Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Педагогічна бібліографія

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница20/66
Дата09.03.2012
Размер8.36 Mb.
ТипДокументы
Подобный материал:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   66

Природознавство


 1. Алимова І. Погода. Основні характеристики погоди: (урок рідного краю та французької мови у 5-му класі)/ І. Алимова, Н. Радкевич //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. – N21/24. – С. 95-99

 2. Байбара Т. Зміст природознавства в 4 класі/Т.Байбара //Початкова школа.-2004.-N9.-С.37-41.

 3. Барановська І. Різноманітність природи України. Зона мішаних лісів: Фрагмент уроку природознавства. 4-й клас. / І. Барановська //Початкова освіта . – 2004. - №37. – С. 5.

 4. Васютіна Т. Історія становлення курсу „Природознавство” в українській школі/ Т. Васютіна //Рідна школа. – 2004. – N10. – С. 50-52

 5. Вікторенко І. Формування пізнавального інтересу до природознавства засобами усної народної творчості/ І. Вікторенко //Рідна школа. – 2004. – N3. – С. 54-56.

 6. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Педагогічні науки. -Чернігів, 2004. -Вип. 24. - 163 с. -Із змісту:Огієнко Н. М. В. О. Сухомлинський і його уроки мислення серед природи /Н. М. Огієнко, с. 70-72. -Валентьєва Т. І. В. О. Сухомлинський про розвиток спостережливості, мислення та мовлення молодших школярів засобами природи/Т. І. Валентьєва, с. 74-77.

 7. Гриньова М. Курс „Природознавство” для майбутніх учителів/ М. Гриньова//Біологія і хімія в школі. – 2004. – N2. – С. 41-44.

 8. Грущинська І. Ведення спостережень за природою як засіб ознайомлення молодших школярів з основами екологічної грамоти/І. Грущинська //Початкова школа.-2004.-N5, 7.-С. 33-35, 35-37.

 9. Грущинська І. Вивчення теми „Свійські тварини” у розділі „Я і природа” курсу „Я і Україна”/ І. Грущинська //Початкова школа. – 2004. – N12. – С. 10-14

 10. Грущинська І. Реалізація сезонного принципу навчання у процесі вивчення курсу „Я і Україна”: (Природознавчий курс) / І. Грущинська//Початкова школа. – 2004. – N4. – С. 14-17.

 11. Заушнікова І. З досвіду роботи за підручником „Я і Україна” для 2 класу/ І. Заушнікова //Початкова школа. – 2004. – N5. – С. 58.

 12. Колосок -2004: Всеукраїнський природничий інтерактивний конкурс для учнів 3-6 класів //Початкова освіта . – 2004. - №33. – С. 9-11.

 13. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу „Я і Україна. Довкілля” (1-4 класи)/ Розроб. В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз //Початкова школа. – 2004. – N2. – С. 30-31.

 14. Молодиченко В. В. Особливості навчання природознавства в початковій школі /В.В. Молодиченко, Т.Д.Олексенко //Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. -Бердянськ, 2004. - № 4. -С. 144-150.

 15. Петренко Н. Тварини взимку/ Н. Петренко //Початкова школа. – 2004- N1. -С. 31-33.Примеч. : (Весняні зміни в житті тварин та рослин).

 16. Позакласні заходи з хімії/Упоряд. О. Каретникова, Г. Мальченко. -К. :СПДТ. Соловей, 2004. -126 с.

 17. Природознавча веселка: (Матеріали занять в ігровій формі) //Початкова освіта . – 2004. - №44. – С. 1-9/вкладка.

 18. Сагірова О. Природа і людина: Барви Всесвіту (землі і космосу)/ О. Сагірова, В. Суткова //Початкова освіта. – 2004. - №30. – С. 29-31. -Примеч. : (Поч. в №13 2004 р. )

 19. Сагірова О. Світ навколо нас: Стихії. Повітря/ О. Сагірова //Початкова освіта. – 2004. -№45. -С. 9-10

 20. Свистун Т. „Бузкове диво”: Урок розвитку мислення серед природи/ Т. Свистун //Сільська школа України. – 2004. - №2. – С. 15-17.

 21. Тематика уроків мислення серед природи, розроблена вчителями початкових класів. //Сільська школа України. – 2004. - №2. – С. 14.

 22. Шоробура І. М. Сучасні тенденції розвитку початкової природничої освіти /І. М. Шоробура// Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки/ М-во освіти і науки України Глухівський державний педагогічний університет. -Глухів, 2004.-Вип. 4.-С.40-4.

 23. Я і Україна . Довкілля” – цілісний курс //Початкова школа. – 2004. – N2. – С. 28-30.

Див. 1571.

Математика


 1. Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукраїнська наук. -практ. конференція, присвячена 170-річниці НПУ ім. М. П. Драгоманова, 125-й річниці з дня народженняО. М. Астряба, 70-й річниці фіз. -мат. фак-ту: тези доповідей (6 жовтня 2004 р. )/ М-во освіти і науки України, Ін-т педагогіки, НПУ ім. М. П. Драгоманова; Редкол. О. Є. Волянська, А. В. Грохольська, І. А. Дремова та ін. – К. : НПУ, 2004. – 213 с. –Із змісту: Бевз В. Г. Олександр Матвійович Астряб - засновник школи з методики математики в Україні / В. Г. Бевз, Г. Ф. Олійник, В. О. Швець, с. 3-11. - Білоусова Г. М. Логічні задачі на уроках математики/ Г. М. Білоусова, О. В. Віхрови , с. 13-15; Босовський М. В. Вплив наступності у викладанні математичного аналізу на формування внутрішньої мотивації навчання/ М. В. Босовський, с. 23-25; Браверман А. Е. Положительный импрессинг школьной исследовательской задачи/ А. Е. Браверман, П. И. Самовол, М. В. Аппельбаум , с. 27-29; Вашуленко О. П. Психолого-методичні принципи добору системи вправ з геометрії в основній школі/ О. П. Вашуленко, с. 33-35; Гончаренко Я. В. Створення математичних навчаючих програмних засобів/ Я. В. Гончаренко, І. Д. Чепорнюк, с. 38-40; Грохольська А. В. Різні моделі навчання та їх місце в лекційному курсі методики навчання математики/ А. В. Грохольська , с. 46-48; Дворецька Л. П. Про впровадження тестових технологій у практику вимірювання навчальних досягнень учнів з математики/ Л. П. Дворецька, с. 50-52; Жовтун Л. В. До питання про розвиток вмінь старшокласників зображати стереометричні фігури/ Л. В. Жовтун, с. 58-60; Захарченко Н. М. Контроль результатів навчання у процесі поглибленого вивчення математики/ Н. М. Захарченко , с. 62-64; Кірман В. К. Функціональне рівняння Коші як інструмент систематизації та узагальнення в системі внутріпредметних зв’язків „Планіметрія” – „Початки аналізу” / В. К. Кірман, О. В. Полякав; с. 66-68; Калашніков І. В. Використання НІТ при вивченні математики/ І. В. Калашніков, А. В. Калашников, с. 64-66; Кліндухова В. М. Наближені обчислення в шкільних програмах з алгебри/ В. М. Кліндухова, с. 68-70; Кляцька Л. М. Реалізація наступності у побудові методичних систем формування та розвитку логічного мислення учнів ЗОШ та студентів ВНЗ при навчанні математики/ Л. М. Кляцька, І. А. Акуленко, с. 72-74; Кобко Л. М. Розвиток творчого мислення на уроках-практикумах однієї геометричної задачі/ Л. М. Кобко, Я. В. Чирок, с. 74-76; Ковтун І. І. Про особливості викладання інтегрального числення/ І. І. Ковтун, с. 80-82; Коломієць О. М. До питання диференційованого навчання аналітичної геометрії/ О. М. Коломієць, с. 82-84; Красницький М. П. Особливості вивчення теоретичного матеріалу на уроках стереометрії в класах фізико-математичного профілю/ М. П. Красницький, с. 86-88; Кугай Н. В. Про задачі на доведення і дослідження / Н. В. Кугай, с. 92-94; Лещинський О. Л. Пропедевтика ризикології в курсі алгебри для класів з поглибленим вивчення економіки/ О. Л. Лещинський, О. В. Шкальний, с. 99-101; Лук’янова С. М. Про нові цілі розв’язування текстових задач/ С. М. Лук’янова, с. 103-105; Мацюк В. В. Місце рівневого контролю у модульно-рейтинговій системі навчання алгебри та теорії чисел/ В. В. Мацюк , с. 113-115; Назаренко М. О. Барицентричні координати та їх застосування при розв’язанні деяких геометричних задач/ М. О. Назаренко, П. О. Колесник, Я. О. Чкана, с. 121-123; Наконечна Л. Й. До питання підготовки та проведення особистісно орієнтованого уроку математики/ Л. Й. Наконечна , с. 123-125; Панченко Л. Л. Система задач як засіб навчання математичному моделюванню/ Л. Л. Панченко, с. 133-135; Параскевич С. П. Концептуальні засади методики використання графічних засобів навчання алгебри і початків аналізу/ С. П. Параскевич , с. 137-139; Петренко С. В. Вивчення математики у профільній школі/ С. В. Петренко, І. В. Шишенко, с. 139-141; Прус А. В. Т’юторський супровід як елемент прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії/ А. В. Прус, с. 145-147; Руновська Л. А. Проблема реалізації математичної підготовки в сільських і міських школах/ Л. А. Руновська , с. 153-155; Москаленко О. А. Особливості використання комплексних завдань для контролю і корекції навчальних досягнень учнів із математики/ О. А. Москаленко,с. 119-121; Сверчевська І. А. Підходи до вивчення геометричних тіл у педагогічній спадщині О. М. Астряба/ І. А. Сверчевська , с. 157-159; Сиваківський Б. Я. Історичні контексти причин труднощів у навчанні геометрії/ Б. Я. Сиваківський, с. 159-161; Скафа Е. И. О специальном курсе „Эвристическое обучение математике” для студентов математических факультетов университетов/ Е. И. Скафа, Е. В. Хорольская, с. 161-163. - Скворцова С. О. Навчання розв’язуванню задач з пропорційними величинами /С. О. Скворцова, с. 163-165; Сморжевський Ю. Л. Про диференційоване формування прийому введення допоміжних величин як спеціального прийому евристичної діяльності старшокласників на уроках стереометрії / Ю. Л. Сморжевський, с. 165-167; Тарасенкова Н. А. Організаційні форми навчання математики у семіотичному аспекті/ Н. А. Тарасенкова, с. 171-173; Тесленко Л. С. Модульна організація практичних занять з математичного аналізу/ Л. С. Тесленко, О. М. Чадаєв, Я. П. Менько, с. 173-175; Ткаченко С. П. Методика відшукання комплексних розв’язків нерівностей/ С. П. Ткаченко, с. 179-181; Тополя Л. В. Вимоги до проведення дидактичних ігор на уроках математики/ Л. В. Тополя , с. 181-183; Чашечникова О. С. Використання тригонометричного матеріалу з метою розвитку творчого мислення учнів/ О. С. Чашечникова, Л. Г. Чашечникова , с. 189-191; Черних Л. В. Диференційований підхід до навчання учнів математики на основі їх персональних когнітивних стилів/ Л. В. Черних , с. 191-193; Черних Л. О. Про розвиток навчально-інформаційних умінь учнів при вивченні математики/ Л.О.Черних, С.О. Войцеховська, с. 193-195; Шаповалова Н. В. Застосування сучасних інформаційних технологій для інтенсифікації процесу вивчення геометрії у середніх і вищих навчальних закладах/ Н. В. Шаповалова, Т. В. Ломаєва , с. 199-201; Шиперко С. Г. Шляхи удосконалення процесу формування математичних понять в учнів середньої школи / С.Г.Шиперко, с. 201-203; Школьний О. В. Елементи теорії фракталов у шкільному курсі математики як засіб пропедевтики фундаментальних математичних понять/ О.В.Школьний, с. 203-205; Шмигевський М. В. Період сучасної математики та його висвітлення в навчальному процесі/ М.В.Шмигевський, с. 205-207; Ясінський В. А. Роздуми про навчання математиці / В.А.Ясінський, с. 207-208; Філон Л.Г. До питання про математичну освіту учнів педагогічних ліцеїв/ Л. Г. Філон, Л. М. Шидловська, с. 183-185.

 2. Апостолова Г. Програма з геометрії для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв і гімназій / Г. Апостолова //Математика в школі. – 2004. – N7. – С. 11-17

 3. Бабієнко В. Теорема про існування прямої, що ділить периметр та площу трикутника навпіл / В. Бабієнко //Математика в школі. – 2004. – N7. – С. 53-55.

 4. Бевз В. Г. Історія математики в курсі математичного аналізу педагогічного університету / В. Г. Бевз // Наукові записки. - К. : НПУ, 2004. - Вип. 57: Педагогічні та історичні науки. - C. 9-18.

 5. Бевз В. Олександр Матвійович Астряб - засновник школи з методики математики в України / В. Бевз, Г. Олійник, В. Швець // Математика в школі. -2004. - N8. - C. 51-55.

 6. Бевз Г. Задачі на знаходження цифр / Г. Бевз //Математика в школі. -2004. -N4. -С. 13-17.

 7. Бевз Г. Про деякі задачі на руках / Г. Бевз //Математика в школі. -2004. -N9/10. -С. 28-30.

 8. Бобруйко О. Урок-казка з математики в 1 класі/ О. Бобруйко //Початкова школа. – 2004. -N3. -С. 47-48

 9. Богданович М. Календарний план з математики для 3 класу чотирирічної початкової школи на 2003/2004 н. р. / М. Богданович, В. Шпакова //Початкова школа. – 2004. – N1. – С. 43-46

 10. Богданович М. Календарний план з математики для 4 класу: 3 (4) години на тиждень. / М. Богданович //Початкова школа. – 2004. – N8. – С. 33-37.

 11. Богданович М. Логічні прийоми формування понять/ М. Богданович //Початкова школа. – 2004. – N2. – С. 25-27

 12. Божко В. Елементи теорії множини. Комбінаторика: (7-9 класи)/ В. Божко //Математика в школі. – 2004. – N6. – С. 26-28

 13. Божко В. Урок з теми „Елементи комбінаторики”/ В. Божко //Математика в школі. – 2004. – N8. – С. 24-32

 14. Бойко О. Методи геометричних побудов: (8 клас)/ О. Бойко //Математика в школі. -2004. -N6. -С. 29-30

 15. Бойченко Т. Цікаві ігри та завдання з математики. / Т. Бойченко //Початкова школа. – 2004. – N4. – С. 23-24.

 16. Бондаренко Т. Механічний зміст похідної. Похідна у фізиці і техніці: (11-й клас)/ Т. Бондаренко, В. Бондаренко //Математика в школі. – 2004. – N7. – С. 26-29.

 17. Борисова В. Всеукраїнські олімпіади юних математиків / В. Борисова //Математика в школі. – 2004. – N3. – С. 25-27; N7. – С. 6-11; №8. -С. 5-10; N9/10. – С. 4-6.

 18. Буряк Н. Про усну лічбу та деякі прийоми обчислень у курсі математики 5-6 класів/ Н. Буряк //Математика в школі. – 2004. – N9/10. – С. 37-41

 19. Вагіна Н. Навчальна практика учнів основної школи з математики / Н. Вагіна //Математика в школі. – 2004. – N4. – С. 32-40

 20. Вайнтрауб М. Рух двох кругів/ М. Вайнтрауб //Математика в школі. -2004. -N4.-С.48-50.

 21. Війчук Т. Елементи математичної статистики: (10 клас)/ Т. Війчук //Математика в школі. – 2004. – N7. – С. 38-40.

 22. Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. -Луганськ, 2004. - №10(78). -274 с. -Із змісту:Лодатко Є. О. Змістовно-структурна характеристика поняття математичної культури/Є. О. Лодатко, с. 155-161. -Масюта Л. П. Щодо проблемного навчання математики в середній школі /Л. П. Масюта, Д. М. Фатьянова, с. 171-178.

 23. Віхрова О. Підготовка та проведення уроків з теми „Алгебраїчні структури та аксіоматична побудова математичних теорій”/ О. Віхрова //Математика в школі. -2004. -N4. -С. 41-45

 24. Віхрова О. Формування поняття алгебраїчної операції при поглибленому вивченні алгебри/ О. Віхрова //Математика в школі. – 2004. – N3. – С. 37-41

 25. Власенко К. В. Навчання стереометрії засобами актуалізації евристичних ситуацій: навч. -метод. посіб/К. Власенко, О. Скафа. -Догецьк:Норд-Прес, 2004. -111 с.

 26. Возняк Г. М. Уроки геометрії у 8 класі /Г. М. Возняк, Г. Гап”юк. -Т. :Газ. „Підруч. і посіб. ”, 2004. -159 с.

 27. Волков Ю. Елементарна стохастика/ Ю. Волков, Н. Войналович //Математика в школі. – 2004. – N3. – С. 16-21; N5. – С. 9-11; - N9/10. – С. 12-15

 28. Волошина І. Урок-подорож з теми „Чотирикутники”/ І. Волошина //Математика в школі. – 2004. – N4. – С. 26-30

 29. Волчаста М. Вивчення геометричного матеріалу у початкових класах/М. Волчаста //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка / М-во освіти і науки України, Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка; Редкол. : Г. Терещук (гол. ред. ) та ін. - Тернопіль, 2004. – № 2. -С. 132-136.

 30. Гнатюк Н. В. Уроки алгебри у 7 класі/Н. В. Гнатюк. -Т. :Газ. „Підруч. і посіб. ”, 2004. -189 с.

 31. Гордійчук Г. Наступність у вивченні математики в загальноосвітній та професійній школі /Г. Гордійчук //Педагогіка і психологія професійної освіти /Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Львівський науково-практичний центр. Національний університет „Львівська політехніка”. - Львів, 2004. -№4. -С. 98-106.

 32. Гриб’юк О. Математичне моделювання екологічних процесів у профільних класах/ О. Гриб’юк //Математика в школі. – 2004. – N8. – С. 45-48

 33. Грищенко В. Проблема аксіоматичного підходу у шкільному викладанні/ В. Грищенко //Математика в школі. – 2004. – N8. – С. 2-5.

 34. Грохольська А. Виготовлення та використання кодопозитивів на уроках математики в загальноосвітній школі / А. Грохольська // Математика в школі. - 2004. - N1. - C. 12-14.

 35. Грохольська А. Використання кодопозитивів на уроках алгебри і початків аналізу в загальноосвітній школі / А. Грохольська // Математика в школі. -2004.-№ 2.-C. 26-30.

 36. Грохольська А. Зміст та методичні рекомендації до використання кодопозитивів на уроках алгебри і початків аналізу в загальноосвітній школі / А. Грохольська // Математика в школі. - 2004. - N4. - C. 17-21 ; N5. - C. 19-24

 37. Грохольська А. Похідна та її застосування на кодопозитивах: (11 кл. ) / А. Грохольська // Математика в школі. - 2004. - N8. - C. 18-24 .

 38. Грохольська А. Тригонометричні функції на кодопозитивах (10 кл. ) / А. Грохольська // Математика в школі: Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України, АПН України. - К. : Педагогічна преса. - 2004. - N7. - C. 30-38.

 39. Дворецька Л. Зовнішнє сертифікаційне тестування (2003 р. )/ Л. Дворецька //Математика в школі. – 2004. – N3, 4. – С. 6-11, 2-5.

 40. Дем’яненко О. Застосування властивостей арифметичного квадратного кореня (розробки уроків)/ О. Дем’яненко //Математика в школі. – 2004. – N3. – С. 31-37

 41. Денисьєвський М. Про засади математичної освіти/ М. Денисьєвський, О. Курченко //Математика в школі. – 2004. – N7. – С. 49-50

 42. Дидактика математики: Проблеми і дослідження: міжнародний збірник наукових робіт. – Донецьк: ТЕАН, 2004. – Вип. 21. –Із змісту: Samovol P. Mathematics mistakes of students: Training potential (Математичні помилки учнів як один з педагогічних інструментів)/ P. Samovol, M. Applebaum, с. 69-74; Межейнікова Л. С. Математичні задачі на сімейний бюджет в основній школі/ Л. С. Межейнікова , с. 62-68; Михалін Г. О. Формування основ педагогічної культури вчителя математики у процесі навчання математичного аналізу/ Г.О.Михалін, с. 4-13; Попов В. М. Графи, як засіб розв’язування систем лінійних рівнянь на факультативних заняттях/ В.М.Попов, с. 92-98; Прус А. В. Тема „Куля” в контексті прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії/ А.В.Прус, с. 85-91; Скрипченко Ю.А. Зміст аналітичних методів пошуку розв’язання планіметричних задач/ Ю.А. Скрипченко, с. 81-84.

 43. Дидактика математики: Проблеми і дослідження:збірник наук. робіт. – Донецьк: ТЕАН, 2004. – Вип. 22. –Із змісту: Босовський М. В. Граничний перехід в геометричних задачах/ М. В. Босовський, с. 132-134; Власенко К. В. Формування загальних прийомів евристичної діяльності в навчанні геометрії/ К. В. Власенко, с. 75-80; Наконечна Л. Й. Особистісно орієнтоване навчання в контексті окремого уроку/ Л. Й. Наконечна, с. 112-115; Прус А. В. Вибрані питання прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії/ А. В. Прус, с. 127-131; Скафа О. І. Концепція формування прийомів евристичної діяльності учнів в процесі навчання математики/ О. І. Скафа , с. 69-75; Сморжевський Ю. Л. Узагальнення і конкретизація як прийоми евристичної діяльності та їх диференційоване формування в учнів на уроках стереометрії/ Ю. Л. Сморжевський, с. 127-131; Томко Ю. Г. Система педагогических задач учителя в эвристическом обучении математике/ Ю. Г. Томко, с. 76-80; Чашечникова О. С. Система компонентів творчого мислення, що можуть діагностуватися в процесі навчання математики/ О. С. Чашечникова, с. 81-87; Черних Л. В. Диференційований підхід до навчання учнів математики на основі їх персональних когнітивних стилів/ Л. В. Черних, с. 100-105.

 44. Дишліс О. Я. Системи коренів та їх застосування/ О. Я. Дишліс, М. В. Цибаньов, І. Г. Ясносокирський //У світі математики. – 2004. – Том 10, N2. – С. 41-45

 45. Долгих В. Про один з підходів до доведення рівностей вигляду lim f(x)=b за означенням/ В. Долгих, О. Штех //Математика в школі. – 2004. – N9/10. – С. 35-37

 46. Дудко Л. Складання і розв’язування задач з логічним навантаженням (3 та 4 класи)/ Л. Дудко, В. Московченко //Початкова школа. – 2004. – N12. – С. 8-10

 47. Жалдак М. Про вивчення елементів стохастики у школі/ М. Жалдак, Г. Михалін //Математика в школі. – 2004. – N9/10. – С. 7-12

 48. Жалдак М. І. Педагогічний потенціал комп’ютерно орієнтованих систем навчання математики/ М. І. Жалдак //Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: Збірник наукових праць. – Київ, 2004. – С. 61-73.

 49. Жумик Л. Використання інтерактивних технологій навчання на уроках математики: (Урок алгебри, 8 клас, поглиблене вивчення)/ Л. Жумик //Педагогічний пошук. – 2004. – N1. -С. 37-39

 50. Заболотня Л. Доведення нерівностей у шкільному курсі математики (9-11 класи)/ Л. Заболотня, В. Швець //Математика в школі. – 2004. – N6. – С. 35-37

 51. Заболотня Л. Розв’язування текстових задач (5-6 класи)/ Л. Заболотня //Математика в школі. – 2004. – N6. – С. 23-26

 52. Заїка А. М. Про ведення математичних записів у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів. / А. М. Заїка //Початкова школа. – 2004. – N4. – С. 9-10.

 53. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки /МОН України. -Херсон, 2004. -Вип. 37. -353 с. -Із змісту: Реус Н. В. Формування творчої особистості учня на заняттях математики /Н. В. Реус, с. 124-129. -Тарасенкова Н. А. Семіотичний підхід до математичної освіти /Н. А. Тарасенкова, с. 129-133.

 54. Іванців М. Особливості застосування колективної форми роботи на уроці математики в початковій школі /М. Іванців Л. Чосік//Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка / М-во освіти і науки України, Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка; Редкол. Г. Терещук (гол. ред. ) та ін. - Тернопіль, 2004. – № 2. -С. 178-181.

 55. Іванчук В. П. Особливості розв’язання математичних задач дітьми шести років/ В. П. Іванчук //Освіта Донбасу. – 2004. – N5/6. – С. 72-76.

 56. Іванчук М. Розвивально-виховний аспект інтегрованого уроку математики в початкових класах /М. Іванчук//Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. -Чернівці:Рута, 2004. -Вип. 211. - С56-64.

 57. Коваленко В. Тематичне оцінювання учнів з геометрії у 8 класі (І семестр) загальноосвітньої школи/ В. Коваленко //Математика в школі. – 2004. – N7. – С. 18-25

 58. Коваль Л. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання навчальних технологій у процесі викладання математики/ Л. Коваль //Початкова школа. – 2004. – N11. – С. 50-54

 59. Ковальчук М. Узагальнююче повторення на рівні системи понять теми „Многогранники”/ М. Ковальчук //Математика в школі. – 2004. – N5. – С. 12-14

 60. Ковальчук М. Б. Педагогічні програмні засоби при розв”язуванні стереометричних задач /М. Б. Ковальчук//Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2004. -Вип. 10. -С. 182-184.

 61. Ковальчук Т. М. Основні проблеми викладання математичних дисциплін в контексті приєднання до Болонського процесу/ Т. М. Ковальчук, В. А. Ковальчук //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики. – К.: НПУ, 2004. –Вип. 2 (12). – С. 122-126.

 62. Конет І. Прямі (n, m, k) в геометрії трикутника/ І. Конет, В. Мойко //Математика в школі. – 2004. – N3, 7. – С. 43-45, 51-53.

 63. Корінь Г. Практичні задачі як засіб реалізації міжпредметних зв’язків/ Г. Корінь //Математика в школі. – 2004. – N9/10. – С. 30-34

 64. Костогриз С. Використання опорних схем і таблиць на уроках математики. / С. Костогриз //Початкова школа. – 2004. – N5. – С. 32-33.

 65. Косярум О. Задовольняти математичні інтереси учнів середніх навчальних закладів/ О. Косярум, І. Позднякова //Математика в школі. – 2004. – N5. – С. 34-36

 66. Кочина Л. Готуємося до навчання математики у 1 класі. / Л. Кочина //Початкова школа. – 2004. – N6, 7, 9. – С. 42-45, 46-48, 51-55.

 67. Кочина Л. Календарний план з математики для 4 класу. / Л. Кочина //Початкова школа. – 2004. – N8, 9. – С. 38-43, 34-37.

 68. Кочина Л. Календарно-тематичний план уроків математики для 4 класу. 2 семестр/ Л. Кочина //Початкова школа. – 2004. – N12

 69. Кочина Л. Контрольні тести для 1-3 класів/ Л. Кочина //Початкова школа. – 2004. – N3. – С. 35-43

 70. Кочина Л. Контрольні тестові завдання з математики для 4 класу. / Л. Кочина //Початкова школа. – 2004. – N5. – С. 26-31.

 71. Кочина Л. Орієнтовне планування уроків з математики для 3 класу/ Л. Кочина //Початкова школа. – 2004. – N2. – С. 46-50

 72. Кочина Л. Орієнтовні підсумкові контрольні роботи з математики за 1 семестр/ Л. Кочина, Н. Листопад //Початкова школа. – 2004. – N12. – С. 34-36

 73. Кочина Л. Розробки уроків з математики для 3 класу/ Л. Кочина //Початкова школа. – 2004. – N3. – С. 33-34

 74. Кравець В. Барвиста математика: Розвиток зв’язного мовлення на уроках математики. 1 клас. / В. Кравець //Сільська школа України. – 2004. - №27. – С. 20-23.

 75. Крюкова Г. Цей прекрасний світ задач/ Г. Крюкова, А. Руссєв, В. Швець //Математика в школі. – 2004. – N8. – С. 48-51

 76. Крюкова Г. Цей прекрасний світ задач: (Задачі для 4-11 класів)/ Г. Крюкова, О. Томащук, В. Швець //Математика в школі. – 2004. – N4. – С. 50-52

 77. Кугай Н. Розвиток умінь старшокласників доводити математичні твердження у процесі вивчення теми „Похідна”/ Н. Кугай //Математика в школі. – 2004. – N5. – С. 24-32

 78. Курик М. О. До питання організації обліку, оцінювання і контролю знань студентів з математики у вищих навчальних закладах освіти I-II рівнів акредитації / М. О. Курик //Нові технології навчання : наук. -метод. зб. – К. , 2004. – Вип. 38. – С. 69-81

 79. Лахтадир Л. Методи розв’язування задач : (10-11 класи)/ Л. Лахтадир //Математика в школі. – 2004. – N6. – С. 38-40

 80. Легка К. А. Математичні кросворди: (З досвіду вчителів математики)/ К. А. Легка //Все для вчителя. – 2004. - №25-26. – С. 19-30.

 81. Ленчук І. Г. Методичні відтінки навчання основам геометрії/ І. Г. Ленчук, А. Ц. Франовський //Нові технології навчання : наук-метод. зб. -К. , 2004. -Вип. 38. -С. 37-46

 82. Ленчук І. Г. Початки геометричних побудов у планіметрії/ І. Г. Ленчук //Проблеми освіти: наук. -метод. зб. – К. , 2004. – Вип. 37. – С. 67-75

 83. Лисенко Т. Використання комп’ютерів на уроках алгебри і початків аналізу/ Т. Лисенко //Математика в школі. – 2004. – N3. – С. 22-25

 84. Литвинова С. Математика. 9-12 класи: Програма для вечірніх (змінних) ЗНЗ II-III ступеня/ С. Литвинова //Математика в школі. – 2004. – N6. – С. 11-18

 85. Ліпчевський Л. Задачі з модулями: (8-9 класи)/ Л. Ліпчевський //Математика в школі. – 2004. – N6. – С. 33-35

 86. Ліпчевський Л. Задачі з параметрами: (10-11 класи)/ Л. Ліпчевський //Математика в школі. – 2004. – N6. – С. 43-46

 87. Ліпчевський Л. Функції та їх графіки : (10-11 класи)/ Л. Ліпчевський //Математика в школі. – 2004. – N6. – С. 40-43

 88. Ліщук І. Пригоди в королівстві Математики: Вистава для учнів 5-6-х класів/ І. Ліщук //Сільська школа України. – 2004. - №25. – С. 20-21.

 89. Лук’янова С. Пряма та обернена пропорційності в текстових задачах (урок для 6 класу)/ С. Лук’янова //Математика в школі. – 2004. – N4. – С. 21-26

 90. Мавло Д. Красиві властивості чудових кіл/ Д. Мавло //Математика в школі. – 2004. – N3. – С. 41-43

 91. Мавло Д. Середні в геометрії: (профільне навчання)/ Д. Мавло //Математика в школі. – 2004. – N9/10. – С. 55-60

 92. Марченко Л. Нові підходи до вивчення множення та ділення на 10, 100 і т. д. / Л. Марченко //Початкова освіта . – 2004. - №37. – С. 23-24.

 93. Марченко О. А. Інтеграція знань з механіки та математики у старшій профільній школі/ О. А. Марченко, Ю. П. Мінаєв //Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції: Присвячується 170-й річниці НПУ ім. М. П. Драгоманова, 70-й річниці фіз. -мат. фак-ту. – Київ, 2004. – С. 56

 94. Маслова Н. Використання краєзнавчого матеріалу для активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики/ Н. Маслова //Педагогічний пошук. – 2004. – N1. -С. 21-27

 95. Мельник М. В. Геометричне місце точок в алгебрі та геометрії: (основні стандартні та нестандартні задачі)/ М. В. Мельник, Д. А. Номіровський, Б. В. Рубльов //Країна знань. – 2004. – N2(16). – С. 24-25

 96. Михалін Г. Математичний кругозір учителя математики та його формування у процесі навчання математичного аналізу/ Г. Михалін //Математика в школі. – 2004. – N3. – С. 12-16

 97. Назаренко М. Барицентричні координати та їх застосування для обчислення площі многокутника та об’єму многогранника / М. Назаренко, П. Колесник //Математика в школі. – 2004. – N3. – С. 45-50

 98. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно-орієнтовні системи навчання: до 170-річного ювілею. – К.: НПУ, 2004. -Із змісту: Ганжела С. Виховання самостійності учнів середніх класів в умовах використання HIT навчання геометрії/ С. Ганжела , с. 203-209. –Бевз В. Г. Комп”ютер як засіб діагностики знань з історії математики /В. Г. Бевз, с. 148-156. -Ізюмченко Л.В. GRAN2d на факультативних заняттях з геометрії /Л. В. Ізюмченко, І.В. Лупан, с. 76-83. Клочко В.І. Деякі аспекти методики застосування нових інформаційних технологій під час вивчення теми „Диференціальні рівняння” у вищому технічному навчальному закладі/ В.І.Клочко, З.В.Бондаренко, с. 92-98; Кугай Н. В. Застосування програмного засобу GRAN1 при доведенні тверджень/ Н.В.Кугай, с. 320-329; -Раков С. А. Дослідницький підхід у курсі геометрії, відкриті задачі, проблемні області, чотирикутники та пакет динамічної геометрії DG/ С.А. Раков, с. 42-55; Ізюмченко Л. В. GRAN2d на факультативних заняттях з геометрії/ Л.В. Ізюмченко, І.В.Лупан , с.76-83.

 99. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім.М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2004. -Вип. 11. -206 с. -Із змісту: Матяш О. І. Про деякі питання профільного навчання математики в школі /О. І. Матяш, Н. О. Жорноклей, В. Я. Ясінський, с. 145-147. -Петренко С. В. Вивчення математики у профільній школі в системі інтегрованої освіти /С. В. Петренко, О. В. Мартиненко, І. В. Шищенко, с. 150-153. -Чашечникова О. С. Підвищення ефективності навчання математики в класах нематематичного профілю /О. С. Чашечникова, с. 187-190.

 100. Нелін Є. Текстові задачі (досвід систематизації та узагальнення при підготовці до державної підсумкової атестації з алгебри в 9 класі)/ Є. Нелін, О. Неліна //Математика в школі. – 2004. – N3. – С. 28-31

 101. Онищук М. П. Математичні вірші та пісні/ М. П. Онищук //Все для вчителя. – 2004. -№25-26. -С. 31-33.

 102. Остапчук У. Застосування сучасних освітніх технологій/ У. Остапчук //Математика в школі. – 2004. – N8. – С. 11-17

 103. Панченко Л. Система прикладних задач як засіб формування вмінь математичного моделювання у майбутніх учителів математики/Л.Панченко //Математика в школі.-2004.-N9/10.-С. 21-28

 104. Параскевич С. Конструктивна мобільність графічних засобів навчання – нагальна вимога часу/ С. Параскевич //Математика в школі. – 2004. – N8. – С. 40-44

 105. Патрикєєва О. Моніторинг в освіті: Результати моніторингового дослідження рівня навчальних досягнень учнів 2-х класів з математики / О. Патрикєєва //Управління освітою. – 2004. - №24. – С. (вкладка)

 106. Пацалюк О. Активізація розумової діяльності учнів у процесі вивчення математики (кінець 19 – початок 20 ст. )/ О. Пацалюк //Рідна школа. – 2004. – N6. – С. 56-58

 107. Пацалюк О. Розумовий розвиток учнів під час вивчення математичних дисциплін (кінець 19 – початок 20 століття) / О. Пацалюк //Наукові записки. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2004. – Вип. 1. – С. 47-51.

 108. Педагогічні науки: збірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. -Суми, 2004. -Ч. 1. -544 с. -Із змісту: Петренко С. В. Модульно-рейтингова система організації навчання математики в профільній школі /С. В. Петренко, О. В. Мартиненко, с. 259-266. - Чашечникова О. С. Критерії ефективності навчання математики з позиції спрямованості на розвиток творчого мислення учнів/О. С. Чашечникова, с. 304-311.

 109. Петрова Л. Параметри: (8-9 класи)/ Л. Петрова //Математика в школі.-2004.-N6.- С. 31-32

 110. Печова А. Урок-віночок з математики / А.Печова //Початкова школа.-2004.-№3.-С.23-24.

 111. Пізнаємо світ у слові: Вірші до уроків математики //Початкова освіта. -2004. -№3. -С. 25.

 112. Плахотник В. Рушійні сили виховання в математиці/ В. Плахотник //Математика в школі. – 2004. – N5, 7. – С. 4-8, 2-6.

 113. Позакласні заходи з математики:5-8-мі кл. /Упоряд. В. Морачова, І. Соколовська. -К. :Ред. загальнопед. газ. , 2004. -126 с.

 114. Попова Л. Розв’язування прикладних задач на обчислення об’єму: (11 клас з поглибленим вивченням математики)/ Л. Попова //Математика в школі. – 2004. – N5. – С. 32-34

 115. Потьомкіна Л. Розвиток математичних здібностей учнів: точка зору вчителя/ Л. Потьомкіна //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – N2/3. – С. 37-38

 116. Про проведення державної підсумкової атестації з математики у 9 та 11(12) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2003/2004 навчальному році //Математика в школі.-2004.-N3. – С. 2-5

 117. Прокопенко Н. Інструктивно-методичний лист про вивчення математики у 2004/2005 навчальному році/ Н. Прокопенко //Математика в школі. – 2004. – N6. – С. 2-10

 118. Розуменко А. Інтегровані уроки з математики та історії в 6 класі середньої загальноосвітньої школи/ А. Розуменко //Математика в школі. – 2004. – N7. – С. 45-48

 119. Романець Н. Підвищення якості знань учнів – вчасне виявлення і виправлення помилок/ Н. Романець //Математика в школі. – 2004. – N4. – С. 30-32

 120. Савельєва Л. Термометр: (інтегрований урок з математики, природознавства, праці у 2-му класі)/ Л. Савельєва //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. -N21/24. -С. 100-102.

 121. Семенець С. П. Геометрія гіперболічного параболоїда/ С. П. Семенець//Нові технології навчання : наук. -метод. зб. – К. , 2004. – Вип. 38. – С. 46-56

 122. Семенець С. П. Проективні перетворення площини. Теорема Паскаля/ С. П. Семенець //Проблеми освіти: наук. -метод. зб. – К. , 2004. – Вип. 37. – С. 61-67

 123. Сиваківський Б. Навколо формули Герона/ Б. Сиваківський, П. Сиваківський //Математика в школі. – 2004. – N5. – С. 40-44

 124. Сікорський П. Психолого-педагогічні проблеми навчання математики / П. Сікорський //Математика в школі. – 2004. – N4. – С. 5-9

 125. Скафа О. Навчання доведенням та евристики/ О. Скафа //Математика в школі. – 2004. – N5. -С. 14-19

 126. Скафа О. Про деякі типи уроків в евристичному навчанні математики/ О. Скафа //Рідна школа. – 2004. – N7/8. – С. 50-53

 127. Скворцова С. Задачі на рух в одному напрямку: За чинним підручником „Математика 4(3)” М. В. Богдановича./ С. Скворцова //Початкова освіта . – 2004. - №11. – С. 2-7.

 128. Скворцова С. Ознайомлення із задачами на зустрічний рух та на рух у протилежних напрямках/ С. Скворцова //Початкова школа. – 2004. – N10, 11. – С. 23-26, 9-10

 129. Слєпкань З. І. Психолого-педагогічні та методичні основирозливального навчання математики: монoграфічний посібник/ З. І. Слєпкань; [НПУ ім. М. П. Драгоманова]. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 240 с.

 130. Співаковський О. В. Ієрархія компонент розв’язання задач із курсу „Лінійна алгебра”/ О. В. Співаковський, В. С. Круглик //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – N7. – С. 22-27

 131. Сподарів Р. Як з двох задач створити одну?: (Складання задач на дві дії. Їх розв’язок). / Р. Сподарів //Освіта . – 2004. - №46. – С. 7.

 132. Стрілець С. Математичні задачі підвищеної складності на додавання і віднімання в межах 100: 2 клас/ С. Стрілець //Початкова школа. – 2004. – N6. – С. 26-27

 133. Тадеєв В. Геометрія. 10-11 класи: Програма для ЗНЗ універсального та фізико-математичного профілю/ В. Тадеєв //Математика в школі. – 2004. – N6. – С. 19-23

 134. Тарасенкова Н. Навчання у фоновому режимі/ Н. Тарасенкові //Математика в школі. – 2004. – N9/10. – С. 16-21

 135. Тарасенкова Н. А. Засоби навчання математики у контексті семіотичного підходу до освіти/ Н. А. Тарасенкова //Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. – К. : НПУ ім.. М.П.Драгоманова, 2004. – Т. 45. – С. 111-117

 136. Теплицький І. Розвиток пізнавальної активності учнів 10-11-х класів у процесі навчання алгебри і початків математичного аналізу засобами комп’ютерно орієнтованих систем навчання / І. Теплицький, О. Віхрова, С. Семеріков //Рідна школа. – 2004. – N6. – С. 48-49

 137. Тітова Г. Алгоритмічний підхід: як засіб підвищення ефективності вивчення математики у початкових класах / Г. Тітова //Освіта. - 2004. - №46 (27 жовтня – 3 листопада). -С. 6.

 138. Ткач Ю. Орієнтовне календарне планування/ Ю. Ткач, Т. Роєва //Математика в школі. – 2004. – N6. – С. 49-55

 139. Ткач Ю. Теоретичні основи економічної орієнтації процесу навчання математики в школі/ Ю. Ткач //Математика в школі. – 2004. – N5. – С. 47-51

 140. Томащук О. Цей прекрасний світ задач/ О. Томащук, В. Швець //Математика в школі. – 2004. – N3, 5. – С. 50-54, 51-55.

 141. Ушаков Р. Комплексні числа і комбінаторні тотожності / Р. Ушаков //Математика в школі. – 2004. – N9/10. – С. 48-55

 142. Федотова Н. М. Деякі прийоми стандартизованого контролю знань учнів з математики в малокомплектній школі /Н.М. Федотова // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Педагогічні науки. -Чернігів, 2004. -Вип. 24. - С. 18-22.

 143. Філіпповський Г. Полюбіть теорему Ван-Обеля!/ Г. Філіпповський //Математика в школі. – 2004. – N4. – С. 46-48/

 144. Філозоф Л. Нестандартні завдання: (рівняння з математики)/ Л. Філозоф //Педагогічний пошук. – 2004. – N2. – С. 52-57

 145. Хмара Т. Застосування комплексних чисел до розв’язування геометричних задач/ Т. Хмара, О. Шаран //Математика в школі. – 2004. – N7, 8. – С. 41-4532-40.

 146. Хмара Т. Курси за вибором як компонент методичної системи профільного навчання/ Т. Хмара //Математика в школі. – 2004. – N6. – С. 55

 147. Хомич О. Цікавий прийом запам’ятовування і самоконтролю таблиці множення на 9. / О. Хомич //Освіта . – 2004. - №46 (27 жовтня – 3 листопада). – С. 7.

 148. Шаран О. Комплексні числа та їх застосування : (10-11 класи)/ О. Шаран //Математика в школі. – 2004. – N6. – С. 46-49

 149. Школьний О. Вивчення елементів теорії фракталів у школі/ О. Школьний //Математика в школі. – 2004. – N9/10. – С. 42-48

 150. Шоферовська Л. Про введення в курс математики основної школи задачі на цінні папери/ Л. Шоферовська, В. Швець //Математика в школі. – 2004. – N4. – С. 10-13

 151. Штабова Л. Доцільні задачі на уроках математики/ Л. Штабова //Початкова школа. – 2004. – N10. – С. 27-29

 152. Штабова Л. Самостійна робота молодших школярів на уроках математики/ Л. Штабова //Початкова школа. – 2004. – N6. – С. 24-26.

 153. Янченко Г. Текстові задачі як засіб формування прийомів математичного моделювання. / Г. Янченко, О. Янченко //Початкова школа. – 2004. – N7. – С. 31-34.

 154. Ясінський В. Про деякі корисні алгебраїчні формули, які використовуються при розв’язування та створенні олімпіадних задач/ В. Ясінський //Математика в школі.-2004.- N5.-С. 44-47.

 155. Яцук Ж. Запис і читання трицифрових чисел. Порівняння чисел. Розв’язання задач на 2 і 3 дії/ Ж. Яцук //Педагогічний пошук. – 2004. – N2. – С. 38-41.

Див. 297, 1579, 3622, 5644, 5670, 5686, 5839, 5855.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   66

Скачать, 81.51kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru