Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Ацій. Екстрена медична допомога рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница1/23
Дата25.03.2012
Размер3.52 Mb.
ТипДиплом
Содержание
Бур'янов О.А.
Розділ 1. медицина надзвичайних ситуацій
1.1. Основні поняття, що застосовуються в службі медицини надзвичайних ситуацій
Надзвичайна ситуація
Зона надзвичайної ситуації
Надзвичайна ситуація (з точки зору охорони здоров’я)
Аварія (з точки зору охорони здоров’я)
Катастрофа (з точки зору охорони здоров’я)
Катастрофа (за визначенням ВООЗ)
Медицина надзвичайних ситуацій
Екстрена медична допомога
Вид медичної допомоги
Обсяг медичної допомоги
Медичні наслідки надзвичайної ситуації
Безповоротні втрати
Ситуаційно-обумовлені втрати
НС загальнодержавного рівня
НС регіонального рівня
НС місцевого рівня
НС об’єктового рівня
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Міністерство освіти і науки України

Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України

Національна медична академія

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Сумський державний університет


С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула


МЕДИЦИНА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ.

ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
УДК 616-083.98 (075.8)

ББК 51.1(4 Укр) 21

Г 95


Рецензенти:

Черній В.І. – доктор мед. наук, професор

(Донецький нац. медичний університет ім. М. Горького МОЗ України);

Бадюк М.І. – доктор мед. наук, доцент

(Українська військово-медична академія);

^ Бур'янов О.А. – доктор мед. наук, професор

(Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця)


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист № 1/II-5687 від 24.06.2010 р.)


Гур’єв С.О., Шищук В.Д., Шкатула Ю.В.

Г 95 Медицина надзвичайних ситуацій.

Екстрена медична допомога: навчальний посібник.- Суми:

Видавництво СумДУ, 2010.-321 с.


ISBN 978-966-657-298-4

У посібнику викладені питання управління ліквідацією медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій. Наведено основні характеристики надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження, особливості виживання людини в екстремальних умовах. Розглянуто питання організації лікувально-евакуаційного, санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення населення за умов надзвичайних ситуацій. Подана інформація про принципи надання екстреної медичної допомоги постраждалим. Викладені сучасні стандарти серцево-легеневої і церебральної реанімації (елементарної підтримки життя). Сформульовані сучасні уявлення про етіологію, патогенез, критерії діагностики, способи прогнозування вірогідності розвитку шокових станів. Використані положення міжнародної програми з надання екстреної медичної допомоги Basic Life Support (BLS) та нових рекомендацій Європейської ради з реанімації (ERC), що з’явилися у кінці 2005 року і внесли суттєві зміни в алгоритм серцево-легеневої реанімації.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів та лікарів-інтернів, що вивчають «Медицину надзвичайних ситуацій», «Травматологію», «Реаніматологію».


УДК 616-083.98 (075.8)

ББК 51.1(4 Укр) 21

© С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук,

Ю.В. Шкатула, 2010

ISBN 978-966-657-298-4 © Видавництво СумДУ, 2010

Перелік скорочень


CЛР

- серцево-легенева реанімація

АРК

- Автономна Республіка Крим

АТ

- артеріальний тиск

ВIТ

- відділення інтенсивної терапії

ВООЗ

- Всесвітня організація охорони здоров’я

ВЧТ

- внутрішньочерепний тиск

ГДН

- гостра дихальна недостатність

ГМ

- головний мозок

ГНН

- гостра ниркова недостатність

ДСМК

- Державна служба медицини катастроф

ДТП

- дорожньо-транспортна пригода

ЕКГ

- електрокардіограма

ЕМД

- екстрена медична допомога

ЗАК

- загальний аналіз крові

ЗПО

- загальний периферичний опір

ІХ

- інфекційні хвороби

КОС

- кислотно-основний стан

КТ

- комп’ютерна томографія

ЛЕЗ

- лікувально-евакуаційне забезпечення

ЛПЗ

- лікувально-профілактичний заклад

МВД

- Міністерство внутрішніх справ

МНС

- Міністерство надзвичайних ситуацій

МО

- Міністерство оборони

МОЗ

- Міністерство охорони здоров’я

НС

- надзвичайна ситуація

ОГК

- органи грудної клітки

ОРА

- опорно-руховий апарат

ОЦК

- об’єм циркулюючої крові

ОЧП

- органи черевної порожнини

ПЕ

- протиепідемічні (заходи)

ПТ

- політравма

ПТКВ

- позитивний тиск у кінці видиху

СГ

- санітарно-гігієнічні (заходи)

СДОР

- сильнодіючі отруйні речовини

СЕС

- санітарно-епідеміологічна станція

СКТ

- спіральна комп’ютерна томографія

СМ

- спинний мозок

ТБД

- трахеобронхіальне дерево

ФШ

- фібриляція шлуночків

ХОК

- хвилинний об’єм крові

ЦВТ

- центральний венозний тиск

ЦНС

- центральна нервова система

ЧДР

- частота дихальних рухів

ЧМТ

- черепно-мозкова травма

ЧСС

- частота серцевих скорочень

ШВЛ

- штучна вентиляція легень

ШІ

- шоковий індекс

ШКГ

- шкала ком Глазго

ШМД

- швидка медична допомога

ШТ

- шлуночкова тахікардія

MRT

- магніто-резонансна томографія

Lp

- люмбальна пункціяЗміст


Передмова

………………………………………………………

8

Розділ 1.

Медицина надзвичайних ситуацій ………………

10
1.1.

Основні поняття, що застосовуються в службі медицини надзвичайних ситуацій ……………….


10
1.2.

Надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціально-політичного характеру, їх медико-санітарні наслідки…………………………………19
1.3.

Завдання та організація екстреної медичної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях……………………………………….......21

Розділ 2.

Організація лікувально-евакуаційного забезпечення населення за умов надзвичайних ситуацій……………………………………………...30
2.1.

Лікувально-евакуаційне забезпечення…………...

31
2.2.

Медичне сортування постраждалих……………...

32
2.3.

Медична евакуація постраждалих………………..

42

Розділ 3.

Керування ліквідацією медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій…………………


46
3.1.

Надання допомоги постраждалим внаслідок повеней……………………………………………..


57
3.1.1.

Характеристика повеней…………………………..

67
3.1.2.

Медико-санітарні наслідки повеней та принципи керування їх подоланням…..…………………….


72
3.1.3.

Методологічні принципи та методика визначення санітарних втрат серед постраждалого населення та прогнозування медико-санітарних наслідків повені……………...80
3.2.

Надання допомоги постраждалим внаслідок землетрусів…………………………………………


90
3.2.1.

Характеристика землетрусів……………………...

97
3.2.2.

Медико-санітарні наслідки землетрусів та принципи керування їх подоланням….…………..


99
3.2.3.

Методологічні принципи та методика визначення санітарних втрат серед постраждалого населення та прогнозування медико-санітарних наслідків землетрусів………..102
3.3.

Надання допомоги постраждалим в епідемічних осередках…………………………………………...


112
3.3.1.

Характеристика епідемічних осередків………….

114
3.3.2.

Профілактика інфекційних захворювань при надзвичайних ситуаціях…………………………...


121
3.3.3.

Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення населення при надзвичайних ситуаціях…………………………...136
3.4.

Перелік першочергових дій у разі виникнення окремих видів надзвичайних ситуацій………….


146
3.5.

Психологічна допомога постраждалим при надзвичайних ситуаціях………………………………


173

Розділ 4.

Елементарна підтримка життя. Серцево-легенева реанімація…………………………………………..


174
4.1.

Стадії та етапи серцево-легеневої реанімації……

176
4.2.

Дії під час надання екстреної медичної допомоги постраждалому…………………………………….


177

Розділ 5

Циркуляторні шоки………………………………..

191
5.1.

Визначення поняття «шок»……………………….

192
5.2.

Етіологія та патогенез шоку………………………

193
5.3.

Класифікація шокових станів……………………..

197
5.4.

Клінічний перебіг шоку…………………………...

198

Розділ 6.

Кровотечі…………………………………………...

201
6.1.

Класифікація крововтрати та їх характеристика

202
6.2.

Особливості клініки та діагностики геморагічного шоку………………………………..


205
6.3.

Екстрена медична допомога постраждалим із кровотечею…………………………………………


210

Розділ 7.

Травматичні пошкодження………………...

219
7.1.

Методика обстеження постраждалих із травматичними пошкодженнями…………………


221
7.2.

Травми голови та хребта…………………………..

223
7.2.1.

Класифікація закритих та відкритих травм голови та хребта…………………………………...


223
7.2.2.

Методи дослідження при травмах голови та хребта……………………………………………….


225
7.2.3.

Принципи надання медичної допомоги постраждалим з пошкодженням голови та хребта на догоспітальному та госпітальному етапах……227
7.2.4.

Принципи іммобілізації при травмах хребта…….

230
7.3.

Травма органів грудної клітки……………………

233
7.3.1.

Клінічні ознаки пошкоджень органів грудної клітки……………………………………………….236
7.3.2.

Принципи надання медичної допомоги постраждалим з травмою грудної клітки………...


241
7.4.

Травма органів черевної порожнини……………..

241
7.4.1.

Клінічні ознаки пошкоджень органів черевної порожнини………………………………………….


241
7.4.2.

Принципи надання медичної допомоги постраждалим з травмою органів черевної порожнини………………………………………….246
7.5.

Травми опорно-рухового апарату………………...

248
7.5.1.

Класифікація травм опорно-рухового апарату…..

248
7.5.2.

Клінічні ознаки пошкоджень опорно-рухового апарату……………………………………………...


250
7.5.3.

Принципи надання медичної допомоги постраждалим з травмою опорно-рухового апарату……………………………………………...251
7.5.4.

Транспортна іммобілізація при травмах опорно-рухового апарату…………………………………..


254
7.5.5.

Принципи надання спеціалізованої медичної допомоги постраждалим з травматичним шоком.


259

Розділ 8.

Опіки………………………………………………..

260
8.1.

Класифікація опіків та їх характеристика………..

260
8.2.

Визначення площі опікової поверхні та глибини опіку………………………………………………...


263
8.3.

Опікова хвороба……………………………………

265
8.4.

Особливості клініки, та діагностики опікового шоку………………………………………………...


270
8.5.

Екстрена медична допомога постраждалим із опіками……………………………………………..


273

Тестові питання


………………………………………………………


278

Додатки

………………………………………………………

300

Література

………………………………………………………

316


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Скачать, 31.88kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru