Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Методичні рекомендації керівнику Школи молодого вчителя щодо оформлення документації Документація Школи молодого вчителя

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 125.87 Kb.
Дата24.03.2012
Размер125.87 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Содержание
Основні завдання «Школи молодого вчителя»
Основні напрямки роботи «Школи молодого вчителя»
Школа молодого спеціаліста(2 роки)
Сформувати вміння (навички)
Розвинути установки до
Очікувані навчальні результати
Навчальна стратегія школи
Подобный материал:

листопад, 2009р.

Методичні рекомендації

керівнику Школи молодого вчителя щодо оформлення документації


Документація Школи молодого вчителя:

 • титульна сторінка (Додаток 1);

 • тема Школи молодого вчителя;

 • мета та завдання роботи Школи молодого вчителя (Додаток 2);

 • склад Школи;

 • план роботи Школи (Додаток 3);

Додаток 1Харцизький відділ освіти

міський методичний кабінет


План

роботи Школи молодо вчителя

назва Школи”

на 2009-2010 н.р.


керівник:

_______________


Харцизьк - 2009Додаток 2


ВСТУП

Формування вчителя як творчої

особистості,здатної до створен-

ня якісного нового, значущого для

практичної педагогічної діяльнос-

ті,- одне з найважливіших завдань

сучасної науки і практики.


Мета «Школи молодого вчителя» – сприяння підвищенню фахового рівня, розвитку творчого потенціалу вчителя, удосконаленню майстерності, озброєнню новітніми знаннями, методикою та технологією навчання.

^ Основні завдання «Школи молодого вчителя»: поглиблення знань з теорії та методики навчання і виховання, сприяння оволодінню молодими вчителями основних нормативних документів, вивчення і використання у практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду, розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків вчителів.

^ Основні напрямки роботи «Школи молодого вчителя»:

 • розширити сферу знань учителів із психолого-педагогічних основ уроку;

 • ознайомити їх з елементами педагогічної техніки, опанування якої дасть змогу усвідомленню здійснювати відбір необхідних і найбільш доцільних прийомів роботи учнів на уроках;

 • створити для вчителів таке методичне середовище, в якому їм би хотілося творити.

Протягом 2007-2008 навчального року робота “Школи молодого вчителя” була направлена на реалізацію наступних задач: оволодіння молодими вчителями основних нормативних документів про школу, накреслень Національної доктрини розвитку освіти, нових інноваційних освітніх технологій, сучасних методик викладання; аналізу проблем, які ставились перед вчителями в зв'язку з переходом школи на дванадцятирічний термін навчання і реалізацію Державних стандартів; знайомству з методичною літературою, кращим досвідом вчителів міста.

За 2007-2008 навчальний рік у «Школі молодого вчителя” було охоплено навчанням 68 молодих учителів, з якими проводилися як теоретичні заняття, так і семінари-практикуми.

Тематика занять була різноманітна, це:

 • методичні рекомендації молодим вчителям щодо складання календарно-тематичних планів, щоденного планування, ведення класних журналів, організації робочого дня;

 • дидактичні вимоги до сучасного уроку в світлі нових інноваційних технологій;

 • етика спілкування учителя з учнями в урочний та позаурочний часи;

 • виховання патріотизму старших і молодших школярів як соціально-педагогічна проблема;

 • технологія виховання творчої особистості на уроках української мови та літератури, історії України, географії, англійської мови;

 • технологія колективної співпраці учителя та учнів на уроках математики, фізики, біології, хімії;

 • урок у системі особистісно-орієнтованого навчання при вивченні історії.

Робота “Школи молодого вчителя” у 2008-2009 навчальному році буде направлена на:

 • вивчення системного підходу до планування процесу вивчення теми, а також визначення ролі кожного уроку в системі завдань;

 • вивчення та оволодіння елементами педагогічної техніки;

 • вивчення психологічних основ уроку, які включають знання психологічних принципів організації уроку, особливостей психологічного розвитку кожного учня в класі (розумові здібності, нахили, інтереси, тип уваги, пам'яті, мислення, сприймання, характер, темперамент, волю);

 • вивчення психологічних вимог щодо організації кожного елементу будь-якого виду діяльності учнів на уроці, структура якої передбачає:

- мету, мотив, засоби, план діяльності, реалізацію плану, контроль,

- корекцію, рефлексію;

 • вивчення типів та структури сучасного уроку, основних принципів навчання, раціонального застосування методів навчання;

 • вивчення вимог щодо оформлення шкільної документації;

 • вивчення методів формування комунікативних умінь (усних і письмових) в умовах особистісно-зорієнтованого підходу.


Додаток 3

Зразок № 1

П Л А Н

методичної роботи

школи молодого вчителя


Термін

Перший рік

Другий рік

Третій рік

Вересень

Самодіагностика та діагностика утруднень.

Вимоги щодо ведення шкільної документації.


Повторна діагностика утруднень.

Вимоги щодо ведення шкільної документації.

Повторна діагностика утруднень.

Вимоги щодо ведення шкільної документації.

Жовтень

Календарно-тематичне планування на 1 семестр та планування виховної роботи.


Використання сучасних засобів навчання, впровадження нетради-ційних форм, методів і прийомів.


Використання комп’ютерних технологій під час уроків.

Листопад

Рекомендації з підготовки молодого вчителя до уроку.

Вимоги до сучасного уроку. Теоретичне обґрунтування сучас-ного уроку. Самоаналіз уроків.


Типи уроків. Нетрадиційні форми проведення уроків.

Грудень

Взаємовідвідування уроків і позакласних заходів з їх подальшим обговоренням.


Взаємовідвідування уроків і позакласних заходів, вироблення оптимальних форм і методів роботи.


Взаємовідвідування уроків і позакласних заходів з метою про-фесійного вдоскона-лення.

Січень

Календарно-тематичне планування на 2 семестр та планування виховної роботи.


Моніторинг навчальних досягнень учнів. Використання різних форм опитування.

Залучення молодих вчителів до роботи міського методичного об’єднання.


Лютий

Спільні відвідування уроків, позакласних заходів досвідчених колег і їх ретельний аналіз.


Спільні відвідування уроків, позакласних заходів досвідчених колег і їх ретельний аналіз.

Спільні відвідування уроків, позакласних заходів досвідчених колег і їх ретельний аналіз.

Березень

Надання рекомендацій щодо самоосвіти молодого вчителя.


Підбір методичної літератури для самоосвіти.

Підбір методичної літератури для самоосвіти.

Квітень

Обговорення новинок педагогічної літератури, творчих здобутків інших вчителів.


Опрацювання наукової та методичної літера-тури з визначених проблем.

Опрацювання наукової та методичної літера-тури з визначених проблем.

Травень

Підведення підсумків роботи.

Підведення підсумків роботи.

Підведення підсумків роботи.
Зразок № 2

План роботи

школи молодого вчителя
Зміст

Терміни

Відповідальний

1

Інструкції зі складання тематичних та поурочних планів

Вересень

Борисенко Н.Ф.Дьомушкіна Н.М

2

Залучення молодих спеціалістів до роботи ШМО і закріплення наставників

Вересень

Борисенко Н.Ф.Дьомушкіна Н.М

3

Особливості взаємодії з учнями з різним типом характеру

Жовтень

Дьомушкіна Н.МСиц Н.В.

4

Типи сучасного уроку. Відвідування молодими фахівцями уроків та виховних заходів вчителів-наставників

Постійно

Вчителі наставники

5

Педагогічні прийоми стимулювання особистісного включення учнів у педагогічний процес

Листопад

Галушка С.О.Похлєбаєва Н.Б.

6

Анкета «Взаємовідносини з учнями»

Грудень

Костенко О.В.

7

Уміння вчителя вирішувати і запобігати конфліктній ситуації

Грудень

Справко С.В.Костенко О.В.

 

 

 

  8

Практичне заняття: «Проблеми, з якими зіткнулись молоді вчителі, і методи їх вирішення»

Січень

Балюк Т.М.

Вдовенко І.Ф.

Методика і техніка організації роботи з батьками

Січень

Справко С.В.

Відвідування і обговорення уроків вчителів-наставників і вчителів, які атестуються

Постійно

Борисенко Н.Ф.Дьомушкіна Н.М

Основні способи впливу в педагогічному спілкуванні (переконання і наслідування)

Лютий

Борисенко Н.Ф.

 

Анкета для молодого вчителя

Березень

Борисенко Н.Ф.

Увага і спостережливість у педагогічному процесі. Вміння слухати і розуміти співрозмовника

Березень

Борисенко Н.Ф.

 

  

9

Практичне заняття: «Майстерність вчителя керувати своїм емоційним станом»

 

 

Участь у тижні молодого вчителя. Відкриті уроки їх самоаналіз

Квітень

Вч. наставники

10

Круглий стіл «Які проблеми я подолав у своїй роботі, що не вдалося виконати

Травень

Борисенко Н.Ф.

^ Школа молодого спеціаліста
(2 роки)


Мета .
Становлення молодого спеціаліста, його адаптація до професії педагога.
Завдання.
Систематизувати знання щодо:
o загальнофілософських закономірностей, реформ освіти, норм педагогічної етики;
o основних законів, принципів, правил педагогіки, психології, вікової специфіки дітей на різних етапах їх становлення;
o ведення шкільної документації;
o роботи з батьками;
o гуманістичних принципів навчання та виховання.
^ Сформувати вміння (навички):
o здійснювати аналіз сучасних завдань в освіті та вимог до ролей та характеристик сучасного педагога у реалізації цих завдань;
o включитися в самостійну професійну діяльність;
o бути готовим до роботи із вимогами навчально-виховного закладу;
o долати утруднення навчальної діяльності;
o правильно оформляти шкільну документацію;
o педагогічної взаємодії з учнями, колегами, батьками;
o формувати власну педагогічну майстерність
^ Розвинути установки до:
o високого рівня самостійності молодого вчителя;
o творчого підходу молодого спеціаліста до навчально-виховного процесу;
o створення позитивного, комфортного навчально-виховного середовища для всебічного розвитку молодших школярів;
o аналізу та рефлексії;
o врахування індивідуальних особливостей кожного учня при плануванні навчально-виховного процесу.
o толерантності, етичної культури спілкування з дітьми, колегами та батьками.
^ Очікувані навчальні результати:
знання:
o загальнофілософських закономірностей, реформ освіти, норм педагогічної етики;
o основних законів, принципів, правил педагогіки, психології, вікової специфіки дітей на різних етапах їх становлення;
o ведення шкільної документації;
o роботи з батьками;
o гуманістичних принципів виховання;
вміння:
o здійснювати аналіз сучасних завдань в освіті та вимог до ролей та характеристик сучасного педагога у реалізації цих завдань;
o включитися в самостійну професійну діяльність;
o бути готовим до роботи із вимогами навчально-виховного закладу;
o долати утруднення навчальної діяльності;
o правильно оформляти шкільну документацію;
o педагогічної взаємодії з учнями, колегами, батьками;
o формувати власну педагогічну майстерність;
установки до:
o високого рівня самостійності молодого вчителя;
o творчого підходу молодого спеціаліста до навчально-виховного процесу;
o створення позитивного, комфортного навчально-виховного середовища для всебічного розвитку молодших школярів;
o аналізу та рефлексії;
o врахування індивідуальних особливостей кожного учня при плануванні навчально-виховного процесу.
o толерантності, етичної культури спілкування з дітьми, колегами та батьками.
^ Навчальна стратегія школи
Реалізація завдань здійснюється в очному та очно-заочному форматах шляхом:
проведення бесід з молодими вчителями;
спільної діяльності молодого спеціаліста з наставником;
участі молодих педагогів у семінарах-практикумах, ділових іграх, тренінгах;
виконання практичних завдань, спрямованих на набуття молодими вчителями вмінь і навичок на практиці застосовувати теоретичні знання, активізацію їх розумової діяльності;
використання відеозаписів навчально-виховних заходів;
відвідування уроків своїх колег та підготовки власних відкритих заходів.

Тематичний план

Заняття 1. Організація навчально-виховного процесу у початкових класах.
1. Робота з нормативними документами.
2. Ведення шкільної документації (особові справи, класні журнали).
3. Складання виховних, календарно-тематичних та поурочних планів.
4. Оцінювання молодших школярів.
Заняття 2. Формування етично-педагогічної культури вчителя.
1. Імідж учителя.
2. Етикет спілкування вчителя (учні, батьки, колеги).
3. Педагогічна взаємодія.
Заняття 3. Урок як основна організаційна форма навчання.
1. Проектування уроку.
2. Самоаналіз уроку.
3. Нестандартні уроки.
4. Організація домашньої роботи учнів.
Заняття 4. Використання потфоліо як методу професійного становлення молодого вчителя.
1. Ознайомлення з методом портфоліо.
2. Вимоги до оформлення портфоліо вчителя.
3. Використання комп’ютерних технологій у створенні портфоліо.
Заняття 5.Використання інтерактивних форм і методів навчання молодших школярів.
1. Інтерактивні форми роботи з учнями початкових класів.
2. Організація дослідницько-пошукової діяльності учнів молодшого шкільного віку.
3. Самоаналіз уроку.
Заняття 6 . Застосування інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі.
1. Виготовлення дидактичних матеріалів.
2. Використання комп’ютера на уроках.
3. Впровадження методу проектів у початковій школі.
Заняття 7. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання.
1. Шляхи формування компетентностей учнів молодшого шкільного віку.
2. Складання тестів для перевірки компетентностей учнів початкових класів.
методист ММК О.М. Газімагомедова
Скачать, 18.15kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru