Загрузка...
Категории:

Загрузка...

Моделювання інноваційної структури управління дошкільним закладом щодо формування світогляду на здоровий спосіб життя

Загрузка...
Поиск по сайту:


Скачать 218.08 Kb.
Дата28.03.2012
Размер218.08 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Педагогічна служба
Соціально-психологічна служба
Фізкультурно-оздоровча служба
Корекційно-логопедична служба
Подобный материал:

Моделювання інноваційної структури управління дошкільним закладом щодо формування світогляду на здоровий спосіб життя

В. О. Тищенко
завідувач КЗО «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)

43 комбінованого типу» Дніпропетровської міської ради


Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 43 комбінованого типу «Теремок» м. Дніпропетровська з 2006 року є експериментальним навчальним закладом всеукраїнського рівня і працює за темою «Розроблення моделі управлінської діяльності навчального закладу комбінованого типу в умовах формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя засобами фізичного та корекційного виховання дітей».

Перехід закладу в режим експериментальної діяльності дав можливість по новому глянути на систему управління тому, що проблема модернізації управління навчальним закладом є актуальною і надзвичайно важливою.

Нами була змодельована інноваційна система управління, яка сприяла впровадженню нововведень в практику, підвищенню іміджу та ефективності управління і розвитку закладу.

Залучення спеціалістів різного профілю дало підставу для модернізації структури управління і організації роботи служб: педагогічної, соціально-психологічної, фізкультурно-оздоровчої, корекційно-логопедичної, художньо-естетичної.

^ Педагогічна служба вирішує завдання підвищення ефективності педагогічного процесу, удосконалення фахової майстерності педагогів щодо формування навичок здорового способу життя всіх учасників навчально-виховного процесу.

^ Соціально-психологічна служба відстежує статус особистості дитини, динаміку її психічного розвитку, забезпечує збереження психічного здоров’я, емоційного комфорту всіх учасників навчально-виховного процесу, здійснює соціально-психологічний супровід вихованців, допомагає педагогам та батькам бачити дитину як особистість.

^ Фізкультурно-оздоровча служба здійснює свою роботу через поєднання широкого комплексу заходів фізичної культури, насичення повсякденного життя дітей руховою активністю та спеціальними заходами щодо зміцнення їхнього здоров’я.

^ Корекційно-логопедична служба надає кваліфіковану допомогу дітям з вадами мовлення та порушеннями психічного розвитку.

Художньо-естетична служба формує навички здорового способу життя та безпечної поведінки засобами художньої літератури, забезпечує розвиток особистості оволодіння цінностями й знаннями в галузях мистецтва.

Створення служб дало можливість об’єднати зусилля всіх фахівців, скоординувати їх дії й організувати комплексний підхід щодо підготовки дітей до школи та їхньої самореалізації.

Структура управління представлена в моделі «Управлінська діяльність дошкільним закладом».

Створена модель сприяла науково-методичному забезпеченню освітнього процесу, застосуванню здоров’язберігаючих технологій, розвитку педагогічної творчості, впровадженню демократичних засад у процес управління, широкому делегуванню повноважень та розширенню ступеню працівників в управлінні розвитку закладу.

Здоров’язбережувальна діяльність в дошкільній установі є структурним компонентом педагогічної системи. Тому нами розроблена модель «Координація системи управління здоров’язбережувальної діяльності дошкільного навчального закладу» яка демонструє комунікаційні та координаційні зв’язки між учасниками освітнього процесу. В моделі представлені такі етапи управлінської діяльності (за Даниленко Л.І.) як: діагностика, моніторинг ефективності, створення умов, проектування та розробка засобів,планування діяльності всіх суб’єктів процесу, супервізія перспективних планів спеціалістів, корекція управлінських рішень, управління і координація діяльності,мотивація до підвищення ЗЗД всіх суб’єктів управління, контроль за виконанням управлінських рішень, рефлексія виконання управлінських рішень. Впроваджена модель сприяла ефективній діяльності роботи служб.

Нами змодельована система здоров’язбережувальної діяльності педагогів, батьків, медиків, спеціалістів в основу якої покладена комплексна оцінка рівня здоров’я дітей, та необхідні умови для його збереження. Постійний моніторинг стану здоров’я дітей є найголовнішим в оздоровчій роботі.

Упродовж 2009-2011 років кількість часто хворіючих дітей зменшилась на 5%, а індекс здоров’я підвищився з 3до 8%. (перегляд фото ряду проведених заходів)

Спостерігається позитивна динаміка росту і вагових показників дітей; відзначається стійка нормалізація показників функціонального стану організму (гемоглобін, пульс, параметри поведінки: поліпшилися сон, апетит, емоційний стан).

Аналіз захворюваності за 2009 – 2011 навчальні роки дає підстави стверджувати, що протирецедивний курс оздоровлення (масаж, інгаляція, кисневий коктейль, С-вітамінізація, фізіотерапія, тощо) дає позитивний результат і потребує продовження в подальшому (схема 4)

Розвиток і виховання культури здоров’я дітей залежить перш за все від взаємодії дорослих: педагогів і батьків. Впроваджена структурно-логічна модель взаємодії дошкільного навчального закладу та сім’ї по формуванню мотивації на здоровий спосіб життя. (схема 4) Єдиний простір взаємодії дає такі результати:

 • батьки спокійні за своїх дітей – діти в надійних руках;

 • дитина здорова та активна, оволодіває життєвими компетентностями, у неї присутнє відчуття захищеності, довіри до дорослих;

 • налагоджені довірливі стосунки між співробітниками і батьками;

 • сформоване бажання сім’ї займатись своїм здоров’ям і здоров’ям дитини.

Наш дитячий садок є закладом комбінованого типу для дітей з порушенням мовлення. Використання потенціалу спеціалістів і співпраця з батьками дало позитивні результати:

 • створено корекційно-розвивальне середовище за підтримки батьків;

 • організована система роботи спеціалістів на основі транс дисциплінарного підходу до їх взаємодії;

 • до 90% випускників логопедичних груп щорічно не мають мовленнєвих та психомоторних порушень, а в інших спостерігається виражена позитивна динаміка у розвитку;

 • активізувались контакти між спеціалістами і батьками щодо виконання додаткових завдань;

 • у батьків з’явилась впевненість у дієвості допомоги спеціалістів, що сприятливо вплинуло на соціально-педагогічний клімат в сім’ї і на психологічний стан дитини;

Для реалізації завдань експериментальної роботи була налагоджена партнерська взаємодія із Всеукраїнським методичним центром шкіл сприяння здоров’ю, НВК № 70, МКЗК «Централізована система бібліотек для дітей», громадською організацією «За майбутнє дитини». Все це допомагає забезпечити єдність культурного та освітнього простору в рамках особистісно орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу щодо збереження здоров’я дітей, розширює науково-практичні зв’язки, залучення громадськості до вирішення проблем дошкільного закладу.

Свої творчі здобутки заклад висвітлює через участь у міських, обласних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, ярмарках, виставках, семінарах-практикумах.

Досвід діяльності було представлено:

 • у 2009 році дошкільний навчальний заклад № 43 став переможцем у Всеукраїнському конкурсі-захисті сучасної моделі навчального закладу – Школа сприяння здоров’ю і визначений освітньо-інформаційним центром Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю (наказ МОН України від 7.12.2009 р. №1102).

 • у жовтні 2010 р. на всеукраїнський виставці “Інноватика в освіті України ДНЗ нагороджений дипломом за активну участь в освітній інноваційній діяльності та Бронзовою медаллю лауреата конкурсу “Інноватика у дошкільній освіті”.

 • у березні 2011р. за участь у V обласній педагогічній виставці «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини – 2011» авторський колектив нагороджено грамотою за II місце у номінації «Актуальні педагогічні ідеї з проблем дошкільної освіти».

 • за результатами державної атестаційної експертизи управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради КЗО «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 43 комбінованого типу» Дніпропетровської міської ради атестовано з відзнакою.

Інноваційна система управління, яка створена в закладі, за умов експерименту сприяла:

 • розробці системи управлінських дій, спрямованих на забезпечення ефективної діяльності колективу та підвищення іміджу закладу;

 • застосуванню інноваційних та оздоровчих технологій у системі освітньої діяльності;

 • постійному і цілеспрямованому підвищенню науково-методичного, загально - педагогічного та професійного рівня педагогів і батьків;

 • створенню умов у дошкільному закладі для переходу його в статус розвивального центру, як простору культурної адаптації дітей і відкритості культурі;

 • збільшенню потенціальних можливостей закладу за рахунок нововведень і орієнтоване на майбутнє.

Скачать, 388.4kb.
Поиск по сайту:

Добавить текст на свой сайт
Загрузка...


База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
наши контакты
DoGendocs.ru
Рейтинг@Mail.ru