Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Тема. Числівник як частина мови. Роль прислівника у мовленні

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 131.04 Kb.
Дата28.03.2012
Размер131.04 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Прочитай речення
Львів – це великий культурний та історичний центр Західної України.
Прочитайте вірш виразно.
Дроби. Повторення вивченого про частини. Порівняння
Чередование звуков в корне слова.
Слоны умны
Прочитай слова
Варка, варенье, варить, варёный, повар.
Выучи правило.
Выполнение упражнений
Дождик, дожди, дождливый.
Подбери к данным словам проверочные, запиши их и выдели корень .
Речевая разминка.
Прочитай рассказ в правильной последовательности.
Прочитай рассказ вслух и перескажи его по плану .
Знайдіть на глобусі гори України.
Прочитай матеріал - стор. 130 – 131
Розгляньте малюнок на стор. 131
А що ж таке вчинок?
Чесність - одне з головних правил. Ми всі повинні бути чесними і тоді наше життя буде кращим.
...
Полное содержание
Подобный материал:

 1. - В клас


Українська мова


Тема. Числівник як частина мови. Роль прислівника у мовленні.

Форми родового відмінка числівника.

Числівник означає кількість предметів або їх порядок при лічбі. Відповідає на питання скільки? який? котрий? (Один, перший, сотий.)

Форми родового відмінка числівника - п’ятдесят – п’ятдесяти , шістдесят – шістдесяти , сімдесят – сімдесяти , вісімдесят - вісімдесяти. • Стор. 14 – вправа 21


Прочитати правило на стор.14.


 • Стор. 15 - вправа 22
 • Складіть словосполучення ( числівник та іменник ).

 1. ________________________

60 _________________________

70 _________________________

80 _________________________


- Запиши слова : 16, фу…боліст, 600, 50, 604, ю…ати, 500, то…а, 70и.


- Стор. 17. вправа 25


- Стор. 18. вправа 27


Дай відповіді на запитання.

 • Наведіть приклади числівників.

 • На які питання відповідають числівники?

 • Що означають числівники?Тема. Займенник як частина мови.


Займенник - це частина мови, яка вказує на предмети, їх ознаки, кількість, але не називає їх. ( Він, вона, воно, вони, я, ти, ми, ви.)


 • Прочитайте правило на стор. 19.
 • Стор. 20 – вправа 29 - Прочитайте казку про сім’ю займенників.
 • Стор. 20 – вправа 30
 • Стор. 21 – вправа 33


Дай відповіді на запитання.

 • Що таке займенник?

 • На які питання відповідають займенники?

 • Наведіть приклади займенників.Читання


Тема. З історії міста Львова. М. Хоросницька « Звідки в міста назва

Львів ». – ( Стор. 26 – 27. )


Пригадайте історію походження двох славних міст нашої України – Києва і Львова.

^ Прочитай речення :


/ М \ /У\ /Р\ /Ї\ /Ц

И / \К/ \А/ \Н/ \І/


 • Україна – славна й чудова земля з широкими ріками, зеленими лісами, чудовими нивами. Є в ній гори – Карпатські та Кримські. Чорне та Азовське моря грають своїми лагідними хвилями. Тече по Україні найбільша річка - Дніпро. А над Дніпром височіє гордий Київ.

 • ^ Львів – це великий культурний та історичний центр Західної України.


Прочитайте слова та спробуйте дати їм тлумачення –


вік днина княжа

перекотило дзвеніла Галицький


Прочитайте вірш мовчки - стор. 26 - 27

 • Що ви дізналися про місто Львів?


Прочитайте вірш вголос .

 • Хто розмовляє у вірші?

 • Хто такий Данило Галицький?

 • Чому він сумував?

 • На чию честь назвав князь місто?

 • Чого бажав він синові?


Пригадайте, як читаються речення залежно від знаків, що у них зустрічаються (. , ? ! - : ).

Яким повинен бути темп читання? Від чого він залежить?

На які слова слід поставити логічні наголоси?


^ Прочитайте вірш виразно.


Дайте відповіді на запитання - стор. 27


Розгляньте малюнок на стор. 27. - станьте дослідником.


Математика


Тема. ^ Дроби. Повторення вивченого про частини. Порівняння

частин. Задачі на знаходження частин числа і числа за

його частиною.


Порівняй частини за малюнками.
 • Яка з цих частин найбільша? Найменша?

 • Запиши всі частини від найбільшої до найменшої.
 • Числа виду 1 2 3 5

-- , -- , -- , -- -- називають дробовими числами.

2 3 4 6

5 - це чисельник дробу ( показує , скільки взято рівних частин цілого ).

Число -- - це дріб.

 1. - це знаменник дробу ( показує , на скільки рівних частин поділене

ціле).

Ціле - 1

1

Половина - ----

2

Прочитай пояснення - стор.98. - № 640, № 641.


 • Що називається дробом?


Розгляньте розв’язання задач - стор. 98 – 99 - № 642, № 643.


 • Як знайти частину від числа?

 • Як знайти число за його частиною?


Розв’яжи задачу. - № 645, стор .99


Розглянь пояснення - стор. 100 - № 649, № 659 – стор. 101


Визнач , що більше : ( < > = )


 1. 1 1 1 1 1

-- чи ---, --- чи --- , --- чи --- .

2 3 6 3 4 9


Розв’яжи приклади - стор. 100 - № 652, № 657, № 667.


Розв’яжи задачі - стор.100 - № 653, № 665.


Розв’яжи приклади - стор. 101 - № 656, стор. 103 - № 670,

стор. 104 - № 674, № 680


 • З яких двох чисел складається дріб?

 • Що показує чисельник ( знаменник ) дробу?Русский язык


Тема. Произношение и написание безударных гласных в корне слова.

^ Чередование звуков в корне слова.

Чтение рассказа.


Минутка чистописания. - К к

В нашей покупке – крупы и крупки.


Выучи стихотворение, запиши его по памяти. Какие гласные в выделенных словах безударные? В какой части слова они находятся?


^ Слоны умны,

Слоны смирны,

Слоны спокойны

И сильны.


- Как вы проверите написание безударных гласных?

- Поставьте над словами знак ударения.

- Под безударными гласными поставьте точки.


^ Прочитай слова. Как называются слова каждой строчки? Какие гласные в корнях однокоренных слов ударные, какие – безударные? Какие написаны ударные и безударные гласные?


^ Варка, варенье, варить, варёный, повар.

Час, часики, часовой, часовщик.

Звон, звонил, звонок, звонкий, звонит.

Свет, светлеет, светлячок, светлый.

Тяжесть, тяжёлый, тяжело.

Синий, синеть, синева.


-Спиши. Поставь над словами знак ударения. Выдели корень, под безударными гласными поставь точки.


Чтение разъяснения в учебнике. - Стр. 32 – 33 , упр. 67


^ Выучи правило.


Безударные гласные а, о, и, е, я в корне надо проверять. Для проверки следует изменить слово или подобрать однокоренное слово, чтобы проверяемая гласная была под ударением : земля – земли, зерно – зёрна, домашний - дом.


^ Выполнение упражнений - стр. 33 – 34, упр. 68, упр. 69, упр. 72.


Как называются слова каждой строчки? Спиши. Поставь над словами знак ударения. Подчеркни проверочные слова. Найди в тексте однокоренные слова, выдели корень.

Маленький, малыши, малютка.

^ Дождик, дожди, дождливый.

Реки, речушка, речной.

Пила, пилка, пилил.


Выполни упражнение 70, стр. 34 - устно.


Спиши , вставляя пропущенные буквы. Подчеркни проверочные слова. Выдели корень.

Соль – с…лонка, солёный, с…лить. Корм – к…рмушка, к…рмить. Сад – с…довый, садовник. Лес – л…сок, л…сной, л…сник. Свист – св…сток, св…стеть. Даль – дальний, д…лёкий, д…леко.


^ Подбери к данным словам проверочные, запиши их и выдели корень .

верхушка – верх синел - …

столовая - … ходил - …

кормушка - … дождливая - …

далёкие - … линейка - …


- Как проверить безударную гласную в корне слова?

- Какие безударные гласные в корне нужно проверять?


^ Речевая разминка. ( произнеси быстро скороговорку).

Под плетень, в тень

Топор в пень – дзень !


Прочитай рассказ «Тридцать зёрен» Е.Носова - молча .

- В каком порядке должны идти эти части, чтобы получился связной рассказ?

- Определи тему каждого отрывка.

- Подбери название к каждой части ( план рассказа ).


^ Прочитай рассказ в правильной последовательности.

- С кем разговаривал человек? Почему?

- Найди то место в тексте, где объясняется, что такое человек. Как ты понимаешь это объяснение?


^ Прочитай рассказ вслух и перескажи его по плану .


- Нарисуй рисунок к этому рассказу.


Я і Україна ( Природознавство )


Тема. Гори України. Карпати. Рослини і тварини Карпат.


^ Знайдіть на глобусі гори України.


Карпатські гори розташовані на території сусідніх держав : Румунії і Словаччини. Українські Карпати складаються з витягнутих із північного заходу на північний схід паралелей. Вони є не дуже високими. Але вони впливають на погодні умови, на тваринний і рослинний світ.


^ Прочитай матеріал - стор. 130 – 131

- Яку форму земної поверхні називають горами?

- Як поділяють гори за їх висотою?

- Що таке гірський хребет?


^ Розгляньте малюнок на стор. 131

 • Які частини має гора?


Карпатські гори. Знайди їх на фізичній карті. Визнач, у якій частині України вони знаходяться? Яка найвища вершина? Які вершини беруть початок у Карпатах? Чиє озера в Карпатах? Яке озеро ти знаєш?


Прочитай матеріал - стор. 131 - 132

 • Розкажи про природні умови Карпатських гір.

 • Чому в горах бувають повені?


Прочитай матеріал - Рослини Карпат - стор. 132 – 133.


Розглянь малюнок.

 • Як змінюється рослинний світ у Карпатах від підніжжя гір до вершин?

 • Які листяні і хвойні дерева ростуть у Карпатських горах?

 • Як називають гірські луки Карпат?


Прочитай матеріал - Тварини Карпат - стор. 133 – 134.


Розглянь малюнок.

 • Які тварини водяться тільки в Карпатах?

 • Чому в Карпатах різноманітний тваринний світ?


Прочитай уважно весь матеріал - стор.130 – 134 і дай відповіді на запитання кожної частини. Поміркуй над завданням.


Я і Україна ( Громадянська освіта )


Тема. Передбачай наслідки своїх вчинків.


 • Чи можна заподіяти шкоду іншій людині?

 • Що таке правопорушення?

 • Які правопорушення поширені серед людей?

 • Що буде з тим, хто порушує закон?

 • Що таке сором? Коли буває соромно?


Діти зобов’язані дотримуватися законів та правил, які існують у суспільстві. У школі мають дотримуватися правил поведінки. Порушуючи правила, вони можуть зашкодити не лише собі, а й навколишнім. Порушуючи дисципліну в класі, учень заважає не лише собі, але й своїм товаришам засвоювати навчальний матеріал. Учні повинні відповідати за свої вчинки.

 • ^ А що ж таке вчинок?

 • Вчинок - це результат дії, який може бути як добрим, так і поганим, що в більшості випадків залежить від передбачливості людини. Від учинків залежить людяність, доброта, сердечність людей. Щоб судити про людину, треба добре знати її вчинки. Є така приказка - «За добро платять добром». Вона повинна стати твоїм правилом життя.

 • Отже, людина з добрими вчинками, світлим серцем - це людина з великої літери.


Прочитай статтю Л. Толстого «Передбачай наслідки своїх учинків» - підручник, стор. 47.

 • Яка людина не вчинить нічого поганого?

 • Чи кожну людину, яка знає багато, можна назвати розумною?

 • Чим відрізняється одна людина від іншої?


Прочитай текст «Вчинок і наслідок» - стор. 47 – 48.

 • Чому вистави не було?

 • Що розповів касир хлопчикові?

 • Який учинок зробила людина і яким був наслідок?

 • Які правила записав хлопчик у свій зошит?


Розглянь малюнки.

 • Кого зображено на першому малюнку?

 • Що зробив хлопчик?

 • Хто вибіг з цирку за хлопчиком? Чому?


У суспільстві прийняті норми, обов’язкові для всіх.

Існують загальні правила поведінки.


^ Чесність - одне з головних правил. Ми всі повинні бути чесними і тоді наше життя буде кращим.


Доброта - це коли люди допомагають один одному, це показник гарних учинків. Без доброти люди не могли б жити. Недарма кажуть :


«Доброму чоловікові і чужий біль гіркий».

Заповни таблицю.


Вчинок

Наслідок

Кинув папірець на землю
Взяв без дозволу гроші
Перейшов вулицю на червоне світло
Не виконав домашнє завдання


^ Прочитай уважно весь матеріал - стор. 47 - 49 ще раз.

 • Чи погоджуєшся ти з тим, що в житті потрібно відповідати за свої вчинки?

 • Напиши свої правила, які доводять необхідність спочатку думати про наслідки своїх вчинків, а потім щось робити.
Основи здоров’я


Тема. Перехід проїзної частини дороги за різних умов.


 • Що називається перехрестям?

 • Які бувають види перехресть?

 • Якими бувають перехрестя?


Щоб не створити перешкод для інших під час переходу дороги, слід дотримуватися певних нескладних та очевидних правил. Пішоходам, які переносять громіздкі і важкі предмети, краще утримуватися від переходу і здійснити його пізніше, ніж своїм перебуванням на проїжджій частині створити незручності, а нерідко й небезпеку для інших учасників дорожнього руху.


Розгляньте малюнок - стор. 106

 • Що могло б трапитися, аби дівчинка, впустивши альбом та фарби, вирішила їх підняти?

 • Що треба зробити, щоб нічого подібного з тобою не сталося?

 • Що робити, якщо щось впустиш на дорозі?

 • Що робити, якщо машини близько?


ВИСНОВОК : здоров’я і життя - понад усе !


Розглянь малюнки - стор.107 – 108.


Склади правила переходу дороги із собакою.


Вибери правильну відповідь.


 1. Переходити вулицю під час ожеледиці або туману не можна :
 • там, де дорога не освітлена;

 • у встановленому місті;

 • у місцях, де є круті повороти ;

 • не переконавшись, що проїжджа частина вільна, а транспорт достатньо віддалений від тебе.
 1. Світловідбивні елементи на одязі і взутті пішоходів у темну пору доби :
 • це гарна прикраса;

 • заважають водіям;

 • допомагають водіям помітити пішохода здалеку.Образотворче мистецтво


Тема. Образ жінки - матері в образотворчому мистецтві . Портрет

«Мамині очі».


 • Які жанри образотворчого мистецтва існують?


Портрет - жанр образотворчого мистецтва. Це детальне зображення конкретних людей або тварин. Найчастіше на портретах зображують обличчя або частину фігури. Портрети, що виконані в реалістичній манері, завжди схожі на оригінал.

Найдавніші портретні зображення – це статуї фараонів у Давньому Єгипті та сфінкси. Ці скульптурні зображення мають велетенські розміри.

Найдавніші живописні портрети було створено восковими фарбами, що лишилися яскравими та свіжими до наших часів. Обличчя людей виглядають мов живі.

Портрети розповідають нам не тільки про те, якими в людини були очі чи ніс, якого кольору волосся, але й про важливіші речі - якою була людина.

Для створення глибокого образу художники використовують усі засоби виразності : міміку обличчя, виразність погляду, пози, жести, силует фігури.

Одяг людей, предмети, що їх оточують, як машина часу, переносять нас у минуле.

Для того, щоб передати в малюнку характерні для конкретної людини риси, потрібно знати основні пропорції людської голови.

^ Пропорції голови людини :


Лінія очей розміщується приблизно посередині обличчя.

Права й ліва частини обличчя є майже однаковими.

Відстань між очима дорівнює ширині очей.

Розміри чола, носа, вух та підборіддя приблизно однакові.

Ширина носа дорівнює відстані між очима.


^ Пропоную знайти репродукції картин відомих художників та розглянути їх.


Пригадайте, якого кольору очі у вашої мами?

Уявіть її волосся.

Намалюйте, як посміхається ваша мама.


Розкажіть. Чим цікавиться ваша матуся?

Порядок виконання роботи


 • Поміркуй, що ти хочеш зобразити і як.

 • Спочатку виконай ескіз ( простим олівцем ).

 • Потім розфарбуй, використавши такі матеріали, що якнайкраще втілюють твій задум.


Мама й справді робить для тебе дуже багато. А чи допомагаєш ти їй?


^ Прочитай вірш


Мати - то сонечко рідне,

Тепле, ласкаве, земне,

Слово її заповітне

Гріє й тривожить мене.

Іван Гнатюк


Трудове навчання


Тема. Проектування макетів споруд за власним задумом.


^ Відгадайте загадку.


Взимку – біленький, влітку – сіренький,

Довгі вуха має, швидко в ліс стрибає.


Які ви знаєте українські казки, в яких зайчик є головним героєм?

Пригадайте їх.

Вам треба побудувати хатинку для зайчика.


З яких частин складається будівля?

( Дах, середня частина, фундамент).


Послідовність виконання роботи:


 • Зроби розмітку хати.

 • Виріж її.

 • Накресли та виріж дах.

 • Накресли та виріж фундамент.

 • Приклей вікна та двері.

 • Прикраси.


Необхідні інструменти : ножиці. лінійка, олівець, клей, кольоровий папір та картон.


Пригадай правила роботи з ножицями.


Хатинка у зайчика має бути казковою, охайною. Використайте свою фантазію.


« Зробив діло - гуляй сміло ».

Скачать, 67.55kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru