Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Програма розвитку методичної служби школи. Розділ річного плану «Методична робота. Робота з педагогічними кадрами». Наказ «Про підсумки методичної роботи за минулий навчальний рік»

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 484.03 Kb.
страница3/4
Дата24.03.2012
Размер484.03 Kb.
ТипДокументы
Циклограма методичної роботи на навчальний рік
Форми роботи
Робота з молодими вчителями
Орієнтовна структура
Самоосвітня діяльність вчителів
Карта особистісного зростання педагога
Подобный материал:
1   2   3   4

Орієнтовний перелік форм та методів організації методичної роботи з педагогічними працівниками

 1. Інструктивно-методичні наради, оперативні наради.

 2. Методичні об*єднання.

 3. Конференції, науково-практичні конференції.

 4. Семінари, проблемні семінари, семінари-практикуми, психолого-педагогічні семінари.

 5. Опорна школа

 6. Школа передового досвіду.

 7. Школа педагогічної майстерності

 8. Школа молодого вчителя

 9. Творчі групи, динамічні групи, ініціативні групи, клуби творчих вчителів.

 10. Педагогічні читання, читацькі конференції, лекторії.

 11. Педагогічні консиліуми, круглі столи, педагогічні посиденьки.

 12. Наставництво, стажування

 13. Конкурси педагогічної майстерності.

 14. Методичні виставки, панорами методичних новинок, педагогічні виставки, книжкова виставка

 15. Предметні тижні, дні відкритих дверей, методичні дні, методичні тижні, відкриті уроки, взаємовідвідування уроків, уроки-панорами.

 16. Робота над єдиною науково-методичною проблемою.

 17. Індивідуальна науково-методична робота.

 18. Консультації, співбесіди, аналіз, самоаналіз, бесіди.

 19. Вивчення, впровадження ППД, інноваційних технологій.

 20. Творчий звіт вчителя, творчий портрет вчителя, захист інноваційного проекту,

 21. Аукціон, методичний фестиваль, методичний турнір, фестиваль педагогічних ідей та знахідок.

 22. Ділова гра, рольова гра, мозковий штурм , педагогічні дискусії, дебати, аналіз педагогічних ситуацій, тренінги.

 23. Самоосвіта. Звіт про курсову перепідготовку. Огляд наукової, методичної, педагогічної літератури. Творчі відрядження, екскурсії.

 24. Доповідь, реферат, виступ, лекції.

 25. Випуск методичних бюлетенів, сигналів, рекомендацій.

 26. Складання методичних рекомендацій, списків літератури, картотек.

 27. Складання й обговорення поурочних і методичних розробок, спільна підготовка і вивчення складних у методичному плані тем, розділів програми.

 28. Спільне складання й обговорення планів різних видів позакласної роботи ( вікторин, ранків, олімпіад тощо).

 29. Різноманітні види спільної практичної роботи вчителів ( підбір практичного матеріалу до уроків, позакласних заходів, текстів письмових робіт, задач, виготовлення наочних посібників, обладнання кабінетів, майстерень, укточків тощо).

Карта-схема методичної роботи
^ Циклограма методичної роботи на навчальний рік
^ Форми роботи

Місяці

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

1.

Засідання методичної ради
++
++

2

Засідання педагогічної ради

+
++
+
+

3

Проблемний семінар+

+4

Методичні оперативки

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5

ШМО

+
++
+
+

6

Школа педагоігчної майстерності
+

+

+

+
+

+
+

7

Психолого-педагогічний семінар+
+

++
8

Предметні тижні+

+

+

+

+

+

+
9

Тиждень педмайстерності+


10

Творчі звіти


+11

Методичні виставки

+

+

12

Курсова перепідготовка13

Самоосвіта

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

14

Методичні консультації

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+^ РОБОТА З МОЛОДИМИ ВЧИТЕЛЯМИ


Програма « Школа молодого вчителя»


№ п/п

Тема

Зміст

Форми та методи

Відповідальні

1

Загальні засади організації навчання в школі

1.1. Нормативно-правова база: Закони України « Про освіту», « Про загальну середню освіту», Положення про навчально-виховний заклад системи освіти, Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи тощо.

1.2. Статут школи, правила внутрішнього трудового розпорядку, техніка безпеки в навчальному закладі.

Бесіда, інструктаж

Адміінстарція школи

2

Організація навчально-виховного процесу з предмета

2.1.Структура навчальної програми з предмета.

2.2. Календарно-тематичне планування.

2.3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

2.4. Ведення шкільної документації з предмета

Практичне заняття

Керівник школи молодого вчителя, адміністрація закладу.

3

Процес навчання

3.1.Структура процесу навчання.

3.2. Компоненти навчання.

3.3.Принципи та правила навчання.

3.4. Функції навчання.

3.5. Етапи навчального процесу.

3.6. Рушійні сили навчання

Теоретичний семінар

Методист РМК

4

Пізнавальна діяльність школярів

4.1. Психологічні особливості пізнавальної діяльності школярів.

4.2. Способи формування пізнавального інтересу учнів.

4.3. Мотиви навчання.

Семінар-тренінг

Психолог, методист РМК

5

Методи навчання

5.1.Суть і функції методів навчання.

5.2. Класифікація методів навчання.

5.3. Словесні методи навчання.

5.4. Наочні методи навчання

5.5. Практичні методи навчання.

5.6. Логічні методи навчання.

5.7. Методи контролю знань учнів

5.8. Ігрові методи навчання

5.9. Методи самоуправління НВП

Семінар-практикум

Керівник школи молодого вчителя, вчителі-наставники, вчителі-методисти.

6

Форми навчання учнів

6.1.Урок – головна форма організації НВП.

6.2. Функції уроку. Мета уроку.

6.3. Типи уроків.

6.4. Вимоги до сучасного уроку.

6.5. Конструювання уроку за метою, дидактичними завданнями та змістом навчального матеріалу.

6.6. Вибір методів навчання.

6.7. Відкритий урок: особливості підготовки та проведення.

6.8. Аналіз і самоаналіз проведеного уроку.

6.9. Інші форми навчання: екскурсії, семінари, факультативи тощо.

6.10. Нетрадиційні форми навчальних занять

Теоретичний семінар. Практичне заняття.

Відкриті уроки молодих вчителів та їх обговорення. Семінар-практикум

Методист РМК, керівник школи молодого вчителя, вчителі-наставники, вчителі-методисти, адміністрація школи

7

Виховання учнів у школі

7.1. Суть і зміст процесу виховання.

7.2. Форми та види виховних заходів.

7.3. Методи виховання учнів.

7.4. Національний характер виховання.

7.5. Критерії вихованості ососбистості

7.6. Особистісно зорієнтоване виховання школярів

Проблемний семінар

Методист РМК

8

Роль учителя в НВП

8.1.Особистість учителя як чинник навчання.

8.2. Вимоги до вчителя.

8.3.Програма самореалізації вчителя

Конференція

Методист РМК, керівник школи молодого вчителя

^ ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ РОБОТИ

МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ-СТАЖИСТА

Індивідуальний план стажування складає молодий вчитель під безпосереднім керівництвом педагога-наставника, призначеного керівником на період першого року роботи в школі. План затверджується директором школи або його заступником з НВР.

 1. Навчальна робота:

 • ознайомитися з правилами внутрішнього розпорядку;

 • ознайомитися з навчально-методичною базою кабінету;

 • ознайомитися з перспективним та поточним плануванням роботи школи;

 • детально ознайомитися з навчальною програмою з предмета та пояснювальною запискою до неї;

 • ознайомитися з вимогами до ведення шкільної документації;

 • брати участь у плануванні роботи школи;

 • спланувати навчально-виховну та позакласну роботу з предмета;

 • підготувати тексти диференційованих завдань, контрольних, практичних, лабораторних робіт.;

 • виготовити наочні посібники( вказати).

 1. Виховна робота:

 • ознайомитися зі змістом та формами позакласної виховної роботи, вимогами до планування;

 • ознайомитися з календарем знаменних та пам’ятних дат на навчальний рік;

 • освоїти оірєнтовнц програму вивчення індивідуальних особливостей учнів;

 • скласти план виховної роботи класного керівника;

 • вивчити особовий склад учнів класу, їхні індивідуальні особливості;

 • налаштувати зв’язок з батьками учнів;

 • провести класні години за визначеною тематикою;

 • провести інформаційні години;

 • підготувати і провести батьківські збори за визначеною тематикою;

 • написати психолого-педагогічну характеристику класного колективу.

 1. Методична робота:

 • брати активну участь у районних та шкільних методичних заходах та в роботі школи молодого вчителя;

 • ознайомитися з дидактичними вимогами до складання плану-конспекту уроку;

 • ознайомитися зі схемами аналізу та самоаналізу уроку, виховного заходу;

 • ознайомитися з методичною літературою з фаху, яка є в шкільній бібліотеці, кабінеті;

 • вивчити картотеку ППД з предмета;

 • вивчити досвід роботи наставника;

 • відвідати уроки ( вказати);

 • провести відкриті уроки ( вказати);

 • працювати над створенням власної картотеки літератури з предмета;

 • зробити зріз знань учнів, розробити план корекції знань.

 1. Громадська робота:

 • підготувати і провести бесіди, лекції та інші заходи ( вказати);

 • брати активну участь у роботі молодіжних організацій школи;

 • виконувати доручення адміістарції, педагогічного колективу.^ САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛІВ

Чільне місце у підвищенні фахового рівня, майстерності вчителя займає робота над індивідуальною, методичною, педагогічною, психологічною темою ( проблемою).

Ця тема не може бути кимось запропонована, вона має випливати з професійного інтересу вчителя.

Орієнтовні теми( проблеми), які цікавлять учителів, спонукають до пошуку, досліджень, експериментів, глибокого вивчення й апробації.

 1. Методика проведення інтегрованих уроків.

 2. Управління пізнавальною і творчою діяльністю учнів на уроці.

 3. Використання інтерактивних методів навчання на уроці.

 4. Метод проектів у НВП.

 5. Навчання учнів аналізу й оцінювання власної діяльності.

 6. Моніторинг навчальних досягнень учнів.

 7. Психологічні особливості підлітків.

 8. Особистісно зорієнтоване навчання і виховання.

 9. Система роботи зі здібними, обдарованими дітьми.

 10. Організація науково-дослідницької діяльності учнів на міжпредметній основі.

 11. Використання навчальних екскурсій як форми активізації пізнавальної діяльності учнів.

 12. Властивості, особливості й активізація пам’яті дітей.

 13. Оптимальні способи повторення вивченого матеріалу.

 14. Інновації в освіті.

 15. Дослідження причин зниження читацького інтересу підлітків.

 16. Створення належного психологічного клімату в процесі навчання.

 17. Створення ситуацій успіху на уроках.

 18. Навчання учнів роботі з першоджерелами.

 19. Використання діалогічного і монологічного мовлення в навчальному процесі.

 20. Шкільна лекція.

 21. Нестандартні підходи до стандартного уроку.

 22. Міжпредметні зв’язки в процесі викладання основ наук.

 23. Організація самостійної роботи учнів на уроці, впровадження способів само- і взаємоперевірки, само- і взаємооцінювання.

 24. Наукова дискусія як засіб навчання.

 25. Освоєння нових освітінх технологій, які дозвоять знизити навчальне навантаження і підвищити якість уроків.

 26. Розробка системи творчих завдань для учнів.^ Карта особистісного зростання педагога

Навчальний рік______________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові____________________________

Предмет____________________________________________

Науково-методична проблема__________________________

Кількість років роботи над проблемою___________________

Самооцінка професійної підготовки ( за 12-бальною шкалою):

 • змісту предмета______________________________________

 • планування__________________________________________

 • методики викладання_________________________________

 • педагогіки__________________________________________

 • психології__________________________________________

Опрацьована література__________________________________


Виступи і доповіді ( на засіданнях педради, ШМО, семінарах)

теоретичні викладки____________________________________

з досвіду роботи________________________________________


Участь у загальношкільних методичних заходах

_______________________________________________________

Відвідування відкритих уроків, виховних заходів

_______________________________________________________

Вивчення ППД

_______________________________________________________

Участь в роботі РМО

_______________________________________________________

Громадська діяльність____________________________________


Результати роботи:

 • результати атестації_____________________________________;

 • оприлюднення свого досвіду______________________________;

 • участь учнів в предметних олімпіадах_______________________;

 • участь учнів в МАН______________________________________;

 • участь учнів в інших конкурсах_____________________________;

 • результати навчальних досягнень учнів______________________;

 • особиста науково-дослідницька робота_______________________.

1   2   3   4

Скачать, 790.88kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru