Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Образ святості у літературі Київської Русі. Образно-символічні засоби її вираження

Загрузка...
Поиск по сайту:


Дата28.03.2012
Размер41.8 Kb.
ТипДиплом
Подобный материал:

Тематика дипломних робіт з курсу “Давня українська література”


 1. Образ святості у літературі Київської Русі. Образно-символічні засоби її вираження.

 2. Специфіка історіографії Київської Русі: синтез сакральної християнської

 3. книжної історії, народних легенд та переказів та реальних історичних

 4. подій.

 5. Образ князя у літературі Київської Русі як єдність народного уявлення про

 6. героїчне та книжного втілення християнських доброчинств.

 7. “ Роксоланія” Себастьяна Кленовича в українському та польському

 8. літературному контексті.

 9. Особливості реалістичного зображення природи та побуту людей у

 10. ново латинській поезії ХУІ ст.

 11. Авторська концепція ідеального суспільства у творах Івана Вишенського.

 12. Теорія та практика курйозного віршування ХУІІ ст. та прояви його

 13. принципів у сучасному житті ( поезія, реклама, розважальні ребуси тощо).

 14. Апологія козацтва у бароковій літературі.

 15. “ Козацькі літописи”: витоки, специфіка історіографії та ремінісценції у

 16. художній літературі нового часу.

 17. Притча як засіб дидактизму , пізнання та прояв специфічного художнього мислення в давній українській літературі.

 18. Особливість символічного мислення Г.Сковороди: синтез античної,

 19. біблійної та міфологічної свідомості.

 20. Історизм воїнських повістей “Літопису Руського”

 21. Новолатинська поезія: антична традиція, ренесансна сучасність та українське прочитання.

 22. Українська історія у творах полемічної літератури ( “Апокрисис” Христофора Філарета, “Тренос” Мелетія Смотрицького та “Пересторога”).

 23. Бароковий універсалізм у драматургії ХУІІ-ХУІІІ ст. ( трирівневість та символізація дії).

 24. Час як провідна ідея літератури бароко.

 25. Час як образ – символ літератури бароко.

 26. Образно-символічна система барокової словесності.

 27. Образи-символи “саду”, “сироти”, і “чужих, злих людей” барокової словесності.

 28. Реалізація барокового універсалізму в художньо-символічному прийомі сну.

 29. Алегоризм художнього мислення у творах бароко.

 30. Апологія козацтва у бароковій літературі.

 31. Геральдична та епіграматична поезія.

 32. “Синопсис”, “козацькі літописи” та “Літопис Самовидця” і становлення барокової концепції української історіографії.

 33. Історичні постаті у “Літописі” Самійла Величка.

 34. Проблематика збірки Кир. Транквіліона-Ставровецького “ Перло многоцінноє” та характер її трактування.

 35. Епіграматичні традиції української літератури у віршовій творчості Климентія Зиновіїва.

 36. Народний ідеал у віршах-ораціях та віршах-травестіях.

 37. Динаміка поняття “героїчного”, “героя” у давній українській літературі.

 38. Притча як форма мислення та пізнання у давній українській літературі ( від Варлаама та Йосафа” до Г.Сковороди).

 39. Етично-естетична проблематика творчості Г.Сковороди

 40. Засади філософії Г. Сковороди у байкарській спадщині письменства.

 41. Інтермедії ХУІІІ ст. як предтеча нової української драми.

 42. Система образів історико-мемуарної прози ХУІІІ ст. ( щоденники Миколи Ханенко та Якова Марковича).

 43. Літературна спадщина Феодосія Печерського.

 44. Становлення і розвиток орнаментального стилю в ораторсько-проповідницькій прозі доби Середньовіччя.

 45. Образ „граду земного” та „граду Божого” у моральних максимах та художньому мисленні давньоукраїнських письменників.

 46. Бароковий універсалізм та прояв його у літературі.

 47. Синтез міфотворчості та історичної достовірності у літописанні XVII – XVIIІ ст.ст.

 48. Етикетна панегірична поезія: витоки, реалії XVII – XVIIІ ст.ст. та трансформації у новітній літературі.

 49. Типологічна спорідненість української епіграми та східних віршів XVII – XVIIІ ст.ст.

 50. “Tempus fugit” (час летить) ідейна константа барокової української літератури.

 51. “Memento mory” (пам’ятай про смерть) моральна настанова барокової етики та естетика потворного у літературі.

 52. Барокова шкільна драма у контексті розвитку української драматургії.

 53. Образи природи у поезії Григорія Сковороди у контексті „пейзажної” української поезії (від новолатинської до романтичної ).

 54. Необарокові стильові та ідейні риси в українській літературі XIX ст.

 55. Концепція людини і світу в літературі доби Відродження.

 56. Бароко і український театр.

 57. Концепція світу у філософській спадщині Г. Сковороди.

 58. Емблематика у творчості Г. Сковороди.

 59. Співвідношення християнської і народницької традицій у творчості

Г.Сковороди.

 1. Особистість і держава у Г.Сковороди.

 2. Синтез етики та естетики у поетичній творчості Г.Сковороди.

 3. Моральні максими “Києво – Печерського патерика”.

 4. Жанр житій як засіб формування суспільно – політичного типу людини.

 5. Концепція людини у “Києво – Печерському патерику”.

 6. Трансформація дидактичного начала в давній українській літературі.

 7. Джерела формування та розвиток образу Богородиці в українській літературі.

 8. Традиція символіко-алегоричного тлумачення Святого Письма у давній українській літературі.

 9. Система образів у середньовічних літописах: синтез історичного і художнього начал.

 10. Епоха руського Середньовіччя: особливості ідейно-тематичного спектру і жанрової системи.

 11. Новітній вимір синкретизму в постмодерній літературі ХХІ (український контекст);

 12. Карнавалізація як стильова домінанта десакралізації літератури (на матеріалі бурлексно-травестійної та сатиричної поезії XVIII ст.);

 13. Реальне та ірреальне у бароковій свідомості та поетиці (на прикладі творів К. Транквіліона-Ставровецького та Мелетія Смотрицького);

 14. Містичне в М.Гоголя: барокова та міфологічна традиція (на прикладі «Петербурзьких оповідань»);

 15. Історичний факт і образ факту в агіографічній прозі Київської Русі;

 16. Агіографічна спадщина Нестора: джерела, образна парадигма, переосмислення жанру візантійської агіографії.

 17. Система жанрів літератури руського Середньовіччя.

Скачать, 49.89kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru