Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки І електронної техніки

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 72.54 Kb.
Дата09.03.2012
Размер72.54 Kb.
ТипДокументы
Содержание
2. Антенно-фідерні пристрої.
3. Телекомунікаційні канали.
4. Радіорелейні лінії.
5. Цифрові системи передавання інформації.
2 . Системи комутації
2. Принципи комутації.
3. Модель системи розподілу інформації.
4. Розрахунок одноланкових повнодоступних комутаційних систем.
5. Групоутворення в комутаційних системах.
6. Структури інтегральної мережі.
Телекомунікаційні мережі
2. Основи моделей телекомунікаційних систем.
3. Топологічні структури телекомунікаційних мереж.
Подобный материал:

ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ, РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ І ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ


Напрям: Телекомунікації

Спеціальність: Інформаційні мережі зв”язку


I. КАНАЛИ ТА СИСТЕМИ ПЕРЕДАВАННЯ


1. Лінії зв»язку. Види ліній зв'язку і їх основні властивості. Атмосферні і направляючі лінії зв'язку. Види направляючих ліній зв'язку. Класифікація. Електромагнітні процеси в провідниках і діелектриках. Типи і класи електромагнітних хвиль. Принципи розрахунку направляючих систем. Теорія передачі по лініях зв'язку. Рівняння однорідної лінії. Неоднорідні лінії. Параметри, електромагнітні процеси. Теорія направляючих систем. Коаксіальні кабелі. Передача енергії по коаксіальній ланці. Оптимальні співвідношення діаметрів провідників. Симетричні кабелі. Передача енергії по ідеальній симетричній ланці, по ланці з врахуванням втрат. Хвилеводи. Фізичні процеси в хвилеводах. Особливості поширення хвиль, електричний розрахунок хвилеводів. Спіралеві хвилеводи. Фізичні процеси в волоконних світловодах. Класифікація, параметри оптичних волокон.

Променева теорія світловодів. Хвильова теорія передачі по світловодах.

Затухання, дисперсія і пропускна здатність світловодів.

Розрахунок довжини регенераційної ділянки. Коефіцієнт фази, хвильовий опір і швидкість передачі по світловодах. Типи і характеристики мод волоконних світловодів. Характеристики і параметри оптично -волоконних кабелів. Втрати енергії і затухання. Хвильовий опір, коефіцієнт фази і швидкість передачі по оптичних волокнах. Дисперсія і пропускна здатність. Класифікація і типи оптичних кабелів.

^ 2. Антенно-фідерні пристрої. Антена, як система елементарних випромінювачів. Функції та діаграми спрямованості. Вхідний опір та опір випромінювання. Коефіцієнти (спрямованості, підсилення, корисної дії). Особливості параметрів передаючих та приймальних антен. Випромінювання вібраторів. Симетричний вібратор. Щілинний випромінювач. Принцип двоїстості. Система зв’язаних випромінювачів. Прямолінійні випромінюючі системи. Плоскі апертури і решітки. Симетричні вібратори і антени стоячої хвилі. Несиметричні вібратори і антени стоячої хвилі. Антени біжучої хвилі.

Щілинні антени. Апертурні антени . Антени радіорелейних ліній зв язку Перископічні антени. Антени ретрансляторів. Друковані антени. Електромагнітна сумісність антен. Розрахунок радіоліній зв’язку . Врахування рельєфу місцевості.

^ 3. Телекомунікаційні канали. Методи ущільнення каналів. Сигнали в системах багатоканального зв’язку. Призначення багатоканальних систем передачі (БКСП). Основні визначення: лінія, канал, система зв'язку. Канали і системи передачі. Характеристики каналів багатоканальних систем передач (БСП). Основні типи каналів в системах передачі з частотним розділенням каналів (ЧРК) і їх характеристики.

Двосторонні канали. Широкосмугові канали. Канали звукової передачі. Канали телевізійних передач. Транзитні з'єднання каналів. Побудова багатоканальних систем передачі з ЧРК. Методи побудови стандартних груп каналів. Принципи побудови систем передачі з часовим розподілом каналів /Час. РК/. Принцип часового розподілу каналів. Система передачі з Час. РК . Імпульсні методи модуляції. Принципи побудови цифрових систем передачі /ЦСП/. Структура і ієрархія ЦСП. Аналогово-цифрове і цифро-аналогове перетворення сигналів: імпульсно-кодова модуляція /ІКМ/; лінійне і нелійнійне кодування; характеристики компресії; натуральний, симетричний і рефлексний /код Грея/ коди. Принципи побудови кінцевих станцій ЦСП з ІКМ. Структурна схема кінцевої станції ЦСП з ІКМ і безпосереднім кодуванням, структурна схема кінцевої станції з ЦСП з ІКМ1 групоутворенням. Лінійний тракт кабельних ЦСП; формування лінійного цифрового сигналу, регенератор ЦСП, якість лінійного тракту, довжина ділянки регенерації. Особливості РРСП з ІКМ і ЦСП по волоконно-оптичних лініях зв'язку.

^ 4. Радіорелейні лінії. Радіорелейні лінії прямої видимості (РРЛ). Структурна схема лінії і плани розподілу частот. Антени, фідери і фільтри, що використовуються в РРЛ. Рівень сигналу в місці прийому. Множник послаблення. Статистичний розподіл величини завмирань на інтервалі РРЛ. Методи зменшення завмирань сигналів на інтервалах РРЛ. Використання пасивних ретрансляторів на інтервалах РРЛ. Розрахунок Рс. вх. (50 %) і Рс. вх. (20 %). Діаграма рівнів інтервалу. Вибір траси, висоти встановлення антени і визначення стійкості Зв’язку. Радіорелейні лінії прямої видимості з частотним ущільненням і частотної модуляцією. Використання ЧМ в РРЛ. Структурні схеми в радіорелейних станціях. Шуми на виході каналів. Визначення сумарної потужності шумів в каналах. Вибір основних параметрів апаратури РРЛ. РРЛ з часовим ущільненням (Час.У). Основні особливості РРЛ з Час.У. Теплові шуми телефонних каналів РРЛ в ФІМ-АМ. Перехідні завади між каналами при Час.У. Проектування РРЛ в Час.У. Цифрові РРЛ (ЦРРЛ). Особливості цифрових РРЛ. Методика проектування. Тропосферні РРЛ і системи зв’язку через ШСЗ. Тропосферні РРЛ. Принципи побудови тропосферних РРЛ. Основні особливості тропосферного поширення. Рознесений прийом і спроби комбінування сигналів. Розрахунок шумів в каналах і стійкість роботи ТРРЛ.

^ 5. Цифрові системи передавання інформації. Побудова волоконно-оптичних систем передавання інформації (ВОСПІ): Принципи побудови. Структурні схеми і основні елементи тракту. Пристрої вводу і виводу випромінювання. Направлені відгалужувачі. Фільтри. Енергетичні співвідношення і показники якості ВОСПІ. Цифрові ВОСПІ. Основні параметри цифрових ВОСПІ. Системи першого покоління. Системи другого покоління. Коефіцієнт помилок і регенерація імпульсів. Коди передачі у ВОСПІ і критерії їх вибору для систем з різної швидкістю передавання. Приймачі цифрових ВОСПІ. Загальна схема. Дисперсія шуму. Розрахунок і відношення шуму сигнал до шуму. Співвідношення між оптичною потужністю і коефіцієнтом помилок. Основи проектування ВОСПІ. Послідовність проектування ВОСПІ. Вибір топології ВОСПІ. Методика інженерного розрахунку ВОСПІ. Оцінка довжини регенераційної ділянки. Вибір сигналів цифрового лінійного тракту. Типові ВОСПІ. ВОСПІ з спектральним ущільнення за довжинами хвилі. Принцип спектрального ущільнення. Вимоги до системи мультиплексор - демультиплексор. Оптичні мультиплексори – демультиплексори. Когерентні ВОСПІ. Принцип когерентного передавання інформації. Гетеродинні і гомодинні системи. Перспективи розвитку когерентних ВОСПІ.


^ 2 . СИСТЕМИ КОМУТАЦІЇ


1.Основи комутації. Вузол комутації: структурна схема, класифікація. Способи комутації. Типи комутаційних приладів. Способи побудови і структурні параметри комутаційних блоків.

Основні характеристики телефонного тракту.


^ 2. Принципи комутації. Принцип просторового і часового розділення каналів. Утворення імпульсних каналів. Аналогові і цифрові методи імпульсної модуляції. Принципи побудови комутаційного поля з просторовим розділом каналів і режими пошуку ступенів шукання. Поняття внутрішнього блокування. Способи зменшення внутрішнього блокування. Принцип дії КШ, ДКШ і алгоритм встановлення з'єднання на АТС-ДК. Принцип дії БКЗ і алгоритм встановлення з'єднання на АТСК. Принцип дії реле з відкритими і герметичними контактами. Функціональна схема БГЗ. Функціональні схеми керування БФЗ і дволанковим КБ на БФЗ. Комутаційні блоки квазіелектронних АТС. 3прощена схема комутаційної системи АТСКЕ.

^ 3. Модель системи розподілу інформації. Потоки викликів: визначення, опис. Особливості і характеристики потоків викликів. Час обслуговування: визначення, опис. Навантаження: визначення, види. Дисципліни обслуговування викликів. Параметри якості обслуговування. Повнодоступне і неповнодоступне включення і їх параметри. Схеми повнодоступних і неповнодоступних включень ліній.

^ 4. Розрахунок одноланкових повнодоступних комутаційних систем. Розрахунок одноланкових повнодоступних комутаційних систем з очікуванням. Методи розрахунків одноланкових неповнодоступних комутаційних систем. Методи розрахунків дволанкових комутаційних систем. Структури багатоланкових комутаційних систем і їх побудова. Оптимізація багатоланкових комутаційних систем по максимальній середній доступності. Розрахунок багатоланкових комутаційних систем методом КЛИГС.

^ 5. Групоутворення в комутаційних системах. Групоутворення в комутаційних системах з часовим розподілом каналів. Способи розділення цифрових каналів. 3суваючі пристрої при часовому розділі цифрових каналів. Реалізація просторових блоків комутації в цифрових комутаційних системах. Реалізація блоків часової комутації в цифрових комутаційних системах. Способи збільшення кількості внутрішньостанційних каналів. Принципи побудови комутаційних полів цифрових систем комутації. Просторові еквіваленти комутаційних полів ЦСК.

^ 6. Структури інтегральної мережі. Структура інтегральної мережі з АТСЕ. Структурна схема концентратора. Структурна схема опорної цифрової АТСЕ. Алгоритм встановлення з'єднання на цифровій АТСЕ. Алгоритм скиду з'єднання на цифровій АТСЕ


  1. ^ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ


1. Основні відомості з теорії систем. Визначення системи. Визначення елемента системи. Телекомунікаційна мережа, як складна система.Макро-, мікро-, меза- підхід до вивчення системи. Замкнуті (автономні) та розімкнуті системи. Динамічні і статичні системи.Побудова моделей складних систем. Аналіз. Синтез. Декомпозиція. Оптимізація.

^ 2. Основи моделей телекомунікаційних систем. Концепція відкритих систем. Історія розвитку відкритих систем.Визначення “відкрита система” і термінологія. Еталонна модель взаємодії відкритих систем ISO/OSI. Еталонна модель взаємодії відкритих систем ISO/OSI: Функції рівнів. Опис сервісу в Еталонній моделі взаємодії відкритих систем Примітиви, протокольні діаграми.Об»єкти, інтерфейси, сервісна точка доступу, сервісний протокольний блок данихПримітиви сервісу і їх формалізація.Сервіс із з»єднанням і без з»єднання. Фази сеансу. Формалізація опису сервісу. Машина станів. Message flow, decomposition diagram.Точки переходу. Опимізація станів. Сервіс канального рівня. Сервіси мережевого та Транспортного рівнів.Сеансовий сервіс. Сервіс рівня представлення. Основи прикладного сервісу.

^ 3. Топологічні структури телекомунікаційних мереж. Визначення телекомунікаційної мережі.Складові частини мережі. Топологічне представлення телекомунікаційних мереж. Класифікація телекомунікаційних мереж.

4. Доступ до каналу передачі даних. Методи випадкового доступу Доступ в мережах з шинною топологією.Доступ в мережах з кільцевою топологією

5. Маршрутизація в телекомунікаційних мережах. Визначення маршрутизації. Таблиці маршрутизації. Динамічні і статичні методи маршрутизації. Алгоритми маршрутизації. Поєднання маршрутизації та комутації

5. Стандартизація телекомунікаційних мереж. Міжнародні органи стандартизації Структура стандартів Стандарти ISO Стандарти ITU-T

Скачать, 140.29kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru