Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни «інститут інноваційних технологій І змісту освіти» наказ

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 260.87 Kb.
Дата25.03.2012
Размер260.87 Kb.
ТипДокументы
Содержание
ЗВІТ про завершення І (підготовчого) етапу
Зміст роботи
Подобный материал:
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


«ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

І ЗМІСТУ ОСВІТИ»


Н А К А З


« 12 » 05. 2011 р. м. Київ 114


Про завершення І (підготовчого)

етапу дослідно-експериментальної роботи

на базі навчально-виховного комплексу № 28

м. Дніпропетровська


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 18.08.2010 № 826 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі навчально-виховного комплексу № 28 м. Дніпропетровська» педагогічним колективом на І (підготовчому) етапі експерименту проведено аналіз теоретичних положень досліджуваної проблеми і досвіду інноваційної практики підвищення професійної майстерності сучасного вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти та на внутрішньошкільному рівні; виявлено суперечності між сучасною потребою особистісно-професійного становлення вчителя нової генерації та реальним станом системи вдосконалення професійної майстерності у галузі освіти; здійснено рефлексію досвіду співпраці керівників загальноосвітніх навчальних закладів, науковців і педагогів щодо науково-методичного забезпечення організації інноваційних процесів; розроблено нормативно-правове забезпечення експерименту; налагоджено спільну діяльність з установами, які проводять фахову підготовку педагогів.

З метою продовження дослідно-експериментальної роботи на ІІ (концептуально-моделювальному) етапі


НАКАЗУЮ:


 1. Схвалити діяльність педагогічного колективу навчально-виховного комплексу № 28 м. Дніпропетровська (директор Ломако Н.М.) щодо виконання Програми І (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи за темою “Особистісно-професійне становлення вчителя нової генерації в умовах сучасного навчального закладу”.

 2. Відповідно до висновків комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки затвердити Звіт про завершення І (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи на базі навчально-виховного комплексу № 28 м. Дніпропетровська та Програму ІІ (концептуально-моделювального) етапу дослідно-експериментальної роботи (травень 2011 р. - травень 2013 р.), що додаються.

3. Відділенню змісту позашкільної освіти, виховної роботи та масових заходів (Завалевський Ю.І.):

продовжити надавати організаційну та науково-методичну допомогу педагогічному колективу навчально-виховного комплексу № 28 м. Дніпропетровська;

заслухати звіт про роботу експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня у квітні 2013 року.

4. Дніпропетровському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти (Романенко М.І.) надавати допомогу педагогічному колективу навчально-виховного комплексу № 28 м. Дніпропетровська у забезпеченні необхідних умов в організації і проведенні дослідно-експериментальної роботи.

5. Розмістити наказ на сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника директора Завалевського Ю.І.


Директор О.А. Удод


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти

12.05.2011 № 114


^ ЗВІТ

про завершення І (підготовчого) етапу

дослідно-експериментальної роботи

за темою: «Особистісно-професійне становлення вчителя нової

генерації в умовах сучасного навчального закладу»

на базі навчально-виховного комплексу № 28 м. Дніпропетровська

(вересень 2010 р. – квітень 2011 р.)


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 18.08.2010 № 826 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі навчально-виховного комплексу № 28 м. Дніпропетровська» основними завданнями І (підготовчого) етапу були визначені:

проведення аналізу теоретичних положень досліджуваної проблеми і досвіду інноваційної практики підготовки сучасного вчителя в системі післядипломної освіти та на внутрішньошкільному рівні;

виявлення суперечностей між сучасною потребою особистісно-професійного становлення вчителя нової генерації та реальним станом системи вдосконалення професійної майстерності в галузі освіти;

здійснення рефлексії досвіду співпраці керівників загальноосвітніх навчальних закладів, науковців і педагогів щодо науково-методичного забезпечення організації інноваційних процесів у навчальному закладі;

створення нормативно-правового забезпечення експерименту;

налагодження спільної діяльності з установами, які проводять фахову підготовку педагогів.

Протягом звітного періоду здійснювалася підготовка педагогічного колективу до роботи на новому етапі інноваційної діяльності навчального закладу. Незважаючи на багаторічну експериментальну роботу, плановому проведенню І етапу перешкоджала низка об’єктивних та суб’єктивних причин, серед яких: зміна керівника закладу, членів адміністрації (вересень-жовтень); перерозподіл доручень, пов’язаних з експериментальною діяльністю, призначення нових відповідальних, їх підготовка (жовтень); зміни у структурі НВК (тимчасове припинення роботи оздоровчого центру, реорганізація центру позашкільної роботи), зміни у складі педагогічного колективу (15 % нових вчителів) тощо.

Все це не дозволило своєчасно розпочати виконання завдань підготовчого етапу та змусило оперативно вносити корективи у терміни виконання програми. Саме ці обставини вплинули на загальний психологічний стан шкільного колективу та дали такі перші результати: тільки 17% вчителів виявили бажання брати участь у дослідно-експериментальній роботі за темою експерименту (початок жовтня), 3% педагогів висловили думку про важливість їх особистої участі в експериментальній діяльності, решта обрали позицію спостерігачів.

На прийняття свідомого рішення колективу щодо участі в експерименті вплинула низка заходів:

 • організаційна нарада адміністрації за участю батьківського комітету школи (обговорено варіанти підтримки дослідно-експериментальної роботи);

 • організаційна нарада вчителів - прихильників експерименту та адміністрації школи (створено робочу групу з питань організації І етапу експерименту);

 • науково-методичні консультації з працівниками Дніпропетровського ОІППО, з керівниками навчальних закладів, які проводять дослідно-експериментальну роботу, пов’язану з темою експерименту;

 • педагогічна рада «Про завдання педагогічного колективу на І (підготовчому) етапі дослідно-експериментальної роботи»;

 • засідання Ради школи (розглянуто питання про подальший розвиток освітнього середовища як основної умови формування вчителя нової генерації);

 • засідання науково-методичної ради школи (обговорено тематику та етапи проведення наукових досліджень, завдання дослідження, теоретико-методологічну основу дослідження);

 • загальношкільні збори (вирішено питання про широку підтримку експерименту всіма членами колективу та важливість його результатів не тільки для навчального закладу, а й для всіх навчальних закладів країни).

Таким чином, колектив школи прийняв рішення взяти участь в інноваційній діяльності як пріоритетному напрямі розвитку шкільного колективу. Програму дослідно-експериментальної роботи було включено до Програми розвитку закладу на 2011-2016 роки. Результатом цієї роботи можна вважати готовність більшості колективу до участі у заходах Програми.

З метою підвищення професійної майстерності педагогів з листопаду 2010 року організовано роботу теоретико-методологічного семінару для вчителів за темою дослідження. Активізовано діяльність психологічної служби НВК: проведено індивідуальні, групові співбесіди з членами педагогічного колективу; системні спостереження за діяльністю вчителів та учнів під час уроків, позакласних заходів; анкетування вчителів. Робота семінару викликала необхідність проведення зустрічей педагогів школи особисто з Ш.О. Амонашвілі; директора та заступників - з І.Д. Бехом, викладачами Дніпропетровського ОІППО, Дніпропетровського національного університету.

Предметом особливої уваги колективу школи стала нормативно-правова база, праці науковців, присвячені різним аспектам теорії педагогічної майстерності, теорії педагогічної інноватики. Систематично відбувалося ознайомлення колективу з науковою літературою за темою експерименту та подальшим її обговоренням. Саме ці заходи вплинули на підвищення мотивації певної групи вчителів, які стали активними учасниками семінару та запропонували подальшу дистанційну форму навчання.

З метою активізації роботи керівників шкільних методичних об’єднань та їх членів проведено:

 • нараду вчителів-методистів, керівників методичних об’єднань школи за темою «Науково-методична організація інноваційних процесів у НВК № 28»;

 • педагогічну раду «Роль учителя у розбудові сучасної освіти» за участю керівника експерименту Н. Гонтаровської, кандидата педагогічних наук, на якій було акцентовано увагу на особистості дитини як головної цінності та забезпеченні цілісного системного розвитку особистості учня;

 • педагогічну практику вчителів початкових класів Дніпропетровської області, на якій розглядалися питання про вплив курсової перепідготовки, науково-методичної роботи на формування професіоналізму та методологічної культури педагогів;

 • засідання творчої групи вчителів, на якому відбулася дискусія щодо організації самоосвітньої роботи, порушувалося питання про самовдосконалення як єдиний можливий шлях розвитку сучасного вчителя;

 • дистанційні заняття спецкурсу «Етика ділового спілкування», які сприяють вирішенню психологічних задач, що виникають у процесі спілкування з колегами;

 • зустріч учасників міських та обласних конкурсів «Учитель року», на якій обговорювалися проблеми розповсюдження передового педагогічного досвіду та ефективні шляхи підвищення педагогічної майстерності;

 • адміністративні наради «Організаційні форми розвитку професійної культури вчителя в процесі внутрішньошкільної методичної роботи», «Про педагогічну техніку та майстерність», «Про підтримку молодих педагогів», на яких розглядалися питання активізації учасників дослідно-експериментальної роботи. Саме це стало поштовхом до більш активного вивчення передового педагогічного досвіду досліджуваної проблеми.

Протягом звітного етапу експерименту значна увага приділялася самоствердженню молодого вчителя. Завдяки спеціальним творчим завданням щодо впровадження інновацій у шкільне життя, вони швидко адаптувалися до умов експерименту.

Проведений аналіз теоретичних положень досліджуваної проблеми і досвіду інноваційної практики підготовки сучасного вчителя у системі післядипломної освіти та на внутрішньошкільному рівні дозволив створити банк даних з проблеми дослідно-експериментальної роботи, необхідний для пошуку шляхів модернізації системи підготовки педагогів на різних рівнях післядипломної освіти та самоосвіти.

Виявлено суперечності між сучасною потребою особистісно-професійного становлення вчителя нової генерації та реальним станом системи вдосконалення професійної майстерності в галузі освіти. До аналітичної бази даних увійшли питання, такі як: проблеми, пов’язані з курсовою перепідготовкою кадрів; недосконала система самоосвіти; суперечності між завданнями, які поставлені перед сучасним вчителем та існуючою матеріально-технічною базою, яка не забезпечує якісне виконання професійних обов’язків; оплатою діяльності вчителя та вимогами, які ставляться перед ним.

Налагоджено спільну діяльність з установами, які проводять фахову підготовку педагогів: Дніпропетровським національним університетом, Дніпропетровським державним інститутом фізичної культури і спорту, Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. Укладено угоди про спільні наукові дослідження та розроблено структурно-функціональні моделі взаємодії. Педагогічні працівники НВК № 28 залучені до лекторської роботи на курсах підвищення кваліфікації, керують підготовкою до педагогічних практик у школі. Складено річний план проходження педагогічної практики на базі НВК № 28 слухачів курсів Дніпропетровського ОІППО: вчителів початкової школи, світової художньої культури, музики, математики, російської мови, вихователів груп продовженого дня, шкільних бібліотекарів, які з інертних спостерігачів процесу перетворяться на активних учасників практики (проводитимуть майстер-класи, відкриті уроки, презентації своїх досягнень). Створюється система опитування слухачів курсів з досліджуваної проблеми, яка дозволить покращити якість фахової підготовки вчителів області.

Вивчений досвід співпраці учасників дослідно-експериментальної роботи дозволив спланувати розробку моделей та систем професійного становлення сучасного вчителя. У процесі І (підготовчого) етапу експерименту сплановано роботу десяти тимчасових творчих колективів, та творчі проекти учителів, розроблено алгоритм роботи творчих груп.

З метою сприяння інноваційній діяльності навчального закладу створена громадська різнорівнева система підтримки експерименту за наступними напрямами:

 • психолого-педагогічна підтримка експерименту, консультаційна допомога з боку науковців Дніпропетровського національного університету;

 • матеріально-технічне забезпечення інноваційної діяльності з боку батьків та випускників закладу;

 • організація міжбібліотечного інформаційного простору як необхідного чинника експериментальної роботи, доставка наукових видань, публіцистичних та методичних матеріалів за замовленнями;

 • інформаційно-освітній центр «Шкільний світ» у структурі НВК як активнодіючий орган інформування і пропаганди передового педагогічного досвіду, потужна база, яка є підґрунтям для методичної та експериментальної роботи.

Проведена робота дозволяє розробляти моделі та системи професійного становлення сучасного вчителя.

Здійсненню рефлексії досвіду співпраці керівників загальноосвітніх навчальних закладів, науковців і педагогів щодо науково-методичної організації інноваційних процесів у навчальному закладі сприяли проведені в межах Лабораторії інноваційної педагогіки Управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради науково-методологічні семінари директорів та заступників директорів шкіл з науково-методичної роботи за темами: «Практика роботи з обдарованими дітьми в навчальному закладі», «Створення оптимальних умов розвитку особистості вчителя у сучасному навчальному закладі», «Обговорення питань співпраці педагогічних колективів міста з Інститутом обдарованої дитини НАПН України», «Інноваційні підходи в організації роботи методичних об’єднань».

Розширене засідання кафедри фізичного виховання за участю керівників шкіл і спортивних клубів міста сприяло формуванню нових творчих груп, які у подальшому зможуть розглядати питання розвитку інноваційної компетентності вчителів фізичної культури та тренерів, їх професійного вдосконалення.

Колектив школи активно залучився до участі у масових заходах, спланованих Інститутом обдарованої дитини НАПН України на 2011 рік (всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиваюче навчання та школа діалогу культур - можливості взаємодоповнення» (12 квітня 2011 р., м. Луцьк), міський семінар вчителів початкових класів «Педагогічна творчість вчителів України» (22 квітня 2011 р., НВК № 28)).

Спланована участь членів педагогічного колективу у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях («Педагогіка толерантності - основа розвитку освіти третього тисячоліття», м. Хмельницький, 11-12 квітня 2011 р.; «Здоров’я дітей – пріоритетна стратегія розвитку освіти в Україні», м. Харків, 7-8 квітня 2011 р.; «Нові інформаційні технології в освіті для всіх», м. Київ, 23-25 листопада 2010 р. тощо), педагогічних читаннях, дитячих творчих фестивалях стала найбільш результативною формою організації розвитку професійної культури вчителів, які раніше не виявляли бажання брати участь у дослідно-експериментальній роботі.

Участь навчального закладу в Другій виставці «Інноватика в освіті України», 27-29 жовтня 2010 р., у Чотирнадцятій міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2011», 16-18 лютого 2011 р., у Другій міжнарожній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2011», 2-4 березня 2011 р.) використовувалась як засіб організації інноваційних процесів у навчальному закладі та активізації адміністрації закладу, керівників творчих колективів центру позашкільної роботи, найбільш зацікавлених учасників дослідно-експериментальної роботи. Під час виставок члени колективу брали участь у науково-практичних конференціях та мали змогу поспілкуватися з науковцями.

Налагоджено творчі контакти з науковцями України. Планово відбувається вивчення кращого педагогічного досвіду з метою використання у науковій діяльності, проводиться аналіз психолого-педагогічних систем та досліджень, які дають змогу переглянути окремі положення щодо організації інноваційних процесів у навчальному закладі та стати на шлях підготовки угод про співробітництво з навчальними закладами, теми досліджень яких передбачають розгляд та вивчення деяких аспектів досліджуваної нами проблеми.

Встановлено творчі контакти з педагогами Росії. Проблемний семінар з працівниками школи № 308 м. Москви об’єднав учителів з питання: «Що заважає або знищує систему впровадження інновацій у школі?» Під час обговорення з’ясувалися спільні проблемні питання щодо роботи методичних служб, виконання ними своїх завдань, пов’язаних з підвищенням професіоналізму вчителів, впровадженням передового досвіду, проведенням конкурсів «Учитель року».

Сплановано проведення низки дистанційних заходів, які допоможуть зрозуміти та вирішити проблеми діяльності міської та шкільної методичних служб (виявлення, розповсюдження, організація прогресивного педагогічного досвіду, безпосереднє навчання вчителів, впровадження наукових розробок в практику роботи вчителів). Сплановано роботу літньої школи передового досвіду з питань впровадження інновацій, пов’язаних із здоров’ям учителів та учнів, спільну роботу з методистами ММЦ, авторами інновацій.

Сформовано групу психологів та молодих вчителів (Москва – Дніпропетровськ), які будуть розв’язувати питання наслідків нав’язування інновацій «зверху», пристосування вчителів до нововведень.

Творчі зустрічі з учасниками та переможцями обласних та всеукраїнських професійних конкурсів, конкурсів «Учитель року» підштовхнули вчителів до семінарів-роздумів про їх вплив на розвиток вчителя. Відбулося визначення сутньої єдності досліджуваного явища, теоретичних підходів, оцінювання попередніх надбань.

Обговорено домовленості про співробітництво з педагогічним колективом центру позашкільної роботи НВК № 28 та «Школи мистецтв» м. Санкт-Петербурга, міських палаців дитячої творчості м. Петрозаводська та м. Казані з питань розробки та впровадження інновацій у сфері «Мистецтво», спільну науково-дослідницьку діяльність.

Визначено та уточнено функціональні обов'язки членів педагогічного колективу в системі вирішення питань експериментальної роботи. Навчальний заклад провів підготовку документів нормативно-правового забезпечення експерименту, розроблено інструкції про порядок організації і проведення експериментальної діяльності.

Відбулося вивчення потенційних можливостей учасників дослідно-експериментальної роботи та формування творчих груп за тематичними напрямами експерименту. Окреслено тематичні напрями комплексного експериментального дослідження, визначилися склади постійнодіючих та тимчасових творчих колективів: «Сучасні педагогічні технології», «Вивчення прийомів творчого мислення», «Вплив самоосвіти на розвиток професійної майстерності педагога», «Створення сучасного освітнього середовища як основна умова становлення вчителя нової генерації», «Основні складові становлення вчителя нової генерації», «Науково-методичне забезпечення інноваційної роботи в навчальному закладі», «Роль сучасного кабінету у створені ситуації успіху на уроці для кожного учня» та інші.

Ініціативною групою запропоновано для обговорення та творчої розробки 34 проекти, пов’язані з підвищенням професійної майстерності педагогів, розвитком педагогічних здібностей, стимулюванням педагогічної творчості. Для досягнення більш високого рівня розвитку мотивації учасників експерименту було запропоновано декілька проектів, які за змістом об’єднують всіх членів колективу або її переважну більшість («Дистанційна освіта. Один учитель – один ноутбук», «Педагогічна практика вчителів Дніпропетровської області та студентів ВУЗів міста», «НВК № 28 – громадсько активна школа», «НВК № 28 – центр розвитку регіональної культури»).

Диференційований підхід до організації експериментальної роботи, повна відсутність тиску з боку адміністрації, вільний вибір учителем часу приєднання до творчої групи за проблемою, а також можливість у будь-який момент вийти зі складу групи, відкритий доступ до наукової, методичної літератури, можливість дистанційно навчатися у Дніпропетровському ОІППО та ЦІППО швидко та ефективно допомогли згуртувати колектив учителів, значно підвищити мотивацію, підготувати до активної участі у подальшій експериментальній роботі та професійного вдосконалення. Вивчення потенційних можливостей суб'єктів дослідно-експериментальної роботи та формування творчих груп за тематичними напрямами експерименту відбувалося на основі діагностування мотивації, професійних цінностей, якостей особистості, її цілей, що дало можливість визначити готовність педагогічного колективу до інноваційної роботи (на квітень 2011 р. 75% вчителів активно залучилися до інноваційної діяльності, 25 % вчителів погодилися брати участь у заходах експерименту).

На ІІ (концептуально-моделювальному) етапі дослідно-експериментальної роботи планується:

 • Розроблення концепції особистісно-професійного становлення вчителя нової генерації в умовах сучасного навчального закладу.

 • Обґрунтування системи особистісно-професійного становлення вчителя нової генерації в умовах сучасного навчального закладу.

 • Здійснення пошуку організаційно-педагогічних умов підтримки педагогічних ініціатив, шляхів удосконалення професійної діяльності вчителів.

 • Визначення та обґрунтування науково-методичного супроводження інноваційної роботи вчителя.

 • Створення системи дослідження особистісно-професійного зростання педагогів та їх участі в розгортанні розвивальних процесів у загальноосвітньому навчальному закладі.

 • Розроблення та впровадження інноваційних технологій, проектів і програм.

 • Формування та уточнення категоріального апарату дослідження, наукових підходів, коригування методики експериментального пошуку.


Науковий керівник,

заступник директора

міського методичного центру

управління освіти та науки

Дніпропетровської міської ради,

кандидат педагогічних наук Н.Б. Гонтаровська


Директор НВК № 28

м. Дніпропетровська Н.М. Ломако


Координатор Т.А. Горлач


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти

12.05.2011 № 114

ПРОГРАМА

ІІ (концептуально-моделювального) етапу

дослідно-експериментальної роботи за темою:

«Особистісно-професійне становлення учителя нової генерації в умовах сучасного навчального закладу»

на базі навчально-виховного комплексу № 28 м. Дніпропетровська

(травень 2011 року – травень 2013 року)
^ Зміст роботи

Строк виконання

Кінцевий результат

Відповідальні за виконання

1.

Розроблення концепції особистісно-професійного становлення вчителя нової генерації в умовах сучасного навчального закладу.


Травень 2011 року

Наукове обґрунтування проблеми особистісно-професійного становлення вчителя нової генерації.

• «Особистість вчителя як наукова проблема»;

•«Розвиток особистості в психолого-педагогічному контексті»;

• «Шляхи становлення вчителя нової генерації в умовах сучасного навчального заходу».

Гонтаровська Н.Б. науковий керівник,

Ломако Н. М. директор,

Караваєва К.С. заступник директора,

Банковська А.А. керівник центру позашкільної роботи,

Сосницька В.А. заступник директора,

Манко І.А. керівник відділу з соціальних питань,

методисти методичних об’єднань,

вчителі-методисти.

2.

Обґрунтування системи особистісно-професійного становлення вчителя нової генерації, в умовах сучасного навчального закладу.


Вересень

2011 року

Структурно-змістова, функціонально-діяльнісна, управлінська моделі системи особистісно-професійного становлення вчителя нової генерації в умовах сучасного навчального закладу.

Гонтаровська Н.Б. науковий керівник,

Ломако Н.М. директор.


3.

Визначення та обґрунтування науково-методичного супроводження інноваційної роботи вчителя.

Вересень 2011 року

Внесення змін до планування методичної роботи навчального закладу.


Гонтаровська Н.Б. науковий керівник,

Ломако Н.М. директор,

Караваєва К.С. заступник директора.

4.

Визначення організаційно-педагогічних умов підтримки педагогічних ініціатив, шляхів удосконалення професійної діяльності вчителів.

Жовтень

2011 року

Створення необхідних умов для інноваційної діяльності вчителя, розробка дієвої системи стимулювання вчителя.

Підготовка до друку методичних рекомендацій для керівників навчальних закладів за змістом пошуку.

Гонтаровська Н.Б. науковий керівник,

Ломако Н.М. директор,

Караваєва К.С. заступник директора,

керівники методичних об’єднань.

5.

Вивчення стану здоров’я вчителя-експериментатора як головної умови готовності його до професійної творчості.

Листопад

2011 року

Методичні рекомендації для керівників загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів «Проведення самодіагностики свого здоров’я та гігієна вчительської роботи».

Гонтаровська Н.Б. науковий керівник,

Ломако Н.М. директор,

Караваєва К.С. заступник директора,

психологічна служба,

медичні працівники,

Черкашин Г.С. практичний

психотерапевт.

6.

Створення системи постійно - діючих теоретичних, науково-практичних семінарів.

Травень 2011 р. -березень 2013 р.

Підготовка та апробація серії презентацій та матеріалів самоосвітньої діяльності вчителів за темою експерименту. Підвищення професійної майстерності педагогів.

Гонтаровська Н.Б. науковий керівник,

Ломако Н.М. директор,

Караваєва К.С. заступник директора,

психологічна служба,

керівники творчих груп.

7.

Проведення спільного засідання науково-методичної ради та ради школи «Про удосконалення системи методичної роботи закладу. Результати запровадження проекту «Дистанційна освіта. Один учитель – один ноутбук».

Грудень

2011 року

Внесення змін до планування методичної роботи закладу.

Ломако Н.М. директор,

Караваєва К.С. заступник директора,

Манко І.А. керівник відділу з соціальних питань,

керівники творчих груп.


8.

Проведення моніторингу забезпеченості навчального закладу інформаційними та матеріально-технічними умовами для удосконалення професійної діяльності педагогів.

Грудень

2011 року

Забезпечення необхідною науково-методичною літературою для вивчення проблеми.

Створення матеріально-технічної бази: наявності комп’ютерної техніки, іншого сучасного обладнання та її обслуговування.

Ломако Н.М. директор,

Караваєва К.С. заступник директора,

Шабатова І.В. заступник директора, Голубєва Л.О. голова Ради школи,

Сосницька В.А. заступник директора,

Мірошниченко Л.Ф. – завідувач відділу інформаційних технологій,

Духовникова Л.Ю. – головний бухгалтер.

9.

Проведення моніторингу впливу створених умов на особистісно-професійне становлення вчителя.

Грудень 2012 р.

Аналіз та інтерпретація результатів.

Виявлення чинників впливу створених умов на особистісно-професійне становлення вчителя.


Гонтаровська Н.Б. – науковий керівник,

Ломако Н.М. – директор,

Караваєва К.С. – заступник директора,

Сосницька В.А. – заступник директора,

Шабатова І.В. – заступник директора,

психологічна служба,

Черкашин Г.С. – практичний психотерапевт.

10.

Створення системи дослідження особистісно-професійного зростання педагогів та їх участі в розгортанні розвивальних процесів у загальноосвітньому навчальному закладі.Грудень 2011 року

Створення індивідуальної карти особистісного розвитку учителя.


Створення індивідуальних планів досліджень членами

експериментальних творчих груп.


Підготовка інструментарію дослідження особистісно-професійного зростання педагогів.


Створення системи консультування з боку психологів, медпрацівників, науковців.


Розробка рекомендацій для закладів щодо удосконалення системи підготовки педагогів.

Гонтаровська Н. Б. – науковий керівник,

Ломако Н.М. – директор,

Караваєва К.С. – заступник директора,

психологічна служба,

Черкашин Г.С. – практичний психотерапевт,

керівники методичних об’єднань.

11.

Вивчення шляхів усунення суперечностей між сучасною потребою особистісно-професійного становлення вчителя нової генерації та реальними станом системи вдосконалення професійної майстерності в галузі освіти.

Січень 2012 р. -

січень

2013 р.

Підготовка рекомендацій для внесення змін у систему вдосконалення професійної майстерності вчителів в галузі освіти.

Гонтаровська Н.Б. – науковий керівник,

Ломако Н.М. – директор,

Караваєва К.С. – заступник директора,

керівники методичних об’єднань.

12.

Розробка системи оцінювання рівня інноваційної педагогічної діяльності вчителя.

Січень 2012 року

Підготовка рекомендацій для використовування розробленої системи оцінювання рівня інноваційної педагогічної діяльності вчителя.

Гонтаровська Н.Б. – науковий керівник,

Ломако Н.М. – директор,

Караваєва К.С. – заступник директора,

керівники методичних об’єднань, Сосницька В.А. – заступник директора.

13.

Розроблення і впровадження інноваційних технологій, проектів і програм.


Травень 2011 р.– квітень 2013 р.

Продовжити створення банку даних інноваційних технологій, проектів і програм.

Покращення особистісно-професійного становлення педагогів.

Узагальнення результатів впровадження інноваційної технології «Педагогічної практики слухачів курсів ДОІППО».

Гонтаровська Н.Б. – науковий керівник,

Ломако Н.М. – директор,

керівники методичних об’єднань,

заступники директора,

керівники творчих груп,

вчителі-методисти.


14.

Організація та проведення науково-методичних семінарів, круглих столів, зустрічей з науковцями, авторами інноваційних проектів та програм.

Січень 2012 р. -травень 2012 р.

Удосконалення професійної майстерності педагогів.

Гонтаровська Н.Б. – науковий керівник,

Ломако Н.М., директор,

Караваєва К.С., заступник директора,

керівники методичних об’єднань, керівники творчих груп.

15.

Відпрацювання діагностичних методик, принципів їх аналізу. Розробка анкет, тестів та інших матеріалів щодо вивчення проблем, пов'язаних із задоволенням інтересів педагогів, дітей та їх батьків у навчально-виховному процесі.


Березень 2012 року

Розроблення діагностичного інструментарію.

Гонтаровська Н.Б. – науковий керівник,

Ломако Н.М. – директор,

психологічна служба.

16.

Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом внесення змістовних змін у програми, які спрямовані на індивідуалізацію навчання та розвиток відносин співробітництва учнів та вчителів.

Травень 2011 р. – квітень 2012 р.

Створення особистісних програм розвитку взаємодії педагога та вихованців.

Гонтаровська Н.Б. – науковий керівник,

Ломако Н.М. – директор.

17.

Формування та уточнення категоріального апарату дослідження, наукових підходів, коригування методики експериментального пошуку.

Січень 2012 р. – травень 2013 р.

Теоретичне обґрунтування наукових категорій дослідження: «вчитель нової генерації», «становлення вчителя нової генерації» тощо. Формулювання наукових та організаційно-педагогічних підходів досліджуваної проблеми.

Гонтаровська Н.Б. – науковий керівник,

Караваєва К.С. – заступник директора,

Банковська А.А. – керівник центру позашкільної роботи,

вчителі-методисти.Науковий керівник,

заступник директора

міського методичного центру

управління освіти та науки

Дніпропетровської міської ради,

кандидат педагогічних наук Н.Б. Гонтаровська


Директор НВК № 28

м. Дніпропетровська Н.М. Ломако


Координатор Т.А. Горлач

Скачать, 53.88kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru