Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Самостійна робота для студентів з курсу «Фінанси підприємств»

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 31.82 Kb.
Дата09.03.2012
Размер31.82 Kb.
ТипРеферат
Подобный материал:

Самостійна робота для студентів з курсу «Фінанси підприємств»

За результатами самостійної роботи студент зобов’язаний представити реферат, в якому повно викладено питання для самостійної роботи по одній із тем курсу. Реферат має бути оформлений належним чином, містити вступ, основний текст з посиланням на літературу, практичні приклади по темі дослідження, власні висновки студента, список використаних джерел. Теми не повинні повторюватися.


 1. Фінанси підприємств: сутність, функції, принципи.

 2. Фінанси підприємств – важлива ланка фінансової системи країни.

 3. Фінансові особливості підприємств різних організаційно- правових форм.

 4. Фінанси акціонерних товариств.

 5. Фінанси державних і муніципальних підприємств.

 6. Особливості фінансів малих підприємств.

 7. Фінанси підприємств з обмеженою та повною відповідальністю.

 8. Фінанси некомерційних організацій.

 9. Особливості фінансів фінансово-промислових груп.

 10. Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування.

 11. Оборотні кошти підприємства: склад, структура, джерела формування.

 12. Ефективність використання оборотного капіталу підприємства.

 13. Методи обгрунтування потреби в обігових коштах підприємства.

 14. Організація і форми грошових розрахунків підприємства.

 15. Склад, планування і контроль грошових надходжень підприємства від фінансово-інвестиційної діяльності.

 16. Склад, планування і контроль грошових надходжень підприємства від операційної діяльності.

 17. Порядок формування прибутку підприємств.

 18. Розподіл і використання прибутку підприємств.

 19. Сутність та планування валового прибутку підприємств.

 20. Сутність та методи обчислення рентабельності підприємств.

 21. Методи оцінки та переоцінки основних засобів, їх вплив на результати фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання.

 22. Амортизаційна політика підприємства та її вплив на формування фінансових ресурсів.

 23. Фінансове забезпечення відтворення необоротних активів підприємства.

 24. Основний капітал підприємства: джерела його формування та ефективність використання.

 25. Податки в системі фінансових відносин підприємства.

 26. Функції, елементи та класифікація податків, що сплачують суб’єкти підприємницької діяльності в Україні.

 27. Спрощені системи оподаткування.

 28. Вплив системи оподаткування на фінансово-господарську діяльність підприємств.

 29. Планування потреби підприємства в банківському кредитуванні.

 30. Банківське кредитування підприємств.

 31. Небанківське кредитування підприємств.

 32. Фінансова стратегія і фінансова політика підприємства.

 33. Фінансове планування на підприємстві: зміст, завдання та методи.

 34. Оперативне фінансове планування на підприємстві.

 35. Бізнес-планування в системі фінансового планування на підприємстві.

 36. Система перспективного і поточного фінансового планування на підприємстві.

 37. Фінансові аспекти інвестиційної діяльності підприємств.

 38. Державне регулювання фінансів підприємств.

 39. Симптоми і фактори виникнення фінансової кризи на підприємстві.

 40. Методи прогнозування банкрутства підприємств.

 41. Фінансові аспекти банкрутства підприємств.

 42. Економічна сутність та порядок проведення санації підприємств.

 43. Сутність та завдання оцінки фінансового стану підприємств.

 44. Капітальні вкладення: сутність, структура та джерела фінансування.

 45. Лізингові операції в системі грошово-економічних відносин підприємств.

 46. Роль підприємницької діяльності в розвитку фінансів підприємств.

 47. Акредитивна форма розрахунків та її роль в міжнародній торгівлі.

 48. Вексельний обіг в Україні: проблеми та шляхи їх роз’язання.

 49. Факторингові операції в Україні та перспективи їх розвитку.

 50. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів.

 51. Оцінка і аналіз виробничого потенціалу підприємства.

 52. Бізнес-план, його зміст і призначення в діяльності підприємства.

Скачать, 167.54kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru