Загрузка...
Категории:

Загрузка...

А. С. Макаренка самостійна робота методичні рекомендації

Загрузка...
Поиск по сайту:


страница1/3
Дата09.03.2012
Размер0.59 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
Содержание
Грисенко Л.П.
Головна мета даного посібника
Кабукі, театр маріонеток дзерурі.
Поцікавтесь, як розвивається тема кохання в епосі «Трістан та Ізольда» Г. Страсбурзького (ХІІІ ст.).
Слово о полку Ігоревім»
Методичні рекомендації
Методичні рекомендації
Методичні рекомендації
Дж. Локк, Дж. Толанд, Ж. Месьє, Ш.-Л. Монтеск’є, Д. Дідро, Ж.-Ж. Руссо
Е. Делакруа
Методичні рекомендації
Тарас Шевченко
О. С. Пушкіна
Рилєєва, О. І. Одоєвського, В. А. Жуковського
Методичні рекомендації
Г. Курбе те Ф. Мілле
Методичні рекомендації
Т. Шевченка
Ф. М. Достоєвського, І. С. Тургенєва, М. О. Некрасова, Л.М. Толстого.
Не помиліться!
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3


Кременчуцьке педагогічне училище ім. А.С. Макаренка


САМОСТІЙНА РОБОТА


Методичні рекомендації

з предмету українська та зарубіжна культура

відділення дошкільне(заочна форма)

термін вивчення предмету : з ___ по ___ семестр

складена у відповідності з програмою, затвердженою у

1990 році Міністерством освіти України із змінами,

затвердженими предметною (цикловою) комісією

викладачів російської філології


протокол № ____ від " ___" __________ 2004 року


Викладач ^ Грисенко Л.П.


Голова предметної (циклової) комісії _______


Кременчук 2008

Передмова


Навчальний посібник для самостійної роботи студентів заочної форми навчання дошкільного відділу підготовлений у відповідності до вимог діючої навчальної програми із української та зарубіжної культури та навчального плану, за яким значна частина навчального матеріалу (всього 44 години) виноситься на самостійне опрацювання.

^ Головна мета даного посібника – допомогти студентам заочного відділу прилучитися до культурної скарбниці людства, національної культури України, усвідомити моральну цінність пам'яток культури, дати їм необхідні орієнтири для самостійного розв'язання важливих проблем з урахуванням специфіки їхнього навчання.

Запропоновані методичні рекомендації вказують на основні напрямки діяльності студентів по з'ясуванню культурної еволюції людства та зокрема українського народу, її закономірностей та основних етапів. Вони допоможуть послідовно правильно засвоїти різнобічну інформацію з історії європейської та вітчизняної науки, писемності та літератури, архітектури та образотворчого мистецтва, музики, театру, народних традицій, звичаїв і обрядів, релігійних вірувань.

У методичному посібнику акцентується увага на з'ясуванні теоретичних питань, зокрема на виявленні зв'язків культури з економічними, політичними та іншими суспільними процесами на усвідомленні співвідношення загальнолюдських та національних культурних цінностей.

Специфіка викладання дисципліни «Українська та зарубіжна культура» (курс включає 54 години, з них лише 10 годин аудиторних, а весь інший час відводиться на самостійне опрацювання матеріалу) вимагає певного відбору матеріалу, винесеного на самостійне вивчення, тому в посібнику представлені методичні рекомендації до вивчення тем, які так чи інакше пересікаються із темами по історії, філософії, релігієзнавству тощо і складають певну суму знань гуманітарної освіти людини.

Методичні рекомендації допоможуть оволодіти знаннями, познайомитися з найвагомішими культурними здобутками від стародавніх часів до наших днів, з’ясувати деякі закономірності світового культурного процесу, основні етапи історичного шляху української культури, її загальнолюдське та світове значення.


Тема 1.

Давня та середньовічна японська культура.


Мета: познайомитися з давньою та середньовічною японською культурою, з’ясувати роль буддизму на становлення та розвиток цієї культури, встановити, які ідеї східної культури визначають її цінність.

План

 1. Релігійна культура Японії.

 2. Політико-юридична культура.

 3. Наука та освіта.

 4. Література та мистецтво.

Методичні рекомендації

Знайомлячись із давньою та середньовічною японською культурою, зверніть увагу, що на її формування вплинули декілька релігій, а саме: синтоїцизм (традиційна японська релігія), буддизм, що проник із Китаю, та християнство, запроваджене європейськими колонізаторами. Визначте, яка із цих релігій відіграла провідну роль у становлені японської культури.

Дайте свою оцінку діяльності лицарів-самураїв на чолі з вождем (сьогуном) у формуванні політико-юридичної культури: запровадження законодавства, встановлення імператорської влади тощо.

В ході ознайомлення з темою з’ясуйте цінність в людині освіченості в середньовічній Японії, яка асоціювалася як з релігійною (буддійською) освітою, так і з світською, більш демократичною.

Вивчаючи літературу Стародавньої Японії, зверніть увагу на розмаїття жанрів: складається самобутня японська лірика (танка, хоку), виникають прозаїчні жанри (літописи, міфи та перекази про богів та героїв, історичні легенди та оповідання, романи ренесансного типу).

Порівняйте китайську та японську середньовічну архітектуру і подумайте, чи можна виділити спільні тенденції у типах будівель храмів, монастирів, палаців. Підготуйте розповідь про найвидатніші храмові споруди Японії: храмовий ансамбль Хірузі з головною спорудою – золотим храмом (Кондо), храм Тодайзі з вісімнадцятиметровою статуєю Будди та перлину національної японської архітектури – золотий павільйон у Кіото.

Поспостерігайте, як ідеї буддизму – душевний спокій, безпристрасність та самоспоглядання втілюються в архітектурі та живопису, вкажіть також на своєрідність видів японського мистецтва: нецке – мініатюрні фігурки, яма то-йо – малюнки на ширмах, ікебана – мистецтво укладання букетів, що відтворює філософський образ життя, японські сади на маленькій площі – бонсаї – моделювання Всесвіту, сади каменів.


! Поцікавтесь проходженням буддійського обряду духовного

очищення «чайної церемонії» – тяго.


Дізнайтесь, як під культовим впливом формувався японський театр та навчіться розрізняти його форми: театр масок, уславлений ^ Кабукі, театр маріонеток дзерурі.

Запитання та завдання для самоперевірки

 1. Як буддизм вплинув на розвиток культури Японії?

 2. Які освітні досягнення становлять частину культурного доробку давньої та середньовічної Японії?

 3. Назвіть приклади високохудожніх досягнень культури давньої та середньовічної Японії.

Форма перевірки знань: перевірка словника, складеного до теми.

Література

 1. Абрамович С.Д. Чікарьова М.Ю. Світова та українська культура. – Львів., 2004, с. 178-185.

 2. Всемирная история: В 10-ти т. - Т.2. - М, 1957.

 3. Дмитриев Й.А. Краткая история искусств - 2-е изд. - М., 1989.

 4. Дмитриев И.А. Краткая история искусств - 3-є изд. - М., 1991.

 5. Любимов Ю. Искусство древнего мира. - М., 1983Тема 2.

Міфи Стародавньої Греції.

Розвиток драматургії в Греції.

Театр. Творчість Есхіла, Софокла, Еврипіда.


Мета: з’ясувати суть грецької міфології як систему своєрідного світогляду та одного із найважливіших елементів грецької культури; визначити роль театру класичного періоду Греції та найвидатніших представників класичної давньогрецької трагедії.

План

 1. Міфологія як найвидатніший елемент грецької культури.

 2. Виховна функція театру.

 3. Есхіл, Софокл та Еврипід – найвидатніші представники грецької трагедії.

Методичні рекомендації

Працюючи самостійно над темою, усвідомте, що давньогрецький епос безпосередньо пов’язаний з міфологією та поширеними релігійними уявленнями. Зверніть увагу на злиття циклів міфів, які з’явилися в різних частинах Греції, в систему своєрідного міфологічного світогляду. Перечитайте найбільш цікаві для вас легенди, складіть уявлення про ієрархію олімпійських богів, особливості їх зображення: наявність у богів людських рис. Вони радіють, сумують, сердяться, заздрять, ревнують; їх можна улестити, підкупити їх прихильність жертвою і т. д.

Зверніть увагу на причини виникнення класичного грецького театру, пов’язані з культом бога Діоніса, різножанровість давньогрецької драми, виховні та розважальні функції театру.

Відкрийте для себе та гідно оцініть драматичну спадщину античної Греції, яка не втратила своєї цінності до наших днів. Познайомитися із творчою спадщиною великих драматургів: «батька трагедії» афінянина Есхіла, автора близько 80 п’єс, його молодшого сучасника Софокла та родоначальника психологічної драми Еврипіда. Визначте основні теми творів драматургів та сучасні проблеми, які піднімаються в античних трагедіях.

! Поцікавтесь, хто грав ролі в давньогрецькому театрі, з

якою метою застосовувались маски та якими були

перші декорації.

Запитання та завдання для самоперевірки

 1. В чому заключаються особливості давньогрецького епосу?

 2. Які людські якості ви виявили у богів – героїв античних міфів (на основі прочитаних міфів)?

 3. Визначте закономірності розвитку класичного грецького театру.

 4. Охарактеризуйте творчість митців – представників давньогрецької трагедії.

Форма перевірки знань: відповіді на запитання переказ та аналіз міфів.


Література

1. Всемирная история: В 1-ти т. - Т.2. - М, 1957.

2. Дмитриев Й.А. Краткая история искусств - 2-е изд. - М., 1989.

3. Дмитриев И.А. Краткая история искусств - 3-є изд. - М., 1991.

4. Любимов Ю. Искусство древнего мира. - М., 1983

5. Підлісна Т.Н. Світ античної літератури.-X., 1990.

6. Художня культура світу. - К,: Вища шк., 2004.

7. Яртись А.В. Лекції з історії світової та вітчизняної культури. - Львів, 1994.

с. 112-116.

Тема 3.

Культура Середніх віків.

Романська та готична архітектури.


Мета: з’ясувати суть духовної культури Середньовіччя, її відмінності від культури Відродження, визначити роль християнства як філософсько-ідеологічної основи цієї культури, познайомити з найважливішими пам’ятками романської та готичної архітектури.

План

 1. Соціальні та світоглядні основи західноєвропейської середньовічної культури.

 2. Лицарська культура.

 3. Романська архітектура.

 4. Готичне мистецтво.

Методичні рекомендації

Розпочинаючи вивчення культури епохи Середньовіччя з’ясуйте перш за все культурно-історичне значення цієї епохи, адже саме в цей період зароджувалися нації, активізувалося культурне та історичне життя, формувалися літературні та національні мови, закладався фундамент сучасної цивілізації. Проаналізуйте епоху й зробіть висновок про роль феодальних відносин у формуванні середньовічної культури. Серед інших важливих факторів розвитку цієї культури виділіть зростання міст, ремесел та торгівлі, зміцнення християнської релігії та її суспільного інституту – церкви, утвердження аскетизму як офіційної ідеології католицизму. Познайомтеся з працями основних теоретиків Середньовіччя: Тертулліана, Климента Олександрійського, Августина Аврелія, Платона, Діонісія Аеропагіта.

Вивчаючи лицарську культуру зверніть увагу на її відмінність від церковної культури незважаючи на те , що ґрунтом цієї культури залишалося християнське вчення. З’ясуйте також, що означало для лицаря слідування куртуазному ідеалу.

Ознайомлення з романським стилем будівництва розпочніть із з’ясування причин його виникнення та розглядайте цей стиль як характерний для войовничої Європи того часу, визначте закономірності забудови романських храмів, монастирів, замків, які мали вигляд фортець. Переглянувши зразки архітектури романського стилю (ілюстрації із зображенням німецьких соборів, храми Пізи, Флоренції, замку Тауер у Лондоні, собору Сенкт-Петер у Ворсі церкви Нотр-Дам ля Гранд у Пуатьє, баптистерію у Пармі та ін.) складіть уявлення про цю архітектуру.

!Поцікавтесь історією Пізанської башні.

Протиставте романський та готичний стилі, визначте відмінності між ними, зверніть увагу на легкість та прозорість готичної архітектури, яка стала своєрідним синтезом мистецтва та уособленням церкви як мікрокосмосу. Проаналізуйте характер побудови готичних соборів, переглянувши ілюстрації найбільш відомих споруд: собору Парижської богоматері Нотр-Дам де Парі, собору у Реймсі, Шартрського собору, соборів у Даремі та Орвієто, Пражського собору та ін., та з’ясуйте їх релігійну та світську функції.

Запитання та завдання для самоперевірки

 1. Охарактеризуйте основні особливості середньовічної церковної та лицарської культури.

 2. Дайте порівняльну характеристику романського та готичного стилів у мистецтві.

 3. Познайомтесь на основі ілюстративного матеріалу з найвідомішими пам’ятками романського та готичного мистецтва.

Форма перевірки знань: питання з даної теми включені в залік.


Література

1. Гофф Ж.М. Цивилизация средневекового Запада. - М., 1992.

2. Геревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. -М., 1990.

3. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура / Современная версия. -М.гЗКСМО, 2004.

4. Книга для читання з історії середніх віків. - К., 1991.

5. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. - X., 1990.

6. Яртись А.В. Лекції з історії світової та вітчизняної культури. - Львів, 1994. – с.163-168.


Тема 4.

Освіта в часи Середньовіччя


Мета: познайомити з рівнем науки та освіти на Заході в середні віки, визначити її непересічне значення для розвитку цивілізації, для розв’язання конкретних і практичних завдань, що виникають у повсякденному житті людини.

План

 1. Наука на Заході в Середні віки.

 2. Роль університетів у розвитку освіти.

 3. Середньовічна філософія.

Методичні рекомендації

Вивчаючи самостійно тему, слід запам’ятати, що поштовхом до розвитку освіти в період Середньовіччя стало започаткування при дворі Карла Великого Академії, відкриття шкіл при монастирях, розвиток міської культури та поява світських шкіл, де вивчають «сім вільних мистецтв» (граматику, риторику, філософію, арифметику, геометрію, астрономію та музику). Усвідомте, що саме з появою університетів (у цей час були засновані славетні університети Заходу – Сорбонна, Оксфордський, і Кембріджський) західна цивілізація починає міцно укріплювати своє буття на фундаменті наукового знання й доброякісної освіти.

! З’ясуйте походження та значення слів бакалавр і магістр, які

виникли у Середньовіччя і є актуальними в наші дні.

Знайомство з середньовічною філософією надасть вам можливість прослідкувати її шлях від схоластики, механічного зазубрювання та сліпого прийняття на віру теологічних догматів до справжньої школи діалектичного мислення чіткого і тверезого розрізнення інтелектуальної моделі та реальних речей. Поцікавтесь суттю суперечки двох філософських шкіл – номіналістів та реалістів – щодо існування понять типу « доброчинність», «справедливість» тощо.

Запам’ятайте, що в цей час Р. Бекон вперше запропонував математичні методи та експерименти, передбачив винахід телескопа та мікроскопа; Ф. Джіойя вдосконалив компас, Віттелій описав явище веселки як результат заломлення сонячних променів, Леонардо Пізанський описав відкритий ним спосіб обчислення числа «пі» тощо.

Запитання та завдання для самоперевірки

 1. Що ви знаєте про освіту на Заході в середні віки?

 2. Як з’явилися перші університети?

 3. Які визначні наукові відкриття були здісненні в цей період?

Форма перевірки знань: перевірка тез до теми.


Література

1. Гофф Ж.М. Цивилизация средневекового Запада. - М., 1992.

2. Геревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. -М., 1990.

3. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура / Современная версия. -М.гЗКСМО, 2004.

4. Книга для читання з історії середніх віків. - К., 1991.

5. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. - X., 1990.

6. Яртись А.В. Лекції з історії світової та вітчизняної культури. - Львів, 1994. – с. 162-167.


Тема 5.

Світська та церковна література.


Мета: познайомити з різновидами середньовічної літератури та творчістю одного із найвідоміших її представників - Данте Аліг’єрі; розкрити традиції і новаторство літератури цього періоду, її тематику та національний характер.

План

 1. Богословські трактати, хроніки.

 2. Лицарська література.

 3. Народна література.

 4. Данте Аліг’єрі – справжній духовний велетень епохи.

Методичні рекомендації

Вивчаючи самостійно тему , запам’ятайте, що середньовічна література представлена богословськими трактатами та хроніками. Проте не слід думати, що ця література була лише сухим розумуванням. Характерно, що літературний психологізм започаткував ще Августин у своїй «Сповіді». В середні віки охоче читалися і житія.

Серед лицарської літератури з’ясуйте роль героїчного епосу, своєрідних поем про історичні події та подвиги рицарів: англійського епосу «Баовульф», «Пісні про Роланда», створеної у Франції, «Пісні про Нібелунгів», батьківщиною якої є Німеччина, та «Піні про Сіда», що народилася в Іспанії. Проте не забувайте, що лицарська література представлена ще і лицарськими романами. Найбільш відомий із них – цикл романів про короля Артура та його «лицарів круглого стола» (наприклад, «Цикл про лицаря Ланселота»), в яких читачів захоплювали їхні подвиги в ім’я справедливості і добра. Зверніть увагу також на розвиток в рамках лицарської культури індивідуальної лірики нового типу: менестрелі та трубадури у Франції, шпільмани та міннезінгери у Німеччині.

!^ Поцікавтесь, як розвивається тема кохання в епосі «Трістан та Ізольда» Г. Страсбурзького (ХІІІ ст.).

Познайомтесь з поезією вагантів, створеної для розваг, оспівування кохання та вина, часто за межею моральності та пристойності, та улюбленим жанром міської літератури фабліо (віршовані оповідання), які мали сатирико-гумористичний та моралістичний характер. Особливу увагу приділіть вивченню творчості італійця Данте Аліг’єрі, який, переступивши канони, синтезував все у власному художньому баченні світу. У поемі «Божественна комедія» Данте глибоко і оригінально тлумачить ідеї богословської літератури свого часу. Три частини твору – «Пекло», «Чистилище» та «Рай» - ілюструють католицьку концепцію, містять рафіновані теологічні ідеї. Данте пише живою італійською мовою, є справжнім народним поетом.


Запитання та завдання для самоперевірки

 1. Які функції виконувала церковна література?

 2. Прочитайте фрагменти середньовічного героїчного епосу, передайте його зміст.

 3. Проаналізуйте побудову та зміст «Божественної комедії» Данте.

Форма перевірки знань: відповіді на питання включені до заліку.


Література

1. Гофф Ж.М. Цивилизация средневекового Запада. - М., 1992.

2. Геревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. -М., 1990.

3. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура / Современная версия. -М.гЗКСМО, 2004.

4. Книга для читання з історії середніх віків. - К., 1991.

5. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. - X., 1990.

6. Яртись А.В. Лекції з історії світової та вітчизняної культури. - Львів, 1994. – с. 174-177.


Тема 6.

Література Київської Русі. Народна проза.

Церковна, перехідна та світська література


Мета: познайомити з найдавнішими пам’ятками літератури Київської Русі та з’ясувати їхню духовну цінність.

План

 1. Роль усної народної творчості у духовній культурі Київської Русі.

 2. Поява культової літератури.

 3. Найдавніші пам’ятки писемності.

 4. «Слово о полку Ігоревім» - перлина давньоруської літератури.

Методичні рекомендації

Під час самостійного вивчення теми ви повинні з’ясувати, яку роль відіграла усна народна творчість: билини, пісні, казки, загадки, легенди тощо у духовній культурі Київської Русі як твори, в яких закарбувалась народна пам’ять про події давнини. Необхідно також знати, що першим кроком на шляху створення давньоруської літератури було перенесення з Візантії культової літератури, до якої входили: богослужбові книги – Святе письмо, Тріоді, Мінеї, Требники; житія святих – агіографи, патерики – збірники коротких розповідей про ченців, аскетів; кормчі книги - пам’ятки церковного права, церковні статути; філософські книги «Шестидневу»; історичні хроніки; гомілетика – урочисті слова на церковні свята. Запам’ятайте, що першими руськими письменниками були богослужителі: київський митрополит Іларіон, митрополит Климент Смолятич, монах Нестор-літописець, єпископи Кирило Туровський та Лука Жидята, дяк Григорій, ігумен Печерського монастиря Феодосій та інші.

Визначте цінність найдавніших пам’яток писемності Київської Русі: «Ізборника Святослава», укладеного 1073 та1076 рр., «Слова про закон і благодать» митрополита Іларіона, найдавнішого історичного твору, написаного ченцем Києво-Печерського монастиря Нестором у 1113р., «Повісті временних літ», «Повчання Володимира Мономаха своїм дітям», «Слова Даниїла Заточника».

Розширьте свої знання про справжній шедевр давньоруської літератури «^ Слово о полку Ігоревім», створений невідомим автором 1187р. Дізнайтеся про джерело цього літературного шедевру, його основний пафос, який полягає в тому, що автор закликає до поміркованості та миру, хоча підносить і воїнську доблесть русичів.

Запитання та завдання для самоперевірки

 1. Які здобутки найдавнішої української книжності вам відомі?

 2. Охарактеризуйте найдавніших письменників Київської Русі.

 3. Охарактеризуйте шедевр київської літератури «Слово о полку Ігоревім».

Форма перевірки знань: відповіді на запитання, включені до заліку.


Література

1. Дорошенко Д. Нарис історії України: У 2 т. - Т.1. - К., 1992

2. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура / Современная версия. -М.:ЗКСМО,2004.

3. Історія Києва.-Т.1-К., 1982.

4. Сахаров А.М., Муравьев А.В. Очерки русской культури Х-ХУІІ вв. - М., 1962.

5. Українська культура: історія і сучасність. -Львів, 1994.

6. Яртись А.В. Лекції з історії світової та вітчизняної культури. - Львів, 1994. – с.279-285.


Тема 7.

Література епохи Відродження


Мета: знайомитися з творчістю літературних геніїв епохи Відродження, визначити тематику творів та особливості зображення людини епохи Ренесансу.

План

 1. Античні традиції у літературі Ренесансу.

 2. Франческо Петрарка – зачинатель літератури Ренесансу.

 3. Внесок Боккаччо у розвиток романної прози.

 4. Риси ренесанської свідомості в творчості Сервантеса та Шекспіра.

Методичні рекомендації

Вивчення теми розпочніть із усвідомлення відмінностей між літературою Середньовіччя, яка до цього часу була риторично-діловою, та літературою Ренесансу, яка повертається до найкращих традицій античності: уславлює земну людину, її кохання, тілесне буття тощо.

Розглядайте творчість зачинателя літератури Ренесансу Петрарки як спадкоємця Данте та античної культури, найперше творчості Цицерона. Детально познайомтесь із основним його італомовним твором – збіркою «Канцоньєре» («Книгою пісень»). Значну частину її становлять вірші про кохання до Лаури де Саді, яке поет проніс через усе своє життя, а також вірші на політичні та клерикальні теми. У сонетах Петрарка оспівує кохання, а в трактатах розмірковує про владу розуму й традиції.

Ви повинні знати, що поряд із лірикою та епосом, у надрах самого життя, зароджується романна проза. До неї належить відомий твір Боккаччо «Декамерон»: це низка коротких оповідань-новел, життєрадісних й часто малопристойних історій, що їх переказують один одному десять юнаків і дівчат, які, Зачинившись у моторошну годину чуми у віллі за містом, намагаються зберегти бадьорість духу й життєлюбство. Водночас ця книга – справжня енциклопедія життя Італії часів Ренесансу; людину тут змальовано без будь-якої ідеалізації.

Знайомство з темою має завершити творчість Сервантеса; символом величності та загибелі ренесанської епохи є Дон Кіхот – безсмертний образ, створений знаменитим іспанцем. З’ясуйте, які якості виражають сутність цього образу. Останній із представників Пізнього Відродження, англійський поет і драматург Уїльям Шекспір, як і Сервантес був упевнений у неможливості існування ренесансного індивідуалізму у нових історичних умовах. Зверніть увагу, як глибоко він усвідомлював кризу ренесанських ідеалів, про що свідчать, зокрема, його трагедії «Юлій Цезар», «Коріолан». Герої титанічного характеру, зображені Шекспіром в трагедіях «Гамлет», «Отело», «Макбет». Ви повинні помітити, що Ренесанс у кожній трагедії Шекспіра виявляє своє самозаперечення.

Запитання і завдання для самоперевірки

 1. Прослідкуйте, які зміни переживає література Ренесансу.

 2. Назвіть провідних митців літератури, що діяли в період Відродження, коротко схарактеризуйте їхню творчість.

 3. Чому з іменами Сервантеса та Шекспіра пов’язують кризу ренесанської культури?

Форма перевірки знань: перевірка рефератів по темі.


Література

1. Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. - М., 1976.

2. Дорошенко Д. Нарис історії Ураїни: У 2 т. - Т.1. - К., 1992

3. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура / Современная версия. -М.:ЗКСМО,2004.

4. Краткая история искусств. - М., 1991.

5. Культура зпохи Возрождения. -Л., 1986.

6. Сахаров А.М., Муравьев А.В. Очерки русской культури Х-ХVІІ вв. - М., 1962.

7. Українська культура: історія і сучасність. - Львів, 1994.

8. Художня культура світу.-К.: Вища шк., 2001.

9.Абрамович С.Д., Чікарьова М. Ю. Світова та українська культура. – Львів: Світ, 2004. – с.197-206.


Тема 8.

Звичаї та обряди українського народу


Мета: познайомити з найважливішими у житті народу звичаями та обрядами, що існували в ХIV – першій половині XVII століття та регулювали поведінку людей у сімейному та громадському житті.

План

 1. Обряди, пов’язані з одруженням, народженням дитини та похоронами.

 2. Аграрно-календарні обряди.

^ Методичні рекомендації

Ознайомлення зі звичаями і обрядами слід розпочати із усвідомлення того, що вони своїм корінням сягають доби родоплемінних відносин. Запам’ятайте найбільш важливі із них: обряди, пов’язані з одруженням (викрадення та викуп нареченої, оглядини, сватання та весілля, розплітання коси нареченої, покривання хусткою, розподіл короваю); обряд народження, який супроводжувався спочатку рядом магічних дій, а з утвердженням християнства запроваджується церковний обряд хрещення дитини; обряди поминання, які були найбільш християнізовані, запровадженні обов’язкові поминання.

Необхідно знати також аграрно-календарні обряди, в яких перепліталися знання про природу з магічними діями, які мали принести людини достаток і благополуччя. Напевно, ви знайомі з найбільшими святами, які припадали на зиму (святки, Різдво, Новий рік, Вшанування бога Коляди), весну (Великодень, Трійця), літо (Івана Купала) та обрядами, які супроводжували дані свята, бо всі вони збереглися до наших днів.

Запитання та завдання для самоперевірки

 1. Порівняйте обряди, пов’язані з одруженням та народженням дитини в язичницькій та християнській культурі.

 2. Які свята супроводжували життя людини?

 3. Які обряди при цьому виконувалися?

Форма перевірки знань: розповідь про одне з календарних свят.

Література

 1. Дорошенко Д. Нарис історії Ураїни: У 2 т. - Т.1. - К., 1992.

 2. Краткая история искусств. - М., 1991.

 3. Сахаров А.М., Муравьев А.В. Очерки русской культури Х-ХVІІ вв. - М., 1962.

 4. Українська культура: історія і сучасність. - Львів, 1994.

 5. Художня культура світу.-К.: Вища шк., 2001.

6. Яртись А.В. Лекції з історії світової та вітчизняної культури. - Львів, 1994. - с. 296-299.


Тема 9.

Полемічна література

Літописання


  1   2   3

Скачать, 504.77kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru