Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Інформація про проведення обласного конкурсу на кращу методичну розробку з науково-технічної та художньо-естетичної творчості серед педагогів позашкільних навчальних закладів області

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 97.99 Kb.
Дата24.03.2012
Размер97.99 Kb.
ТипКонкурс
Подобный материал:
ІНФОРМАЦІЯ

про проведення обласного конкурсу на кращу методичну розробку з науково-технічної та художньо-естетичної творчості серед педагогів позашкільних навчальних закладів області

2011 рік


З метою підвищення професійного рівня та творчої активності педагогів позашкільних навчальних закладів, залучення творчих педагогічних кадрів до вирішення сучасних проблем науково-технічної творчості, вивчення, узагальнення та впровадження в практику нових досягнень науки і техніки, ефективних методів, прийомів і форм роботи в 2010-2011 навчальному році був проведений обласний конкурс на кращу методичну розробку з науково-технічної та художньо-естетичної творчості серед педагогів позашкільних навчальних закладів області.

Вдосконалення навчально-методичної бази позашкільної освіти, виявлення та розповсюдження передового досвіду з науково-технічної творчості, залучення творчих педагогічних кадрів до вирішення нагальних проблем позашкільної освіти, упровадження у практику нових досягнень науки і техніки, ефективних методів, прийомів і форм роботи з учнівською молоддю у позашкільний час – невідкладні завдання сьогодення.

Заклади позашкільної освіти Закарпаття проводять велику роботу з підготовки методичних матеріалів на допомогу різним категоріям педагогів: керівникам творчих колективів, гуртків, учителям.

На конкурс було представлено 67 робіт, які надійшли з Рахівського районного центру науково-технічної творчості, Мукачівського міського еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, Свалявського районного Будинку школяра, Ужгородського районного центру дитячої творчості, Мукачівської станції юних техніків, Рахівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості, Ужгородського палацу дітей та юнацтва, Хустського районного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, Іршавської районної станції юних техніків, Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, Тячівського районного центру дитячої та юнацької творчості, Великоберезнянського районного центру позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом, Виноградівського районного центру позашкільної роботи з дітьми.

У конкурсних роботах було розкрито сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу, представлено кращий досвід педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів науково-технічного та художньо-естетичного напрямків.

Конкурс проводився у таких номінаціях: «Психолого-педагогічні аспекти позашкільної освіти» (методичні рекомендації, описи досвіду роботи тощо), «Організація навчально-виховного процесу» (навчальні посібники, розробки навчальних тем, розділів, окремих занять, навчальні технології, програми, методичні рекомендації), «Дидактичні матеріали» (проекти, технології виготовлення виробів, навчальні посібники, сценарії масових заходів, описи, креслення, схеми тощо), «Плани-конспекти гурткових занять відповідно до програм гуртків з напрямків науково-технічної та художньо-естетичної творчості».

Завдяки цілеспрямованій і серйозній роботі районних позашкільних закладів з організації гурткової роботи, масових заходів, значно збільшився не тільки кількісний, але й змінився якісний рівень матеріалів, надісланих на обласний конкурс.

Високу активність проявили педагоги позашкільних закладів Мукачівського району (8 робіт), Рахівського району (18 робіт), Іршавської райСЮТ (14 робіт), Виноградівського районного центру позашкільної роботи з дітьми (8 робіт).

Як і в попередні роки, учасники конкурсу віддали перевагу розробкам з окремих тем програм гуртків. Частина робіт, надісланих на конкурс, присвячена вирішенню проблеми поширення сучасних знань в області інформаційних технологій серед дітей та юнацтва. В цих роботах даються рекомендації з планування і організації роботи гуртків інформатики, пропонують теоретичний матеріал і практичні завдання з різних тем програми навчання в гуртках програмування і користувачів ПК. Керівник гуртка «Інформатика та комп’ютерна техніка» Рахівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості Назарчук І.О. у методичній розробці «Створення та оптимізація веб-сайту для освітніх закладів» відмічає, що у галузі освіти інформаційні технології знаходять застосування в багатьох напрямках діяльності. Зокрема, оновлюється зміст освіти, започатковується дистанційне навчання, впроваджуються нові форми спілкування: електронна пошта, відеоконференції, участь у роботі Інтернет-форумів тощо. Перед сучасним позашкільним закладом постала вимога сьогодення – мати досконалий позашкільний веб-ресурс, який надасть змогу презентувати навчальний заклад, розмістити свої напрацювання, новини, створити засіб спілкування у мережі Інтернет. Самостійне конструювання веб-ресурсу повинно зацікавити не тільки педагогів, а й дітей, які цікавляться інформатикою. Методист з інформатики ЗОЦНТТУМ Шикула М.М. у своїй методичній розробці розглядає метод динамічного програмування та його застосування при розв’язуванні задач, зокрема тих, що були використані під час проведення шкільних олімпіад, конкурсів-захистів МАН.

Цікаві, змістовні роботи присвячені декоративно-ужитковому мистецтву. У методичній розробці Шіпош О.М., методиста та Шивринської М.В., керівника гуртків «Бісероплетіння» Великоберезнянського районого центру позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом пропонуються питання щодо відродження мистецтва писанкарства, цінного надбання культурної скарбниці українського народу. Керівник гуртків Іршавської районної станції юних техніків Сивуля М.М. піднімає актуальні питання відродження різних народних художніх промислів й ремесел, в тому числі й художньої обробки скла.

В роботах Беркели О.В., методиста, Волощук О.В., керівника драматичного гуртка, Козуряк Т.В., керівника гуртків «Художнє слово», Олійник А.Р., педагога-організатора, Назарик Н.В., заступника директора з НВР Рахівського районного будинку дитячої та юнацької творчості, висвітлені питання, які розкривають форми масових заходів для вихованців, подаються сценарії тематичних, новорічних та різдвяних свят тощо.

У номінації «Психолого-педагогічні аспекти позашкільної освіти» слід відмітити методичну розробку практичного психолога ЗОЦНТТУМ Орос О.Б. «Корекція Я-концепції як умова подолання конфліктності у підлітків». У даний час актуальним є створення різноманітних психологічних програм розвитку особистості. Одним із аспектів таких програм є корекція характеру та поведінки особистості, гармонізація її ставлення до себе, взаємин з оточуючими. Наукова новизна дослідження полягає в уточненні та поглибленні розуміння психологічних особливостей формування Я-концепції у підлітковому віці, її ролі в соціальній адаптації підлітка. У роботі запропоновано різні підходи для корекції дисгармоній особистісного розвитку дитини, зокрема Я-концепції у практиці роботи практичних психологів.

У методичній розробці Кравчук Т.Е., керівника дитячого фольклорного ансамблю «Джерела» Ужгородського палацу дітей та юнацтва викладено досвід роботи керівника дитячого фольклорного ансамблю «Джерела» у вивченні питання впливу музичного фольклору на особистість. У роботі пропонуються матеріали про історію розвитку музичного фольклору, його різновиди та виховні можливості, а також їхнє практичне застосування на заняттях. Подано численні сценарії обрядових дійств, підготовлених та проведених учасниками ансамблю. Цей досвід безумовно буде корисним для керівників фольклорних ансамблів.

У номінації «Організація навчально-виховного процесу» однією з кращих є робота керівника секції МАН Хустського районного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Томищ М.В. У даному методичному посібнику подані методологічні основи організації науково-дослідної роботи у середньому навчальному закладі, визначено роль науково-дослідної роботи як вищого рівня учнівської творчості в системі навчання в МАН. Автор дає рекомендації щодо поглиблення вивчення окремих предметів у сільській школі, залучення учнів до наукових досліджень у системі додаткової освіти через заняття в МАН, здійснює впровадження в життя передових технологій навчання як на уроках, так і на заняттях в Малій академії наук. Автор діляться власним досвідом роботи, подає фрагменти з науково-дослідних робіт учнів-членів МАН з відповідними ілюстративними матеріалами.

Заслуговує на увагу робота директора Рахівського районного центру науково-технічної творчості Семенюка М.В. основна мета якої полягає в обгрунтуванні сучасних освітніх інтернет-систем та розкритті деяких технологій подання і управління знаннями, а також сформувати концепцію понятійно-тезисної моделі. Сучасні освітні тенденції вимагають великої гнучкості та динамічності в організації навчального процесу; виникає потреба в створенні систем навчання нового покоління, характерними рисами яких стане: орієнтація на індивідуальні особливості учня, відкритість для модифікації і розширення; простота підготовки вихідного матеріалу. У роботі автор дає характеристику адаптивних та інтелектуальних інтернет-систем, визначає умови та способи їх застосування.

Методичний посібник директора Хустського районного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Станковича І.М. висвітлює систему роботи закладу, як багатопрофільного позашкільного навчально-виховного закладу, що здійснює освітню діяльність у особистісно орієнтованому напрямку. У роботі описано структуру і мережу закладу, подано аналіз методичного супроводу роботи центру загалом та гуртків зокрема. Таблиці і схеми, представлені в посібнику, дають змогу провести моніторинг досягнень вихованців центру. Посібник призначений для працівників позашкільних установ освіти, керівників гуртків, секцій загальноосвітніх закладів освіти.

У номінації «Дидактичні матеріали» цікавим є досвід роботи керівника гуртків Ужгородського районного центру дитячої творчості Мікли О.О. «Шляхи активізації профорієнтаційної роботи в позашкільних закладах». В методичній розробці опрацьовано велику кількість опублікованих джерел з даної теми. За мету автор ставить: засобами історичного розвитку швейної справи показати наступні етапи: еволюція крою; матеріалознавство та технологія швейної справи; ознайомлення з різними методиками конструювання одягу;створення майстер-класу з пошиву виробу; познайомити з професіями швейного виробництва. В процесі роботи над даною темою автор розробила цікаві професіограми для гуртківців. Дана робота корисна як керівникам гуртків швейної справи, так і вихованцям, націлюючи останніх на здобуття відповідної професії.

У методичній розробці Куберки М.А., керівника гуртка «Основи християнської моралі» Ужгородського районного центру дитячої творчості викладений матеріал з історії християнської моралі та етики – одного з найяскравіших феноменів людства. Визначальний принцип подачі матеріалу основ християнської моралі – толерантне ставлення до релігій різних конфесій, виховання в учнів поваги до свободи совісті та світоглядних переконань, здатності до співжиття в українському суспільстві. Тема подана у вигляді цікавої подорожі, яка надихає серця дітей і молоді красою, добротою. Ілюстративний матеріал у додатках виконаний на високому естетичному рівні; цікаві сюжетні малюнки, кросворди, які допоможуть краще засвоїти і зрозуміти навчальний матеріал.

В нагоді педагогам позашкілля стане робота завідувача відділу організаційно-масової роботи Виноградівського ЦПР Густи С.І. У якій містяться розроблені сценарії виховних заходів, які дадуть можливість як керівникам так і вихованцям оцінювати певні дії з позицій добра і зла, формувати життєву позицію; допомогти у формуванні світогляду учнів та з’ясуванні понять «добро», «доброта», «милосердя», як принципів людського буття, навчити учнів критично ставитися до своїх вчинків та вчинків інших людей.

У методичній розробці проекту «Народна лялька» автор Ярчич Ж.Й., директор Свалявського районного Будинку школяра ставить за мету виховувати національний світогляд гуртківців через пізнання народної іграшки, цінність якої полягає не лише в її зовнішньому художньому оформленні. Іграшка –пам’ять етносу, нації, людства про своє історичне минуле. Чітко в доступній формі розкрито тему та мету заняття-проекту, яке поділене на етапи. Робота доповнена додатками. Це - фотографії народних ляльок, які виготовлені учасниками даного проекту. Технологією виробів у техніці оригамі ділиться у своїй роботі керівник гуртка «Геометричне моделювання» ЗОЦНТТУМ Лібак О.А. У своїй роботі використала власні розробки, а також систематизувала відомі; на якісному рівні подано графічні та ілюстративні додатки. Особливістю цієї розробки є тісний зв’язок вивчення математики (тема «стереометрія») з прикладною творчістю. Робота містить у собі техніку створення нових просторових форм - кусудам на основі правильних багатогранників (платонових тіл) за допомогою смужок паперу.

В методичній розробці номінації «Плани-конспекти гурткових занять» керівник гуртків Виноградівського РЦПР Ігнатишин В.В. пропонує плани-конспекти до окремих занять гуртка «Юний сейсмолог», у яких міститься детальний опис всіх методичних дій керівника. Це дозволяє провести заняття на високому науково-методичному рівні із раціональним використанням відведеного для навчання гуртківців часу. По даній тематиці є багато інформації, як текстової так і графічної із посиланням на джерела. Учням пропонуються тематичні доповіді та реферати, які є першою сходинкою до написання науково-дослідницьких робіт

Більшість розробок, представлених на конкурс, можуть бути використані як педагогами позашкільних навчальних закладів, так і вчителями шкіл при організації позашкільних та позакласних заходів. Поряд з тим слід відмітити, що є певні недоліки в поданні матеріалів на конкурс, серед яких:

- частина методичних рекомендацій є здебільшого загальною інформацією без пропозицій її застосування у практиці навчально-виховного процесу;

- у деяких роботах є граматичні та стилістичні помилки;

- відсутні електронні носії (роботи подані тільки у текстовому варіанті);

- відсутність у роботах структурних розділів, передбачених вимогами до конкурсних матеріалів (актуальність теми, теоретичний рівень, дослідницький характер, новизна, категорія користувачів, на яку розрахований матеріал, висновки, додатки, список літератури тощо).

ВИСНОВКИ:

1. Конкурс є складовою частиною системи методичної роботи в Закарпатському обласному центру науково-технічної творчості учнівської молоді.

2. Створення методичних розробок є ефективним засобом підвищення рівня викладання, педагогічної майстерності, а також істотними критеріями оцінки роботи педагогічного працівника при атестації.

3. Порівняно з попереднім конкурсом кількість робіт збільшилась (20 робіт), отже є набутий досвід.

4. Матеріали методичних розробок активно використовуються у поточній роботі педагогів-позашкільників.

Організатори конкурсу висловлюють щиру подяку авторам надісланих розробок, вітають переможців та бажають нових педагогічних і методичних знахідок, цікавих досліджень в області науково-технічної та художньо-естетичної творчості учнівської молоді.


Руднянська М.М.,

завідувач інструктивно-

методичного відділу

Скачать, 80.55kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru