Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Закону України "Податковий Кодекс України"

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница33/37
Дата24.03.2012
Размер5.29 Mb.
ТипЗакон
Стаття 22. Форма орендної плати
Стаття 36 „Відповідальність сторін за невиконання зобов'язань за договором оренди землі”
Не виконання умов договору оренди земельної частки (паю) є підставою для розірвання орендодавцем договору оренди.
Стаття 22. Форма орендної плати
Враховано по суті
Подобный материал:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

Враховано

"44) абзац третій пункту 2.15 статті 2 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527; 2009 р., № 43, ст. 638) виключити;";

"45) пункт 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України

"Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 43, ст. 638) виключити;";

"46) у Законі України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 434):

у абзаці одинадцятому частини першої статті 10 слова "збори за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів відповідно до закону" замінити словами "екологічний податок";

у абзаці другому частини першої статті 22 слова "збір за забруднення навколишнього природного середовища" замінити словами "екологічний податок;".

„47) У Законі України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18; 1995 р., № 45, ст. 340; 1996 р., № 3, ст. 11; 1997 р., № 8, ст. 62; 2002 р., № 52, ст. 379; 2003 р., № 16, ст. 125):

пункт 2 статті 9 викласти у такій редакції:

"2) пільги щодо сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства"

частину четверту статті 15 виключити.

„48) У Законі України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178, № 37, ст. 543; 1996 р., № 35, ст. 162):

пункт 18 статті 20 викласти у такій редакції:

„18) пільги щодо сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства ";

частину другу статті 23 викласти у такій редакції:

„Особи, які постійно проживають та постійно працюють або постійно проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю, та особи, які постійно працюють, але не проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше чотирьох років отримують пільги щодо сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства".

„49) У Законі України „Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793; 2001 р., № 44, ст. 233) частині п’ятнадцятій статті 501 слова „без сплати податку" виключити.

„50) У Законі України „Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 55/1, ст. 1900):

у частині першій статті 136 слово „неоподатковувану" виключити;

у частині другій статті 138 слово „неоподатковуване" виключити.

„51) Частини четверту і п‘яту статті 19 та статтю 23 Закону України „Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 32, ст. 453; 1993 р., № 26, ст. 277) виключити.

„52) У Законі України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425,; 1995 р., № 44, ст. 329; 1996 р., № 1, ст. 1; 1999 р., № 24, ст. 209, № 38, ст. 342; 2002 р., № 35, ст. 263):

у пункті 18 частини першої статті 12, пункті 17 частини першої статті 14 та пункті 19 частини першої статті 15:

слова „прибуткового податку з усіх одержуваних ними доходів" виключити;

тексти пункту 23 частини першої статті 13 і пункту 2 статті 16 викласти у такій редакції:

„пільги щодо сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства ".

"53) у Законі України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" (Відомості Верховної Ради України, 2006, №45 (10.11.2006), ст. 434; 2010, №33 (20.08.2010), ст. 471) абзаци перший і другий частини другої статті 22 викласти в редакції:

"Цільова субсидія встановлюється у розмірі:".


-492- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)

&&

37. Доповнити пункт 22 розділу ХIХ новими підпунктами із відповідною їх нумерацією такого змісту:

А) "У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст.338; 2009 р., № 10-11, ст.137):

"у абзаці десятому частини другої статті 16 слова "своєчасно сплачувати державний податок з власників транспортних засобів у встановлених законодавством розмірах" замінити словами "сплатити збір за першу реєстрацію транспортного засобу згідно з Податковим Кодексом Україин";

у частині восьмій статті 35 слова "у тому числі податку з власників транспортних засобів" виключити";

Б) "У абзаці другому пункту 7 статті 8 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 2, 2006 р., № 8, ст.93 ) слова "сплатою податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" замінити словами " сплатою збору за першу реєстрацію транспортного засобу згідно з Податковим Кодексом України".

Враховано

У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст.338; 2009 р., № 10-11, ст.137):

"у абзаці десятому частини другої статті 16 слова "своєчасно сплачувати державний податок з власників транспортних засобів у встановлених законодавством розмірах" замінити словами "сплатити збір за першу реєстрацію транспортного засобу згідно з Податковим кодексом України";

у частині восьмій статті 35 слова "у тому числі податку з власників транспортних засобів" виключити";


У абзаці другому пункту 7 статті 8 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 2, 2006 р., № 8, ст.93 ) слова "сплатою податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" замінити словами "сплатою збору за першу реєстрацію транспортного засобу згідно з Податковим кодексом України".


-493- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)

&&

Доповнити пункт 22 новим підпунктом такого змісту:

«43) у Законі України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2000р., № 36, ст. 299, № 45, ст. 377; 2005 р., № 17 – 19, ст. 267, № 26, ст. 357):

частину першу статті 21 доповнити абзацом такого змісту:

«акт про встановлення факту використання найманих працівників без оформлення трудових відносин згідно з Кодексом законів про працю України.»;

частину другу статті 22 викласти у такій редакції:

«До суб’єктів господарювання за провадження господарської діяльності без ліцензії застосовується фінансова санкція (штраф) в розмірі п'ятикратної вартості відповідної ліцензії».».

Враховано

у Законі України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2000р., № 36, ст. 299, № 45, ст. 377; 2005 р., № 17 – 19, ст. 267, № 26, ст. 357):

частину першу статті 21 доповнити абзацом такого змісту:

«акт про встановлення факту використання найманих працівників без оформлення трудових відносин згідно з Кодексом законів про працю України.»;

частину другу статті 22 викласти у такій редакції:

«До суб’єктів господарювання за провадження господарської діяльності без ліцензії застосовується фінансова санкція (штраф) в розмірі п'ятикратної вартості відповідної ліцензії».».


-494- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)

У Законі України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»:

Пункт 17.2 викласти у такій редакції:

«Поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності є документом суворого обліку, технічний опис, зразки, порядок замовлення, організації постачання, обліку якого затверджується Уповноваженим органом за поданням МТСБУ».


Враховано

У Законі України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»:

Пункт 17.2 викласти у такій редакції:

«Поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності є документом суворого обліку, технічний опис, зразки, порядок замовлення, організації постачання, обліку якого затверджується Уповноваженим органом за поданням МТСБУ».
-495-Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)

&&

Пункт 22 Прикінцевих та перехідних положень Проекту Податкового кодексу доповнити новим підпунктом 43).

43) у Законі України „Про оренду землі” (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 46-47, ст. 280):

^ Стаття 22. Форма орендної плати

Орендна плата може справлятися у грошовій, натуральній та відробітковій (надання послуг орендодавцю) формах.

Сторони можуть передбачити в договорі оренди поєднання різних форм орендної плати.

Орендна плата земельні ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності, справляється виключно у грошовій формі.

Орендна плата за земельні частки (паї) встановлюється, як правило, у грошовій формі. За добровільним рішенням власника земельної частки (паю) орендна плата за земельні частки (паї) може встановлюватись у натуральній формі.

Внесення орендної плати оформлюється письмово, за винятком перерахування коштів через фінансові установи.

^ Стаття 36 „Відповідальність сторін за невиконання зобов'язань за договором оренди землі”

У разі невиконання зобов'язань за договором оренди землі сторони несуть відповідальність згідно із законом та договором.

^ Не виконання умов договору оренди земельної частки (паю) є підставою для розірвання орендодавцем договору оренди.

Орендодавець несе відповідальність за недоліки переданої в оренду земельної ділянки, що не були передбачені договором оренди і перешкоджають використанню земельної ділянки за договором. У разі виявлення таких недоліків орендар має право вимагати:

зменшення орендної плати або відшкодування витрат на усунення недоліків;

відрахування з орендної плати певної суми своїх витрат на усунення таких недоліків з попереднім повідомленням про це орендодавця;

дострокового розірвання договору.

Орендодавець не несе відповідальності за наслідки, пов'язані з недоліками переданої в оренду земельної ділянки, якщо такі недоліки обумовлені договором оренди.


Враховано


Пункт 22 Прикінцевих та перехідних положень Проекту Податкового кодексу доповнити новим підпунктом 43).

43) у Законі України „Про оренду землі” (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 46-47, ст. 280):

^ Стаття 22. Форма орендної плати

Орендна плата може справлятися у грошовій, натуральній та відробітковій (надання послуг орендодавцю) формах.

Сторони можуть передбачити в договорі оренди поєднання різних форм орендної плати.

Орендна плата земельні ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності, справляється виключно у грошовій формі.

Орендна плата за земельні частки (паї) встановлюється, як правило, у грошовій формі. За добровільним рішенням власника земельної частки (паю) орендна плата за земельні частки (паї) може встановлюватись у натуральній формі.

Внесення орендної плати оформлюється письмово, за винятком перерахування коштів через фінансові установи.

Стаття 36 „Відповідальність сторін за невиконання зобов'язань за договором оренди землі”

У разі невиконання зобов'язань за договором оренди землі сторони несуть відповідальність згідно із законом та договором.

Не виконання умов договору оренди земельної частки (паю) є підставою для розірвання орендодавцем договору оренди.

Орендодавець несе відповідальність за недоліки переданої в оренду земельної ділянки, що не були передбачені договором оренди і перешкоджають використанню земельної ділянки за договором. У разі виявлення таких недоліків орендар має право вимагати:

зменшення орендної плати або відшкодування витрат на усунення недоліків;

відрахування з орендної плати певної суми своїх витрат на усунення таких недоліків з попереднім повідомленням про це орендодавця;

дострокового розірвання договору.

Орендодавець не несе відповідальності за наслідки, пов'язані з недоліками переданої в оренду земельної ділянки, якщо такі недоліки обумовлені договором оренди.


-496- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)

&&

Пропонуємо пункт 22 Прикінцевих та перехідних положень Проекту Податкового кодексу доповнити новим підпунктом 43).

„43) у Законі України „Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 46-47, ст. 280):

У статті 22 абзац третій викласти в такій редакції:

„Орендна плата за земельні частки (паї), земельні ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності, справляється виключно у грошовій формі."

У статті 36 „Відповідальність сторін за невиконання зобов'язань за договором оренди землі" доповнити абзацом другим такого змісту:

„Не здійснення орендарем розрахунку за оренду земельної частки (паю) у встановлений договором строк є підставою для розірвання договору оренди в односторонньому порядку.

Відхилено
-497- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)

Пункт 22 доповнити новим підпунктом з відповідною нумерацією такого змісту:

«у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

доповнити статтею 166-14 такого змісту:

«Стаття 166-14. Порушення порядку прийняття податкової звітності органами державної податкової служби

Незаконна відмова посадової особи органу державної податкової служби прийняти податкову декларацію або висунення нею будь-яких передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої декларації, зменшення або скасування від'ємного значення об'єктів оподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов'язань тощо) -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

статтю 221 після цифр «166-7 – 166-12» доповнити відповідно цифрою «166-14».

абзац двадцять шостий пункті 1 частини першої статті 255 після цифри «164-5» доповнити цифрою «166-14».


Враховано

у Кодексі України про адміністративні
правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

доповнити статтею 166-14 такого змісту:

«Стаття 166-14. Порушення порядку прийняття податкової звітності органами державної податкової служби

Незаконна відмова посадової особи органу державної податкової служби прийняти податкову декларацію або висунення нею будь-яких передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої декларації, зменшення або скасування від'ємного значення об'єктів оподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов'язань тощо) -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

статтю 221 після цифр «166-7 – 166-12» доповнити відповідно цифрою «166-14».

абзац двадцять шостий пункті 1 частини першої статті 255 після цифри «164-5» доповнити цифрою «166-14».
-498- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)

&&

12.Пункт 22 Прикінцевих та перехідних положень доповнити пунктом такого змісту:

«У Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" статтю 11 доповнити пунктом такого змісту:

«Юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, зобов’язані складати та подавати до відповідних органів фінансову звітність, передбачену для суб’єктів малого підприємництва, один раз на рік.».

^ Враховано по суті
-499- Н.д.Майборода С.Ф. (Реєстр.картка №96)

&&

Доповнити підпунктом 43 наступного змісту

«43) У Законі України «Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2000, №3(21.01.2000), ст.20)

слова та цифри «1січня 2012 року» замінити на слова та цифри «1 січня 2021 року»;

третє речення абзацу другого частини першої статті 1 виключити»

Враховано

У Законі України «Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2000, №3(21.01.2000), ст.20)

слова та цифри «1січня 2012 року» замінити на слова та цифри «1 січня 2021 року»;

третє речення абзацу другого частини першої статті 1 виключити»


-500- Н.д.Поляченко В.А. (Реєстр.картка №363)

&&

3) статтю 22 доповнити новим підпунктом 43) наступного змісту:

«У частині першій статті 2 Закону України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" цифри «2011» замінити цифрами «2012».

Враховано

У частині першій статті 2 Закону України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" цифри «2011» замінити цифрами «2012».


-501- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)

&&

16. доповнити пункт 22 прикінцевих положень новим підпунктом такого змісту:

Внести такі зміни до Закону України «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 31, ст.338, ВВР, 2009, N 10-11, ст.137):

«У абзаці десятому частини другої статті 16 слова «своєчасно сплачувати державний податок з власників транспортних засобів у встановлених законодавством розмірах» замінити словами «сплатити збір за першу реєстрацію транспортного засобу згідно з Податковим Кодексом Україин»;

у частині восьмій статті 35 слова «у тому числі податку з власників транспортних засобів» виключити.»

Враховано
-502- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)

пункт 22 розділу ХІХ доповнити новим підпунктом такого змісту:

"Пункт 2 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Офіційний вісник України, 2010, № 61 (20.08.2010), ст. 2108) доповнити абзацом такого змісту:

"До набрання чинності глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України сплата єдиного внеску здійснюється суб’єктами малого підприємництва, які сплачують єдиний податок відповідно до норм Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" або фіксований податок відповідно до розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" з урахуванням частини єдиного або фіксованого податку, що сплачується до фондів загальнообов’язкового державного пенсійного та соціального страхування відповідно до норм цього Указу та Закону України "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 30-31, ст.195)."


1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

Скачать, 321.98kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru