затверджується графік проведення оцінювання. Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше п’яти днів після подання заяви. У разі хвороби учня (учениці) чи інших поважних причин термін може бути подовжено.

Члени комісії готують завдання, що погоджуються на засіданні шкільного методичного об’єднання і затверджуються керівником навчального закладу. Завдання мають охоплювати зміст усіх тем, що вивчалися протягом семестру. Оцінювання проводиться у письмовій формі. Письмові роботи зберігаються протягом року.

На голову комісії покладається відповідальність за об'єктивність оцінювання та дотримання порядку його проведення. Комісія приймає рішення щодо його результатів та складає протокол. Рішення цієї комісії є остаточним, при цьому скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову.

У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не робиться.

^ Підвищення семестрової оцінки учнями:

 - 9-х класів - не дає їм права на отримання свідоцтва з відзнакою;

- 10-11(12)-х класів - не дає їм права бути претендентами на нагородження золотою „За особливі успіхи у навчанні” та срібною „За успіхи у навчанні” медалями.

 ^ Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.

^ Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.

У випадку неатестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований(а)).

^ Річна оцінка коригуванню не підлягає


Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із предмета захист Вітчизни


Затверджені наказом МОН україни371 від 5.05.2008 року
При оцінюванні навчальних досягнень учнів з предмета захист Вітчизни вчитель оцінює теоретичні знання, уміння їх застосовувати на практиці; за нормативними показниками, - контрольні вправи, що їх мають виконувати учні (вправи та нормативні показники подано у навчальних програмах).

І. Початковий
1 - Учень може розрізняти об’єкти вивчення і відтворювати деякі його елементи (на рівні «так-ні»)
2 - Учень фрагментарно може відтворити окремі елементи навчального матеріалу; має елементарні навички виконання практичних робіт
3 - Учень декількома простими реченнями передає зміст навчального матеріалу, знаходить відповідь на питання в тексті підручника; з допомогою вчителя виконує елементарні завдання


^ II. Середній
4 - Учень знає окремі факти, що стосуються навчального матеріалу відповідно до тексту підручника або пояснення вчителя; виявляє здатність елементарно висловлювати думку; з допомогою вчителя може виконувати частину практичних завдань
5 - Учень розуміє основний навчальний матеріал, здатний дати визначення понять, але допускає помилки; з допомогою вчителя може логічно відтворювати значну його частину; його вміння і навички дають змогу виконувати практичні завдання з допомогою вчителя
6 - Учень самостійно відтворює значну частину навчального матеріалу; може дати стислу характеристику об’єктам вивчення; правильно вживає терміни; з допомогою вчителя користується джерелами інформації

^ III. Достатній
7 - Учень виявляє знання і розуміння переважної частини навчального матеріалу; дає визначення понять; здатний застосовувати знання на практиці (за алгоритмом), може частково контролювати власні навчальні дії; самостійно визначає порядок виконання практичних завдань
8 - Учень володіє навчальним матеріалом і використовує набуті знання і уміння у стандартних ситуаціях; може зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію за допомогою вчителя, самостійно застосовує теоретичні знання для виконання практичних завдань
9 - Учень оперує навчальним матеріалом на рівні теми, розділу, може самостійно його відтворювати; володіє необхідними теоретичними засадами для вироблення власної думки при обговоренні проблемних ситуацій та виконанні практичних завдань

^ IV. Високий
10 - Учень володіє глибокими, міцними знаннями, здатний використовувати їх у нестандартних ситуаціях; виявляє творчі здібності; знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх при виконанні поставлених завдань
11 - Учень володіє узагальненими знаннями з предмета, вільно висловлює власні думки; без допомоги викладача знаходить джерела інформації і використовує одержані відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної діяльності; раціонально виконує практичні завдання
12 - Учень має системні знання, виявляє здатність приймати рішення, вміє самостійно здобувати знання; рівень умінь і навичок дає змогу виконувати практичні завдання на бездоганному рівні.


ПЕРЕЛІК
^ НЕОБХІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У КАБІНЕТІ

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ


І. Загальна нормативно-правова база

1.    Закон України Про освіту
2.    Закон України Про загальну середню освіту
3.    Державний стандарт базової і повної середньої освіти
4.    Національна доктрина розвитку освіти
5.    Державна програма Вчитель
6.    Конвенція про права дитини
7.    Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
8.    Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у знз України
9.    Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу
10.    Конституція України
11.    Про Воєнну доктрину України
12.    Про оборону України
13.    Про Збройні Сили України
14.    Про Державну прикордонну службу України
15.    Про Стройовий статут Збройних Сил України
16.    Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України
17.    Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України
18.    Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України
19.    Про Цивільну оборону України
20.    Про військовий обов’язок
21.    Про Концепцію допризовної підготовки і військовий обов’язок
22.    Про проведення Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України Нащадки козацької слави
23.    Положення про проведення Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України Козацький гарт (щороку)
24.    Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку військово-спортивну патріотичну гру Сокіл (Джура)
25.    Умови проведення «Сокіл» («Джура») Українського козацтва
26.    Про затвердження Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України
27.    Про внесення змін до Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України
28.    Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
29.    Про Правила дорожнього руху

ІІ. Документація кабінету

1.    Наказ MОН Положення про навчальні кабінети
2.    АКТ введення в експлуатацію кабінету допризовної підготовки
3.    Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення
4.    АКТ-ДОЗВІЛ на проведення занять у кабінеті допризовної підготовки у поточному році
5.    Паспорт кабінету Захист Вітчизни
6.    Інвентарна книга кабінету допризовної підготовки
7.    Матеріальна книга кабінету допризовної підготовки
8.    План роботи кабінету кабінету допризовної підготовки на поточний рік
9.    Графік роботи кабінету Захист Вітчизни
10.    Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом допризовної підготовки
11.    Список учнів які знаходяться на диспансерному обліку, підготовлений медичним робітником школи

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги

1.    Санітарно-гігієнічні норми облаштування-ДСанПіН 5.5.2.008-01-утримання загальноосвітніх навчальних закладів
2.    Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів-ДНАОП 0.00-1.21-98
3.    Правил користування електричною енергією

ІV. Техніка безпеки та охорона праці

1.    Типового положення про службу охорони праці-НПАОП 0.00-4.35-04
2.    Типове положення про навчання з питань охорони праці-НПАОП 0.00-4.12-05
3.    Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу
4.    Положення про порядок розслідування нещасних випадків
5.    Акт про нещасний випадок з учнем у кабінеті допризовної підготовки
6.    Журнал реєстрації нещасних випадків у кабінеті допризовної підготовки
7.    Правила пожежної безпеки для закладів
8.    Посадова інструкція учителя допризовної підготовки
9.    Посадова інструкція керівника гуртка
10.    Інструкція з охорони праці  на робочому місці
11.    Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті Захист Вітчизни
12.    Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення вогнепальної, пневматичної і холодної зброї
13.    Про внесення доповнень до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку зброї
14.    Інструкція з охорони праці під час проведення стрільби
15.    Правила проведення стрільби у шкільному тирі
16.    Інструкція з пожежної безпеки в тирі
17.    Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів
18.    Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці у кабінеті допризовної підготовки
19.    Інструкція з пожежної безпеки у кабінеті допризовної підготовки
20.    Журнал реєстрації протипожежного інструктажу у кабінеті допризовної підготовки
21.    Інструкція користування вогнегасником
22.    Інструкція з електробезпеки у кабінеті допризовної підготовки
23.    Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом
24.    Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм у кабінеті допризовної підготовки
25.    Вміст аптечки першої допомоги у кабінеті допризовної підготовки
26.    Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
27.    План евакуації у випадку аварійних ситуацій у кабінеті допризовної підготовки
28.    Схема Евакуації з кабінету допризовної підготовки
29.    Порядок дій при виникненні пожежі у кабінеті допризовної підготовки
30.    Посвідчення про перевірку знань з ТБ
31.    Стенд з охорони праці з розміщенням основних документів
32.    Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів ЗНЗ
33.    Інструкція з охорони праці при проведенні спортивно-масових заходів
34. Про невідкладні заходи щодо збереження здоров’я учнів під час проведення занять з фізичної культури, захисту Вітчизни та позакласних спортивно-масових заходів.
35. Норми первинних засобів пожежогасіння у кабінеті допризовної підготовки
43.    Додаткові саморобні інструкції:
•    01-Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення занять з основ цивільного захисту
•    02-Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення занять на смузі перешкод
•    03-Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення занять з рукопашного бою
•    04-Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення навчально-польових занять
•    05-Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення занять з вогневої підготовки
•    06-Інструкція з безпеки життєдіяльності під час організації та проведення початкової вправи курсу стрільб з автомата

^ V. Навчально-методичне забезпечення кабінету

1.    Методичні рекомендації щодо вивчення предмету Захист Вітчизни на 2011/2012 навчальний рік
2.    Перелік посібників з предмету Захист Вітчизни на 2011/2012 навчальний рік
3.    Програми з предмету Захист Вітчизни:
•    Навчальна програма (рівень стандарту, профільний рівень)-2010 для 10-го класу
•    Програма предмета «Основи захисту Вітчизни» (для навчальних закладів системи загальної середньої освіти).-Миколаїв: Атол, 2005.(для 11-го класу)
4.    Календарне планування:
5.    Поурочні плани-конспекти з предмету Захист Вітчизни

6.    Підручники з предмету Захист Вітчизни
7.    Посібники з предмету Захист Вітчизни

8.    Матеріали з предмету Захист Вітчизни:
•    Орієнтовна тематична картотека засобів навчання та навчального обладнання з предмету Захист Вітчизни
•    РОЗДАВАЛЬНО - ЗДАВАЛЬНА  ВІДОМІСТЬ боєприпасів на пункті бойового постачання  навчального взводу
•    Котрольні з предмету Захист Вітчизни
•    Реферати з предмету Захист Вітчизни
•    Відомість заліку з загальної фізпідготовки учнів
9.    Критерії оцінювання навчальних досягнень з предмету «Захист Вітчизни»
10.    Про обсяг і характер домашніх завдань учнів
11.    Інструкція з ведення класного журналу
12.    Атестація: матеріали до атестації
13.    Акт перевірки стану викладання предмету Захист Вітчизни
14.    Атестаційний лист навчального кабінету Захист Вітчизни
15.    Науково-методичні і науково-популярні журнали з предмету Захист Вітчизни
16.    Матеріали педагогічного досвіду з предмету Захист Вітчизни
17.    Розробки уроків та позаурочних заходів з предмету Захист Вітчизни
18.    Стенди постійної і змінної експозиції, таблиці

Стенди

Постійної експозиції
•    Державна символіка
•    Портрети видатних людей галузі
•    Правила поведінки учнів у кабінеті
•    Розклад роботи кабінету
•    Правила безпеки життєдіяльності
•    Правила протипожежної безпеки
•    Довідкові матеріали (у вигляді плакатів, таблиць):
    - Плакати «Зброя»: Плакат №1- Проверка боя, Плакат №2 – Будова АК74М, Плакат №3 – Будова АКМС, Плакат №4-5 – Будова РПГ-7 (усі плакати високої роздільної здатності – 2472х1612 та 4000х2829 пікселів)
    - МІШЕНІ: 1 – для стрільби з пневматичної зброї на відстань 25 м, 2 – для стрільби з пневматичної гвинтівки на відстань 10 м, 3 – мішень №6, 4 – для стрільби з гвинтівки на відстань 50 м, 5 – для стрільби з автомата на відстань 100 м
    - Сигнали ЦО оповіщення надзвичайних ситуацій
    - Електронебезпека
    - Класифікація надзвичайних  ситуацій
    - Основні принципи щодо захисту населення
    - Характеристика сильнодіючих отруйних речовин

Змінної експозиції
•    Матеріали до тем, що вивчаються
•    Матеріали про військових
•    Матеріали про новітні розробки у галузі
•    Результати експериментальної і дослідницької роботи учнів
•    (матеріали експозицій змінюються під час переходу до вивчення нової теми)


VI. Оплата праці

1.    Інструкція про порядок нарахування заробітної плати
2.    Інструкція про розподіл учнів на групи для занять
3.    Оплата заміни

VII. Позаштатні ситуації

1.    Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм у кабінеті допризовної підготовки

VIII. Контроль

 1. Атестаційний лист кабінету допризовної підготовкиПравила техніки безпеки

під час проведення занять з предмета Захист Вітчизни в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації

1. Галузь застосування

Правила безпеки під час проведення занять з предмета Захист Вітчизни в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації (далі - Правила) поширюються на загальноосвітні, професійно-технічні навчальні заклади і вищі навчальні заклади першого та другого рівнів акредитації (далі - навчальні заклади), що належать до державної і комунальної власності.

Ці Правила встановлюють вимоги, що є обов'язковими для виконання керівниками навчальних закладів, начальниками оборонно-спортивних оздоровчих таборів (далі - ОСОТ), начальниками шкіл Товариства сприяння обороні України (далі - ТСОУ), викладачами допризовної підготовки (далі - викладач ДП).

Правила узгоджені з Міністерством освіти України, Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством охорони здоров'я України, ЦК профспілки працівників освіти і науки України.

З уведенням у дію цих Правил уважати таким, що не застосовується на території України, НАОП 9.2.30-1.09-89 "Заходи безпеки під час проведення занять з початкової військової підготовки в середніх загальноосвітніх школах і педагогічних училищах", затверджений Міністерством освіти СРСР у 1989 р.

2. Загальні положення

2.1. Відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" допризовна підготовка є складовою частиною підготовки юнаків допризовного і призовного віку до строкової військової служби.

2.2. Допризовна підготовка включає прикладну фізичну, вогневу, медико-санітарну, психологічну підготовку та підготовку з цивільної оборони і проводиться викладачами допризовної підготовки в навчальних закладах: школах, гімназіях, ліцеях, а також у професійно-технічних навчальних закладах та вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації за програмами, що затверджує Міністерство освіти і науки України за погодженням з Міністерством оборони України.

2.3. Відповідно до Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах, затвердженого наказом Міносвіти України від 30.11.93 № 429, зареєстрованого в Мін'юсті 03.12.93 за № 178, до занять з допризовної підготовки допускаються учні (студенти), які пройшли медичний огляд і не мають протипоказань щодо стану здоров'я.

2.4. На посаду викладача ДП призначаються офіцери запасу, які мають вищу військову або педагогічну освіту, спроможні за віком і станом здоров'я проводити заняття, а також випускники вищих педагогічних навчальних закладів, які закінчили їх за спеціальністю викладача допризовної підготовки і фізичного виховання.

Навчання з використанням вогнепальної зброї проводять викладачі ДП, які мають дозвіл органу внутрішніх справ відповідно до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів (далі - Інструкція), затвердженої наказом МВС України від 21.08.98 № 622, зареєстрованої в Мін'юсті України 07.10.98 за № 637/3077 (зміни затверджені наказом МВС України від 13.04.99 № 292, зареєстровані в Мін'юсті України 11.05.99 за № 297/3590).

2.5. Ураховуючи особливості курсу допризовної підготовки, у першу чергу його практичну спрямованість, на заняттях використовують учбову зброю, техніку, боєприпаси, технічні засоби навчання.

2.6. Відповідно до Інструкції вогнепальну зброю і бойові припаси для навчальних цілей (учбових стрільб) закладам видають Міністерство оборони України, військовий округ (оперативне командування), військкомати і комітети ТСОУ за наявності дозволу органів внутрішніх справ згідно з нормами, установленими Міністерством оборони України за погодженням з МВС України.

2.7. На заняттях зі зброєю необхідно перевіряти її справність, переконатись у відсутності гострих задирок, заклинень та інших причин травматизму учнів (студентів).

2.8. Військова форма викладачів ДП під час проведення занять обов'язкова.

2.9. Безпека учнів під час проведення занять з допризовної підготовки гарантується дотриманням вимог статутів Збройних Сил України, Курсу стрільб із стрілецької зброї, бойових машин та танків сухопутних військ (КССО, БМ, ТСВ-84), затверджених наказом Головкома сухопутних військ від 10.12.83 № 081 (далі - Курс стрільб), настанов.

3. Вимоги до місць проведення занять з допризовної підготовки

3.1. Вимоги до кабінету допризовної підготовки

3.1.1. Заняття з допризовної підготовки повинні проводитись в спеціально обладнаних кабінетах (далі - кабінет ДП).

3.1.2. Приміщення кабінету ДП, розміщення в ньому обладнання повинні відповідати вимогам ДБН В 2.2.3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів", затвердженими Держкоммістобудування від 27.06.96 N 117, СНиП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение", СНиП 2.01.01-85* "Противопожарные нормы".

3.1.3. Кабінет ДП має бути площею не менш як 2,4 кв.м на одного учня (студента), а висотою - не менш як 3,3 м згідно з вимогами ДБН В 2.2.3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів".

3.1.4. Кабінет ДП обладнується двомісними учнівськими столами відповідно до ГОСТ 11015-93 "Столы ученические. Типы и функциональные размеры" та стільцями на кожного учня відповідно до ГОСТ 11016-93 "Стулья ученические. Типы и функциональные размеры", столом для викладача ДП і класною дошкою.

3.1.5. Учнівські столи доцільно розташовувати в три ряди, крайні не ближче 60 см від стіни, щоб учні (студенти) мали змогу за викликом приймати положення "струнко", виконувати повороти на місці, стройовим кроком виходити до дошки та виконувати інші стройові прийоми.

3.1.6. Параметри мікроклімату в кабінеті ДП повинні відповідати вимогам ДСанПіН 5.5.2.008-98 "Державні санітарні правила і норми устаткування, утримання загальноосвітніх навчально-виховних закладів та організації навчально-виховного процесу", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30.12.98 N 8.

3.1.7. Згідно зі СНиП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение" світловий потік повинен падати зліва від учнів; найменша загальна штучна освітленість горизонтальних поверхонь на рівні 0,8 м від підлоги має бути не нижча за 150 лк при лампах розжарювання і 300 лк за умови люмінесцентних ламп із світло-жовтим спектром випромінювання.

3.1.8. Експлуатація електрообладнання кабінету ДП повинна відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 № 4, зареєстрованого в Мін'юсті 10.02.98 за № 93/2533.

3.1.9. У кабінеті ДП слід мати протипожежні засоби та в разі потреби користуватися ними згідно з НАПБ В.01.050-98/920 "Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України", затвердженим наказом Міносвіти України й ГУДПО МВС України від 30.09.98 № 348/70, зареєстрованим в Мін'юсті 17.12.98 за № 800/3240.

3.1.10. У кабінеті ДП необхідно мати аптечку з набором медикаментів і приладдя відповідно до додатка.

3.2. Вимоги до місць проведення занять з вогневої підготовки (тирів і стрільбищ)

3.2.1. Навчальне місце для виконання вправ із стрільби обладнується в тирах навчальних закладів.

3.2.2. Улаштування навчального тиру та його розміри встановлюються завданням на проектування у відповідності з навчальними вимогами згідно з ДБН  2.2.3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів".

3.2.3. Улаштування навчальних тирів передбачається на ділянках або в будівлях загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008-98 "Державні санітарні правила і норми устаткування, утримання загальноосвітніх навчально-виховних закладів та організації навчально-виховного процесу".

3.2.4. Дозволяється розміщувати навчальні тири в підземних поверхах відповідно до ДБН 2.2.3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів". У цьому разі необхідно передбачити не менше двох евакуаційних виходів безпосередньо назовні та вихід на перший поверх через окремі сходи (не зв'язані з загальними).

3.2.5. У зоні ведення вогню визначаються вихідне положення і вогневий рубіж, виділені добре видимими лініями і покажчиками. На вогневому рубежі повинні бути підстилки для стрільців і упори (мішечки або валики з піском чи тирсою) для стрільби лежачи.

3.2.6. У приміщенні для занять зі стрільби обладнуються навчальні місця, розміщуються щити з описом заходів безпеки, умов виконання підготовчих вправ стрільб з малокаліберної гвинтівки.

3.2.7. Навчання учнів (студентів) навичкам стрільби з вогнепальної зброї бойовими патронами проводять відповідно до Курсу стрільб на стрільбищах і в тирах військових частин, військово-навчальних закладів. Там, де відсутні військові частини, стрільба проводиться на стрільбищах або в тирах, які належать організаціям ТСОУ, ОСОТ та спортивним організаціям. Відповідальність за організацію і проведення стрільб покладається на райвійськкомати.

3.2.8. У кожному тирі й на стрільбищі повинна бути аптечка або санітарна сумка для надання першої медичної допомоги.

3.3. Вимоги до місця для вивчення стройових прийомів 3.3.1. Навчальне місце для вивчення стройових прийомів (спеціальний майданчик) обладнується в межах території навчального закладу або ОСОТ і має бути рівним, з асфальтованим чи бетонним покриттям, на якому наноситься білою фарбою докладна розмітка.

3.3.2. Під час проведення занять узимку майданчик слід очищати від снігу та криги, а в разі потреби - посипати піском.

3.4. Вимоги до місць проведення занять з прикладної фізичної підготовки

3.4.1. Розташування спортивної бази та розміщення її спортивних приладів і обладнання проводиться відповідно до Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 27.12.99 № 249.

3.4.2. Під час проведення занять з фізичної культури і спорту як на уроках, так і в позаурочний час учні (студенти) користуються спеціальним спортивним одягом (спортивний костюм) та спортивним взуттям, що визначаються правилами проведення змагань з окремих видів спорту. Проводити заняття без спортивного взуття не дозволяється.

3.4.3. У спортивних спорудах слід мати аптечку (на відкритих спортивних майданчиках - переносну аптечку) з набором медикаментів, перев'язувальних засобів і приладдя відповідно до додатка.

3.4.4. Під час проведення змагань у навчальних закладах слід вживати заходів щодо забезпечення безпеки їх учасників відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 18.12.98 № 2025 "Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових культурно-видовищних заходів".

3.5. Вимоги до єдиної смуги перешкод

3.5.1. Перед проведенням занять з подолання перешкод слід перевірити справність всіх елементів єдиної смуги перешкод.

3.5.2. Під час проведення занять узимку єдину смугу перешкод потрібно очистити від снігу та криги, посипати піском місця відштовхування та приземлення.

3.5.3. Місця приземлення під час стрибків з високих перешкод слід перекопувати та засипати піском або тирсою.

4. Вимоги до одержання, обліку та зберігання учбової зброї і табельного майна

4.1. Вимоги до обліку, зберігання учбової зброї, МК гвинтівок і боєприпасів установлюються Інструкцією.

4.2. Вимоги розділу враховуються тільки в закладах, де з дозволу місцевих органів державної влади використовуються учбова зброя, боєприпаси тощо.

4.3. Не придатні для навчання зброя і МК гвинтівки підлягають списанню комісією, яку створює наказом керівник закладу відповідно до Інструкції.

4.4. Контроль за обліком і зберіганням учбової зброї, МК гвинтівок і боєприпасів здійснює викладач ДП один раз на місяць, керівник навчального закладу - один раз на три місяці. Результати перевірки заносяться до журналу контролю обліку і зберігання навчальної зброї і боєприпасів, МК гвинтівок і патронів до них.

5. Вимоги безпеки під час проведення занять з прикладної фізичної та вогневої підготовки

5.1. Під час проведення занять з рукопашного бою викладач зобов'язаний:

 • стежити за дотриманням послідовності, темпу та амплітуди виконання вправ учнями як у підготовчій, так і в основній частині;

 • у разі виконання прийомів та дій з макетами ножів та пістолетів установлювати інтервали між учнями (студентами);

 • стежити за правильним виконанням прийомів страхування та самострахування;

 • стежити, щоб больові прийоми, удушення, виривання макетів ножів, викручування рук проводилися плавно, повільно, без зайвої сили та негайно припинялися при першому сигналі партнера;

 • удари рукою, ногою, ножем під час виконання рухів з партнером тільки позначати.

5.2. У разі метання гранат з місця слід розміщувати учнів (студентів) з інтервалами в два-три кроки, а в разі метання в русі (потоком) під час подолання єдиної смуги перешкод установлювати дистанції та дотримуватись їх, що унеможливлює попадання гранати в учня, який біжить попереду, або встановлювати ціль збоку від напрямку руху.

5.3. Перед початком занять з вивчення матеріальної частини зброї викладач ДП, перевіряючи її стан, має переконатися у відсутності ум'ятин на зовнішніх частинах, гострих задирок, тріщин, відколів на дерев'яних частинах, заклинень та інших несправностей, що можуть спричинити травматизм учнів (студентів). Зброя обов'язково підлягає перевірці на зарядженість.

5.4. Безпека під час проведення стрільб гарантується їх чіткою організацією, знаннями, дотриманням Курсу стрільб, правил безпеки, дисциплінованістю всіх, хто бере участь у стрільбі.

5.5. На кожному об'єкті, де проводиться стрільба, з урахуванням його особливостей і місцевих умов, згідно з ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9, зареєстрованим у Мін'юсті України 07.04.98 за № 226/2666, розробляється інструкція щодо заходів безпеки, яку повинен знати особовий склад взводу, що проводить стрільбу. Відповідно до ДНАОП 0.00.-4.12.-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 № 27, зареєстрованого в Мін'юсті 21.04.99 за № 248/3541, особовий склад, не ознайомлений із заходами безпеки, до обслуговування і стрільби не допускається.

5.6. Для проведення кожної стрільби керівник навчального закладу видає письмовий наказ, у якому зазначає дату, час і місце стрільби; клас (групу, підгрупу) і кількість учнів (студентів), які залучаються до стрільби; кількість патронів (кульок), необхідних для стрільби; кількість і номери зброї, яка використовуватиметься під час стрільби; найменування вправи стрільби; прізвище керівника стрільби, а також засоби, що потрібні для надання першої медичної допомоги.

5.7. До стрільби допускаються учні, що склали заліки з правил безпеки, знають матеріальну частину зброї, можуть нею користуватися, виконувати команди та прийоми підготовки до стрільби, огляд зброї, мішеней, усунення несправностей, що виникли під час стрільби.

5.8. Не дозволяється стріляти бойовими і малокаліберними патронами, кульками з пневматичної гвинтівки в тирі або на стрільбищі, де не гарантована безпека стрільби, а також передовіряти керівництво стрільбою комусь з учнів.

5.9. Стрільба дозволяється тільки зі справної, приведеної до нормального бою зброї.

5.10. Заряджати зброю і стріляти дозволяється тільки за командою викладача на вогневому рубежі.

5.11. До і після стрільби необхідно оглядати зброю.

5.12. У тирі і на стрільбищі не дозволяється:

прицілюватися та спрямовувати зброю в різні боки і в тил, а також на людей і тварин, хоч би в якому стані перебувала зброя;

прицілюватися в мішені навіть з незарядженої зброї, якщо в розташуванні їх перебувають люди або тварини;

брати зброю, торкатися чи підходити до неї без команди.

5.13. Чистити зброю слід у спеціально відведених місцях під наглядом викладача ДП або керівника стрільбою.

5.14. Під час проведення занять з вогневої підготовки на місцевості пересування дозволяється тільки дорогами і в районах, які вказані керівником навчального закладу.

5.15. Про всі нещасні випадки, що сталися під час практичних занять з вогневої підготовки, потрібно негайно повідомити в найближчий медичний пункт, місцеві органи міліції та в органи освіти.

6. Обов'язки і відповідальність посадових осіб

6.1. Відповідно до Закону України "Про освіту" і Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" керівник навчального закладу несе відповідальність за організацію та стан допризовної підготовки, створення і вдосконалення навчально-матеріальної бази, зберігання учбової зброї, МК гвинтівок і патронів до них, а також:

виділяє приміщення, майданчики і місця для проведення практичних занять з допризовної підготовки;
організовує облік, зберігання, ремонт і списання учбової зброї, МК гвинтівок і патронів до них, засобів хімічного захисту відповідно до Інструкції, не рідше як один раз на три місяці особисто перевіряє стан цієї роботи;
особисто оглядає обладнання стрілецького тиру, перевіряє наявність документації;
затверджує графік роботи стрілецького тиру;
періодично перевіряє організацію проведення стрільб з учнями (студентами) та дотримання на заняттях заходів безпеки;
видає накази про кожну стрільбу, що має проводитись за Програмою з допризовної підготовки;
перед кожною стрільбою інструктує викладача ДП про дотримання заходів безпеки;
заслуховує доповіді викладача ДП про результат проведення стрільб та дотримання учнями заходів безпеки на заняттях;
затверджує акти про списання патронів після проведення кожної стрільби;
затверджує інструкцію про дотримання заходів безпеки в тирі та здійснює контроль за їх виконанням.

6.2. Відповідно до Закону України "Про освіту" і Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" викладач допризовної підготовки:

 • несе особисту відповідальність за порядок і заходи безпеки під час стрільби;

 • організовує і проводить заняття з допризовної підготовки;

 • веде облік, зберігання і видає учбову зброю, МК гвинтівки і патрони до них, засоби хімічного захисту, не рідше як один раз на місяць перевіряє їх наявність і технічний стан;

 • вивчає з учнями (студентами) правила поведінки в тирі і заходи безпеки під час поводження зі зброєю, розробляє інструкцію про дотримання заходів безпеки в тирі;

 • готує навчальні місця та організовує на них заняття, матеріальне забезпечення стрільби;

 • перевіряє обладнання тиру, необхідне для безпечного проведення стрільб;

 • віддає розпорядження (команди) і контролює подачу сигналів;

 • особисто видає учням (студентам) патрони;

 • не допускає порушення умов виконання вправ стрільби;

 • стежить за виконанням вимог правил безпеки всіма учасниками

 • стрільби;

 • зупиняє стрільбу в разі порушення вимог безпеки, а також у разі проникнення в зону стрільби сторонніх людей і тварин;

 • організовує збір стріляних гільз;

 • заповнює журнал обліку роботи тиру;

 • проводить розбір результатів стрільби з учнями (студентами);

 • перевіряє наявність та стан зброї і організовує її доставку до місця зберігання;

 • складає акт про використання патронів;

 • доповідає керівнику навчального закладу про результати стрільби.

6.3. Час, місце і порядок проведення стрільб визначає відповідний військовий комісаріат за погодженням начальників гарнізону та військово-навчального закладу, командира військової частини і до початку навчального року повідомляє про це органи освіти, органи місцевого самоврядування та керівника навчального закладу.

6.4. У разі проведення стрільб у тирах або на стрільбищах, які належать ОСОТ, організаціям ТСОУ та спортивним організаціям, керівництво стрільбою здійснюється офіцерами військових комісаріатів разом з працівниками ТСОУ.

6.5. Згідно з Курсом стрільб на допомогу керівникові призначаються черговий стрільбища (тиру), пости оточення, спостерігачі, медичний працівник.

6.6. Черговий тиру (стрільбища), пости оточення, спостерігачі призначаються з числа підготовлених учнів і підпорядковуються керівнику стрільби.

6.7. Обов'язки осіб, що відповідають за керівництво та обслуговування стрільби, визначаються Курсом стрільб.

6.8. Медичний працівник під час стрільби перебуває на стрільбищі в районі пунктів боєпостачання, а в тирі - неподалік від керівника стрільби.

6.9. У всіх осіб, що керують стрільбою і обслуговують її, повинна бути на лівому рукаві біла пов'язка. На ній має бути відповідний напис, наприклад "Керівник стрільби".

Перелік
медикаментів, перев'язувальних засобів і приладдя для аптечки кабінету допризовної підготовки


1. Бинт стерильний і нестерильний - по 2 шт.

2. Серветки стерильні - 2 уп.

3. Вата гігроскопічна - 1 уп.

4. Спирт етиловий - 50 мл.

5. Перманганат калію - 15-20 г.

6. Розчин йоду спиртовий - 1 фл.

7. Розчин брильянтової зелені спиртовий - 1 фл.

8. Розчин аміаку 10%-ний - 1 фл.

9. Валідол - 1 уп.

10. Вазелін борний - 1 уп.

11. Розчин перекису водню 3%-ний - 50 мл.

12. Ножиці медичні - 1 шт.

13. Пінцет - 1 шт.

14. Клей БФ-6 (або лейкопластир) - 25 мл. (3 пак.)

15. Джгут -1 шт.

Комплектування аптечки й складання інструкції з надання першої медичної допомоги здійснюють за узгодженням з персоналом медпункту навчального закладу.

Відповідальність за наявність медикаментів, перев'язувальних засобів, а також за належний стан аптечки покладається на з предмета Захист Вітчизни

Контроль за станом аптечки здійснює персонал медпункту навчального закладу.

Скачать, 660.8kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru