Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Питания з Програми з курсу «Механіка», що виноситься на зм 1 вступ

Загрузка...
Поиск по сайту:


Дата25.03.2012
Размер86.8 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Закони збереження.
Спеціальна теорія відносності (ств).
Подобный материал:

Питания з Програми з курсу «Механіка»,

що виноситься на ЗМ_1
ВСТУП. Предмет фізики. Місце фізики серед інших природничих наук. Роль фізики в науково-техничному прогресі. Предмет і задачі механіки.

КІНЕМАТИКА. Предмет та явища досліджень кінематики. Матеріальна точка. Координатний та векторний способи опису руху. Радіус вектор. Системи координат. Операції з векторами. Траєкторія, шлях, переміщення. Вектор переміщення.

Швидкість. Середня швидкість. Миттєва швидкість. Прискорення. Середнє прискорення. Миттєве прискорення. Рівномірний прямолінійний рух. Рівноприскорений та рівноуповільнений прямолінійні рухи.

Рівномірний рух по колу. Елементарне кутове переміщення. Вектор кутового переміщення. Кутова швидкість. Кутове прискорення. Довільний криволінійний рух. Кривизна траєкторії. Радіус та центр кривизни. Нормальна та тангенціальна складові прискорення.

ДИНАМІКА. Предмет та явища досліджень динаміки. Закони Ньютона. Перший закон. Інерціальні системи відліку. Другий закон. Сила. Маса. Третій закон. Рівність дії та протидії. Взаємозвязок законів Ньютона.


Динаміка руху матеріальної точки по колу. Момент сили. Момент імпульсу. Рівняння моментів.

СТАТИКА. Умови рівноваги. Плече сили.

^ ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ. Зміст і значення законів збереження. Рівняння руху і закони збереження. Закон збереження імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу.

Робота. Елементарна робота. Кінетична енергія. Потенціальні поля. Робота в потенціальному полі. Потенціальна енергія. Зв’язок сили і потенціальної енергії. Потенціальна яма та потенціальний бар’єр. Закон збереження енергії в класичній механіці.

Системи матеріальних точок. Центр мас. Імпульс та момент імпульсу системи. Енергія системи матеріальних точок. Кінетична енергія. Потенціальна зовнішня та власна енергії. Робота зовнішніх та внутрішніх сил. Закони збереження в системі матеріальних точок.

Зіткнення. Удар. Закони збереження при зіткненнях. Пружні зіткнення. Центральний удар. Загальний розгляд пружних зіткнень методом векторних діаграм. Непружні зіткнення.

Рух тіл змінної маси. Реактивний рух. Рівняння Мещерського. Формули Ціолковського.

^ СПЕЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ (СТВ). Механічний принцип відносності. Перетворення Галілея. Інваріанти перетворень.

Передумови виникнення СТВ. Вимірювання швидкості світла. Досліди Ремера. Корпускулярна та хвилева теорії світла. Проблема ефіру. Досліди Майкельсона. Криза класичної фізики.

Постулати СТВ. Перетворення Лоренца. Наслідки перетворень Лоренца. Сповільнення часу. Власний час. Відносність одночасності і причинність. Гранична швидкість передачі інформації. Скорочення довжини. 4-мірний простір-час. Графічне представлення рухомих систем. Калібровочні криві. Простір і час в класичній і релятивістській механіці. Додавання швидкостей. Перетворення прискорень.

Перехід від динаміки Ньютона до релятивістської динаміки. Залежність маси від швидкості, як наслідок виконання закону збереження імпульсу. Релятивістське рівняння руху. Релятивістські імпульс та енергія. 4-вектор імпульса-енергії. Перетворення імпульса-енергії. Закон збереження імпульса-енергії та його наслідки (сповільнення нейтронів, поглинання та випромінювання фотонів, Комптон-ефект).

Інваріанти СТВ. Просторово-часовий інтервал. Інваріантний зв’язок імпульса-енергії. Релятивістська динаміка на базі інваріантів СТВ. Вихідні рівняння. Маса – інваріант. Імпульс та енергія. Залежність напряму сили від швидкості.

Взаємозв’язок маси і енергії.

Література


1. Матвєєв О.Н. Механіка і теорія відносності, К.,1993.

2. Сивухин Д.В. Общий курс физики, т.1, М. , 1989.

3. Савельев И.В. Курс общей физики , т. 1, М., 1987.

4. Стрелков С.П. Механика, М., 1975.

5. Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике, т.1,2, М., 1966.

6. Борн М., Эйнштейновская теория относительности, М., 1982.

Скачать, 237.44kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru