Загрузка...
Категории:

Загрузка...

М. Ужгород перелік відомостей навчального кабінету з фізики

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница13/13
Дата09.03.2012
Размер0.81 Mb.
ТипДокументы
ТАБЛИЦІ-ПЛАКАТИ з фізики
КАРТОТЕКА ПРАКТИЧНИХ РОБІТ (7-11 класів)
Документи 3 охорони праці та техніки безпеки в кабінеті фізики
Техніка безпеки під час екскурсій на уроках фізики
ЖУРНАЛ реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів
Підпис особи, яку інструк­тували
Порядок проведення інструктажів для учнів
2. Первинний інструктаж
3. Позаплановий інструктаж
4. Цільовий інструктаж з питань
5. Первинний, позаплановий, цільовий інструктажі
6. Відмітка про проведення первинно­го та позапланового інструктажів робиться в журналі реєстрації інструктажів
Перспективний план роботи кабінету фізики на 2008/2013 н.р.
Подобный материал:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
^

ТАБЛИЦІ-ПЛАКАТИ з фізики

 1. Електричне поле

  1. Взаємодія заряджених провідників

  2. Електростатична індукція

  3. Диполь в однорідному електричному полі

  4. Атом неполярного діелектрика в електричному полі

  5. Сегнетоелектрики. Електрети

 2. Коло електричного струму. Електричний струм у металах

  1. Коло електричного струму

  2. Потенціальна діаграма електричного поля

  3. Електронна провідність металів

  4. Експериментальне доведення електронної провідності металів

  5. Визначення заряду електроскопа

 3. Електричний струм у напівпровідниках

  1. Напівпровідник з власною провідністю

  2. Напівпровідник з домішковою провідністю n-типу

  3. Напівпровідник з домішковою провідністю p-типу

  4. Діркова провідність напівпровідників

  5. Утворення р-n переходу

  6. Властивості р-n переходу

  7. Напівпровідникові діоди

  8. ВАХ напівпровідникового діода

  9. Біполярний транзистор

 4. Електричний струм у вакуумі

  1. Існування електричного струму у вакуумі

  2. Термоелектронна емісія

  3. Електронно-променева трубка

  4. Фотоелектронний помножувач

 5. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів

  1. Взаємодія іонів Na і Cl у молекулах NaCl

  2. Сольватна оболонка іона

  3. Іонна провідність електролітів

  4. Електроліз водного розчину сірчаної кислоти

  5. Електрохімічне очищення металу

 6. Електричний струм у газах

  1. Іонізація атому іону

  2. ВАХ газового розряду

  3. Неонова лампа

  4. Плазмове різання металу

  5. Електрофільтр з коронуючим електродом

  6. Плазмотрон

 7. Електричні вимірювання

  1. Вимірювання ЕРС джерела струму

  2. Вимірювання заряду конденсатора

  3. Схема вмикання лічильника

  4. Схема вмикання ватметра

  5. Місток для вимірювання опорів

  6. Схема омметра

 8. Магнітне поле струмів

  1. Утворення магнітного поля рухомими зарядами

  2. Магнітне поле пучка електронів

  3. Магнітне поле пучка зарядів, що проходять через різні середовища

  4. Магнітне поле пучка зарядів, що проходять через різні середовища

  5. Напрям вектора індукції магнітного поля

  6. Обчислення величини магнітного поля

  7. Рух зарядженої частинки у магнітній пастці

 9. Магнітна взаємодія

  1. Взаємодія паралельних лінійних струмів

  2. Сила Лоренца

  3. Магнітні радіаційні пояси Землі

  4. Феромагнітний ватметр

  5. Двигун постійного струму

  6. Будова циклотрона

  7. Камера циклотрона

 10. Магнітні властивості речовини

  1. Магнітні моменти атомів. Спін

  2. Феромагнетики

  3. Індукція магнітного поля

  4. Магнітна проникність речовини

  5. Процес намагнічування феромагнетика

 11. Електромагнітна індукція

  1. Виникнення індукційного струму

  2. Індукційна котушка

  3. Виникнення індукційного струму

  4. Виникнення вихрового електричного поля

  5. Будова бетатрона

  6. Індукційний заспокоювач коливань в електровимірювальних приладах

  7. Використання вихрових струмів

 12. Електричні коливання

  1. – 12.5. Графіки процесів у контурі через кожну чверть періоду

  1. Основні характеристики електромагнітних коливань

  2. Енергія коливального контуру

  3. Затухаючі коливання у контурі

 1. Додавання гармонічних коливань

  1. Додавання гармонічних коливань

  2. Додавання гармонічних коливань

  3. Векторне додавання гармонічних коливань

  4. Додавання коливань з різними періодами

  5. Додавання взаємо перпендикулярних коливань

  6. Визначення швидкості звуку в повітрі

 1. Явище резонансу

  1. Залежність вимушених коливань від частоти

  2. Резонанс напруг у колі змінного струму

  3. Резонансні криві

  4. Векторна діаграма резонансу напруг

  5. Вібраційний частотомір

 2. Змінний струм

  1. Умови одержання змінного струму

  2. Умови одержання змінного струму

  3. Умови одержання змінного струму

  4. Будова генератора змінного струму

 3. Електричні кола змінного струму

  1. Коло з активним опором

  2. Коло з активним опором

  3. Коло з ємністю

  4. Коло з активним опором, ємністю та індуктивністю

  5. Коло з активним опором, ємністю та індуктивністю

  6. Діаграма потужності

  7. Загальний випадок кола змінного струму

 4. Електромагнітні хвилі

  1. Процес випромінювання електромагнітних хвиль антенного передавача

  2. Процес випромінювання електромагнітних хвиль антенного передавача

  3. Процес випромінювання електромагнітних хвиль антенного передавача

  4. Антени для випромінювання

 5. Принцип радіозв’язку

  1. Схема радіоприймача О.С.Попова

  2. Схема радіопередавача

  3. Генератор на транзисторі

  4. Амплітудна модуляція

  5. Демодуляція – детектування

  6. Блок-схема радіопередавача і радіоприймача

  7. Процес радіо приймання

  8. Підсилювальна дія електронної лампи

  9. Радіоприймач на транзисторі

 6. Поняття про телебачення

  1. Схема дії, будови кінескопа

  2. Блок-схема телевізійного передавача

  3. Струм кадрової розгортки

  4. Блок-схема телевізора

  5. Розподіл сигналу вздовж одного рядка

 7. Світлові хвилі

  1. Інтерференція хвиль на поверхні води

  2. Утворення інтерференційної картини

  3. Показник заломлення скла

  4. Дифракція від обох щілин

  5. Розподіл освітленості на екрані при інтерференції

  6. Пояснення райдуги дисперсією світла

  7. Неперервний та лінійчатий спектри. Випускання і поглинання

  8. Дифракція рентгенівського випромінювання

  9. Розподіл енергії випромінювання абсолютно чорного тіла

  10. Шкала електромагнітних випромінювань^

КАРТОТЕКА ПРАКТИЧНИХ РОБІТ (7-11 класів)


7-9 клас

Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту.

По 12 варіантівРівно змінний рух.Рух тіла під дією сил пружності.Рух тіла під дією сили тертя.Рух по колу під дією декількох сил.Паралельне з’єднання провідників.Постійний струмГідравлічний пресВизначення питомої теплоємності металу. Зміна внутрішньої енергії при теплопередачіМанометриМензурки. ТеплотаТиск в рідинахЗаломлення світлаВідбивання світлаГрафік плавлення і тверднення.10 клас
Тиск повітря і пару.


Вимірювання тиску газу манометрами.


Графіки ізотерми і адіабати газу.


Перевірка рівняння газового стану для азоту.


Визначення питомої теплоємності металу.


Гідравлічний прес. Механічна напруга.


Взаємодія зарядів в електричному полі.


Визначення ємності конденсатора та його інших параметрів.


Постійний струм.


Паралельне з’єднання провідників.


Теплова і хімічна дія струму.


Електронно променева трубка.


Рух зарядженої частинки, протона, в магнітному полі.


11 клас
Коливальний рух маятника.


Графік напруги змінного струму.


Робота і потужність змінного струму.


Хвильовий рух.


Графіки анодно-сіткових характеристик тріодів.


Відбивання світла ( плоске і сферичне дзеркало)


Заломлення світла (плоско-паралельна пластинка, призма, лінза)


Інтерференція і дифракція світла.


Спектроскоп.


Треки в камері Вільсона.


Тиск в рідинах.


Теплообмін, ККД. Рух системи тіл з прискоренням.

^

ДОКУМЕНТИ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ В КАБІНЕТІ ФІЗИКИ


• Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті фізики *

• Інструкція щодо техніки безпеки в кабінеті фізики *

• Порядок проведення інструк­тажів школярів *

• Інструкція щодо охорони праці для кабінетів фізики *

• Журнал реєстрації інструктажів *

• Техніка безпеки для учнів у кабі­неті фізики **

• Техніка електробезпеки в кабінеті фізики **

• Техніка безпеки при роботі з електронагрівальними приладами в кабінеті фізики **

Техніка безпеки при роботі зі скляним посудом у кабінеті фізи­ки**

^ Техніка безпеки під час екскурсій на уроках фізики **

* — папка з документами

** — стенд у кабінеті


Додаток 10

До пункту 4.3.6

Типового положення про навчання

з питань охорони праці
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 м.Ужгорода

^ ЖУРНАЛ

реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів

Кабінет фізики

Розпочато ________

Закінчено____________
п/п

Дата проведення інструктажу

Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка інструктується

Клас

Вид інструктажу, його зміст, номер, найменування інструкції


Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка проводила інструктаж


Підпис особи, яка проводила інструктаж


^ Підпис особи, яку інструк­тували

^

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖІВ ДЛЯ УЧНІВ


1. Вступний інструктаж проводиться на початку занять. Інструктаж проводить працівник служби охо­рони праці, а за відсутності тако­го — особа, на яку наказом керів­ника покладено ці обов'язки.

Програма вступного інструктажу роз­робляється службою охорони праці закладу або призначеною керівником особою. Програма та тривалість вступ­ного інструктажу затверджується ке­рівником закладу освіти. Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу наведений у відповідній літературі.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі ре­єстрації вступного інструктажу, який зберігається в службі охорони праці або в працівника, що відповідає за проведення вступного інструктажу.


^ 2. Первинний інструктаж проводить­ся з групою учнів. Тематика інструктажу та порядок його про­ведення визначаються відповід­ними положеннями Міністерства освіти і науки України.


^ 3. Позаплановий інструктаж прово­диться при виявленні порушень вимог безпеки учнями під час навчально-виховного процесу, у випадку зміни умов виконання навчальних завдань, лаборатор­них робіт, інших видів завдань, передбачених навчальними пла­нами.


^ 4. Цільовий інструктаж з питань охо­рони праці проводять з групою учнів. Обсяг і зміст інструктажу визначається залежно від виду ма­сових заходів. Облік проведення цільових інструктажів здійсню­ється відповідно до чинних поло­жень Міністерства освіти і науки України в журналах обліку теоре­тичного й виробничого навчання.


^ 5. Первинний, позаплановий, цільовий інструктажі проводять відповідні вчителі, керівники гуртків, заві­дувачі кабінетів (лабораторій) тощо за відповідними інструкці­ями та програмами.


^ 6. Відмітка про проведення первинно­го та позапланового інструктажів робиться в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці (додаток 10). Учні розпису­ються в журналі реєстрації інст­руктажів під час трудової й про­фесійної підготовки, починаючи з 9-го класу.

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор ________ м.Ужгорода


__________________ ________

"____"_______________2008р.
^

Перспективний план роботи кабінету фізики

на 2008/2013 н.р.

 1. Створення розробок контрольних робіт з тем в 7-11 класах

 2. Оновлення дидактичного матеріалу

 3. Створення папок з розробками уроків, опорними конспектами

 4. Оновлення інструкцій з практичних робіт

 5. Створення тематичного календаря

 6. Оновлення стендів

 7. Здійснення міжпредметних зв’язків

 8. Ефективне використання традиційних і сучасних засобів навчання на уроках та в позаурочній роботі

 9. Проведення позакласних та факультативних занять

 10. Проведення консультацій для моладих вчителів та учнів

 11. Організація самостійної роботи учнів

 12. Поповнення кабінету навчальною літературою, засобами навчання та обладнання

 13. Проведення конкурсів,організація виставок учнівських розробокЗав.кабінетом _____________ _____________
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Скачать, 195.42kb.
Поиск по сайту:

Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru