Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Истики, робочої програми навчальної дисципліни "Історія української культури" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво" за напрямами 6

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница1/6
Дата28.03.2012
Размер0.86 Mb.
ТипДокументы
Содержание
Мета та завдання дисципліни "історія української культури"
1. Загальні методичні вказівки до виконання
Варіант контрольної роботи
Вид роботи
Разом правильно виконана контрольна робота
Вид роботи
Разом правильно виконана контрольна робота
2. Заліковий модуль і
ТЕМА 1 Культура праслов’ян ТЕМА 2 Культура Київської Русі
Завдання до контрольної роботи
Встановіть відповідність між ім’ям видатного українського діяча і його родом діяльності
3. Встановіть відповідність між ім’ям видатного українського діяча і його родом діяльності
3. Встановіть відповідність між ім’ям видатного українського діяча і його родом діяльності
3. Встановіть відповідність між ім’ям видатного українського діяча і його родом діяльності
3. Встановіть відповідність між ім’ям видатного українського діяча і його родом діяльності
3. Встановіть відповідність між ім’ям видатного українського діяча і його родом діяльності
3. Заліковий модуль іі
Завдання для контрольної роботи
3. Встановіть відповідність між ім’ям видатного українського діяча і його родом діяльності
1. Дати письмові відповіді на наступні запитання
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4   5   6


Приватний вищий навчальний заклад

Харківський інститут економіки ринкових

відносин та менеджменту

(ХІНЕМ)


ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ


Завдання та методичні вказівки

до виконання контрольної роботи

Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра

галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво"

за напрямами 6.030504 "Економіка підприємства"

6.030507 "Маркетинг"

6.030509 "Облік і аудит"

галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування"

за напрямом 6.030601 "Менеджмент"


Харків

Розповсюдження та тиражування без офіційного

дозволу ХІНЕМ заборонено!


ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Історія української культури" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямами 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030507 "Маркетинг", 6.030509 "Облік і аудит" та галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" за напрямом 6.030601 "Менеджмент".

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО кафедрою гуманітарних та соціально-економічних дисциплін протоколом № від

 2. УКЛАДАЧ: Грень Л.М., доц. кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

 3. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК: Лимар Я.О., доцент, зав. кафедрою гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.- Харків: ХІНЕМ. - 2010. - 50 с.


ЗМІСТ


Вступ

4

1

Загальні методичні вказівки до виконання контрольної роботи

4

2

Заліковий модуль І.

5
Завдання до контрольної роботи

6

3

Заліковий модуль ІІ.

29
Завдання до контрольної роботи

30

4

Інформаційно-методичне забезпечення

50
ВСТУП

Національна культура – це осмислення місця нації у загальному процесу розвитку людства, а для українського народу – історичне відкриття, яке утверджує його як самодостатню структуру у співдружності етнічних спільностей і визначає належне місце, роль і значення в історичному контексті на діалектичних засадах.

Демократизація суспільства, його трансформація гостро поставили проблему вивчення та осягнення своєї історичної спадщини, в якій культурні набутки посідають чільне місце.

Сьогодні питання розвитку культури не тільки культурологічне, а й політичне, адже це один із вагомих чинників утвердження державності й відповідно визнання світовою спільнотою України.

Сучасна українська суспільна думка розглядає культуру як нагальну потребу і дієвий аспект самоусвідомлення і самоутвердження себе як народу, нації, що має глибокі історичні корені і зробила великий внесок у загальний розвиток історично-культурного процесу Європи.


^ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ "ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ"

Метою навчальної дисципліни "Історія української культури" є знайомство із сукупністю досягнень українського народу протягом його існування, підвищення у студентів моральних, духовних, етичних та естетичних цінностей, виховання художнього смаку тощо.

Завданням дисципліни є вивчення тенденцій та закономірностей розвитку надбань національної культури в контексті світової культури та загальнолюдських цінностей.

Предметом є широкий спектр людської діяльності, пов’язаної з духовною, матеріальною спадщиною та набутками сучасників.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Текст контрольної роботи повинен включати:

 1. Теоретичне питання, яке розглядається за наступною схемою:

 • вступ (обґрунтування актуальності теми роботи; зв'язок з сучасним культурним становищем в нашій країні; ступінь розробки теми роботи у літературі);

 • 2-3 розділи, що розкривають основний зміст досліджуваної теми;

 • висновки (головні висновки з аналізу, проведеного в роботі);

 • перелік літератури.

 1. Відповіді на тести:

 • в тестах треба із запропонованих відповідей вибрати одну вірну й написати її.

 1. Розв'язання завдання на встановлення відповідності

 • до кожного рядка, позначеного цифрою, добрати відповідник, позначений буквою, і вписати у таблицю.

За формою переказу матеріалу необхідно керуватися методичними вказівками у написанні контрольних робіт для студентів заочної форми навчання.

Контрольна робота повинна бути оформлена відповідно до вимог стандарту інституту "Система організації навчального процесу. Текстова і графічна документація", розробленого на підставі та у відповідності до вимог Державного стандарту України ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки, структура і правила оформлення", затвердженого методичною радою інституту, протокол № 3 від 20.11.2008 р.

Необхідно мати на увазі, що недотримання вимог до змісту та оформленню контрольної роботи веде до зниження оцінки.

Вибір теми контрольної роботи здійснюється за порядковим номером прізвища студента у списку групи за навчальним журналом.


^ Варіант контрольної роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Номер прізвища по журналу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45


Таблиця 1.1 - Практична бальна оцінка виконання студентом контрольної роботи із залікового модуля І

^ Вид роботи

Кількість балів з контрольної роботи

- правильна письмова відповідь на питання

- правильна відповідь на один тест

- правильна відповідь на встановлення відповідності

4

2

6

^ Разом правильно виконана контрольна робота

20


Таблиця 1.2 - Практична бальна оцінка виконання студентом контрольної роботи із залікового модуля ІІ

^ Вид роботи

Кількість балів з контрольної роботи

- правильна письмова відповідь на 1 питання

- правильна письмова відповідь на 2 питання

- правильна відповідь на один тест

- правильна відповідь на встановлення відповідності

4

4

2

6

^ Разом правильно виконана контрольна робота

20


Таким чином, бальна оцінка контрольної роботи може складати 40 балів (2 контрольні роботи по 20 балів).


^ 2. ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ І
  1   2   3   4   5   6

Скачать, 460.19kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru